OPPSTANDELSEN OG LIVET

The_Resurrection_and_the_Life__OPPSTANDELSEN_OG_LIVET

OPPSTANDELSEN OG LIVET

 

Trumpet Ministries, Inc., Copyright Š 2008 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftssteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel”  988

  

 

Jesus Kristus er oppstandelsen og livet.  Hva betyr dette?  Er oppstandelse og liv det samme?  Nĺr vi oppstĺr, betyr dette at vi som kristne automatisk vil motta evig liv?  Tiden er kanskje inne til ĺ klargjřre hva den troende kan forvente ĺ stĺ overfor nĺr han eller hun stĺr framfor Gud pĺ oppstandelsesdagen.

 

 

Innholdsfortegnelse

 

Definisjoner

Oppstandelse

Evig liv

Gjřre det gode og gjřre det onde

Forskjellen mellom Guds utvalgte og verdens mennesker

Etter oppstandelsen

 

 

OPPSTANDELSEN OG LIVET

  

Jesus sa til henne:  Jeg er oppstandelsen og livet.  Den som tror pĺ Meg, skal leve om han enn dřr.  (Joh.11:25)

 

Og dette er det evige liv; at de kjenner Deg, den eneste sanne Gud, og Ham Du utsendte, Jesus Kristus.  (Joh.17:3)

 

Oppstandelsen er én ting.  Evig liv er noe annet.  Jesus Kristus er bĺde oppstandelsen og livet.

 

Vi vet at Jesus kom for ĺ bringe oss evig liv.  Hva betyr dette?  Og hva er forbindelsen mellom evig liv og oppstandelsen fra de dřde?

 

Et annet emne som vi vil inkludere i denne korte essay er at Gud behandler menneskene forskjellig.  De frelste nasjoners innbyggere og de som tilhřrer det kongelige presteskap – Guds Israel – vil bli behandlet hver pĺ sin mĺte.  I menighetens tidsalder er kanskje alle som er frelst ogsĺ medlem av det kongelige presteskap.  Men om dette er tilfelle eller ikke har det ingen betydning for nćrvćrende diskusjon.

 

Definisjoner

 

Vi mĺ tenke dypt over hva vi mener med ”dřd”, og ogsĺ hva vi mener med ”evig liv”.  En konvensjonell og overfladisk definisjon av disse to uttrykk gjřr det umulig for oss ĺ tenke klart vedrřrende oppstandelsen og evig liv.  Skriften bruker ikke disse to uttrykk ”dřd” og ”liv” sĺ spesifikt som vi gjřr det i denne essay, men leseren vil snart se grunnen til hvorfor vi gjřr det.

 

Med evig liv mener vi kjennskapet til Gud og Guds nćrvćr.  I sćrdeleshet mener vi Jesu Kristi vesen og substans.

 

Med evig liv mener vi ikke biologisk liv.  Vi taler ikke om evnen til ĺ puste, bevege oss, vokse, formere oss, tenke, tale, lukte, se, hřre,  eller andre aspekter av det fysiske liv.  Vi mener ikke at vĺr evne til ĺ kunne gjřre alt dette vil fortsette i evigheten.  Tenk grundig over dette, fordi ellers vil du ikke vćre i stand til ĺ fřlge oss i vĺr videre tankegang.

 

Med dřd, eller ĺ vćre dřd, mener vi at kjennskapet til Gud og Guds nćrvćr ikke er tilstede.   Jesu Kristi vesen og substans er ikke tilstede.

 

Med dřd mener vi ikke at individet ikke lenger kan puste, bevege seg, vokse, formere seg, tenke, tale, lukte, se, hřre, eller andre aspekter av det fysiske liv.

 

Tenk grundig over hvordan vi definerer dřd og evig liv.  La det trenge dypt inn i  dine tanker.  Deretter kan vi gĺ videre.

 

Oppstandelse

 

La oss begynne med ĺ se pĺ oppstandelsen av vĺrt fysiske legeme.  Legg nřye merke til det fřlgende skriftsted:

 

Undre dere ikke over dette!  For den time kommer da alle de som er i gravene skal hřre Hans rřst.  Og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.  (Joh.5:28,29)

 

”Alle de som er i gravene”.

 

Ser du at alle mennesker vil bli oppreist fra de dřde?  Selv om en atombombe blir utlřst, er Gud, vĺr Skaper, fullkomment i stand til ĺ samle sammen vĺrt kjřd og vĺre ben.

