DE TO OPPSTANDELSER KRAV OG FORMÅL

DE_TO_OPPSTANDELSER_KRAV_OG_FORMAL

DE TO OPPSTANDELSER

KRAV OG FORMĹL

  

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2006 Alle rettigheter reservert

  

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

 

Det vil finne sted to oppstandelser fra de dřde.  Den  fřrste oppstandelse vil skje ved begynnelsen av tusenĺrsperioden, nĺr Jesus Kristus vender tilbake til jorden sammen med Sine hellige og hellige engler.  Den andre oppstandelse vil skje ved slutten av denne periode, etter at jord og himmel, slik vi kjenner dem, er veket bort.

 

Krav og formĺl med de to oppstandelser er et viktig aspekt ved Guds rikes opprettelse pĺ jorden.  

 

Den fřrste oppstandelse gjelder bare Guds kongelige presteskap.  Ingen dom vil finne sted ved den fřrste oppstandelse.  Den fřrste oppstandelse er i seg selv resultatet av at denne kategori mennesker har undergĺtt dom under sin jordiske livsvandring.  Den andre oppstandelse vil imidlertid innebćre dom ved Jesus Kristus.

 

 

Den andre oppstandelse

 

Den fřrste oppstandelse

 

 

DE TO OPPSTANDELSER

KRAV OG FORMĹL

 

Det vil finne sted to oppstandelser fra de dřde.  Den fřrste oppstandelse vil skje ved begynnelsen av tusenĺrsperioden, nĺr Jesus Kristus vender tilbake til jorden sammen med Sine hellige og hellige engler.  Den andre oppstandelse vil skje ved slutten av denne periode, etter at jord og himmel, slik vi kjenner dem, er veket bort.

 

Uttrykket ”de dřdes oppstandelse” vil si at vĺre dřde kroppslevninger vil bli samlet og gjenopplivet.

 

Den fřrste oppstandelse dreier seg bare om Guds kongelige presteskap.  Her blir det ingen dom.  Hver eneste én av dette kongelige presteskap er blitt dřmt fřr Herrens basun lyder.  Nĺr sĺ Herren kommer tilbake, oppreises den hellige for ĺ vćre sammen med Jesus i all evighet.

 

Nĺr det gjelder den andre oppstandelse fra de dřde vil Jesus Kristus utřve dom.  Ved denne oppstandelse vil de som oppreises enten gĺ inn til evig liv eller til evig pine, alt avhengig av om deres gjerninger har vćrt rettferdige eller onde.

 

Alle mennesker som har levd og dřdd pĺ denne jord vil bli oppreist fra de dřde:  dvs. deres kroppslevninger av kjřtt og ben vil bli samlet og gjenopplivet slik at alle pĺ nytt kan leve i deres kropper av kjřtt og ben.

 

Undre dere ikke over dette!  For den time kommer da alle de som er i gravene skal hřre Hans rřst.  Og de skal komme ut, - de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.  (Joh.5:28,29)

 

Sćrskilte krav vil vćre pĺkrevet for ĺ nĺ fram til den fřrste oppstandelse.  Det dreier seg om den oppstandelse som apostelen Paulus strebet etter ĺ nĺ fram til (Fil.3:11).  Det blir et relativt lite antall mennesker som vil oppreises i den fřrste oppstandelse.  Det tilkommer det kongelige presteskap.  Det er en sćrskilt guddommelig hensikt som ligger til grunn for ĺ oppreise fřrstegrřden av de dřde kropper.

 

Ingen sćrskilte krav er pĺkrevet for ĺ nĺ fram til den andre oppstandelse.  Men det vil stilles krav for ĺ kunne gĺ inn til evig liv ved denne oppstandelse.  Alle som ikke er blitt oppreist i den fřrste oppstandelse, vil bli oppreist i den andre oppstandelse – enten for ĺ gĺ  inn til evig liv, eller evig pine.

 

Det sees altsĺ at de to oppstandelser, den fřrste og den andre, har deres sćrskilte krav og formĺl.  De to oppstandelser er meget forskjellige hva dette angĺr.

 

La oss se litt nćrmere pĺ den andre oppstandelse.  Det er den som inkluderer střrstedelen av alle mennesker som noensinne har levd.

 

 

Den andre oppstandelse.

