DET STORE BILDE

The_Big_Picture__DET_STORE_BILDE

DET STORE BILDE

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

Hensikten med denne essay er ganske kort ĺ gi et overblikk over hva Gud har gjort, gjřr og vil gjřre med Sine skapninger.   Et glimt av denne overordnede plan kan vćre en hjelp til at vi unngĺr ĺ  gjřre sidesprang inn i doktriner og praksis som ikke er vesentlige nĺr det gjelder det guddommelige formĺl.  Selv om Guds plan er ufattelig kompleks nĺr det gjelder selve utfřrelsen, er den basert pĺ noen helt enkle idéer.

 

DET  STORE  BILDE

 

... da Han kunngjorde oss Sin viljes hemmelighet, etter Sitt frie rĺd, som Han forut fattet hos Seg Selv, om en husholdning i tidenes fylde: ĺ samle alt til ett i Kristus, bĺde det som er i himmelen og det som er pĺ jorden.  (Ef.1:9,10)

 

Nĺr du grunner over betydningen av ovennevnte skriftsted, vil du se at Guds plan er ĺ bringe alt i Hans skapelse under Jesu Kristi herredřmme.  Alt skal bli del av Kristus.

 

Vĺr kristne tradisjon er tilbřyelig til ĺ tro at Guds hensikt med menneskene er at de skal komme i himmelen og vćre der i all evighet.  Intet ville oppnĺs ved dette.  Det var jo nettopp i himmelen, rundt selve Guds trone, at opprřret og synden startet.

 

Det guddommelige formĺl er ĺ bringe alt under Jesu Kristi herredřmme.  Kristus skal bli Konge over hele universet.

 

Dette er sagt pĺ en enkel mĺte, men innbefatter alt som har skjedd, som nĺ skjer og alt som skal skje.  Dette er Guds rike.

 

Vi vet ikke pĺ hvilket tidspunkt, fřr Gud skapte det materielle univers, at englene valgte ĺ gjřre opprřr mot Hans vilje.  Men vi forstĺr at alt som har funnet sted siden den tid har skjedd som en konsekvens av dette aller fřrste opprřr.

 

Det er vanskelig ĺ si om den allmektige Gud, fřr Ordet skapte englene og kjerubene i det ĺndelige omrĺde, visste at noen av dem ville gjřre opprřr, og allerede hadde en plan for ĺ samle alt i Ordet.  Jeg tror personlig at Han visste at det ville skje et opprřr.

 

Blant de hřyest rangerte himmelske skapninger var det Én som elsket rettferdighet og hatet ondskap.  Av denne grunn har Faderen satt Ham over Hans medbrřdre og salvet Ham med gledens olje.

 

Din trone, Gud, stĺr fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er Ditt rikes kongestav.  Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet Deg med gledens olje framfor dine medbrřdre.  (Salme 45:7,8)

 

Gud er sen til vrede, og meget vis i Sin mĺte ĺ reagere pĺ.  Han farer ikke rundt og gjřr dumme ting som oss, fřr Han faller til ro.  Vi burde lćre av dette.  Han kunne i Sin vrede over opprřret řyeblikkelig ha henvist alle opprřrerne til ildsjřen – til pinestedet som er reservert for djevelen og hans engler.

 

Men Gud hadde behag i Ordet som var utgĺtt fra Ham Selv.  I stedet for bare ĺ tilintetgjřre de onde řyeblikkelig, sĺ Gud for Seg en ny skapelse som ville reflektere den kjćrlighet til rettferdighet og hat til det onde som er i Ham Selv og i Hans Sřnn, Ordet.  Han som skulle bli ”Kristus” pĺ grunn av Helligĺndens salvelse.

