MEN STRAKS ETTER DE DAGERS TRENGSEL

After_the_Tribulation_of_Those_Days__MEN_STRAKS_ETTER_DE_DAGERS_TRENGSEL

MEN STRAKS ETTER DE DAGERS TRENGSEL

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

Vi vet at et stort arbeid venter oss nĺr vi vender tilbake med Jesus.  Vi forstĺr ogsĺ at fra nĺ av og inntil Jesu gjenkomst mĺ de kristne menigheter forberede de troende for de oppgaver som vil vćre forbundet med ĺ etablere Guds rike pĺ jorden.

 

Hvor lang tid vil vi mĺtte forberede oss for oppstandelsen fra de dřde, himmelfarten (bortrykkelsen) for ĺ mřte Hćrfřreren i luften og tilbakekomsten til jorden pĺ hvite hester for ĺ tilintetgjřre Antikrists hćr?  Vi vet ikke sikkert hvor lang tid det vil gĺ, men antakelig lengre enn kristne vanligvis tror.

 

Innholdsfortegnelse

 

 

Innledning

 

Forskjellen mellom den store trengsel og Guds vrede

 

Konklusjon

 

 

MEN STRAKS ETTER DE DAGERS TRENGSEL

 

Innledning

 

Formĺlet med denne essay er ĺ ville antyde at Herrens komme ikke  stĺr umiddelbart for dřren.  Bibelen nevner flere ting som mĺ skje fřr Herren vender tilbake.  Hvis  dette er korrekt, har undervisningen om bortrykkelse nĺr som helst fřr trengselstiden ikke grunnlag i Skriften.

 

Jeg řnsker nedenfor ĺ si noen ting om denne type undervisning.

 

Hvis den sĺkalte bortrykkelse kan finne sted nĺr det skal vćre, dreier mesteparten av skriftstedene omkring Herrens komme seg ikke om bortrykkelsen.  Disse skriftsteder taler om slike ting som mĺ skje fřr Herren vender tilbake – sćrlig omkring Antikrists framtreden og hans invasjon av Jerusalem.

 

Nĺr vi ser pĺ situasjonen i verden i dag mĺ vi konkludere at det vil ta ĺr fřr Antikrist vil kunne samle verdens arméer for ĺ invadere Jeusalem.  Tempelet mĺ ogsĺ bli bygget.  Skriften sier at Antikrist skal sitte i Guds tempel i Jerusalem og erklćre at han selv er Gud.

 

Han er den som stĺr imot og som opphřyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, sĺ han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for ĺ vćre Gud.  (2.Tess.2:4)

 

For Jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem.  Byen skal bli inntatt, husene plyndret, og kvinnene bli skjendet.  Halvdelen av byen skal mĺtte gĺ i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen.  (Sak.14:2)

 

Jesu historiske gjenkomst mĺ vćre flere ĺr unna, da tempelet ikke er blitt gjenoppbygget, og det ennĺ ikke er noen Antikrist som leder verdens arméer mot Jerusalem.

 

Ennĺ gjenstĺr senregnets store vekkelse slik det framgĺr i Ĺpenbaringsbokens ellevte kapitel om de to vitner.  Og Jesus sa at evangeliet om Guds rike mĺ forkynnes som et vitnesbyrd for hver nasjon, og sĺ vil denne tidsalder vćre til ende.

 

Paulus sa helt tydelig at Antikrist vil stĺ fram, og det vil finne sted et stort frafall fra troen.

 

Vi ber dere, brřdre, nĺr det gjelder vĺr Herre Jesu Kristi komme og vĺr samling hos Ham.  La dere ikke sĺ snart drive fra vett og sans!  La dere ikke skremme, hverken ved noe brev som sies ĺ komme fra oss, og som gĺr ut pĺ at Herrens dag alt er her.  La ingen bedra dere pĺ noe vis!  For fřrst mĺ frafallet komme, og syndens menneske ĺpenbares, fortapelsens sřnn.  (2.Tess.2:1-3)

 

Med mindre vi tror at Herren vil komme to ganger,  mĺ vi kassere tanken om en sćrskilt hemmelig bortrykkelse flere ĺr fřr Herrens komme.  Det finnes intet skriftmessig grunnlag – hverken i Det Gamle Testamente (GT) eller i Det Nye Testamente (NT) – for en slik sćrskilt hemmelig bortrykkelse av de troende for ĺ unnslippe Antikrist og den store trengsel.  Bibelens lćre fĺr oss til ĺ konkludere at det kun dreier seg om én gjenkomst av Herren, og at det vil gĺ atskillige ĺr ennĺ fřr dette vil skje.

 

Man kan spřrre hvorfor denne idé om en snarlig og hemmelig bortrykkelse er oppstĺtt.