 

Ved den andre oppstandelse blir de dřde dřmt ut fra de břker hvor menneskenes gjerninger er nedtegnet.  Deretter vil livets bok bli undersřkt for ĺ se om personens navn stĺr der.  Hvis dette er tilfelle, vil vedkommende bli tillatt adgang til Guds rike og rett til ĺ spise av livets tre.  Hvis navnet ikke stĺr skrevet i livets bok, vil han kastes i ildsjřen (Ĺpb.20:12-15).

 

Den andre oppstandelse bestĺr av to grupper: de som har hřrt Jesu Kristi evangelium, og de som ikke har hřrt Jesu Kristi evangelium.

 

De som har hřrt Jesu Kristi evangelium vil bli dřmt ut fra om de har adlydt evangeliet, og dessuten hvordan deres liv som en troende kristen har vćrt.

 

De som ikke har hřrt Jesu Kristi evangelium vil bli dřmt alene ut fra deres gjerninger.

 

Vĺr tids undervisning om at kristne ikke skal dřmmes etter deres gjerninger er feilaktig.  Skriften sier klart og tydelig at alle vil bli dřmt i henhold til deres gjerninger, og vil motta det gode eller onde som de har gjort (2.Kor.5:10).

 

Vĺr tids undervisning om at de som aldri har hřrt evangeliet om Jesus Kristus vil bli dřmt fordi de ikke har tatt imot Jesus, er forferdelig.  Vil Gud overgi til evig pine en person, kanskje et barn, som aldri har hřrt evangeliet, fordi vedkommende ikke har tatt imot forsoningen ved Jesu blod?

 

En slik tanke har intet tilfelles ĺ gjřre med Guds natur eller handlemĺte – heller ikke med en rimelig standard av rettferdighet.  Gud er alltid rimelig.  Det er de religiřse mennesker som trekker urimelige, falske konklusjoner ut fra deres teologiske lćresetninger.

 

Det er vĺre gjerninger – hva enten de er gode eller onde – som vil bestemme om vi henvises til evig liv eller til ildsjřen (Joh.5:29).  Rettferdige gjerninger vil fřre et menneske til evig liv.  Onde gjerninger vil fřre et menneske til fortapelse.

 

Vĺr nidkjćrhet nĺr det gjelder ĺ framheve guddommelig nĺde har utradert alt som Det Nye Testamente (NT) sier angĺende rettferdig livsfřrsel.  Resultatet av denne villfarelse har medfřrt en řdeleggelse av Jesu Kristi menighet.  Mennesker lever ikke rettferdig i dag fordi de er blitt undervist om at Gud fřrst og fremst er interessert i om vi mottar Hans Sřnn, og ikke hvordan vi lever.

 

Finnes det en mer řdeleggende villfarelse enn dette – som gĺr stikk imot alt hva Jesus Kristus stĺr for?  Kunne noe satanisk knep vćre mer effektivt nĺr det gjelder ĺ tilintetgjřre menighetenes vitnesbyrd?

 

Det finnes en ond, blind og fariseisk villfarelse som gjennomsyrer kristendommen.  Et symptom pĺ denne blinde, fariseiske ĺnd er den idé at lunkne menighetsmedlemmer som bekjenner tro pĺ Jesus, vil bli fřrt over til evig salighet i paradiset, mens uvitende mennesker og smĺ barn vil brenne evig i ildsjřen, fordi de aldri har hřrt om Jesus.

 

Nĺr vi hřrer evangeliet mĺ vi motta Jesus, bli dřpt i vann, og vende om fra vĺre synder.  Hvis vi hřrer evangeliet, og ikke handler pĺ det, kommer vi inn under fordřmmelse.  Det hjelper ikke med aldri sĺ mange gode gjerninger – de vil ikke fřre oss inn i evig liv hvis vi forkaster Jesus nĺr vi fĺr hřre budskapet om Ham.

 

Pĺ den andre side mĺ vi praktisere gode gjerninger i Guds rike nĺr vi har mottatt Jesus.  Vi mĺ vandre i rettferdighet og hellighet, adlyde Gud og vise barmhjertighet og ydmykhet i vĺre holdninger og atferd.  Hvis vi ikke gjřr dette, stĺr vi i fare for at vĺrt navn slettes ut av livets bok.

 

Den som seirer skal pĺ samme vis bli kledd i hvite klćr.  Jeg skal sĺ visst ikke utslette hans navn av livets bok, og Jeg vil kjennes ved hans navn for Min Far og for Hans engler.  (Ĺpb.3:5)

 

Uttrykket ”Jeg skal sĺ visst ikke utslette hans navn av livets bok ” sier tydelig at det er mulig for en som har del i gull-lysestaken, som er Kristi menighet, ĺ fĺ sitt navn slettet ut av livets bok.