 

For ĺ begynne den nye skapelse skapte Gud den materielle himmel og jord.  Vi kristne lengter etter ĺ komme til det ĺndelige omrĺde – til himmelen.  Hva vi ikke forstĺr er at den materielle skapelse langt overgĺr den ĺndelige kroppslřse skapelse.  Det som mangler er livet, kjćrligheten, freden, gleden, alt det vidunderlige som finnes i det ĺndelige omrĺde.  Nĺr himmelen ikler seg jorden – som den skal i Guds rike – vil vi fĺ omgivelser som langt overgĺr himmelen eller jorden i seg selv.

 

Men det er ikke nok ĺ ha himmelen ikledt jorden som omgivelse.  Sĺ lenge det finnes noen som helst sjanse for opprřr, er de nye omgivelser fullstendig utilfredsstillende.  Det mĺ finne sted en total tilintetgjřrelse av synd fřr vi fĺr omgivelser som passer for Gud og Hans barn.

 

Vi forstĺr derfor at Gud har for řye en ny verden som er en forening av himmel og jord - alt som en integrert del av Jesus Kristus og regjert av Ham som elsker rettferdighet og hater ondskap.

 

Som del av den nye verden – Guds rike – er det behov for skapninger som kan ivareta fřlgende roller og oppgaver.  Det er disse som Gud er i ferd med ĺ skape.

 

-          Et motstykke for Guds Sřnn, Ordet.  Noen som Sřnnen kan elske.

-          Et tempel for Ham Selv.

-          Et legeme for Hans Sřnn – en forřkning av Sřnnen.

-          Skapninger som kan tiltros ĺ gjenopprette og vedlikeholde paradis pĺ jord.

-          Et kongelig presteskap som kan bringe Guds nćrvćr og velsignelse til Hans skapninger.

-          Skapninger som kan vitne om Gud, Hans Person, mĺte og vilje.

-          Skapninger som er fřdt av Gud som Han kan betrakte som Sine sřnner.

-          Skapninger fřdt av Gud som vil vćre brřdre av den střrre Sřnn.

-          Skapninger som er i stand til ĺ motstĺ og beseire alle som vil gjřre opprřr mot Faderens vilje.

-          Skapninger som kan tjene som regenter over alt som Gud har skapt.

-          Skapninger som kan tjene som dommere over Guds andre skapninger.

-          Skapninger som kan tjene som en forsvarsmur rundt Guds herlighet, slik at synd aldri igjen vil komme nćr Ham.

-          Skapninger som er en ĺpenbaring av Ham Selv, slik tilfellet var med Jesus Kristus.

 

Gud skapte mennesket, fordi Han řnsket ĺ ha et materielt kongedřmme og et personell som nevnt ovenfor.  Nĺr du tenker over alle de forskjellige roller og oppgaver, kan du se at mesteparten ikke egner seg for engler.

 

Mennesket ble skapt som en sřnn av Gud – som Guds bilde.  Mennesket skal vćre mann og kvinne – dvs. i stand til forening med Gud og andre mennesker.  Mennesket skal vćre fruktbart og i stand til ĺ reprodusere Guds bilde i seg selv og andre mennesker.  Mennesket skal regjere over hele Guds skaperverk.

 

Mennesket ble skapt til ĺ vćre Guds trone – Guds representant overfor alle Hans skapninger.  Men for at mennesket skal kunne oppfylle sin forutbestemte oppgave, mĺ han vćre i Jesu Kristi bilde.

 

For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans rĺd er kalt.  For dem som Han forut kjente, dem har Han ogsĺ forut bestemt til ĺ bli likedannet med Hans Sřnns bilde, for at Han skulle vćre den fřrstefřdte blant mange brřdre.  (Rom.8:28,29)

 

Disse to vers lar oss forstĺ at Gud har et formĺl.  Vi legger ogsĺ merke til at som en del av dette formĺl har Gud forutbestemt noen mennesker til ĺ bli likedannet med Jesus Kristus.  Resultatet vil bli brřdre for Herren – sřnner av Gud - fřdt av den samme Far.

