ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG BILDET

The_Antichrist,_the_False_Prophet_and_the_Image__ANTIKRIST,_DEN_FALSKE_PROFET_OG_BILDET

ANTIKRIST,  DEN  FALSKE PROFET  OG  BILDET

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

 

Ĺpenbaringsboken understreker at Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde blir viktige hovedanliggender i de siste dager.  Hvem er disse mennesker eller krefter?  Nedenunder fřlger min mening om dette emne, uten dermed ĺ antyde at jeg har det endegyldige svar.

 

 

Innholdsfortegnelse

 

Introduksjon

Antikrist

Den falske profet

Antikrists bilde

Beskyttelse mot forfřrelse

Konklusjon

 

 

ANTIKRIST,  DEN FALSKE PROFET OG BILDET

  

Introduksjon

 

Jeg har ikke for vane ĺ bruke tiden pĺ ĺ skrive om nye og spennende aspekter i Bibelen.  Med mindre et emne har direkte med en troendes atferd ĺ gjřre, som f.eks. rettferdighet, hellighet og total lydighet overfor Faderen, er emnet uten sćrlig interesse for meg.

 

Det er skrevet meget i Bibelen om Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde, og mange kommentarer er skrevet angĺende disse tre krefter.  I tilslutning til dette vil jeg nedenunder presentere for deg min forstĺelse av emnet, slik jeg oppfatter det pĺ nĺvćrende tidspunkt.

 

All fortolkning av Ĺpenbaringsbokens symboler břr vćre ”likefram”. Fortolkningen burde ikke vćre eksotisk, bisarr og fremmedartet, som f.eks. vĺr tids oppfattelse av de to vitner som vćrende to skjeggete patriarker som kommer ned fra himmelen med ild strřmmende ut av deres munn   Vi burde forstĺ Ĺpenbaringsbokens engler og stjerner som alminnelige mennesker i vanlige omgivelser.  Det er imidlertid noen scener i Ĺpenbaringsboken  som beskriver ĺnder og omstendigheter som er usynlige for oss.

 

Jeg vil heretter fortelle deg hva jeg tror er fortolkningen av Guds og menneskers tre fiender.  Hvis du er fullstendig uenig, behřver du ikke lese videre.

 

Jeg forstĺr Antikrist som selv-sentrerthet og menneske-sentrerthet i fřlgende omrĺder: politikk, undervisning, finanser, handel, underholdning, det sosiale, rettslige og det militćre omrĺde.  Det motsatte av selv-sentrerthet, slik jeg anvender uttrykket, er fokus pĺ Guds behov og rettigheter.

 

Jeg forstĺr Den falske profet som selv-sentrerthet nĺr det gjelder det ĺndelige og religiřse omrĺde.

 

Jeg forstĺr Antikrists bilde som penger, pĺ linje med bildet av gull, konstruert av Nebukadnesar.  Nebukadnesar var ”hodet av gull”.

 

Kong Nebukadnesar laget en billedstřtte av gull, seksti alen hřy og seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel.  (Dan.3:1)

 

Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler – alle har han gitt i din hĺnd og gjort deg til herre over dem.  Du er hodet av gull.  (Dan.2:38)

 

Billedstřtten av gull, som var konstruert av Nebukadnesar, var bilde av Nebukadnesar - bildet pĺ den rikdom som Nebukadnesar representerte.

 

Antikrists rike vil fungere ved penger, pĺ samme mĺte som vi i dag ser at det viktigste element i det internasjonale samfunn er penger.

 

Symbolet 666 refererer til mennesket som gjřr seg selv til Gud.  Tallet seks er menneskets tall og tre er Guds tall.

 

Symbolet 666 pĺ menneskets hĺnd er mennesket som handler etter dets egne selv-sentrerte ambisjoner og lyster, med penger som dets avgud.

 

Symbolet 666 pĺ pannen er mennesket som tenker etter dets egne selv-sentrerte ambisjoner og lyster, med penger som dets avgud.

 

Straffen for ikke ĺ ta imot symbolet er assosiert med – du har rett – penger!  Du kan ikke kjřpe eller selge!

 

Det er interessant at Salomos kongedřmme er assosiert med 666, som understreker , som vi vil diskutere senere, den rolle som penger har i en selvopptatt kristendom.

 

Vekten av det gullet som i ett ĺr kom inn til Salomo, var seks hundre og sekstiseks talenter, ... (1.Kong.10:14)

 

Jeg advarte deg at jeg liker enkle og likefremme forklaringer!

 

Tenk pĺ dagens USA.  Det som framfor alt sćrpreger de omrĺder som har med politikk, utdannelse, finanser, rettsvesen, utdannelse, underholdning, det sosiale og det militćre omrĺde ĺ gjřre, er selv-sentrerthet og menneske-sentrerthet.  Antikrist er tilstede allerede.  Mennesket gjřr seg selv til gud, og resultatet er sosialt anarki.

 

Det som sćrpreger det ĺndelige og religiřse omrĺde er selv-sentrerthet.  De troende sřker ĺndelig makt og visdom for deres egen lykke, suksess og forherligelse.

 

Det amerikanske folk tilber penger.  Penger er  i det store og hele tatt hřyeste prioritet i livet.  Nĺr vi leser avisen ser vi at penger spiller en stadig střrre rolle i de smĺ som i de store nasjoner.

 

I Amerika tenker og handler mennesker etter deres egne egoistiske ambisjoner og řnsker, og understřttes av filosofien bak uavhengighetserklćringen og grunnloven.   Grunntonen i uavhengighetserklćringen dreier seg om liv, frihet og sřken etter lykke – ikke om sřken etter Gud, Hans rike og Hans rettferdighet.  Den var en uavhengighetserklćring fra England, og har utviklet seg til en uavhengighetserklćring fra Gud. 

 

Vĺr konstitusjon synes for en stor del ĺ vćre et produkt av opplysningstiden.

 

Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde lever i beste velgĺende i USA.

 

Antikrist

 

Og jeg sĺ et dyr stige opp av havet.  Det hadde ti horn og syv hoder.  Pĺ sine horn hadde det ti kroner.  Og pĺ sine hoder hadde det spottenavn.  (Ĺpb.13:1)

 

Antikrist er ikke det motsatte av Kristus, men en immitasjon av Kristus.  Det ville vćre meget lettere for oss ĺ gjennomskue Antikrists virke hvis han var det motsatte av Kristus.

 

Johannes fřrste  brev nevner at de som var av Antikrist forlot menigheten.  Dermed har Antikrists ĺnd vćrt hos oss i det minste fra det fřrste ĺrhundrede.

 

Det finnes en antikristelig ĺnd, og i nćr framtid vil det finnes en person, mann eller kvinne, hvor den antikristelige ĺnd fullt ut vil vćre tilstede.  Jeg tror at denne person vil vćre en forfřrt kristen.

 

Den antikristelige ĺnd er mennesket som gjřr seg selv til sin egen gud.  Det er det hele.  Ingen ny og komplisert idé.  Og dog er lovlřshet, eller selvstyre, et mysterium, en hemmelig kraft.

 

For lovlřshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nĺ holder igjen, mĺ bli tatt bort.  (2.Tess.2:7)

 

La oss si at en person fra det tiende ĺrhundrede skulle leve en viss tid i nĺtidens Amerika.  Vedkommende ville sikkert blitt forundret over hvordan ”menneskerettighetene” framheves.  Helt siden adelsstandens opprřr mot at kongen begrenset  kongedřmmets makt, etterfulgt av utviklingen av det engelske parlament , de humanistiske filosofers undervisning, og den franske og amerikanske revolusjon, er det i det store og hele overlatt til mennesket ĺ gjřre hva det selv vil.  Vi kaller dette for ”demokrati”.