 

Vĺrt fysiske legeme vil ikke oppreises ved evig liv.  Det vil bli oppreist ved den ĺndelige energi som fungerer i universet.  Ingen engel har evig liv – har Jesu Kristi vesen og substans.  Engelen lever, beveger seg og har sin vćren ved den ĺndelige energi som fungerer i universet.  Evig liv, derimot, er reservert for Gud, Kristus og de mennesker som Gud anser verdige for den verden som kommer.

 

Pĺ nĺvćrende tidspunkt er vĺrt fysiske legeme dřdt pĺ grunn av synd.

 

Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dřdt pĺ grunn av synd, men ĺnden er liv pĺ grunn av rettferdighet.  (Rom.8:10)

 

Dette betyr at Jesu Kristi vesen og substans ikke er i vĺrt legeme.   Vĺrt legeme har ennĺ ikke fĺtt del i livet fra Gud.

 

Nĺr vĺrt legeme oppreises fra de dřde, vil det til ĺ begynne med fremdeles vćre dřdt pĺ grunn av synd.  Det vil oppstĺ ved guddommelig energi, men ikke ved det som vi har definert som evig liv.

 

Evig liv

 

La oss for et řyeblikk se bort fra oppstandelsen, og diskutere evig liv.

 

Vi kan vinne evig liv nĺ.

 

Arbeid ikke for den mat som forgĺr, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesřnnen skal gi dere.  For pĺ Ham har Faderen, Gud, satt Sitt segl.  (Joh.6:27)

 

Vi kan bli gitt evig liv nĺr Herren kommer.

 

Han sa til dem:  Sannelig sier Jeg dere.  Det er ingen som har forlatt hus eller hustru eller brřdre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, som ikke skal fĺ det mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.  (Luk.18:29,30)

 

Alt hva vi vinner av evig liv nĺ, stiger umiddelbart opp for ĺ vćre i Kristus ved Guds hřyre hĺnd.

 

Er dere da oppreist med Kristus, sĺ sřk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds hřyre hĺnd.  La deres sinn vćre vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er pĺ jorden.  Dere er jo dřde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.  Nĺr Kristus, vĺrt liv, ĺpenbares, da skal ogsĺ dere ĺpenbares med Ham i herlighet.  (Kol.3:1-4)

 

Vi er blitt oppreist med Kristus og vĺrt innvendige evige liv, vĺrt kjennskap til Gud og Guds nćrvćr, er nĺ skjult med Kristus i Gud.

 

De eneste som vil vćre sammen med Kristus nĺr Han vender tilbake, er de hvis liv Han er.  Ĺ virkelig ha Kristus som vĺrt liv betyr meget mer enn bare ĺ ta ”de fire frelsestrinn”.  Ĺ ha Kristus som vĺrt liv vinnes nĺr vĺr adamittiske natur bringes ned i svakhet og Guds liv tar dets sted.

 

Vĺrt dřdelige legeme forblir pĺ jorden og arbeider, formerer seg, sover, spiser osv.  Dette er det adamittiske dyrs liv.  Det adamittiske dyr forblir tilgitt forutsatt at vi presser fram i Kristus.  Alt er avhengig av at vi lever i Kristus og forblir i Kristus!

 

Hvis vi hver dag har framgang i Kristus, legger vi opp skatter i himmelen.  Disse skatter inkluderer forřkelse av evig liv som vi vinner hver dag i vĺrt disippelskap.  De er nĺ ved Guds hřyre hĺnd i Kristus.  De er en integrert del av Jesu Kristi oppstandelse.

 

La oss vende oss til det sjette kapitel i Johannes evangelium.  Her finner vi antakelig den klareste definisjon pĺ hva det vil si ĺ vinne evig liv nĺ, ĺ vinne Kristi vesen og substans nĺ.

 

Her finner vi at Herren inviterer oss til ĺ leve ved Hans legeme og blod, idet Han sier at Hans legeme og blod er evig liv.

 

Jesus sa da til dem:  Sannelig, sannelig sier Jeg dere:  Dersom dere ikke spiser Menneskesřnnens kjřd og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere!  Den som spiser Mitt kjřd og drikker Mitt blod, har evig liv.  Og Jeg skal oppreise Ham pĺ den siste dag.  For Mitt kjřd er i sannhet mat, og Mitt blod er i sannhet drikke.  Den som spiser Mitt kjřd og drikker Mitt blod, han blir i Meg og Jeg i ham.  Likesom den levende Faderen har sendt Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal ogsĺ den som spiser Meg, leve ved Meg.  (Joh.6:53-57).