 

Men dette er ikke nok.   I tillegg til ĺ bli likedannet med Jesus Kristus, mĺ mennesket vćre i fullkommen hvile i Kristus i Gud, og pĺ den mĺten bli en integrert del av den guddommelige natur.  Jesus Kristus deler Sin herlighet og Sin arv med oss.  Derfor mĺ vi fĺ samme natur som Han, og bli en integrert del av Ham Selv.  Ellers ville Gud gi Sin herlighet til en person som er atskilt fra Ham Selv, og dette er umulig.

 

... at de alle mĺ vćre ett, likesom Du, Far, i Meg, og Jeg i Deg – at ogsĺ de mĺ vćre ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.  Og den herlighet som Du har gitt Meg, har Jeg gitt dem, for at de skal vćre ett, likesom vi er ett.  (Joh.17:21-23)

 

Jesus ba denne břnn for dem som Gud har gitt Ham fra hele menneskeslekten.

 

Les nřye igjennom de ovennevnte tre vers, og du vil bli forundret over ĺ finne at Gud virkelig innlemmer i Seg Selv ved Jesus Kristus, dem som har valgt ĺ bli en del av Kristus.  Gud elsker oss pĺ samme mĺte som Han elsker Sin fřrstefřdte Sřnn.  Er ikke dette vidunderlig!  Nĺ er vi ikke bare i Kristi bilde, men er i Kristi Person, og alltid gjřr Guds vilje av hjertet.  Det finnes intet hřyere kall enn dette.

 

Nĺr vi grunner over alt dette, forstĺr vi at den kristne frelse inkluderer meget mer enn ĺ frelse mennesker fra helvete og fřre dem til himmelen.  Det foreligger en storslĺtt guddommelig plan for ĺ restrukturere hele Guds skapelse.

 

Synd startet i himmelen - noe som Gud antakelig visste ville skje pĺ forhĺnd - og besmittet noen av englene.

 

Deretter startet Gud pĺ den store plan som ville resultere i Jesu Kristi herredřmme over den nye himmel og nye jord.

 

Mennesket ble skapt.  Synden som oppsto i himmelen besmittet mennesket.  Nĺ har vi en hel rase med mennesker som er atskilt fra Guds nćrvćr, og som er bćrere av den dřdelige virus som synd og opprřr er. 

 

Som vi sa tidligere kunne Gud ha tilfredsstilt Sin vrede over englenes synd ved ĺ kaste alle disse opprřrere i ildsjřen.  Alle vil til sist mřte deres evige skjebne i ildsjřen.  Sĺ vidt vi vet vil ingen av dem bli frelst.  Det vil bli gitt mennesket i oppgave ĺ dřmme dem.

 

Men det er ikke Guds vilje at hele menneskeslekten skal fortapes i ildsjřen.  Derfor led Jesus Kristus den skjebne som venter dem som synder mot Gud.  Han gjorde dette pĺ deres vegne og tilfredsstilte Guds vrede pĺ vegne av alle som tar imot Guds tilbud om frelse.

 

Nĺ har vi mennesker som er blitt forlikt med Gud ved Jesu Kristi blod. De er imidlertid  bare som et rĺmateriale nĺr det gjelder deres hřye kallelse - ĺ vćre i Kristi bilde, ĺ komme til hvile i Guds Person ved Kristus, og ĺ vćre blitt opptrenet til ĺ kunne oppfylle én eller flere av de forskjellige roller og oppgaver som er angitt ovenfor.

 

Dette program er sĺ stort at vi knapt kan fatte det.  Og dog vil alt bli fullfřrt til minste detalj.  Det avhenger av oss i de valg vi foretar hver eneste dag om vi vil samarbeide med Guds Ĺnd for ĺ nĺ dette mĺl.

 

Adam og Eva var pĺ jorden.  Deretter fulgte deres etterkommere.   Synden řkte inntil syndfloden pĺ Noahs tid.  Patriarkene utspilte deres rolle.