 

Dette betyr ikke at vi legger noe til frelsen gjennom gode gjerninger, eller at vi fortjener vĺr frelse.  Frelsen i Jesus Kristus frambringer alltid, og ledsages av, rettferdig, hellig og lydig livsfřrsel.  Den som virkelig er i Kristus er en ny skapning, en rettferdig skapning.  Hvis dette ikke er tilfelle, hvis det er lite eller ingen frukt, da har vi mottatt Guds nĺde forgjeves.  Vi er da fremdeles i vĺre synder.

 

Ved det blir dere ogsĺ frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere – om dere da ikke forgjeves er kommet til troen.  (1.Kor.15:2)

 

Det er mulig ĺ komme forgjeves til tro! 

 

Men som medarbeidere formaner vi dere ogsĺ at dere ikke forgjeves tar imot Guds nĺde.  (2.Kor.6:1)

 

Hvis vi ikke oppriktig omvender oss og tjener Herren, vil vĺr mottakelse av Jesus og deretter renselse av vĺrt indre menneske,  berede vei for syv onde ĺnder som er vćrre enn den fřrste onde ĺnd som kom inn i oss.

 

Tro uten rettferdige gjerninger er dřd – fullstendig dřd!  Den er vćrre enn ĺ vćre verdilřs, fordi den kristne tro uten rettferdige gjerninger lett vil řdelegge vĺr naturlige adamittiske integritet, og vi vil bli som saltet som har mistet sin kraft.  Vi blir ubrukbare her i denne verden.

 

Guds folk i dag mĺ bli advart om at Gud ikke frikjenner den onde.  Ildsjřen venter dem som er opprřrere mot Gud.  Vi kan ikke benytte vĺr trosbekjennelse som en juridisk manřvre for ĺ overliste Gud, sĺ vi kan praktisere ondskap og arve evig liv.  Det er dette som mange kristne gjřr i dag, og de vil hřste hva de sĺr.  Gud lar Seg ikke spotte.

 

Vi mĺ tro, bli dřpt og deretter praktisere rettferdighet, elske barmhjertighet og vandre ydmykt med Gud.  Om vi ikke gjřr dette, vil vi fĺ erfare Herrens tukt, og kan enda risikere ĺ sette selve frelsen pĺ spill.

 

Den person som aldri har hřrt evangeliet, vil bli dřmt etter vedkommendes forstĺelse av Guds vilje, og samvittigheten vil hjelpe ham i denne henseende.  Hvis han er en god person, praktiserer rettferdighet, har en god oppfřrsel og ikke skader sin neste, vil han arve evig liv.  Hvis han kommer hellige til hjelp, vil han velsignes av Herren.

 

Den som tar imot en profet fordi han er profet skal fĺ en profets lřnn.  Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal fĺ en rettferdig manns lřnn.  (Matt.10:41)

 

Evangeliet er kommet slik at de fattige i denne verden, sćrlig de som vandrer ydmykt innfor Gud, kan arve evig liv.  Dette er de gode nyheter.

 

Vi vinner evig liv ved at vi lever rettferdig.  Tidligere har vi sagt at hvis vi fĺr hřre evangeliet, forlanges det at vi tar imot Jesus Kristus.  Hvis vi ikke tar imot Ham, kan en aldri si at gudfryktig livsfřrsel kvalifiserer oss for evig liv.  Pĺ den annen side er det slik at en trosbekjennelse pĺ Jesus Kristus ikke kvalifiserer oss for evig liv, hvis vi ikke vender oss bort fra vĺr dĺrlige livsfřrsel og lever for ĺ behage Herren. 

 

La oss se hva Skriften sier angĺende gode gjerninger og det evige liv.

 

Hva angĺr den andre oppstandelse, den som vil finne sted ved slutten av tusenĺrsperioden, sier apostelen Paulus at den vil bli ”en vredes dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli ĺpenbar”

(Rom.2:5).

 

Deretter beskriver apostelen hvordan Herren vil dřmme hvert menneske etter hans gjerninger:

 

For Han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger.  Til dem som med utholdenhet i god gjerning sřker herlighet og ćre og uforgjengelighet, skal Han gi evig liv.  (Rom.2:6,7)

 

Hvordan vinner vi evig liv?  Ved tĺlmodig ĺ vandre i gode gjerninger.  Det finnes ingen annen vei.