 

Denne idé om en sćrskilt hemmelig bortrykkelse fřr Jesu historiske og skriftmessige tilbakekomst oppsto for ĺ forsřke ĺ fjerne de troende fra jorden fřr de kunne bli skadet av Antikrist og den store trengsel.

 

Den eneste grunn til ĺ framholde en nćrt forestĺende flukt fřr trengselstiden av de troende til himmelen, er et forsřk pĺ ĺ unnslippe den store trengsel.  Jesus sa helt tydelig at Hans komme ville finne sted etter den store trengsel.  Derfor har vi oppfunnet et annet komme fřr Hans gjenkomst, slik det er beskrevet i Matteus evangelium, kapitel 24,  sĺ vi vil slippe ĺ vćre her under den store trengsel.

 

La oss se litt nćrmere pĺ skriftstedet om bortrykkelse i Paulus’ fřrste brev til tessalonikerne, kapitel 4.  Dette skriftsted sies ĺ vćre grunnlaget for den idé at Herren kan komme hva tid det skal vćre.

 

For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.  For Herren Selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels rřst og med Guds basun, og de dřde i Kristus skal fřrst oppstĺ.  (1.Tess.4:15,16)

 

Hvis du undersřker sammenhengen hvor disse to vers forekommer vil du finne at Paulus skrev for ĺ trřste de troende i Tessalonika angĺende deres avdřde familiemedlemmer, og hvordan Jesus vil bringe disse med Seg nĺr Han kommer tilbake. 

 

Det er ikke ett eneste vers i sammenhengen som beskriver en bortrykkelse av de hellige for ĺ unnfly Antikrist og den store trengsel.  Ikke ett vers!   Ikke ett eneste vers!

 

Bibel-lćrere burde vite bedre enn ĺ anvende en undervisning uten hjemmel i Skriften til hjřrnesten i deres lćre.  Man skulle ikke tro det var mulig at kristne lćrde, pastorer og lćrere, som alle tror at Bibelen er Guds Ord, kunne gjřre noe slikt.  Men det gjřr de, og de fleste kristne troende i USA og mange andre land, tror dem.  Det er virkelig alvorlig.  Virkningen har ikke vćrt god.  De troende forbereder seg ikke for den katastrofale tid som ligger forut.

 

Den eneste grunn til ĺ framheve idéen om en plutselig bortrykkelse fřr trengselstiden, er for ĺ kunne unngĺ den store trengsel.  Hvis Bibelen ikke anser en bortrykkelse som en flukt fra den store trengsel, og det gjřr den slett ikke, sĺ kan denne bortrykkelse like gjerne skje etter trengselstiden.  Hele idéen er basert pĺ řnsket om en flukt fra den vanskelige tid som ligger forut.

 

Det ville vćre en hjelp i diskusjonen om vi kan skjelne mellom den store trengsel og vredens dag.  Sĺ snart de hellige blir rykket opp for ĺ mřte Hćrfřreren i luften, vil Guds vrede bli uttřmt over de onde pĺ jorden.  Dette er ikke den store trengsel, men vredens dag – to begivenheter som ikke har noe til felles.  Trengsel er Guds middel hvorved vi kommer inn i Guds rike.  Vrede er ikke forlřsende.  Vrede handler om de ondes řdeleggelse.

 

Enda en ting!  Verset i Paulus’ fřrste tessalonikerbrev refererer til den hendelse som den beskriver som ”Herrens komme”.  Dette er av stor betydning, for det forbinder skriftstedet med Matteus evangelium, kapitel 24, og andre steder i Bibelen som refererer til Herrens komme.

 

For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.  (1.Tess.4:15)

 

”... og blir tilbake inntil Herren kommer.”

 

Denne begivenhet  har ikke noe ĺ gjřre med en spesiell hemmelig bortrykkelse.  Det dreier seg om Herrens komme, Herrens dag - tiden for de dřdes oppstandelse og vredens dag.  Vi skulle egentlig aldri referere til den som en bortrykkelse.   Det fordreier meningen med hva som skal skje.  Den skulle alltid bli referert til som Herrens komme eller Herrens dag.  Da stĺr vi pĺ solid skriftmessig grunn.

 

Tanken om en bortrykkelse legger vekten pĺ at de troende skal til himmelen.  Men tanken om Herrens komme understreker Herrens gjenkomst for ĺ etablere Sitt rike pĺ jorden.  Den fřrstnevnte idé er menneske-sentrert.  Den andre idé er Gud-sentrert.

 

Vi skulle aldri anvende uttrykket bortrykkelse.  Det er ikke et uttrykk som vi finner i Skriften.  Vi skulle begynne med ĺ tale om Herrens komme.