 

Abraham ble kalt ut fra Ur i Kaldea med sin familie.  Ut fra Abraham kom nasjonen Israel.  Deretter fulgte ĺpenbaringen av Guds moralske natur ved De Ti Bud.  Hensikten med loven var ĺ holde synden under kontroll inntil den lovete Ćtt skulle komme.

 

Deretter trĺdte Guds Ord fram – Han hvorpĺ alt skal bli etablert. 

 

Forsoningen skjedde etterfulgt av oppstandelsen - noe som dřden og helvete ikke kunne forhindre.

 

Helligĺnden ble sendt ned fra himmelen for at de gode nyheter om forsoningen og oppstandelsen kunne bli proklamert, og formingen av regenter i Guds rike kunne fullfřres.

 

Legg merke til hvordan alt som finner sted avhenger av hva som har skjedd tidligere.  Verdenshistorien er den lange prosess med ĺ etablere alt i Kristus inntil Han er Herre over det hele.

 

Hele ĺpenbaringen om Guds rike kom gjennom apostlene, men gikk tapt, slik Gud visste ville skje.  Vi kan ikke bare fĺ evangeliet om dette rike lagt i hendene.  Det mĺ bli utformet i den menneskelige erfaring pĺ samme mĺte som alle dimensjoner av Guds evige hensikt i Jesus Kristus.

 

Megen evangelisk virksomhet skjedde – sćrlig i Europa – i tiden fra det fřrste ĺrhundrede og helt opp til den protestantiske reformasjon.  Pĺ reformasjonens tid ble Bibelen oversatt og gjort tilgjengelig til troende i sin alminnelighet, og ikke bare til presteskapet.

 

Fra det tidspunkt og opp til denne dag har vi sett mange av de opprinnelige apostolske lćresetninger igjen se dagens lys, som f.eks. frelse ved tro i stedet for ĺ skulle fortjene seg til den, det alminnelige presteskap, vanndĺp ved neddykking, opplevelsen av ĺ bli fřdt pĺ ny, behovet for personlig hellighet, og lćren om Jesu Kristi legemlige tilbakekomst.  

 

Ved begynnelsen av det tyvende ĺrhundrede ble Helligĺndens nćrvćr og virksomhet understreket som aldri tidligere.  Dette resulterte i ĺ tale i tunger og mirakulřs helbredelse.  Vi kunne referere til det tyvende ĺrhundrede som pinse-ĺrhundredet.

 

I midten av det tyvende ĺrhundrede ble profeti, visdoms og kunnskaps ord, bedřmmelse av ĺnder osv., understreket.  Dessuten ble uttrykket ”Jesu Kristi legeme” gjenstand for voksende oppmerksomhet.

 

I de to siste ĺrtier har det vćrt stor forvirring over hvor Gud beveger Seg.  Noen av pinsemenighetene og de karismatiske menigheter er blitt ĺndelig formelle og kalde.  I andre foregĺr det meget pĺ opplevelsesplanet som synes ĺ vćre kjřdelig.  Og dog hřrer vi om sann velsignelse i enkelte kretser.

 

Etter min oppfattelse er den sĺkalte ”framgangs”-  og  ”tros”-forkynnelse ikke solid fundert i Skriften, selv om jeg er sikker pĺ at det finnes sanne disipler som framkommer med disse idéer.  Pĺ nĺvćrende tidspunkt synes det som om denne form for ikke-skriftmessig undervisning er ved ĺ forsvinne.  La oss hĺpe det, ettersom apostelen Paulus aldri underviste om at vi som kristne skal ha materiell framgang.  Vi skal nřye oss med ĺ ha nok ĺ spise og třy til ĺ kle oss med.  Har vi mer enn dette, mĺ vi dele med andre.  Ĺ gĺ etter materiell rikdom fřrer bare til forfřrelse.