 

I disse vers stĺr det tydelig at Jesu Kristi kjřd og blod utgjřr vĺrt evige liv, og at det er en forbindelse mellom det ĺ vinne indre oppstandelsesliv nĺ, og at Kristus vil oppreise oss pĺ Herrens dag.

 

Som vi har forklart ovenfor er vĺrt legeme dřdt fordi det ikke har kjennskap til Gud og Guds nćrvćr.  Nĺ tilbyr Jesus ĺ nćre vĺr indre natur med kjennskap til Gud og Guds nćrvćr, som er evig liv, og som bestĺr av Herrens legeme og blod.

 

Hvordan lćrer vi ĺ nćre oss av Kristus slik at vi kan leve ved Ham slik Han lever ved Faderen?

 

Vi nćrer oss av Kristus ved ĺ se hen til Ham for hvert eneste aspekt i vĺrt liv.  Hver gang vi vender oss bort fra vĺr syndige natur og velger ĺ adlyde Herren, nćrer Han oss med Sitt eget liv.

 

I Johannes evangelium, det sjette kapitel, sier Herren til oss at hvis vi spiser Hans kjřd og drikker Hans blod, vil Han oppreise oss pĺ den siste dag.  Dette er oppstandelsen til evig liv.

 

Apostelen Paulus sřkte ĺ nĺ fram til oppstandelsen til liv.

 

... om jeg bare kunne nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde!  (Fil.3:11)

 

Vi vet at Paulus ikke sřkte bare ĺ oppstĺ, for alle mennesker skal oppstĺ.  Paulus presset fram for ĺ utvikle Kristus i sin indre natur, slik at hans legeme ville bli fylt med Kristus pĺ Herrens dag.

 

Poenget er at hvis vi ikke sřker Kristus og lever ved Hans liv, da har vi ikke noe evig liv opplagret for oss ved Guds hřyre hĺnd i Kristus. 

 

Nĺ ser vi helt tydelig at vĺrt legeme er dřdt pĺ grunn av synd, uten kjennskap til Gud og Guds nćrvćr i Kristus.  Vĺr indre natur er levende ved Guds hřyre hĺnd, og livet řker hver dag nĺr vi adlyder Guds Ĺnd.

 

Nĺr vi kalles fram fra graven vil vĺrt legeme fremdeles vćre uten Guds liv.  Det er blitt oppreist ved evig energi, men ikke ved Kristi liv. 

 

Det som skjer pĺ dette punkt avgjřr vĺr evige skjebne.

 

Vĺr kristne mytologi sier at nĺr vi dřr fysisk, vil vĺr himmelske residens stĺ klar for oss i himmelen!  Selv om dette var sant - det finnes intet skriftsted som sier dette - og vi har vćrt 2000 ĺr i himmelen, vil det řyeblikk komme nĺr Kristi rřst kaller vĺrt legeme ut fra graven, og da vil vĺr ĺndelige personlighet bli forenet med vĺrt legeme.

 

Ĺ gjřre det gode og gjřre det onde

 

Hva vil sĺ skje?

 

Vi skal stĺ foran Kristi domstol og motta hva vi har gjort i vĺrt legeme.

 

For vi skal alle ĺpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan fĺ igjen det som er skjedd ved legemet; etter det han gjorde, enten godt eller ondt.  (2.Kor.5:10)

 

Legg merke til hvordan dette skriftsted tilsvarer det som Johannes skriver:

 

Og de skal komme ut, - de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.  (Joh.5:29)

 

”... det som er skjedd ved legemet; etter det han gjorde, enten godt eller ondt.”

 

Kristne ignorerer ofte disse to skriftsteder som om de ikke er Guds ord, eller er erstattet av ”nĺde”.  Men de er i sannhet Guds ord og vil aldri bli erstattet av nĺde!