 

Denne idé om en spesiell, hemmelig bortrykkelse kan vise seg ĺ vćre det tyvende ĺrhundredes střrste villfarelse i kristenheten.  Mange har det travelt med ĺ irettesette enkelte troende for deres emosjonelle overdrivelser, mens de ignorerer den massive og vćrst tenkelige villfarelse av dem alle.  Vi har det alltid travelt med ĺ sile myggen fra og sluke kamelen!

 

I 1.Tess.4:15, som er en fortsettelse av vers 14 (Paulus anvendte ikke kapitler), refererer Paulus til bortrykkelsen som han nevnte i vers 14, som ”Herrens dag”.

 

Men om tider og tidspunkt, brřdre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.  Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  (1.Tess.5:1,2)

 

Ĺ si at Paulus forandret emne fra kapitel fire til kapitel fem, nĺr Paulus ikke skrev i kapitler, kan ikke forsvares seriřst.  Det er helt klart fra teksten i kapitel fem at Paulus fortsetter diskusjonen om Herrens komme.

 

I Paulus’ annet tessalonikerbrev, kapitel 1, sier Paulus at de hellige som ble forfulgt, vil bli befridd, ikke ved ĺ rykkes opp, men ved Herrens komme for ĺ řdelegge Antikrist.

 

For det er i sannhet rettferdig av Gud ĺ gi trengsel til gjengjeld for dem som fřrer trengsel over dere, men dere som lider trengsel, skal Han gi ro sammen med oss.  Dette skal skje nĺr Herren Jesus ĺpenbarer Seg fra himmelen med Sin makts engler.  (2.Tess.1:6,7)

 

Ĺ tale om en spesiell bortrykkelse fřr denne begivenhet kan simpelthen ikke forsvares hvis man řnsker ĺ bli tatt seriřst som bibel-lćrd.

 

Legg merke til uttrykket ”Dette skal skje nĺr Herren Jesus ĺpenbarer Seg fra himmelen”.  Hva vil skje?  Gud vil utfri dem som er i trengsel.

 

Ĺ avvise en slik klar tale med ĺ si ”Jeg tror pĺ en bortrykkelse fřr trengselstiden” er det samme som ĺ si ”stor er efesernes Diana”.  Ingen av disse uttrykk kan understřttes nĺr man undersřker sannheten.

 

 

Forskjellen mellom den store trengsel og Guds vrede

 

Stor forvirring oppstĺr som fřlge av undervisningen om bortrykkelsen.  Den medfřrer bl.a. en mangel pĺ ĺ skjelne mellom den store trengselsperiode og utřsingen av Guds vrede.

 

Den store trengselsperiode settes i gang ved at Antikrist erklćrer at han er Gud.  Trengselen er en tuktelse som berřrer jorden.  Denne lidelsestid vil frambringe meget godt.  Sćrlig det at de sanne kristne vil bli atskilt fra den babylonske forvirring som kaller seg kristne menigheter, og at de sanne kristne vil bli fullkommengjort i ĺnden, inntil de kommer ut av řrkenen og lener seg til deres Elskede.  De vil da vćre i en tilstand hvor de kan forandres fra kjřtt-og-blod liv til Helligĺndens liv, noe som  vil vćre en nřdvendighet for alle levende troende som skal rykkes opp for ĺ mřte Herren i luften.  Det later til at mange troende i dag ikke pĺ langt nćr er forberedt for en slik radikal overgang til guddommelig liv.

 

Slik ser vi at trengselen virker forlřsning.  Vi gĺr inn i Guds rike under stor trengsel.

 

Guddommelig vrede er derimot ikke frelsende.  Gud har ikke bestemt Sine utvalgte til vrede.  Vredens dag er timen for guddommelig straff, hvor Gud vil fjerne og řdelegge alt ondt fra jorden. De hellige vil forbli hellige i den time, og de urene vil forbli urene.

 

Trengsel kan tjene som en tukt som helliggjřr oss.  Vrede gjřr intet annet enn ĺ řdelegge.  De har forskjellig funksjon.

 

La oss se pĺ Matteus evangelium, kapitel 24, som omhandler den store trengsel, deretter Herrens komme og  begynnelsen pĺ utřsingen av Guds vrede.

 

Nĺr dere da ser řdeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stĺ pĺ det hellige sted – forstĺ det, enhver som leser! (Matt.24:15)

 

Vi er av den mening at det ”hellige sted” henviser til et gjenoppbygget tempel i Jerusalem.  Vi tror at Antikrist vil invadere Israel og sette seg i tempelet og hevde ĺ vćre den levende Gud.

 

Hćrer som han sender ut, skal komme og vanhellige helligdommen, den faste borg.  De avskaffer det stadige offer og setter opp den řdeleggende styggedommen.  (Dan.11:31)

 

Han er den som stĺr imot og som opphřyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, sĺ han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for ĺ vćre Gud.  (2.Tess.2:4)

 

Denne handling fra Antikrists side vil avstedkomme den store trengsel, eller store nřdstid, slik den engelske oversettelse lyder i New International Version.