 

Hvor stĺr vi sĺ?  Det er mange rřster i tiden, men hvor er Guds rřst? 

 

Vi er blitt frelst og fylt med Helligĺnden.  Hva sĺ?  Det synes helt klart at en ”bortrykkelse” til himmelen ikke vil mřte Guds behov for mennesker som er i Kristi bilde, og som lever i uforstyrret hvile i sentrum av Guds vilje.

 

Hvor finner vi hva Gud virkelig sier?

 

Det finnes fire store typer i Bibelen, som igjen er inndelt i syv deler.  Hver av delene illustrerer de skritt som Gud har tatt, tar og vil ta for ĺ fřre alt inn under Jesu Kristi herredřmme.  Hver av disse fire typer viser det samme bilde, selv om hver av dem behandler emnet pĺ hver sin sćregne mĺte.

 

De fire typer er fřlgende:

 

Skapelsens syv dager

Israelittenes vandring fra Egypt til Kana’an

De syv gjenstander i sammenkomstens telt

Israels syv fester

 

Dette har jeg skrevet om ved tidligere anledninger, og vil ikke her gĺ i detalj.

 

Den type som jeg mest anvender er Israels syv fester.  Disse er ĺ lese i 3. Mosebok, 23. kapitel og enkelte andre steder i loven.

 

Det dreier seg om i alt syv fester.  Den fjerde fest er pinse.  Som sagt ovenfor, kan det tyvende ĺrhundrede forstĺs som pinse-ĺrhundredet, for da spredtes lćren om pinse utover hele verden.

 

Vi har opplevet de fřrste tre fester.  Nĺ befinner vi oss ved pinse.  Det er helt klart at Gud har fulgt mřnsteret nřyaktig fram til pinse (Helligĺnden kom ned fra himmelen pĺ den jřdiske pinsefest).  Derfor er det grunn til ĺ tro at de tre siste fester vil vise oss hva som stĺr pĺ programmet fřr Jesus Kristus blir herre over hele skapelsen.

 

-          Den femte fest er basunfesten

-          Den sjette fest er forsoningsdagen

-          Den syvende og siste fest er lřvhyttefesten

 

Disse tre fester ĺpenbarer at etter pinse vil den ĺndelige fullbyrdelse av basunfesten inntreffe – en krigserklćring i den ĺndelige del av skapelsen. Denne gang vil Gud erklćre sin hensikt med fullstendig ĺ fjerne synd fra Sin skapelse.

 

Denne krigfřring, hvor synd og opprřr i Hans menighet, og til sist i de frelste nasjoner (”fĺrenasjonene”), vil bli kastet ut, kommer til ĺ resultere i en forsoning, en forlikelse med Gud av dem som blir renset.

 

Opp til nĺ har menigheten blitt forlikt med Gud gjennom Kristi blod.  Gud har akseptert oss.  Men vi er ikke blitt forlikt med Gud hva vĺr personlighet angĺr.  Vi har fremdeles mye synd og opprřr i oss.  Dette er alt sammen i motstrid med Guds Person og vilje.  Ikke sant?  Denne ĺndelige dřd mĺ bli fjernet fra oss fřr vi kan tjene Gud i Hans rike.

 

Nĺr all synd og alt opprřr blir fjernet fra oss, kan Gud og Kristus komme til hvile i oss, og pĺ den mĺten vćre med pĺ ĺ oppfylle idéen om at alt skal bli del av, og regjert over, av Kristus.  Menigheten er fřrstegrřden av alt det som én dag vil skje med hele den frelste skapelse.

 

Gud behandler synd i dag.  Ikke sĺ meget synden i verden, men synden i Herrens menighet.  Vi har alltid blitt opplćrt til ĺ tro at sĺ lenge vi er i verden vil vi synde, og det er ingenting Jesus kan gjřre med det.  Han kan ikke frelse oss fra synd.  Dette er imidlertid ikke hva Bibelen sier.  Det er faktisk det motsatte av hva Bibelen sier.