 

Kristne har ofte ansett demokrati og kristendom for ĺ vćre forenlige, eller identiske begreper.  Pĺ samme mĺte vil Antikrist begynne som en kristen og gĺ inn for den demokratiske styreform, inntil den iboende dřd i den demokratiske filosofi begynner ĺ tre fram.

 

Hvorfor denne dřd i den demokratiske filosofi?  Fordi den demokratiske idé innebćrer at alle og enhver skal kunne uttrykke seg selv med fĺ eller ingen restriksjoner.  Alle kan umiddelbart se at sluttresultatet pĺ dette er anarki.  Men demokratiets filosofi er blitt presentert som om den var Guds plan for tidsaldrene.

 

Guds rike er det diametralt motsatte av demokratiet.  Guds rike bestĺr av mennesker som har overgitt deres vilje under Guds og Kristi herredřmme.

 

Demokratiet sier: ”La folkets vilje skje.”

Guds rike sier:  ”La Guds vilje skje.”

 

Hvis vi tror at folkets vilje og Guds vilje er ett og det samme, er vi virkelig forfřrt.  Vi kan nĺ se hvordan umoralen i Amerika, England, Skandinavia og andre demokratier řker i omfang.

 

Nĺr loven befinner seg pĺ fjellet med Moses, setter folket seg ned for ĺ spise og drikke og leke.  Nei, folkets vilje er overhodet ikke Guds vilje.  Helt det motsatte.  Kjřdets lyst er Guds Ĺnds dřdelige fiende.

 

I dagens Amerika er vi vitne til modningen av det demokratiske ideal.

 

Nylig brakte en avis en artikkel som fortalte om arrestasjonen av en ung mann som hadde fřrt mange unge, uerfarne piker inn i prostitusjon, og hvordan dette hadde ruinert deres liv i prosessen.  Hans kommentar i retten var at han mente at dette er Amerika i et nřtteskal.  Han mente sannsynligvis at mennesker kan gjřre alt det de řnsker, sĺ lenge de ikke raner bankene.

 

Dommeren var ikke enig i at han representerte det amerikanske ideal, og dřmte han til livsvarig fengsel.

 

Poenget er at dette er hva mange mennesker mener med ĺ leve i et demokrati.  Vĺre lover forandres for ĺ imřtekomme menneskers řnsker.  Aborter foretas for ĺ beskytte morens ”rett til forplantning”.  Dette er avskyelig!

 

For en tid siden kom en velkjent investeringsrĺdgiver i retten pĺ grunn av noen lyssky transaksjoner.Hans svar var at Amerika var et herlig land ĺ bo i, fordi det istandsatte ham til ĺ kunne ”profitere”.

 

Nĺr det dreier seg om det merkantile aspekt i vĺr kultur synes det ikke viktig om en handling er riktig eller gal, men om den gir overskudd.  Hvis dette er riktig, hvordan kan vi benekte at mange řstlige land anklager oss for ĺ vćre dekadente?

 

Dagens Amerika er ikke den nasjon som pilgrimsfedrene forestilte seg.   Hva er ĺrsaken til denne forvandling fra gudsfrykt til kriminalitet og moralsk svineri?  Svaret er: den materielle overflod sammenkoplet med den demokratiske filosofi.

 

Antikrist er ”det lovlřse menneske”.  Nĺr mennesker fjerner seg fra tanken om ”kongers guddommelige rett”, fokuserer de mer og mer pĺ seg selv.  Nĺr mennesker fokuserer pĺ seg selv, er de et lett bytte for Satan. 

 

Fordi Gud ikke er pĺ deres personlighets trone, og det ikke finnes en sterk regent, er de ĺpne for en satanisk invasjon.

 

Satan rĺder alltid mennesker til ĺ unnlate ĺ adlyde Gud hvis de skal bli lykkelige.  Dette skjedde med Eva.  Under en sterk ledelse som straffer synd, blir mennesker bremset fra ĺ fřlge Satans rĺd.  De řnsker ikke ĺ bli straffet!

 

Men nĺr det ikke er noen sterk ledelse, og mennesker ledes til ĺ tro at de kan styre seg selv og kan velte ledere og forandre lover nĺr de ikke fĺr det som de vil, er de et lett bytte for Satan.  Det fřrste man vil merke er at synden řker.

 

En homoseksuell atferd er syndig, bĺde ifřlge Det Gamle Testamente (GT) og Det Nye Testamente (NT).  I overensstemmelse med den demokratiske filosofi vil den amerikanske regjering ikke begrense homoseksuell atferd.  I stedet bruker den masse penger pĺ ĺ kunne kurere AIDS.

 

Hvis regjeringen ville bruke like meget tid og penger pĺ ĺ forsřke ĺ fremme avholdenhet utenom ekteskapet, ville det kunne gjřre en stor forskjell pĺ ĺ hindre spredningen av AIDS.  Men et skrekkslagent rop fra store deler av vĺrt samfunn forhindrer regjeringen i ĺ benytte seg av denne realistiske lřsning pĺ problemet.

 

Dette ville ikke vćre tilfelle i et sterkt monarki som var bekymret over at en epidemi kunne řdelegge kongedřmmet.

 

Vi forstĺr derfor at den demokratiske filosofi, Antikrists filosofi, som gir inntrykk av ĺ vćre kristen, er erkefienden av sann kristendom.

 

Det kristne evangelium befaler oss ĺ fornekte oss selv, ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus pĺ lidelsens vei.  Vĺrt hĺp er at nĺr Han vender tilbake, vil vi fĺ del i Hans glede og fred.

 

Antikrists filosofi er at individet mĺ ha kontroll og at hans rettigheter mĺ sikres, slik at intet vil hindre ham fra et langt, suksessrikt, lykkelig og selvrealisert liv.

 

For meg synes det som om disse to mĺter ĺ leve pĺ er uforenelige.  Hva synes du?

 

Intet i Skriften antyder at Jesus og Hans apostler var i favřr av at mennesker skal styre seg selv.  Til gjengjeld gis det tydelig uttrykk for at de řnsker at vi adlyder dem som regjerer over oss.  Kristendommen oppsto i et imperium, og NT sier ikke at et imperium er en dĺrlig styreform, og at mennesker skal styre seg selv.

 

Jeg er klar over mange kongers og keiseres ondskap opp gjennom historien.  De var drevet av sitt ego, drevet av demoner.  De kongelige hoff var fylt med egoistsiske og ćrgjćrrige personer, og prestene var ofte involvert i  lovlřs atferd, men landets lover pĺla harde straffer over mesteparten av kongedřmmets innbyggere ved lovovertredelser.

 

Den som setter seg opp mot řvrigheten, stĺr Guds ordning imot. Men de som stĺr imot, skal fĺ sin dom.  For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjřr godt, men for dem som gjřr ondt.  Vil du slippe ĺ vćre redd for řvrigheten, sĺ gjřr det gode.  Da skal du fĺ ros av den.  (Rom.13:2,3)

 

Paulus sier i disse vers at den autoritet som var tildelt keiseren i Roma, var forordnet av Herren.  Tenk over det!  Vi vet at noen av de romerske keisere var djevelske.  Men vi mĺ vćre meget forsiktige nĺr vi gjřr motstand mot autoritet, slik David var meget forsiktig i sin omgang med Saul.