 

For Han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger.  Til dem som med utholdenhet i god gjerning sřker herlighet og ćre og uforgjengelighet, skal Han gi evig liv.  Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten – over dem skal komme vrede og harme.  Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjřr det onde, bĺde jřde fřrst og sĺ greker.  Men herlighet og ćre og fred skal hver den fĺ som gjřr det gode, bĺde jřde fřrst og sĺ greker.  (Rom.2:6-10)

 

Gud řnsker at vi skal gjřre det gode, og ikke forsřke ĺ bruke Jesus Kristus som et middel for ĺ unngĺ ĺ gjřre godt.  Vil vi noensinne lćre evangeliets enkle budskap?

 

Pĺ Herrens dag vil vi, hvis vi har gjort godt, motta det gode vi har gjort i form av guddommelig substans, som vil fylde vĺrt dřdelige kjřd og dřdelige ben med evig oppstandelsesliv, med kjennskap til Gud  og Guds nćrvćr.                                                                                                                                                                                                                   

 

Pĺ Herrens dag, hvis vi har gjort ondt, vil vi motta det onde vi har gjort.  I det tilfelle vil vĺrt legeme og indre ĺndelige natur vćre uten Kristi vesen og substans.  Hva som deretter vil skje – hva enten vi blir tillatt adgang til den nye verden med rettferdighet, eller kommer i det ytre mřrke, eller helvete, eller ildsjřen, avhenger av Jesu Kristi beslutning.

 

Dette er hva det vil si ĺ hřste fordervelse.

 

Far ikke vill!  Gud lar Seg ikke spotte!  Det et menneske sĺr, det skal han ogsĺ hřste.  Den som sĺr i sitt kjřd, skal hřste fordervelse av kjřdet.  Men den som sĺr i Ĺnden, skal hřste evig liv av Ĺnden.  (Gal.6:7,8)

 

Legg merke til at fordervelsen er en fřlge av ĺ sĺ i sitt kjřd, mens det evige liv som vil levendegjřre vĺrt legeme, ogsĺ vil vćre en fřlge av det liv vi har vunnet ved Kristi legeme og blod.

 

Men dersom Hans Ĺnd som reiste Jesus opp fra de dřde, bor i dere, da skal Han som reiste Kristus opp fra de dřde, ogsĺ levendegjřre deres dřdelige legemer ved Sin Ĺnd, som bor i dere.  (Rom.8:11)

 

Det finnes intet mer rettferdig og rimelig enn det faktum at hver person vil motta pĺ oppstandelsesdagen det som han eller hun har praktisert under sitt jordiske liv.  Det som vi gjřr nĺ former i oss det som vil bli vĺr del nĺr Herren kommer.  Ytre belřnning er én ting, og det vil ogsĺ bli tildelt.  Men det som er i oss pĺ grunn av vĺr atferd i dag, vil vćre vĺr kledning nĺr vĺrt legeme  oppreises fra de dřde.

 

Se, Jeg kommer snart, og Min lřnn er med Meg, for ĺ gi enhver igjen etter som Hans gjerning er.  (Ĺpb.22:12)

 

Vil troende kristne konfrontere deres lćrere pĺ den dag og forlange ĺ fĺ vite hvorfor de ble fortalt om ikke ĺ bekymre seg fordi troen pĺ lovlřs nĺde garanterer en evig paradisisk tilstand?

 

Vi mĺ ikke erstatte Guds skrevne ord med vĺre tradisjoner og forvente at Gud ćrer vĺr erstatning!

 

La oss nĺ tenke nřyere over uttrykket ”ĺ gjřre det gode”.

 

Det er nřyaktig det som stĺr i 2.Kor.5:10:  vi vil motta det som vi har gjort i vĺrt legeme - enten det gode eller det onde.

 

I henhold til Joh.5:28,29 vil vi oppreises til evig liv hvis vi gjřr det gode.  Hvis vi gjřr det onde, vil vi oppreises til dom.

 

Dette stĺr ogsĺ i 2.Kor.5:10.  Det det dreier seg om er ĺ gjřre det gode eller det onde – ikke om vi har mottatt Kristus.

 

Betyr sĺ dette at vi kan nekte ĺ ta imot Kristus og bare velge ĺ gjřre det gode og hĺpe pĺ den mĺten ĺ motta evig liv ved Herrens komme?

 

Nei, slett ikke!  For Kristus sa helt tydelig at hvis vi ikke tror pĺ Ham, vil vi bli fordřmt.

 

Den som tror pĺ Ham, blir ikke dřmt. Den som ikke tror, er allerede dřmt, fordi han ikke har trodd pĺ Guds enbĺrne Sřnns navn.  (Joh.3:18)

 

Hva er sĺ forklaringen pĺ dette?