 

Dere vet at Han er ĺpenbaret for ĺ ta bort vĺre synder, og synd er ikke i Ham.  (1.Joh.3:5)

 

Tenk nřye igjennom hva dette vers sier.  Sammenhengen lar oss forstĺ at Kristus kom ikke bare for ĺ fjerne syndeskylden.  Meningen er her at Jesus Kristus kom for ĺ fjerne syndens makt over oss.

 

Jesus Kristus kom ikke bare for ĺ tilgi vĺre synder.  Herren kom med den hensikt ĺ fjerne synden fra oss.  For ĺ tilintetgjřre djevelens gjerning i oss.  Sammenhengen omkring dette vers bekrefter dette helt tydelig.

 

Vi kristne har ikke forstĺtt eller trodd at dette kan skje.

 

Det er kanskje slik at seglene blir fjernet fra Skriften i vĺr tid.  Jeg vet ikke.  Men én ting vet jeg:  Nĺ er tiden inne for Gud til ĺ fjerne synden fra Sin menighet.

 

Det er ikke mulig ĺ tjene Gud i Hans rike mens det finnes synd og opprřr i oss.  Dette er helt latterlig!

 

Vi har alltid ment at nĺr vi dřr vil synden bli fjernet fra oss, eller at nĺr Herren vender tilbake vil Han fjerne synden fra oss.  Ingen av disse idéer har noen som helst basis i Skriften.

 

Nĺr vi dřr, vil ikke synden bli fjernet fra oss.  Synd er en ĺndelig kraft, og startet og eksisterer i det ĺndelige omrĺde.  Hvorfor skulle det ĺ dř fjerne synd fra oss?

 

Da Herren konfronterte Sin dovne tjener som begravde sitt talent, sa ikke Herren: ”Jeg tilgir deg for at du řdslet bort Mine penger, og jeg vet at du ikke vil gjřre dette mer etter at du dřr”.   erren: ”J Herren fjernet talentet fra den dovne tjener, og kastet ham ut i det ytre mřrke.

 

Hvordan kan vi da hevde at ĺ dř vil lřse problemet med synd i vĺre liv? 

 

Og nĺr det gjelder dette med at Herren vil fjerne synden fra oss nĺr Han kommer tilbake, vet vi at de uforstandige jomfruer som unnlot ĺ fylle opp med olje pĺ sine lamper, ble utelukket fra Herrens nćrvćr.

 

Pĺ hvilket grunnlag kan vi hevde at Herrens komme vil lřse syndproblemet?

 

Vi har tatt grundig feil i dette.

 

Den eneste mĺte hvor synden kan fjernes fra skapelsen er ved Jesu Kristi kraft.  Skriften ĺpenbarer at i de siste dager vil Herren komme og frelse oss.  ”Frelse” betyr fjernelse av synd, og ved Hans komme, vĺrt legemes forlřsning.  Jeg mener at fjernelse av synd har begynt nĺ.

 

I dag stĺr Jesus ved hver kristens hjertedřr.  Han ber oss om ĺ fĺ komme inn.  Nĺr Han kommer inn, mettes Han ved vĺr lovprisning og tilbedelse, og vi mettes av Hans legeme og blod.

 

Det er hćrskarers Herre som har kommet inn, Herren sterk og mektig i krig.  Han kommer inn gjennom de evige dřrer av vĺr personlighet og driver fienden ut.

 

Tal til Herren nettopp nĺ, og se om det er hva Han sier til deg.  Nĺr Han viser deg én eller annen synd i ditt liv, bekjenn og dřm den som synd, gi avkall pĺ den, og vend deg bort fra den.  Helligĺnden vil hjelpe deg.