 

Guds mĺte ĺ arbeide pĺ har alltid med autoritet ĺ gjřre.  Sĺ nĺr vi understreker viktigheten av demokratisk styreform, fřrer dette, uten at vi er klar over det, til lovlřshet.  Den demokratiske filosofi kan fřre oss ut av politisk trelldom og inn i ĺndelig slaveri.

 

I Amerika tales det om demokrati, og vi har mange sosiale og politiske friheter.  Det er vi takknemmelige til Gud for.  Men i vĺr tid blir landet ledet ikke av folkets vilje, men av dyktig politisk manipulering.  Det er de pengesterke og maktfulle som utřver deres vilje.  Noen ganger skulle en řnske at vi hadde en sterk, rettferdig konge som ville rette opp pĺ noen av de mange vederstyggeligheter som finner sted.  Det er godt at en slik rettferdig Konge kommer!

 

Jeg skriver nĺ med framtiden for řye.  Det store onde som vi kristne stĺr ansikt til ansikt med er ikke et totalitćrt styre.  Kristendommen kan trives under et slikt styre.  Faren er at selvopptattheten vil řke.  Kristne er ikke vant til at fienden kommer under dekke av ĺ vćre en venn, og som vil hjelpe dem til ĺ kunne utfolde seg.

 

Det finnes bare én mĺte ĺ beskytte seg pĺ mot endetidens forfřrelser.  Den beskyttelse fĺr du ved ĺ finne din plass pĺ korset med Jesus Kristus.  Regn deg selv for dřd og oppreist med Kristus.  Beslutt deg hver eneste dag for ĺ ta opp det kors du har fĺtt.  Velg ĺ forbli i fengselet hvor du er inntil Herren befrir deg.

 

Fly bort fra den nĺtidige betoning av dine rettigheter, hva du fortjener, hvordan du for enhver pris skal vćre lykkelig hele tiden.  Framstill ditt legeme som et levende offer.  Inviter Herren Jesus inn i din personlighet som suveren Herre.  Tenk pĺ deg selv som Hans slave, og vćr rede til ĺ gjřre Hans vilje med glede og uten reservasjoner.

 

Se ikke hen til Jesus for ĺ gjřre deg lykkelig eller vellykket.  Se til Jesus for ĺ lede deg inn pĺ Hans vei for deg, og vćr tilfreds med den rolle Han tildeler deg, og stedet hvor Han plasserer deg.

 

Gud er ikke der for din fornřyelses skyld.  Du er der for Hans fornřyelses skyld.  Hva enten du er lykkelig eller bedrřvet spiller ingen sćrlig rolle.  Det viktigste er at du behager Gud.

 

Antikrist og den demokratiske filosofi vil aldri forstĺ at mennesker mĺ bli Jesu Kristi slaver.  Satan og Antikrist řnsker ĺ vćre lik Kristus, ĺ ha Kristi kraft, men de řnsker selv ĺ ha kontroll over deres livssituasjon.

 

Du er ikke kalt for ĺ ha kontroll over din livssituasjon.  Sett din lit til Herren og stol ikke pĺ din forstand.  Tenk pĺ Ham pĺ alle dine veier, sĺ skal Han gjřre dine stier jevne.

 

De idéer som jeg her presenterer for deg vil bli mer og mer viktige og betydningsfulle i de kommende dager.  Verden ledes hen mot Antikrists styre – betoningen av det selv-sentrerte menneskes rettigheter og velferd.

 

Hvis du řnsker at Gud skal forfřre deg, la din kristendom bli et middel for ĺ fĺ alt det du řnsker deg.  Sřk din egen lykke, og ikke Guds rike og Hans rettferdighet.

 

Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, sĺ de tror lřgnen, for at de skal bli dřmt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.  (2.Tess.2:11,12)

 

Husk pĺ hva jeg sier her, for jeg tror at selvopptattheten vil prege den mĺte man lever pĺ i framtiden.  Det blir den verden som vĺre unge mennesker skal leve i. 

 

Den falske profet

 

Og jeg sĺ et annet dyr stige opp av jorden.  Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage.  (Ĺpb.13:1)

 

Det fřrste dyr, Antikrist, kommer opp av havet.  Dette betyr at han kommer ut fra menneskemassen, som noen ganger i Skriften refereres til som ”havet”.

 

Det andre dyr, Den falske profet, kommer opp fra jorden, dvs. ut fra menneskets sjel, ut fra den adamittiske natur.  Mennesket ble skapt fra jordens střv.

 

Antikrist er egenvilje i det politiske og sosiale omrĺde.  Den falske profet er egenvilje i det religiřse og ĺndelige omrĺde.

 

Aldri tidligere i verdenshistorien er Guds utvalgte sĺ familićre med Helligĺndens virke, med Helligĺndens gaver og tjenester, som nĺ.  Vi er blitt frelst ved blodet som rant pĺ Golgata kors.  Vi er fylt med Guds Ĺnd og tildelt gaver. 

 

Nĺ reiser spřrsmĺlet seg.  Hvordan skal vi anvende denne forstĺelse og alle gavene?  Demokratiet, humanismens filosofi, Antikrist, og vĺr egenvilje oppfordrer oss til ĺ anvende vĺr ĺndelige visdom og kraft til ĺ helbrede vĺr syke verden.  Dette motiv ser sĺ kristent ut.  Ĺ frelse og helbrede verden er blitt dagsordenen for de kristne og andre religiřse grupper.

 

Mens jeg var i ferd med ĺ skrive denne essay, holdt jeg en spisepause og leste fřlgende i avisen.  Pĺ forsiden av avisen sto det en artikkel med titlen: ”Members of US media greeted by John Paul” (Utsendinger fra de amerikanske medier hilses av Johannes Paul).  Det ble invitert til en konferanse i Roma om religion og medier.  Innholdet av artikkelen var i klar favřr av en sammenkallelse av verdensreligionene for ĺ forbedre menneskehetens skjebne.

 

La meg sitere den afrikanske kardinal Francis Arinze, som er president for Det pontifikale rĺd for inter-religiřs dialog ved Vatikanet:

 

”Det finnes ikke bare én religion i verden, ....”  ”Nĺr vi nĺ er ved ĺ gĺ over i det tredje ĺrtusen, har medlemmene av de forskjellige religioner ikke noe annet valg enn ĺ nćrme seg hverandre, ĺ lytte til hverandre, ĺ forsřke ĺ forstĺ hverandre bedre, og ĺ forsřke ĺ samarbeide mer for en bedre verden.”

 

”Arinze meddelte at den katolske kirke ville vćre vert for et fire dagers mřte i Roma i oktober 1999 for ĺ diskutere verdens religioner.”  (The San Diego Union-Tribune, torsdag 25. juni 1998, side A-14, av Sandi Dolbee).

 

Kardinal Arinze fortsatte med ĺ uttrykke sitt hĺp om at representanter fra forskjellige trosretninger som hinduisme til innfřdte amerikanske tradisjoner, ville diskutere ”hvordan vi oppfřrte oss i dette ĺrhundrede”, med det formĺl ĺ ”gjřre verden til et bedre sted ĺ vćre for alle”.

 

Her ser vi grunnlaget er lagt for ”Babylon den store”.  Selv om dets hovedkvarter er i Roma pĺ nĺvćrende tidspunkt, tror vi at det vil bli flyttet til omrĺdet for det gamle Babylon.

 

En redaktřr (samme sitat som ovenfor) som ante den historiske betydning av forsřkene pĺ ĺ danne et verdensvidt forbund av religioner, oppfant uttrykket ”den střrste historie sjeldent fortalt”.