 

Da mĺ de som er i Judea, flykte opp i fjellene.  Den som er pĺ taket, mĺ ikke gĺ ned for ĺ ta med seg noe i huset.  Og den som er ute pĺ marken, mĺ ikke vende hjem for ĺ hente kappen sin.  Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager.  Men be om at dere slipper ĺ flykte om vinteren eller pĺ sabbaten.  For da skal det bli en trengsel sĺ stor som det ikke har vćrt fra verdens begynnelse til nĺ, og heller ikke mer skal bli!  Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjřd bli frelst!  Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.  (Matt.24:16-22)

 

Vi ser i disse vers at nettopp i denne forferdelige time vil Gud hřre de utvalgte jřders břnn om at řdeleggelsen ikke vil finne sted pĺ sabbaten (et enormt problem for troende jřder) eller om vinteren.  Gud hřrer og besvarer alltid břnner i trengselstider.  Salme 91 taler om at Gud vil bevare dem som bor i Den Hřyestes skjul under den store trengsel.

 

Vi ser ogsĺ at denne store nřdstid, eller store trengsel, er uten fortilfelle hva angĺr omfang.  Lidelsen vil ikke bli střrre enn i tidligere tider, for all tenkelig form for tortur og mord er allerede blitt utřvet, inklusive pĺ kristne.  Det er omfanget det er tale om som vil bli střrre enn noensinne tidligere.  Det kan vćre troende som leser denne essay som allerede opplever all den lidelse som det er mulig for et menneske ĺ lide.

 

Vi ser ogsĺ at Gud vil forkorte denne trengselstid for de utvalgtes skyld.

 

Vi ser ogsĺ at Guds utvalgte vil vćre tilstede pĺ jorden under denne store nřdstid.

 

Til dem som vil protestere og si at Guds utvalgte bare dreier seg om jřder og ikke om hedninge-kristne, mĺ vi henvise til alle de vers i NT som refererer til de kristne som Guds utvalgte.

 

Hva sĺ?  Det som Israel sřker etter, har de ikke nĺdd.  Men de utvalgte har nĺdd det.  De andre er blitt forherdet, ... (Rom.11:7)

 

Dette vers sier at jřdene som ikke mottok Kristus ikke var Guds utvalgte, Hans kalte.  Sĺ nĺr Jesus sa at Gud vil forkorte den store trengselstid for de utvalgtes skyld, mener Jesus dem som Gud kalte til Seg Selv, bĺde jřder og hedninger.

 

Det later til at det vil bli store forfřrelser i denne nřdstid.

 

Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, sĺ tro det ikke!  For falske messiaser og falske profeter skal stĺ fram og gjřre store tegn og under, for ĺ fřre ogsĺ de utvalgte vill, om det var mulig.  Se, Jeg har sagt dere det pĺ forhĺnd.  Om de altsĺ sier til dere: Se, Han er ute i řrkenen! – sĺ gĺ ikke dit ut.  Eller: Han er i rommene der inne! – sĺ tro det ikke.  For som lynet gĺr ut fra řst og skinner like til vest, slik skal Menneskesřnnens komme vćre.  Der hvor ĺtselet er, der skal řrnene samles.  (Matt.24:23-28)

 

Poenget er at Herrens komme ikke vil vćre i hemmelighet, slik vĺr tids undervisning lyder, hvor mennesker vil bli usynlige ved en hemmelig bortrykkelse.  I stedet vil Herrens komme bli en ĺpen tilsynekomst av Herren.  Rike og fattige vil skrike av frykt og be om at fjellene mĺ falle over dem og skjule dem fra Jesu Kristi ĺsyn.

 

Paulus’ fřrste brev til tessalonikerne, som taler om denne tilsynekomst, sier at det vil lyde et rop, en erke-engels rřst, og Guds basun – altsĺ ikke et hemmelig komme.

 

Forfřrelser vil tilta etterhvert som vi nćrmer oss menighetens tidsalders slutt.

 

Vi ser at der hvor ĺtselet er, der skal řrnene samles.  Dette er et sitat fra Job 39, 27-30.

 

”Řrnene” refererer til Herrens řrner som venter uten opphřr pĺ Ham.

 

Det slaktede Lam er kommet tilsyne pĺ himmelen.  De som nćrer seg ved Hans legeme og blod vil bli rykket opp til Ham.

 

Pĺ oppstandelsens dag vil ikke vĺr lćre reise oss opp for ĺ mřte Kristus.  Det er Hans liv i oss som vil reise oss opp.  Lammets legeme og blod vil vende tilbake til Ham som ga det.