 

Hvis du inntar en bestemt, fiendtlig innstilling mot synden i din personlighet, vil du bli befridd.  Men hvis du nřler og er vag, og grunder over hvor meget Herren elsker deg, vil intet skje.  Synd er en ondskapsfull fiende i ditt liv.  Herren er klar til ĺ kjempe mot den.  Er du?

 

Etter pinse kommer den ĺndelige fullbyrdelse av basunfesten – krig mot synd.  Dette er som forberedelse for Herrens og Faderens komme til oss for ĺ bo i oss.

 

Synd mĺ fjernes fullstendig fra skapelsen.  Det mĺ ikke gjenstĺ noen form for synd overhodet.  Total tilintetgjřrelse!  Total tilintetgjřrelse av synd!  Det er dette som starter i dag.

 

Kanskje ikke alle Guds folk vil vise den samme ĺrvĺkenhet, den samme omhu, nĺr det gjelder ĺ drive synd fra dem selv ved Helligĺnden.  Men det vil finnes en Gideons hćr som vil vćre fřrst ute med ĺ angripe synden.  Du kan bli del av denne bevegelse hvis du řnsker det.  Be Herren om det!

 

Gud har besluttet ĺ sette en stopper for synd og ĺ innfřre en evig rettferdighet.

 

Sytti uker er tilmĺlt ditt folk og din hellige stad til ĺ innelukke frafallet og til ĺ forsegle synder og til ĺ dekke over misgjerning og til ĺ fřre fram en evig rettferdighet og til ĺ besegle syn og profet og til ĺ salve et Aller-helligste.  (Dan.9:24)

 

Prosessen med ĺ sette en stopper for synd har begynt nĺ.

 

Husk at den guddommelige plan er ĺ inneslutte alle ting i Jesus Kristus, og ĺ gjřre Ham til Hode over hele skapelsen.  Hele skapelsen skal bli del av Kristus.

 

Mens vi blir renset for synd, blir Kristus formet i oss.  Kristus formes i oss nĺr vi hvert řyeblikk av dagen vender oss bort fra vĺr egen vilje, og i stedet gjřr det som behager Gud.  Nĺr vi gjřr dette, mettes vi i det ĺndelige omrĺde med Kristi legeme og blod.  Mens vi mettes med Kristi legeme og blod, formes Kristus i oss.  Vĺr adamittiske natur mĺ dř hver dag.  Kristus mĺ vokse sterkere i oss hver dag.

 

Fřr slutten pĺ menighetens tidsalder vil Faderen og Sřnnen komme ved Helligĺnden og gjřre det som er blitt formet i oss til Deres evige bolig.

 

Slik vi forstĺr programmet, vil det finnes noen troende som vil ta del i den fullstendige renselse fra synd, den fullstendige forming av Kristus i dem, og motta Faderen og Sřnnen i tronrommet av deres personlighet.  Disse vil representere en fřrstegrřde for Gud og Lammet.

 

Nĺr Herren kommer tilbake, vil fřrstegrřden bli oppreist fra de dřde (eller bli forvandlet hvis de lever pĺ det tidspunkt), og de vil deretter bli rykket opp for ĺ mřte Herren i luften - til stedet hvor tronene som regjerer over jorden, befinner seg.

 

Deretter vil Herren, sammen med Sin hćr av hellige i hvite kledninger (som er resultatet av den rettferdighet som Kristus har virket i dem), stige ned og angripe Antikrist.  De vil drive ham ut fra landet Israel.

 

Řyeblikkelig etter dette vil Kristus bli kronet som Konge pĺ tempelhřyden i Jerusalem.   Herfra vil Han utsende Sine hellige til ĺ regjere over nasjonene som er tilbake etter den voldsomme Harmageddon-krigen.

 

De hellige vil regjere over nasjonene i rettferdighet, og lćre dem ĺ adlyde Guds moralske lover.