 

Framtidens religiřse bevegelse kan beskrives pĺ fřlgende tre mĺter:

 

-         Laodikea – som beskriver den stolte, slřve, frafalne tilstand hos selvopptatte troende,

-         Den falske profet – som beskriver den mirakelutřvende kraft hos selvrĺdige religiřse mennesker som samarbeider med en selvrĺdig regjering for ĺ styre verden.

-         Babylon den store – som beskriver den religiřse, ufattelig velstĺende organisasjon, som kanskje bestĺr av en forening av alle religioner med kristendommen řverst, og som vil vćre ”Guds representant pĺ jorden”.

 

Den střrste religiřse organisasjon noensinne vil bestĺ av selvrĺdige troende som sřker ĺ anvende Kristi kraft til ĺ bibringe menneskeheten en tilstand av trygghet og lykke.  Gud vil ikke ha noen del i denne organisasjon, pĺ samme mĺte som Han ikke vil ha noen del i det forbund som er nevnt ovenfor.

 

Kan du se hvordan framtiden vil kunne fortone seg?  Kan du se hvordan hovedvekten vil bli lagt pĺ menneskets gavn, og ikke pĺ Guds gavn?

 

Jeg anser meg selv for ĺ vćre en del av den lille rest, som i framtiden vil bli drevet ut fra sivilisasjonens sentra av den demokratiske regjering og ogsĺ av majoriteten av kirkene, ved ĺ hevde at det ikke er Guds vilje for oss ĺ be og deretter anvende vĺre gaver for ĺ frelse og helbrede verden.  Dette er ikke Guds plan pĺ nĺvćrende tidspunkt. 

 

Gavene og tjenestene som er gitt til Kristi legeme har som hensikt ĺ oppbygge hvert lem pĺ legemet til full modning, til aldersmĺlet av Kristi fylde.

 

”Men skal vi ikke oppbygges og modnes for at vi kan frelse og helbrede verden?”

 

Nei.  Vi skal oppbygges og modnes slik at vi kan ha fellesskap med Gud, og utfřre forskjellige funksjoner og roller i Guds rike, men bare under Jesu Kristi, Guds Administrators, ledelse.

 

”Men hvordan utarbeides dette arbeide i praksis?”

 

Det utarbeides i praksis nĺr du og jeg vender oss bort fra vĺr egenvilje, og sřker Herren, inntil vi vet hva det er Han sier og gjřr.  Jesus tenkte og handlet bare slik Faderen viste Ham.  Vi skal tenke og handle bare slik Kristus viser oss.  Vi skal ikke ta det som gitt at vi skal gĺ ut og forsřke ĺ frelse og helbrede verden.

 

Jesus sa at Han ville bygge Sin menighet pĺ Klippen, som er Ham Selv.  Han instruerte ikke oss til ĺ bygge Sin menighet eller ĺ fř vĺre lam. 

 

Vi mĺ arbeide pĺ ĺ komme inn i Guds hvile.  Guds hvile har ĺ gjřre med det faktum at Gud avsluttet alt fra verdens grunnleggelse, og vi mĺ hele tiden komme til Ham for ĺ finne ut hva Han allerede har gjort.

 

Guds hvile har ĺ gjřre med den evige sabbat, dagen som ikke har noen aften og morgen.  Nĺr vi lever i den evige sabbat tenker vi ikke vĺre egne tanker, taler vĺre egne ord, sřker vĺre egne fornřyelser.  Vi tenker, taler, og handler i Guds nćrvćrs fylde, og lever ved Hans visdom og kraft.

 

Guds hvile har ĺ gjřre med vĺr arv, som er hele skapelsen – sćrlig nasjonene og jordens ytterste egne.  Vĺr arv er pĺ nĺvćrende tidspunkt bebodd av vĺre fiender: Satan, de andre opprřrske engler og demoner.  Dette er Guds fiender og vĺre fiender.  De kan ikke bli drevet bort fra vĺr arv uten ved at to hćrer samarbeider: de hellige englers hćr og de helliges, dommernes hćr.

 

Ingen av disse to hćrer kan fřre krig med suksess uten at Jesus Kristus, som er Herre over begge hćrer, leder.  Nĺr frelste, ĺndsfylte mennesker framturer i deres egen visdom og styrke for ĺ frelse verden, bringer de mer opprřr og forvirring enn det som allerede er tilstede i universet.

 

Vi mennesker vet ingenting.  Nĺr vi blir tilgitt for vĺre synder ved Jesu Kristi blod, vet vi fremdeles ingenting.  Nĺr vi fylles med Helligĺnden, vet vi fremdeles ingenting.  Vi er střv.  Vi kan ikke gjřre noe av verdi i Guds rike fřr vi innser at vi vet intet og er intet.

 

Guds rike vil opprettes pĺ jorden ved Faderens, Sřnnens og Helligĺndens kraft og visdom.  Vĺr oppgave er ĺ bli ett med Dem, inntil De blir del av vĺr tenkemĺte, talemĺte og handlemĺte.  Fřr dette skjer, ender vĺre anstrengelser i Guds rike bare i opprřr og forvirring.

 

I dag ser vi at Den falske profet reiser seg i de karismatiske menigheter.  Vi formanes til ĺ tale troens skapende ord.  Dette er Den falske profet.  Vi anspores til ĺ bli rike ved ĺ utřve tro.  Dette er Den falske profet.  Vi fĺr ĺ hřre at hvis vi har tro, vil vi aldri bli syke.  Dette er Den falske profet.  Vi rĺdes til ĺ kommandere englene.  Dette er Den falske profet.  Vi blir bedt om ĺ innta plassen til de onde ĺnder som kontrollerer en by.  Dette er Den falske profet.  Vi blir bedt om ĺ komme sammen slik at vi vil ha mer kraft til ĺ fremme vekkelse.  Dette er Den falske profet.

 

Hvis alle kristne i hele verden slo seg sammen for ĺ gjřre noe ”for Gud”, ville dette bli den střrste utstilling av Den falske profet i menneskehetens historie.

 

Hvorfor er disse ”kristne” anstrengelser Den falske profet?  Fordi de řnsker Lammets to horn (en dobbel del av kraft), men de taler med dragens munn.

 

Hva sier dragens munn at vi skal gjřre?

 

Husker du da Peter prřvde ĺ overtale Jesus til ikke ĺ dra opp til Jerusalem for ĺ bli sonoffer i vĺrt sted?  Han forsřkte ĺ forhindre at Jesus skulle lide?  Dette var dragens munn, Satan, og Jesus tiltalte den som det.  Jesus sa: ”Du har ikke sans for det som hřrer Gud til, men bare sans for det som hřrer menneskene til.”  Dragen som selv er totalt og uopprettelig egenrĺdig, henvender seg til menneskenes egenkjćrlighet.  Den ”kjćrlighet” som dragen gjřr seg til talsmann for, sanser det som hřrer menneskene til, men sanser ikke det som hřrer Gud til.

 

Kjćrlighet, kjćrlighet, kjćrlighet, som vi i dag hřrer fra de forskjellige menigheter og blant de liberale krefter i det amerikanske samfunn, er dragens stemme som henvender seg til vĺr selvopptatthet og egenvilje.

 

Noen av de karismatiske aktiviteter, som f.eks. visualisering og tale det skapende ord, er i virkeligheten metafysiske řvelser, og er ikke kristendom.

 

Karismatikerne stĺr ved en korsvei.  Enten vil vi vende tilbake til Herren inntil vi hřrer hva Han sier, eller sĺ vil vi forsřke ĺ manipulere den fysiske verden med overnaturlig kraft for ĺ bygge Guds rike ifřlge vĺre egne planer.