 

For det fřrste mĺ vi holde oss til det skrevne ord.  Vĺr skjebne pĺ oppstandelsesdagen er avhengig av hvordan vi har levd – hva enten vi har gjort det gode eller det onde i vĺrt jordiske liv. 

 

Jeg vet at kristne vil bli opprřrt over dette, men vi mĺ holde oss til det skrevne ord.  Det forandrer seg ikke etter vĺre tradisjoner.

 

Forskjellen mellom Guds utvalgte og verdens mennesker

 

For ĺ forstĺ forholdet mellom det ĺ gjřre det gode, og frelse av nĺde ved tro, mĺ vi fřrst forstĺ forskjellen mellom Guds utvalgtes, Hans kongelige presteskaps, frelse og frelsen av dem som ikke tilhřrer Guds utvalgte.

 

Intet menneske utvelges for ĺ bli frelst.  Gud řnsker at alle omvender seg, tror pĺ Kristus og blir frelst.

 

Herren er ikke sen med lřftet, slik noen holder det for senhet.  Men Han har tĺlmodighet med dere, for Han vil ikke at noen skal gĺ fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.  (2.Pet.3:9)

 

Dette gjelder ikke det kongelige presteskap.  De er blitt utvalgt fra verdens begynnelse.  Nĺr tiden er inne for hver enkelt av dette presteskap, ĺpenbarer Herren det slaktede Lam for ham eller henne, og fortsetter deretter med ĺ veve presteskapets hvite kledning, for ĺ si det slik.

 

For dem som Han forut kjente, dem har Han ogsĺ forut bestemt til ĺ bli likedannet med Hans Sřnns bilde, for at Han skulle vćre den Fřrstefřdte blant mange brřdre.  (Rom.8:29)

 

Pĺ grunn av forskjellen i kallet, varierer det ĺ ”gjřre det gode” fra den ene gruppe til den andre. 

 

For den person som er utvalgt til presteskapet, til ĺ vćre en hellig, satt til side for Gud, er standarden meget hřy.  Vi mĺ framstille vĺrt legeme som et levende offer, fornekte oss selv, ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus.  Vi mĺ la oss rense oss fra all urenhet i vĺrt kjřd og vĺr ĺnd.

 

Guds Ĺnd behandler oss natt og dag, dag og natt.  Alle nyanser i vĺre tanker, vĺre ord og handlinger blir bedřmt.  Noen ganger blir vi avkrevd ĺ reise ut til en vanskelig misjonsmark, eller ĺ tjene i én eller annen tjeneste.  Dette er mĺten hvorved det kongelige presteskap gjřr det gode.

 

Herren er uhyre nřye med oss, fordi vi i framtiden vil bli Hans regenter og dommere. 

 

Hvis vi, som én av Guds utvalgte, ikke adlyder Guds Ĺnd, og i stedet velger ĺ leve i tidsĺnden, i vĺre kjřdelige lyster, i vĺr egenvilje, gjřr vi det onde.

 

De kristne, Guds prester, som gjřr det gode, vil oppreises til det evige liv pĺ oppstandelsesdagen.

 

De kristne, Guds prester, som begraver deres talent, vil kastes ut i det ytre mřrke.  Vi har ikke gjort det gode, og oppreises ikke til evig liv.  Mange ganger i evangeliene taler Herren om den straff som venter dem som har vćrt trolřse og dovne.

 

De vil motta det onde som de har gjort. 

 

Sĺ kommer vi til de mennesker som ikke tilhřrer det kongelige presteskap, de som ikke er blitt kalt fra verdens grunnleggelse til ĺ vćre Kristi brřdre.

 

Ĺ gjřre godt vil si alt det gode de har gjort i lřpet av deres jordiske liv: deres trofasthet overfor deres familier, deres venlighet overfor mennesker i sin alminnelighet, og sćrlig mĺten de har behandlet Herrens brřdre, de hellige, pĺ.

 

Ĺ gjřre det onde er det som vi opplever i Amerika og den vestlige verden i dag, hvor mennesker  myrder, voldtar, stjeler, bedrar andre, m.m.