 

Vi kristne overvurderer viktigheten av vĺre lćresetningers nřyaktighet.  Nĺr det gjelder Hans gjenkomst, understreker Herren aldri viktigheten av at vĺr lćre er korrekt.  Det viktige er at vi har vendt oss bort fra vĺr adamittiske natur og lever ved Hans liv, ved Hans legeme og blod.  Lammets legeme er sann mat og Hans blod er sann drikke.  De er vĺrt evige liv.

 

Hver eneste dag i vĺrt kristne disippelskap mĺ vi vende oss bort fra vĺre kjřdelige impulser.  Nĺr vi overvinner vĺre kjřdelige lyster og vĺrt begjćr, blir vi matet i det ĺndelige omrĺde med Jesu Kristi legeme og blod.  De er livets tre.  De er den skjulte manna som holder Herrens krigere i live.

 

Nĺ kommer verset som informerer oss om tidspunktet for Herrens komme.

 

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formřrket og mĺnen skal ikke gi sitt skinn.  Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.  (Matt.24:29)

 

Herrens komme skal finne sted ”straks etter de dagers trengsel”.

 

Matteus evangelium, kapitel 24, som er ett av de viktigste skriftsteder vedrřrende Herrens komme til jorden, taler overhodet ikke om noen spesiell, hemmelig bortrykkelse fřr den store trengsel.

 

Mennesker spřr:  ”Hvordan kan Herrens komme vćre som en tyv og rykke bort uforberedte mennesker, nĺr dette vil bli innvarslet av at solen og mĺnen vil miste sitt lys og de himmelske krefter skal rokkes?”

 

Svaret er at disse himmelske tegn og Hans gjenkomst vil skje sĺ hurtig at det ikke vil bli tid for omvendelse.

 

En ung mann i vĺr menighet fant dette vanskelig ĺ akseptere.  Han kunne ikke se hvordan mennesker ikke ville bli advart og motta Kristus, nĺr de himmelske krefter rokkes.

 

Da fikk han en drřm.  Han sĺ Herren i himmelen, og til tross for dette syn kunne han ikke tro.  Men etter denne drřm ble han overbevist.

 

I alle fall vet vi fra lignelsen om de ti jomfruer at det ikke vil vćre tid for omvendelse nĺr midnattsropet lyder.

 

Da skal Menneskesřnnens tegn vise seg pĺ himmelen, og alle folk pĺ jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesřnnen komme pĺ himmelens skyer med kraft og stor herlighet.  Han skal sende ut Sine engler med veldig basunklang, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.  (Matt.24:30,31)

 

Kan du se parallellen mellom disse vers og Paulus’ fřrste tessalonikerbrev, kapitel 4?

 

Vi har Menneskesřnnens komme, himmelens skyer, basunen og samlingen av Hans utvalgte til Ham Selv.

 

Husk pĺ at de fleste utvalgte vil vćre i himmelen.  Bare en liten del vil vćre i live pĺ jorden.  Alle vil bli forsamlet fřr de stiger opp for ĺ mřte Herren i luften.  De av oss som vil vćre i live pĺ jorden, vil ikke komme inn i Guds rike fřr de som har vendt tilbake med Herren.  De vil heller ikke ha noen fordel framfor dem.  Alle vil bli fullkommengjort sammen i Kristus.

 

En forstĺeligog sammenhengende fortolkning av disse vers umuliggjřr et spesielt hemmelig komme flere ĺr fřr det komme som er beskrevet i dissse vers.  Det ĺ hevde at en bortrykkelse fřr trengselstiden kan skje nĺr som helst er fullstendig i uoverensstemmelse med  Skriften, og en slik fortolkning mĺ bare kunne tilskrives en overnaturlig blindhet.

 

Herrens mektige komme beskrives i Skriften som Herrens dag, Herrens komme, menighetens velsignete hĺp.  Det har ikke vćrt noe komme fřr dette komme, og det vil ikke bli noe annet komme i framtiden.  Slik er det!

 

Det finner sted ”straks etter de dagers trengsel”.

 

Lćr en lignelse av fikentreet: Nĺr grenene har fĺtt sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nćr.  Slik skal dere ogsĺ, nĺr dere ser alt dette, vite at han er nćr og stĺr for dřren.  Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgĺ fřr alt dette skjer.  Himmel og jord skal forgĺ, men Mine ord skal slett ikke forgĺ.  (Matt.24:32-35)

 

Noen sier at Israel er fikentreet, og at nĺr Israel er gjenopprettet, vil bladene springe ut fra fikentreet.

 

Dette kan kanskje vćre tilfelle.  I Romerbrevets kap. 11 blir Israel beskrevet som et oljetre, og ikke som et fikentre.