 

Her er det en meget alvorlig beslutning som hver kristen mĺ foreta:  Forventer Gud at jeg frelser verden, eller har Han Sine egne planer?  Det er en barsk beslutning som vi mĺ foreta, men beveger vi oss ikke i retning av Guds hvile, blir vi stĺende ved pinse-opplevelsen og kommer ikke videre.

 

Antikrist ville ikke komme langt avgĺrde uten Den falske profets assistanse.

 

Det (Den falske profet) bruker hele det fřrste dyrets (Antikrist) makt for dets řyne.  Og det gjřr slik at jorden og de som bor pĺ den, tilber det fřrste dyr – det som fikk sitt dřdelige sĺr legt.  (Ĺpb.13:12)

 

Dette vers forteller oss at etter den overveldende sildigregns vekkelse, vil det vćre de kristne som kommer til ĺ střtte demokratiet.  Det faktum at den laodikeiske menighet hevder ĺ ha overflod av alt og ikke har bruk for noe, indikerer at menighetene vil ha lćrt hvordan man blir rike ved tro, eller at de blir understřttet av regjeringen.  Sannsynligvis vil Antikrists demokratiske regjering bli střttet av velstĺende kristne.

 

Regjeringen og menighetene vil arbeide sammen hĺnd i hĺnd for ĺ frelse og helbrede verden.  Sĺ vidunderlig!  Endelig fred og sikkerhet!

 

Husker du hvordan det pleide ĺ vćre i Europa da den katolske kirke og monarkiene samarbeidet for ĺ styre folket?  I Frankrike f.eks. utlřste regjeringens og geistlighetens utskeielser revolusjonen.  Sluttelig har kirkens makt mĺttet vike for det sekulćre styre.  Slik vil det bli i de siste dager at de sekulćre regenter, som, etter ĺ ha samarbeidet med det store Babylon, til sist vil la henne oppbrenne med ild.

 

Jeg tror at vi i framtiden vil se ĺndsfylte mennesker bruke Kristi kraft til ĺ bestyrke dragens stemme (menneske-sentrerthet) og střtte Antikrists demokratiske styre.

 

Slik vil det hele utvikle seg.

 

Dette er den verden vĺr ungdom og barn vil leve i, og det er enormt viktig at de lćrer seg hvordan de skal beskytte seg selv fra forfřrelse.  Straffen for ĺ bli forfřrt av Antikrist og Den falske profet er hard.

 

En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med hřy rřst:  Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket pĺ sin panne eller sin hĺnd, da skal han ogsĺ drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i Hans harmes beger.  Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets řyne.  (Ĺpb.14:9,10)

 

Antikrists bilde

 

Det (Den falske profet) forfřrer dem som bor pĺ jorden, pĺ grunn av de tegn som ble gitt det ĺ gjřre for dyrets (Antikrist) řyne.  Og det sier til dem som bor pĺ jorden, at de skal gjřre et bilde av det dyr (Antikrist) som fikk sverdhogget og ble levende igjen.  (Ĺpb.13:14)

 

Kong Nebukadnesar laget en billedstřtte av gull, seksti alen hřy og seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel.  (Dan.3:1)

 

Gud skapte mennesket i Sitt eget bilde.  Mennesket har laget et annet bilde, og tilber dette.  Bildet er gull, eller penger.

 

Jeg er av den oppfattelse at Antikrists bilde er penger.  Vi ser i avisene at penger allerede er det viktigste emne bĺde for de etablerte nasjoner og for utviklingslandene.

 

Penger har sĺ stor del i vĺrt liv i Amerika at det er vanskelig ĺ forestille seg en kultur som ikke har ervervelse av penger som dets hovedanliggende.  Men mange mindre nasjoner og stammer, som f.eks. stammene blant de amerikanske indianere, hadde mange andre verdier som de satte hřyere enn ĺ erverve penger.

 

Helt fra Bileam til Ananias og Saffira advarer Bibelen oss om rikdommens bedrag.  Paulus advarte oss om at kjćrlighet til penger er roten til alt ondt.  Jesus sammenlignet penger med Gud, og sa at vi mĺtte velge mellom penger og det ĺ tjene Gud.

 

Nĺr vi forlater denne verden og beveger oss over i det ĺndelige omrĺde, vil vi se at penger ikke lenger har noen betydning.  Det vil vćre forskjellige typer erverv i framtidens tidsaldre og verdener, men deres řkonomi vil ikke vćre basert pĺ penger.  Alt hva menneskene fullfřrer, vil bli gitt fritt og med glede til alle som har behov.   Pengenes forbannelse vil bli lřftet.

 

Den nĺvćrende verden er en prřvetid for ĺ se hva som bor i hvert individs hjerte.  Gud er ikke sikker pĺ hva som bor i vĺrt hjerte fřr Han prřver oss.  Én av vĺre prřver har ĺ gjřre med bruken av penger.

 

Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har fřrt deg i disse fřrti ĺr i řrkenen, for ĺ ydmyke deg og prřve deg og for ĺ kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller ikke.  (5.Mos.8:2)

 

”... for ĺ prřve deg og for ĺ kjenne hva som var i ditt hjerte.”

 

Du kan spekulere alt hva du vil nĺr det gjelder den guddommelige allvitenhet.  Faktum er at Gud ikke er sikker pĺ hva som bor i vĺrt hjerte fřr Han prřver oss.  Dette er én av grunnene for det nĺvćrende miserable fengsel hvor vi bor, som vi kaller verden.

 

Penger er Antikrists bilde.  Ved hjelp av penger kan den selvrĺdige person vćre uavhengig av Gud.

 

Penger er vĺr erstatning for Gud.  De Forente Staters gud er penger.

 

Kjćrlighet, glede og fred kan ikke kjřpes med penger.  Vi tror at det er mulig, men det stemmer ikke.  Man kan bare se seg omkring i fattige familier hvor de lever i kjćrlighet og glede. Og rike familier hvor de opplever dyp sorg og mange tragedier.  Dette er selvsagt ikke alltid tilfelle.  Men det viser at kjćrlighet, glede og fred kommer fra Guds Ĺnd, og ikke fra penger.

 

Vi vet dette, men presset fra vĺr kultur fĺr oss til ĺ glemme det.

 

Gud har lovet ĺ mřte vĺre behov hvis vi setter Ham, Hans rike og Hans rettferdighet fřrst i vĺrt liv.  Dette vil Han gjřre, selv om alle řkonomier i verden svikter.  Vi behřver ikke ĺ samle pĺ gull for ĺ beskytte oss selv.  Vĺrt idol som er gull vil ikke frelse oss pĺ Guds dommedag.

 

Hvis hva vi har sagt er riktig, hvis Antikrist stĺr for egenvilje i det politiske og sosiale omrĺde, hvis den falske profet stĺr for egenvilje i det ĺndelige og religiřse omrĺde, og hvis Antikrists bilde er penger, la oss sĺ se pĺ hva konsekvensene vil vćre.

 

Vi vil da kunne si at i framtiden vil selvrĺdige religiřse mennesker fĺ jordens befolkning til ĺ tilbe et selvrĺdig samfunn.  Stemmer dette med hva vi ser omkring oss?  Er det sant at kristendommen har frembrakt den demokratiske styreform?  Er de fřrende demokratier nasjoner som er blitt influert av kristendommen, sćrlig den protestantiske kristendom?  Forsřker USA, en kultur som er influert av kristen tankegang, ĺ pĺtvinge resten av verden demokrati?