 

Mange amerikanere er av den oppfattelse at Gud ikke har kjennskap til hva de foretar seg.  De hengir seg til seksuelle utskeielser og myrder deretter deres babier, samtidig som de siterer deres ”rettigheter til ĺ formere seg”.  De tar del i homoseksuell atferd, og vet at slik perversitet blir fordřmt bĺde i Det Gamle Testamente sĺvel som i Det Nye Testamente.   Hvorfor blir homoseksuell atferd fordřmt?  Fordi Guds evige tjenere bare kan bli brakt til verden gjennom en kvinne.  Vi mĺ bli fřdt fysisk fřr vi kan fřdes pĺ nytt inn i Guds rike.

 

Den homoseksuelle praksis er Satans mĺte ĺ forhindre at potensielle Guds tjenere blir fřdt inn i verden.  Det samme gjelder abort.

 

All denne ondskap som vestens moderne mennesker tror de kan utřve fordi Gud ikke ser dem, eller at det ikke finnes noen Gud, eller at de er frelst ”av nĺde”, eller andre rasjonaliseringer som de mĺtte finne pĺ, er ĺ tilslřre sannheten.  Pĺ ett eller annet tidspunkt vil hvert eneste menneske hřre Guds stemme.  Da vil han stĺ fram – hans legeme fra dets gravplass og hans ĺnd fra det ĺndelige omrĺde.  Da vil han, hva enten han er en bekjennende kristen eller ikke, i sannhet motta det han har praktisert i sin jordiske vandring.

 

Det er sĺ ufattelig megen ondskap i verden!  Vi bekymrer oss til dřde.  Det er en hjelp ĺ forstĺ at hver eneste handling, ond eller rettferdig, er blitt nedfelt skriftlig av engler, og forblir i Guds fullkomne hukommelse.

 

Hva enten man er kristen eller ikke vil man ikke kunne unnfly Guds rikes lov om ĺ sĺ og ĺ hřste.

 

En kristen gjřr det gode ved ĺ adlyde det prestelige kall som administreres ved Helligĺnden.

 

Et menneske som ikke tilhřrer Guds utvalgte, som ikke har hřrt eller oppfattet evangeliet om Guds rike, som ikke har dette kall, gjřr det gode ved ĺ adlyde sin samvittighet.  Som Paulus sier i Romerbrevets fřrste kapitel, at naturen selv underviser ham.  Skaperverket erklćrer Guds herlighet, og dette bevis har alltid og overalt vćrt tilgjengelig.

 

En kristen gjřr det onde nĺr han neglisjerer sin frelse, nĺr han nekter ĺ gi akt pĺ Herrens invitasjon til ĺ komme ut av verden og leve for Gud, og ikke bli viklet inn i denne verdens gjřremĺl

 

En person som ikke har blitt kalt fra verdens begynnelse til ĺ bli del av Guds Israel, det kongelige presteskap, gjřr det onde ved ĺ gjřre vold pĺ sin samvittighet ved mer og mer ĺ gjřre de samme onde ting som er beskrevet i Romerbrevets fřrste kapitel.

 

Jesus Kristus Selv er oppstandelsen og livet.  Han vil oppreise hvert eneste menneske fra det sted hvor hans eller hennes kjřd og ben hviler, hva enten det er i havet eller pĺ jorden.

 

Dette er ikke en oppstandelse som man mĺ vinne.  Dette gjelder alle mennesker.  I de siste dager, skal vi alle i vĺrt kjřd se Gud.

 

Men jeg, jeg vet at min Gjenlřser lever, og som den siste skal Han stĺ fram pĺ střvet.  Og etter at denne min hud er blitt řdelagt, skal jeg ut fra mitt kjřd skue Gud, Han som jeg skal skue, meg til gode, Han som mine řyne skal se og ikke noen fremmed – mine nyrer tćres bort i mitt liv av lengsel.  (Job 19:25-27)

 

Etter oppstandelsen

 

Det er ikke selve oppstandelsen som er sĺ viktig.  Det er det som finner sted etter at vĺrt kjřd og vĺre ben er blitt oppreist som er kritisk for vĺr framtid.  Hvis vi har gjort det gode, vil vi motta evig liv i vĺrt legeme.  Skriften kan ikke lyve.

 

Hvis vi har gjort det onde vil vi selv ha brakt oss inn i en tilstand av forderv og řdeleggelse.  Det som Kristus beslutter at vĺr evige framtid skal bli, etter det som er blitt skrevet i břkene, vil skje med oss i legemlig tilstand.  Hvis vi kastes i ildsjřen, vil det skje i vĺrt legeme.