 

Jeg er av den oppfattelse at i kongerikets tid (tusenĺrsperioden) vil de av Guds utvalgte (som pĺ dette tidspunkt lever i den ĺndelige verden) som ikke nĺdde fram til den fřrste oppstandelse, bli forlikt med Gud i deres personlighet, som forberedelse for at de vil stige ned pĺ den nye jord som den hellige stad, det nye Jerusalem.  Det er mulig at fřrstegrřden vil undervise, og ellers hjelpe dem som da forberedes til ĺ bli Faderens og Kristi bolig.

 

Nĺr Gud har besluttet at Hans plan om ĺ oppsummere alt i Kristus er skjedd, eller er nćr ved ĺ skje, vil Han forvise den nćrvćrende jord og himmel fra Sitt nćrvćr.  Han vil fřre fram for Seg de dřde fra alle perioder i historien.  Dem som Han har valgt til ĺ vćre innskrevet i livets bok vil fĺ bo pĺ den nye jord.  Men dem hvis navn ikke er ĺ finne i livets bok, vil bli kastet i ildsjřen. Dommen vil avsies pĺ det tidspunkt av Kristus og Hans fřrstegrřde.

 

Nĺ ser vi en ny himmel og en ny jord.  Gud har tatt alt som er og gjort det nytt i Kristus.  Hele den gamle skapelse dřde pĺ Golgata kors.  Alt som er blitt fřrt over i den nye verden har fĺtt střrre eller mindre del i Jesu oppstandelsesliv.

 

Alt i den nye skapelse er blitt underlagt Jesus Kristus.  Nĺ vil han bringe skapelsen tilbake til Faderen – til Ham som har lagt alt under Kristi herredřmme.  Da vil Gud ha blitt Alt i hele Hans skapelse.  Gud er i Kristus, som er i Hans hellige, som er Guds nćrvćr utstrakt til alle frelste i universet.

 

Dette mener jeg er det store bilde.  All undervisning og praksis som har som sitt mĺl ĺ fřre oss inn i Kristi bilde og forening med Ham, som samarbeider med Helligĺnden nĺr Han fjerner synden fra oss og former Kristus i oss, er av Gud.   All undervisning og praksis som ikke har som sitt mĺl ĺ fřre oss inn i Kristi bilde og forening med Ham, som ikke samarbeider med Helligĺnden nĺr det gjelder ĺ fjerne synden fra oss og ĺ forme Kristus i oss, er ikke av Gud.  Det er av kjřdet, eller av Satan, eller av bĺde kjřdet og Satan.

 

Vi nćrmer oss nĺ en tid med forferdelige moralske utskeielser.  Fortiden har brakt oss til denne time.  La alle som er kristne nĺ vende seg til Jesus for ĺ fĺ vĺr marsjordre.

 

Vi skal ikke gĺ i panikk nĺr vi ser Guds dom falle over Amerika og nasjonene.  Vi mĺ be uopphřrlig slik at vi vil bli som fyrtĺrn som mennesker kan se hen til i stormen.  Vi i den rike vestlige verden er svake, nytelsessyke og vant til komfort.  Toppskiktet er av den oppfattelse at de kristne er gammeldagse og merkelige, hvis hovedformĺl i livet er ĺ gjřre mennesker dypt ulykkelige!

 

Denne nytelsessyke generasjon vil snart komme til ĺ oppdage at livet ikke er en dans pĺ roser.  Den vil komme til ĺ mĺtte kjempe hardt for i det hele tatt ĺ kunne opprettholde livet.  Og ut av denne tumult vil det framstĺ mange sterke kristne, sĺ vel som mange barn av řdeleggeren.

 

Det er opp til hver og én av oss ĺ finne vĺr plass rundt leiren.  Herren vil overgi fienden i vĺre hender og gjřre oss til en kilde med velsignelse for mange mennesker i dagene som ligger forut.

 

Gud er pĺ tronen.  Han vet nřyaktig hva Han gjřr.  Gled og fryd dere!