 

Det (Den falske profet, selvrĺdig kristendom) bruker hele det fřrste dyrets makt (Antikrist, selvrĺdighet i det sosiale omrĺde)  for dets řyne.  Og det gjřr slik at jorden og de som bor pĺ den, tilber det fřrste dyr – det som fikk sitt dřdelige sĺr legt.  (Ĺpb.13:12)

 

Hvorfra kommer ”store og mirakulřse tegn” som střtte for demokratisk tankegang, enn fra selvrĺdige religiřse personer?

 

Og det (Den falske profet) gjřr store tegn.  Til og med fĺr det ild til ĺ falle ned fra himmelen pĺ jorden for menneskenes řyne.  (Ĺpb.13:13)

 

Vil det vćre selvrĺdige religiřse mennesker, for det meste kristne, som vil forfřre nasjonene og beordre dem til ĺ opprette et verdensvidt řkonomisk system, med penger som hovedelement?  For noen ĺr siden, da tros- og lykketeologien var pĺ det hřyeste, var det megen snakk om at de kristne ville bli sĺ rike ved tro at verden mĺtte komme til de kristne for penger.

 

Etter den store innhřstning av mennesker i forlengelse av sildigregns-vekkelsen, er det en stor mulighet for at tros- og lykketeologien (som er fullstendig selv--sentrert og ikke har noe som helst med Jesus ĺ gjřre) igjen kommer pĺ banen.  Penger vil bli menighetenes fokus, og én eller annen form for pengesystem vil bli pĺtvunget verden.  Dette kan vćre grunnen til at de laodikeiske menigheter ”er rike og lider ingen nřd”.

 

Det forfřrer dem som bor pĺ jorden, pĺ grunn av de tegn som ble gitt det ĺ gjřre for dyrets řyne.  Og det sier til dem som bor pĺ jorden, at de skal gjřre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.  (Ĺpb.13:14)

 

For ca. 15 ĺr siden pleide jeg ĺ gĺ pĺ turer i Arkansas’ skoger for ĺ be.  Trosbevegelsen var da pĺ sitt hřyeste, og forkynnerne fortalte oss hvor rike vi skulle bli.

 

Allerede da forsto jeg at dette var Den falske profet.  Jeg spurte Herren hvor stor makt Han ville tillate at denne bevegelse skulle fĺ.  Jeg mener at Herren svarte pĺ mitt spřrsmĺl ved ĺ si at tros- og lykkebevegelsen ville dř ut for en tid, men pĺ et senere tidspunkt bli fornyet og fĺ makt.

 

Ifřlge vĺrt scenarie vil de selvrĺdige kristne gi makt til Antikrists bilde, som vi tror er penger, slik at bildet kan ”tale” og forĺrsake at alle som nekter ĺ tilbe penger, vil bli drept.

 

Jeg tror at dette er en symbolsk mĺte ĺ si at de kristne som vender seg til Herren og nekter ĺ bli del av det selvrĺdige samfunn og dets ledere,  og som nekter ĺ gjřre penger til prioritet ett i deres liv, vil bli drept (kanskje ”drept” i betydningen ĺ bli drevet bort fra samfunnet, som andre skriftsteder antyder).

 

Allerede ser vi demokratiske regjeringer som straffer kristne som taler ut imot homoseksualitet.  Det finnes ogsĺ forkynnere som tror at det ĺ bringe et individ til syndserkjennelse, er det vćrste vi kan gjřre overfor vedkommende.  Hva blir det neste – menigheter som rettsforfřlges fordi de gjřr forsamlingen engstelig eller ulykkelig?

 

Ved ĺ nekte ĺ delta i det antikristelige system, vil den hellige rest bli nektet adgang til ĺ kjřpe eller ĺ selge.  Pĺ den mĺten ”taler” pengene, kunne man si, og den lille rest bli ”drept” ved ĺ frarřve dem penger.  Legg merke til at det dreier seg om ĺ ”kjřpe og selge”, dvs. bruk av penger.

 

Og det fikk makt til ĺ gi dyrets bilde livsĺnde, sĺ at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjřre sĺ at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.   (Ĺpb.13:15)

 

I tillegg vil de selvrĺdige kristne tvinge alle mennesker, rike som fattige, til ĺ anta kristendommens og demokratiets verdslige system som er blitt etablert.  Ingen vil bli tillatt ĺ kjřpe eller ĺ selge som ikke blir del av den menneskesentrerte sosiale orden, som handler og tenker slik verden gjřr.

 

Det (Den falske profet) utvirker at det blir gitt alle, smĺ og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin hřyre hĺnd eller pĺ sin panne, og at ingen kan kjřpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.  (Ĺpb.13:16,17)

 

Dette bilde kan synes usannsynlig.  Men tenk pĺ den kontroll som i tidligere tider ble utřvet i Europas nasjoner av bĺde den katolske og den protestantiske kirke!   Faktum er at noen av grunnleggerne i Amerika flyktet bort fra den europeiske kirkemakt.  Dette er det som ligger til grunnn for bestemmelsen i den amerikanske grunnlov om at kongressen ikke mĺ vćre involvert i religion.

 

Sĺ det er slett ikke utenkelig at, som vi tror, de fleste av jordens befolkninger vil ha en kristen bekjennelse pĺ grunn av sildigregn-vekkelsens enestĺende kraft (symbolisert av de ”to vitner” i Ĺpenbaringsbokens ellevte kapitel).  Og at det etterfřlgende vil bli et verdensvidt demokrati sponsorert og satt i kraft av velmenende kristne.  Resultatet av dette vil vćre at Antikrist trer fram pĺ scenen, som til sist vil se seg selv som den eneste sanne gud (slik tilfellet for en stor del er i dagens Amerika med sĺkalt ”opplyst” tankegang og forkynnelse, hvor mennesker blir oppmuntret til ĺ sřke guden ”inne i dem selv”).  Han vil sitte i Det Aller Helligste i det gjenoppbygde tempel i Jerusalem, og erklćre seg selv som den levende Gud, Israels Gud.

 

Denne proklamasjon vil avstedkomme den store trengsel.

 

Til sist vil han kvitte seg med det religiřse etablissement for ĺ kunne regjere uten forhindringer.

 

De ti horn som du sĺ, og dyret, de skal hate skjřgen, og de vil gjřre henne řde og naken.  Hennes kjřtt skal de ete, og brenne henne opp med ild.  (Ĺpb.17:16)

 

Legg merke til hvor rike de selvsentrerte kristne er blitt:

 

Kongene pĺ jorden, de som har drevet hor med henne og levd i overdĺdighet med henne, skal grĺte og jamre seg over henne, nĺr de ser rřken fra hennes brann.  (Ĺpb.18:9)

 

Visjonen for framtiden er en verdensvid, selvrĺdig kristen kirke (sřker ikke den katolske kirke og pinsebevegelsen forsoning i dag?) som pĺtvinger demokrati over alle nasjoner, og som gjřr at penger blir midlet hvorved alle kan fĺ et sted ĺ bo, fĺ mat og klćr.  Penger og handel vil karakterisere denne enorme organisasjon.

 

De strřdde střv pĺ sine hoder og ropte med grĺt og sorg, og sa: Ve, ve den store by, hvor alle som har skip i sjřen, er blitt rike av hennes kostbarheter.  For pĺ én time er den lagt řde!  Fryd deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere!  (Ĺpb.18:19,20)

 

Vĺr ungdom og vĺre barn stĺr overfor en verden hvor mennesket vil bli tilbedt.  Den humanistiske filosofi er tilbedelse av mennesket, av menneskets sinn, av menneskets rettighet til ĺ ta sine beslutninger uten innblanding av noen gud.