 

Dette gjelder alle menneskelige legemer.  Det menneskelige legeme ble skapt av Herren, og det vil tilbringe evigheten ett eller annet sted.

 

Gud elsket verden sĺ hřyt at Han ga Sin eneste Sřnn for at den som velger ĺ tro pĺ Ham, kan fĺ evig liv.  Dette betyr at vi kan vinne evig liv, Kristi vesen og substans i vĺr indre natur, i den nĺvćrende verden.  Nĺr sĺ Herren vender tilbake, vil det evige liv komme ned som en kledning, eller hus,  fra himmelen og levendegjřre vĺrt fysiske legeme – levende i den betydning av ĺ vćre fylt med Jesu Kristi vesen og substans.

 

Dette er presteskapets hvite kledning.  Denne forvandling vil finne sted ved Jesu neste komme fra himmelen.

 

La oss glede oss og fryde oss og gi Ham ćren!  For Lammets bryllup er kommet, og Hans brud har gjort seg rede.  Det er henne gitt ĺ kle seg i rent og skinnende fint lin.  For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.  (Ĺpb.19:7.8)

 

”De helliges rettferdige gjerninger.”  De helliges gode gjerninger – god atferd som er resultatet av livet fra Kristi legeme og blod som de har spists og drukket hver dag i deres disippelskap.

 

Ved den siste dom, ved slutten av det tusenĺrige kongedřmme, vil alle mennesker stĺ fram innfor Kristus og Hans hellige.  Dette er dommen ved den hvite trone.

 

Da vil břkene bli ĺpnet – ogsĺ livets bok.  Hvis ens navn ikke finnes i livets bok, vil han eller hun bli kastet legemlig i sjřen som brenner med ild og svovel.

 

Resten av menneskene –  sannsynligvis střrstedelen – Gud skapte ikke milliarder av mennesker i den hensikt ĺ kaste de fleste i evig pine – vil deretter bli fřrt over i den nye verden hvor rettferdighet rĺder, og bli gitt en del av Kristus.  Alle i den nye verden vil fĺ del i Kristi oppstandelse.  Gud og Kristus vil vćre i hver og én.

 

Denne enorme mengde mennesker, som jeg nettopp har beskrevet, utgjřr Jesu Kristi og Hans medarvingers arv.  De er mennesker som det kongelige presteskap skal regjere over, velsigne, undervise, dřmme, tukte og elske.  Hvis det ikke fantes noen nasjoner med frelste mennesker, ville vi ikke ha noen arv.  Da regner jeg med at vi ville sitte i himmelen i all evighet og diskutere vćret!  Dette ville vćre kjedelig etter tre hundre ĺr – sćrlig hvis det ikke var noe vćr som var verdt ĺ diskutere!

 

Konklusjonen er denne:  Du, kjćre leser, bestemmer din egen evige skjebne ved dine handlinger i dag.  Nĺde og barmhjertighet vil aldri pĺvirke Guds rikes lov om ĺ sĺ og ĺ hřste.  Nĺde og barmhjertighet er tilstede nĺ og hjelper oss til ĺ forandre det som vi sĺr.  Nĺde og barmhjertighet vil ikke hjelpe en ond person til ĺ hřste evig liv.  I stedet er dette tilgjengelig nĺ for den onde person, slik at han eller hun kan bli tilgitt, og deretter vende om fra deres ondskap for ĺ hřste evig liv.

 

Det vil ses at vi i aller hřyeste grad behřver en reformasjon i kristen tankegang.  I henhold til Skriften vil mengder av kristne mennesker ikke framstĺ med Kristus, fordi de ikke har gjort Ham til deres liv.  De har i stedet valgt ĺ leve i henhold til deres syndige natur og stolt pĺ ”nĺde” for ĺ sikre deres inngang i himmelen.  Denne type ”nĺde” er ikke skriftmessig.

 

De fleste mennesker er uvitende hva angĺr realiteten omkring oppstandelsesdagen, idet de tror at de vil rykkes opp i paradiset i en ikke skriftmessig ”bortrykkelse” uten ĺ ha undergĺtt en moralsk forvandling.  Dette siste er alltid nřdvendig hvis vi skal ha fellesskap med Gud. 

 

Det er pĺ tide for amerikanske kristne, og sikkert ogsĺ for mange andre kristne, ĺ omvende seg og begynne ĺ holde Jesu Kristi og apostlenes bud.