 

Hvis du ser nřyere etter, vil du oppdage at Jesus sier at nĺr vi ser alle disse ting skje, dvs. de begivenheter som Han nettopp har snakket om, vet vi at Hans gjenkomst stĺr for dřren.  Det synes ĺ kunne bety at nĺr bladene springer ut fra fikentreet, tales det om de tegn i himlene som gĺr rett forut fřr Han vender tilbake.  Sommertiden er nćr nĺr fikentreet viser livstegn.  Pĺ samme mĺte forstĺr vi at Hans komme er nćr nĺr vi ser tegnene i himmelen.

 

Kanskje har henvisningen til fikentreet intet ĺ gjřre med Israel, selv om det er det man vanligvis blir undervist i.

 

Uttrykket ”denne slekt skal slett ikke forgĺ fřr alt dette skjer” kan bety den generasjon som blir vitne til de store tegn i himlene, og som ikke vil forgĺ fřr Herren kommer.  Dette synes jeg gir mening.

 

Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare Min Far.  (Matt.24:36)

 

Noen kunne innvende at fordi Sřnnen er lik med Faderen er det umulig for Faderen ĺ vite noe som Sřnnen ikke kjenner til.  Dette problem oppstĺr pĺ grunn av vĺr kristne teologi.  Hvis vi holder oss til NT er det ikke noe problem.  Jesus presenteres der som Guds Sřnn.  Faderen er střrre enn Sřnnen i henhold til Jesu Kristi egne ord.  Gud Fader er Jesu Gud, og Jesus er lydig overfor Ham.  Jesus gjřr bare hva Faderen viser Ham.

 

I Getsemane utřste Kristus Sin sjel i lydighet til Sin Far.

 

Faderen har gjort Jesus bĺde til Herre og Kristus, og vi mĺ tilbe Ham slik vi tilber Gud.

 

Hele Ĺpenbaringsboken var kjent av Gud fřr Gud ĺpenbarte den til Jesus!

 

Det er forunderlig hvilket lys Bibelen kaster over bibel-kommentarene!

 

La oss sammen med Jesus lovsynge Gud vĺr Far, fra hvem hele familien i himmelen og pĺ jorden bćrer sitt navn.

 

Han sier: ”Jeg vil kunngjřre Ditt navn for Mine brřdre.  Midt i menigheten vil Jeg lovsynge Deg.”  (Hebr.2:12)

 

Vćr vennlig ĺ legg nřye merke til fřlgende:

 

Fřrst sĺ vi den store trengsel.  Deretter fulgte Herrens annet historiske komme.  Etter dette andre historiske komme vil Guds vrede utřses.  Guds vrede vil bli utřst etter Jesu annet historiske komme.

 

Fřrst vil de hellige bli brakt i sikkerhet – inn i arken, for ĺ si det slik.  Deretter vil Guds vrede falle.

 

Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesřnnens komme vćre. For likesom de i dagene fřr vannflommen ĺt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det fřr vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det ogsĺ vćre nĺr Menneskesřnnen kommer.  Da skal to menn vćre ute pĺ marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.  To kvinner skal male sammen pĺ kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.  (Matt.24:37-41)

 

Vi finner samme mřnster i Fřrste Tessalonikerbrev.  Etter ĺ fortelle oss om Herrens komme i kapitel fire, fortsetter Paulus ĺ minne tessalonikerne om at ved begynnelsen av Herrens dag, vil Guds vrede falle over verden pĺ grunn av synd.

 

Nĺr de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brĺ undergang over dem.  Den kommer som veer over en kvinne som skal fřde, og de skal slett ikke slippe unna.  (1.Tess.5:3)

 

De seirende hellige vil ikke bli overrasket.  De er som de fem kloke jomfruer som har lyset i lampene brennende, og er rede til ĺ gĺ inn til bryllupet.

 

De seirende hellige vil ikke bare vćre uberřrt av Guds vrede.  De vil vćre med pĺ ĺ administrere den.  De hellige vil fřlge Herren pĺ hvite hester og utřve dom over dem som har vćrt ulydige overfor Gud.

 

Guds vrede vil ramme hardest hyklerne i de kristne menigheter.

 

Noah og hans sřnner bygget arken i lřpet av hundre ĺr.  I lřpet av denne tiden skulle man tro at mennesker som sĺ at skipet ble bygget, ville stille spřrsmĺl.  Kanskje gjorde de det.  Men de fortsatte allikevel med ĺ spise, drikke, gifte seg osv.  Ĺ spise og ĺ gifte seg er ikke syndig.  Idéen er at de ikke forberedte seg for den kommende flod.