 

Dette er den ĺnd som ligger bak statsmaktens demokratiske filosofi.

 

Beskyttelse mot forfřrelse

 

Det opprinnelige problem startet da Satan, som var en dekkende kjerub, besluttet at han ville vćre lik Gud, men vćre uavhengig av Gud.  Pĺ grunn av Satans egenvilje er han blitt bundet pĺ en forferdelig mĺte av lyst, raseri, lřgn, tyveri, sladder, og all annen synd.  All synd kommer opprinnelig fra egenviljen.

 

Adam og Eva bukket under for denne egenvilje.  Abraham kom seirende ut av sin kamp med ulydighet.  Det samme gjorde Jesus i Getsemane have.

 

”Ikke Min vilje, men Din vilje, skje.”  Dette er Guds rikes kamprop. 

 

Hver gang vi velger ĺ leve vĺrt eget liv i stedet for ĺ se til Jesus for hver eneste beslutning som vi tar i lřpet av dagen, gir vi nćring til vĺr egenvilje, ulydighet, lovlřshet og vĺrt opprřr.  Antikrist er personifikasjonen av egenvilje, ulydighet, lovlřshet og opprřr.

 

Alle etterkommere etter Adam har egenviljens ĺnd i hans eller hennes personlighet.  Det er pĺ grunn av denne side av vĺr falne natur at kjřdets synder har det grep over oss som de har.

 

Guds mĺte ĺ gĺ til angrep pĺ syndelegemet som bor i oss, er ĺ korsfeste den gamle natur - den gamle, selvrĺdige personlighet.

 

Vi mĺ velge ĺ dř med Kristus pĺ korset og deretter bli oppreist med Ham ved Faderens hřyre hĺnd.  Dette er et bevisst valg som vi foretar.

 

Frelse ved Jesu blod som flřt pĺ Golgata kors er ikke tilstrekkelig til ĺ beskytte oss fra forfřrelsene fra en selvrĺdig verdensorden, en selvrĺdig menighet og tilbedelsen av penger.

 

Ĺ bli fylt med Helligĺnden vil ikke vćre tilstrekkelig til ĺ beskytte oss fra forfřrelsene fra en selvrĺdig verdensorden, en selvrĺdig menighet og tilbedelsen av penger.

 

For ĺ unnslippe forfřrelse, for ĺ forbli fri fra Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde, mĺ vi  hver eneste dag resolutt velge ĺ fornekte oss selv, ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus.  Vi mĺ leve i Jesu Kristi oppstandelseskraft og bćre Hans lidelser.

 

Paulus ga oss nřkkelen til ĺ seire over Antikrists forfřrelser.  Nřkkelen er som fřlger:  ”Jeg regner alt for skarn for ĺ vinne Kristus”.  Inntil dette er sant, inntil vi vender oss bort fra alt fascinerende som livet tilbyr oss, inntil vi velger ĺ miste vĺrt liv i stedet for ĺ vinne det, er det helt umulig ĺ seire over Antikrists forfřrelser.  Vi kan ganske enkelt ikke seire over Antikrists forfřrelser ved ĺ lese i Bibelen og beslutte at vi ikke vil bli forfřrt!

 

Hvis vi sier at fordi vi har ”akseptert Kristus”, kan vi ikke bli forfřrt, har vi meget lite kjennskap til ĺndelig krigfřring.

 

Paulus regnet alt han hadde vunnet i livet som tap for Kristi skyld.  Derfor var Paulus i stand til ĺ leve i oppstandelseslivet, og ogsĺ ha del i Kristi lidelser.  Dette er korsets vei.  Dette er den eneste pĺlitelige kur for egenviljens dřdelige sykdom.

 

Fra det tidspunkt hvor Antikrist og hans pengeorienterte kultur begynner ĺ framtre i verden, fra det řyeblikk hviler det en spesiell velsignelse over dem som ”dřr i Herren”.

 

Og jeg hřrte en rřst fra himmelen si: Skriv: Salige er de dřde som dřr i Herren fra nĺ av.  Ja, sier Ĺnden, de skal hvile fra sitt besvćr, for deres gjerninger fřlger dem. (Ĺpb.14:13)

 

”... de dřde som dřr i Herren fra nĺ av.”

 

Vi ser derfor at voldsomme krefter bygges opp – krefter som vil styre framtidens verden.  Vi mĺ forberede vĺr ungdom og barn ĺ ”dř i Herren”, som betyr at de frivillig blir Jesu Kristi tjenere i sannhet, og ikke bare i ord.  Og de mĺ gjřre dette sĺ tidlig som overhodet mulig!

 

Hva gjřr Gud?  Gud forbereder hevn over det opprřr som skjedde fřr jorden ble skapt.  Gud vil ryste alle skapninger pĺ jorden og i himlene, inntil alt som ikke er fundert pĺ Kristus fjernes fra ĺ gjřre sin innflytelse gjeldende.

 

Gud begynte med Jesus i Getsemane.  Deretter fřlger de seirende.  Hvis de seirer over opprřr og synd ved Kristus, vil de sitte pĺ dommersetet med Kristus.  De vil regjere, dřmme, og pĺ annen mĺte ta hĺnd om Guds skaperverk.  Dette er Guds konger.  Konger, som vil komme fra řsten, fra morgensolens oppgang,  pĺ Herrens dag.  Jesus er Kongen blant Guds konger.

 

Jeg sĺ troner, og de satte seg pĺ dem, og det ble gitt dem makt til ĺ holde dom.  Og jeg sĺ deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket pĺ sin panne eller hĺnd.  Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen ĺr.  (Ĺpb.20:14)

 

Dette er den fřrste oppstandelse – oppstandelsen av det kongelige presteskap.  For ĺ kunne delta i denne oppstandelse – den som vil skje nĺr Herren vender tilbake – mĺ den troende bli ”halshogd”, dvs. han mĺ oppgi alle sine selvsentrerte planer og fĺ Kristi sinn.  Han mĺ aldri tilbe den selvsentrerte verdensorden.  Han mĺ aldri tilbe penger.  Han mĺ hverken i tanker eller handlinger framvise en vilje som er uavhengig av Guds vilje.

 

De hellige vil bli prřvet pĺ omrĺdene egenvilje og opprřr, ved at Gud vil tillate at Antikrist seirer over dem for en tid.

 

Og det ble gitt det ĺ fřre krig mot de hellige og seire over dem.  Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemĺl og hvert folkeslag.  (Ĺpb.13:7)

 

Gud vil gi Antikrist autoritet til ĺ rive ned en del av den himmelske hćr, enten av englene eller av de hellige, eller kanskje begge.

 

Det vokste helt opp til himmelens hćr og kastet noen av hćren og av stjernene til jorden, og trĺkket dem ned.  Ja, helt til hćrens fyrste hevet det seg.  Det tok fra Ham det stadige offer, og stedet for Hans helligdom ble omstyrtet.  Sammen med det stadige offer ble hćren overgitt til řdeleggelse for frafallets skyld.  Og hornet kastet sannheten til jorden.  Det hadde framgang med alt det foretok seg.  (Dan.8:10-12)

 

”... for frafallets skyld.”

 

Gud vil tillate Antikrist ĺ fjerne muligheten for mennesker til ĺ bli frelst og motta Helligĺnden.  ”Det tok fra Ham det stadige offer.”

 

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke.  Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til ĺ opphřre.  Pĺ styggedommens vinger skal řdeleggeren komme, og det inntil tilintetgjřrelse og fast besluttet straffedom strřmmer ned over den som volder řdeleggelsen.  (Dan.9:27)

 

Jeg tror at Antikrist vil sitte mellom kjerubenes vinger i det gjenopprettede  tempel pĺ tempelhřyden i Jerusalem.   Řdeleggelsens styggedom, som Jesus talte om,  vil avstedkomme den store trengsel.  Den vil bli oppstilt pĺ templets tinde.  Det dreier seg antakelig om en statue av Antikrist, som vil stĺ pĺ det sted hvor Satan plasserte Jesus.  Jesus seiret over fristelsen til ĺ handle overmodig.  Antikrist vil vćre personifiseringen av hovmot, eller egenvilje. 

 

Men det vil vćre en liten bortgjemt rest.  Denne rest vil holde Guds bud og ha Jesu Kristi vitnesbyrd.  Det vil alltid vćre frelse og befrielse i denne rest, selv i den mřrkeste natt under selvrĺdige menneskers styre.

 

La meg fortelle deg hva Gud vil gjřre.  Han vil flytte Sin trone fra himmelen til den lille rests hjerter.  I andre skriftsteder lćrer vi at Jerusalem vil vćre Guds trone, og ogsĺ at Guds og Lammets trone vil bo i det nye Jerusalem, Lammets hustru.

 

Men denne overfřrsel av Guds styre, dřmmende autoritet og kraft, vil begynne med denne lille rests personligheter pĺ jorden under verdenshistoriens mest formřrkede ĺndelige og moralske time.

 

Hvis mennesket er bestemt til ĺ bli Guds trone, forstĺr du hvor ytterst viktig det er at vi blir befridd fra egenvilje?

 

Fordi Guds trone vil vćre i dem, vil denne rest vćre usĺrlig for Antikrists og Den falske profets ondskap.  Det vil vćre et dekke over herligheten.  Kristus og Hans adelige hellige rest vil bli som skygger av et veldig fjell i et třrstende land.

 

Se, med rettferdighet skal Kongen regjere, og stormenn skal styre etter rett.  En mann skal vćre som et skjulested for vćret og et ly mot regnskyll, som bekker i řrkenen, som skyggen av et veldig fjell i et třrstende land.  (Jes.32:1,2)

 

Den lille rest vil bli prřvet og fulkommengjort helt til den stĺr klar til ĺ bli forvandlet til udřdelighet og kunne reises opp for ĺ mřte Herren i luften.  Der vil de innta deres plasser pĺ de troner som styrer verden – de troner som like fřr er rřmmet av Satan og hans fřlgesvenner etter ĺ vćre overvunnet av Mikael og hans engler.

 

Gud vil brřle ut fra Sion i de dager.  Han vil opptre som en Hćrfřrer gjennom Sin gudfryktige lille rest.  Gud vil skrike og střnne som en kvinne som fřder inntil all ondskap, synd og opprřr er drevet ut fra Hans skaperverk.

 

Dette er det som vil skje i framtiden, og som vi mĺ forberede vĺre barn pĺ.

 

Konklusjon

 

Vi kristne er blitt frelst ved Jesu offerdřd pĺ Golgata kors.  Dette innebćrer at fortidens synder er blitt tilgitt, og vi har mottatt retten til ĺ bli Guds barn, til ĺ gĺ over i Guds rike.

 

Et mindre antall, som er tatt ut fra alle de troendes rekker, er blitt fylt med Guds Ĺnd.   Dette innebćrer at vi har mottatt visdom og kraft til ĺ leve et rettferdig, hellig og lydig liv, og ogsĺ kunne vćre vitnesbyrd overfor verden om Jesu forsoningsdřd og triumferende oppstandelse fra de dřde.

 

I dag gĺr kallet til dem som er frelst og fylt med Guds Ĺnd.  Vil vi, eller vil vi ikke, opphřre med ĺ gjřre vĺre egne gjerninger og i stedet se hen til Jesus?

 

Hvis vi insisterer pĺ ĺ leve vĺrt ĺndelige liv i henhold til vĺr egen forstĺelse og vĺre personlige ambisjoner og lyster, vil vi helt sikkert bli forfřrt av endetidens ĺndelige krefter.

 

Se bare pĺ hvordan pinseforsamlingene er blitt forfřrt gjennom tros- og lykkebudskapet!  Selv etter alt det Paulus sa omkring rikdommens bedrag, har de troende lyttet og fulgt etter dem som underviser om at vi i den nĺvćrende verden skal vćre rike og framgangsrike.  Hvis vi ikke sier nei til oss selv og tar korset opp hver dag og fřlger Jesus,  kan vi lett bli forfřrt. 

 

La oss vćre som apostelen Paulus.  Paulus regnet alt det som skarn som tidligere hadde vćrt en vinning for ham.  Han sĺ pĺ hele verden som skarn for ĺ vinne Kristus.  Og dette var henimot slutten av hans liv!

 

Hvor mange prekener har du hřrt hvor du er blitt oppfordret til ĺ regne hele verden som skarn, til ĺ leve ved Kristi legeme og blod (den eneste sanne fřde og drikke), til ĺ legge alt annet bort for ĺ vinne Kristus?  Paulus instruerte alle de hellige til ĺ ha det samme sinn som hans.

 

De ”fire frelsestrinn” kan tjene som en god orientering for frelsesprogrammet, forutsatt at vi ikke sier at dette er alt hva frelsen innebćrer, og at det neste trinn i programmet er en residens i himmelen.

 

Det finnes fire millioner frelsestrinn.  Hver eneste dag i vĺrt liv mĺ vi bevege oss fremad i frelsen.  Vi foretar et slikt frelsestrinn hver gang vi vender oss bort fra vĺr egen tankemĺte og lyster, og sřker Jesu ĺsyn.

 

Hva med deg?  Venter du pĺ ĺ komme i himmelen nĺr du dřr, eller gĺr du inn i Guds rike i dag?  Stoler du pĺ en steril trosbekjennelse for ĺ sikre deg adgang i paradiset, eller presser du fram for ĺ nĺ fram til oppstandelsen ut fra de dřde? 

 

Er din ”frelse” i virkeligheten en tom hodekunnskap, eller lytter du hvert řyeblikk etter Jesu stemme?

 

Er du virkelig en kristen soldat som forbereder deg pĺ tidenes konflikt, eller er du en dřd religiřs person som sitter og sover pĺ benkeradene, og lytter til ”nĺde, nĺde, nĺde, bortrykkelse, bortrykkelse, bortrykkelse, himmel, himmel, himmel”?  Dette er den kost som nĺtidens hellige  fĺr som fřde.  Legg merke til hvor totalt selvsentrert denne undervisning om nĺde/bortrykkelse/himmel er.  Det er ingen interesse for ĺ bringe rettferdighet ut til nasjonene, som ifřlge profetene er hele hensikten med Kristi annet komme.  Det er heller ikke noen interesse for Guds eget behov for felleskap, eller for ĺ etablere Hans rike pĺ jorden.

 

Som en dřd religiřs person vil du aldri bli stĺende i de dager som kommer.  Du er ikke i hćren.  Du er allerede blitt forfřrt.

 

Jeg mener at vĺr generasjon har sviktet Gud.  La oss gjřre alt vi kan for ĺ berede vĺr ungdom og barn pĺ framtidens dřdelige egenvilje, men ogsĺ pĺ framtidens vidunderlige guddommelige herlighet.

 

”Blĺs alarm pĺ Sion.  La basunen lyde pĺ Mitt hellige fjell.  Herrens dag har kommet!”