 

Slik er det ogsĺ i dag.  De troende fortsetter i samme spor som tidligere.  Men dem som Herren advarer bygger en ark, billedlig talt, fordi de vet at voldsomme begivenheter stĺr for dřren – store rystelser som vil fjerne alle fra Guds nćrvćr og velsignelse unntatt de som lever fullstendig innviet til Gud.

 

Noen ganger blir beskyttelsen av Noah under syndfloden presentert som et forbilde pĺ bortrykkelsen til himmelen fřr trengselstiden av de troende.

 

Dette forbilde stemmer ikke!  Noah og hans familie ble ikke bĺret bort til himmelen for ĺ unngĺ floden.  I stedet ble de gjort ”vanntette”, slik at de kunne bevege seg trygt gjennom domsvannene.  De som i dag hřrer fra Herren gjřr seg selv ”vanntette”, sĺ de ogsĺ kan bevege seg trygt gjennom domsvannene.

 

Nĺr Guds vrede faller vil de sanne troende vćre sammen med Kristus for ĺ hjelpe til med administrasjonen av den guddommelige vrede.  De lunkne troende vil vćre skrekkslagne pĺ den dag.  De vil vćre redselsslagne!

 

Sĺ Noahs overlevelse er ikke et forbilde pĺ en bortrykkelse til himmelen av dem som tror pĺ Kristus, hva enten de er brennende eller lunkne.

 

Jeg er av den mening av den sataniske hensikt bak villfarelsen om bortrykkelse er ĺ gi de troende en sorglřs tillit slik at de ikke vil forberede seg for ulykkens dag som Jesus advarte imot.  Hvis du nevner noe om den kommende tids moralske mřrke og om dom over USA og de rike nasjoner, svarer gjerne kristne med ”Hvorfor er du sĺ bekymret?  Vi vil jo ikke vćre her!”

 

De kristne er uforsiktige og bygger ikke deres hus pĺ klippen som er Jesus Kristus og Hans bud.  De lytter heller til budskapet om ”nĺde” og betingelseslřs kjćrlighet.  Som det var i Noahs dager ...!  De vil ikke vćre til hjelp for seg selv eller for andre nĺr ulykken kommer.

 

Legg merke til hva Herren sier om to mennesker som er tett pĺ hverandre.  Den ene blir tatt, den andre blir latt tilbake.  Herren vil ikke reise opp grupper av mennesker.  Oppstandelsen og bortrykkelsen vil skje enkeltvis.

 

Dette er jo ganske sjokkerende.  Den tanke at to personer som er nćrt knyttet til hverandre, vil komme til ĺ oppleve at du blir tatt med, og han eller hun blir latt tilbake, eller omvendt, er forblřffende.  Det kunne dreie seg om en ektemann, eller hans kone, eller barn, eller en sřnn eller datter, eller din nćrmeste venn.  Dette sier oss at vi mĺ sette Herren framfor alle andre vennskap.

 

Konklusjon

 

Bildet er enkelt.  Fřrst kommer den store trengsel.  Umiddelbart etter den store trengsel vil Jesus vende tilbake.  Sĺ snart Herrens hćr, som er de seirende troende fra alle tidsaldre, er oppstĺtt fra de dřde (eller forvandlet til udřdelig liv mens de er pĺ jorden),  vil de rykkes opp for ĺ mřte Hćrfřreren i luften.

 

Sĺ vil vredens dag begynne.  Guds vrede, som er blitt lagret opp etter at egenviljen snek seg inn i Satans hjerte, vil falle over alle syndere, engler som mennesker.  Satan vil bli lenket fast av én mektig engsel og kastet ned i avgrunnens brřnn.

 

Guds sřnner vil bevege seg utover hele jorden og tilintetgjřre kjřdets onde gjerninger, drive demonene ned i mřrkets huler og utřve guddommelig dom over alle syndere.  Deretter vil det lange arbeide med ĺ gjenoppbygge sivilisasjonen begynne.

 

Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hĺnd, for ĺ fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene.  De skal binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbĺnd.  De skal fullbyrde over dem den dom som er skrevet.  Dette er til ćre for alle Hans fromme.  Halleluja! (Salme 149: 6-9)

 

Men for dere som frykter Mitt navn, skal rettferdighetens sol gĺ opp med legedom under sine vinger.  Og dere skal gĺ ut og springe som kalver nĺr de slipper ut fra fjřset.  Da skal dere trĺkke ned de ugudelige.  De skal vćre som aske under forsĺlene deres pĺ den dag Jeg skaper, sier Herren, hćrskarenes Gud.  (Mal.4:2,3)

 

De skal bygge opp igjen det som ble řdelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget řde fra de fřrste slekter.  De skal fornye řdelagte byer, det som har ligget řde fra slekt til slekt.  (Jes.61:4)

 

Herren advarer oss om alltid ĺ vćre beredt, for Han vil komme i en time vi ikke tenker.

 

Vĺk derfor!  For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.  Men det skjřnner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, sĺ ville han vĺke og ikke la ham bryte inn i sitt hus.  Vćr derfor beredt, dere ogsĺ!  For Menneskesřnnen kommer i den time dere ikke tenker.  (Matt.24:42-44)

 

Som vi har sagt tidligere vil store verdensomspennende begivenheter skje fřr Herrens historiske gjenkomst.  Mektige tegn i himlene vil annonsere Hans komme.  Dette betyr imidlertid ikke at vi kan spise, drikke og forlyste oss, og deretter berede oss nĺr tiden nćrmer seg.

 

Vĺr beredelse mĺ begynne nĺ.  Det later til at atskillige ĺr vil forlřpe fřr Herren vender tilbake, men vĺr beredthet for ĺ mřte Ham vil avhenge av hvor omhyggelige vi er i ĺrene fřr denne begivenhet.  Lots hustru kunne ikke adlyde engelen, fordi hennes hjerte var engasjert i det som foregikk i Sodoma.  La oss endelig ikke tro at vi kan slentre omkring, og deretter ganske plutselig begynne ĺ berede oss.  De vaner som er formet over mange ĺr vil virke slik at vi ikke kan la oss forvandle i siste řyeblikk.

 

Dessuten vet vi ikke nĺr vi skal dř.  Nĺr Herren vender tilbake vil Han bringe med Seg de dřde som er i Kristus.  De dřde som er i Kristus!  Vi kan dř hva řyeblikk det skal vćre.  Hvis vi ikke er i Kristus og lever ved Hans liv, og sĺ dřr, vil vi ikke vende tilbake med Ham, for det er de dřde i Kristus som vil vende tilbake med Ham.  

 

Den kloke troende vil alltid, alltid vćre řyeblikkelig rede til ĺ bli řnsket velkommen av Jesus, og ĺ hřre Hans ”Vel gjort!”

 

Den uforstandige troende vil vente helt til det siste řyeblikk.  Nĺr sĺ midnattsropet lyder ”Gĺ Ham i mřte!”, vil han oppdage at det ikke er noe liv i ham som vil besvare dette rop.

 

Og etter Herrens personlige ord til meg , vil den kloke troende ikke vćre i stand til ĺ kunne dele med andre pĺ den dag, fordi han eller hun bare har nok ”olje” for seg selv!

 

Vi sa tidligere at hensikten med denne essay er ĺ antyde at Herrens komme ikke stĺr like for dřren.  Flere store begivenheter mĺ inntreffe fřr Han kommer, som f.eks. senregns-vekkelsen, framkomsten av Antikrist, samlingen av hans militćre styrker, og hans invasjon av Israel.  Hvis vi stopper opp og tenker etter, kan disse historiske bevegelser av mennesker og nasjoner ikke finne sted pĺ noen fĺ dager. 

 

Dessuten skal Israel bli angrepet av mange nasjoner, i sćrdeleshet av ”Gog” fra det ytterste nord.

 

Og Jeg vil vende deg om og drive deg fram og fřre deg opp fra det ytterste Norden og la deg komme over Israels fjell.  (Esek.39:2)

 

Andre kan vćre uenig med meg, men jeg tror ikke at denne begivenhet, som er beskrevet i profeten Esekiels bok, refererer til slaget ved Harmageddon.  Heller ikke til det tidspunkt hvor Gog og Magog reiser seg imot de hellige etter tusenĺrsriket.  Jeg tror at krigen mot Israel som er beskrevet i profeten Esekiel, kapitel 39, vil finne sted fřr Antikrists invasjon av Israel.  Slaget ved Harmageddon, slik jeg ser det, er mer enn nasjon mot nasjon.   Det er Jesus Kristus sammen med Hans hellige mot den onde (Antikrist) og hans hćrer – et slag som vil finne sted nĺr Jesus Kristus sammen med Sine hellige og mektige engler ĺpenbarer seg fra himmelen.

 

Hvis ovenstĺende er riktig, vil Jesu historiske gjenkomst ikke finne sted ennĺ.  Allikevel, slik vi har sagt ovenfor, hvis vi skal kunne utholde de kommende ĺr, og til sist stĺ foran Menneskesřnnen i seier, mĺ vi absolutt begynne i dag – nĺ, med det samme – med ĺ vandre med Gud i stĺlsatt rettferdig atferd, hellighet og total lydighet mot Faderen.

 

Gud vil hjelpe oss i dette, hvis vi pĺkaller Ham i Jesu navn.

 

Men vĺk hver tid og stund, og be at dere mĺ bli aktet verdige til ĺ unnfly alt dette som skal komme, og til ĺ bli stĺende for Menneskesřnnen.  (Luk.21:36)