 

Men over dem som er gjenstridige ot ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme.  (Rom.2:8)

 

Hva vil skje med oss, kristen eller ikke-kristen, hvis vi lever urettferdig?  Vi vil oppleve guddommelig vrede og harme.

 

Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjřr det onde, bĺde jřde fřrst og sĺ greker.  (Rom.2:9)

 

Enhver som praktiserer det onde, som hor, utukt, lřgn, tyveri, trolldom, fyll, stolthet, begjćr, ondskap og hat, vil komme til ĺ hřste trengsel og angst, hva enten vedkommende er jřde, hedning eller kristen.  Det er ingen personsanseelse hos Gud.  Gud dřmmer alle rettferdig.

 

Men herlighet og ćre og fred skal hver den fĺ som gjřr det gode, bĺde jřde fřrst og sĺ greker.  (Rom.2:10)

 

Hva vil den person fĺ som gjřr gode gjerninger?  Han vil motta herlighet, ćre og fred, hva enten vedkommende er jřde, hedning, kristen, eller har en annen nasjonalitet og trosbekjennelse.

 

De kristne har ignorert og fordreiet apostelen Paulus’ undervisning.  Resultatet er řdeleggelse av de kristne menigheter.  De er sĺ ĺ si verdilřse hva gjelder deres vitnesbyrd om Guds rike – Hans person, vilje, mĺte og evige hensikt.

 

Gud vil ikke ha fellesskap med dem som gjřr onde gjerninger, selv om vedkommende bekjenner tro pĺ Kristus.

 

... alle som syndet uten ĺ ha loven, skal gĺ fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dřmmes ved loven.  (Rom.2:12)

 

Vi mener at vi er i harmoni med apostelen Paulus nĺr vi sier at alle som har syndet under evangeliet, skal dřmmes ved evangeliet.  Jesu Kristi evangelium sier uttrykkelig i mange skriftsammenheng at de urettferdige ikke skal arve Guds rike (f.eks. Gal.5:21).

 

Enhver som oppreises i den andre oppstandelse vil bli dřmt etter sine gjerninger.  De som har praktisert rettferdighet vil fĺ leve pĺ den nye jord.  De vil fĺ arve Guds rike.  De vil bli gitt adgang til ĺ gĺ gjennom portene i det nye Jerusalem og spise av livets tre (Ĺpb.22:14).

 

De onde vil aldri fĺ adgang innenfor portene i det nye Jerusalem.

 

Dommen over saue- og geitenasjonene er et eksempel pĺ hvordan Jesus vil dřmme mennesker etter deres gjerninger.

 

Alle nasjoner vil samles foran Jesus.  De vil oppreises fra de dřde og vil stĺ foran Jesu Kristi hvite trone.

 

Noen av nasjonene vil Jesus stille ved Sin hřyre side, mens andre vil Han stille ved Sin venstre side.

 

De ved Hans hřyre side har behandlet Jesu Kristi brřdre med venlighet.  De har vćrt rettferdige

 

De ved Hans venstre side behandlet ikke de hellige med venlighet.  De har oppfřrt seg pĺ en ondskapsfull mĺte mens de levde pĺ jorden.  De foraktet de utvalgte, som er Guds vitner, og levde i fornřyelser og nytelse.

 

De rettferdige vil gĺ inn i Guds rike, inn til evig liv.  De onde derimot vil kastes i ildsjřen.

 

Da skal Kongen si til dem ved Sin hřyre side:  Kom hit, dere som er velsignet av Min Far!  Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.  (Matt.25:34)

 

Sĺ skal Han si til dem pĺ venstre side:  Gĺ bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. (Matt.25:41)

 

Og disse skal gĺ bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.  (Matt.25:46)

 

Det fremgĺr klart i NT at de som er rettferdige vil gĺ inn til evig liv.  De urettferdige vil gĺ bort til evig pine.

 

Man har forandret evangeliet om nĺde til ĺ vćre en alternativ vei til evig liv, dvs. ĺ kunne ha fellesskap med Gud mens vi fortsetter i lovlřshet.  Evangeliets hensikt er ĺ gi oss hĺp ved tilgivelse av vĺre synder, og deretter gi oss guddommelig hjelp og ledelse, slik at vi kan lćre ĺ fřre et rettferdig og hellig liv.

 

I NT som i GT er liv alltid forbundet med rettferdighet.  Evig dřd er alltid forbundet med synd og opprřr mot Gud.  Jesus Kristus kom ikke for ĺ tilregne oss rettferdighet – unntagen for ĺ gi oss en ny start i livet pĺ den smale vei som fřrer til evig liv.

 

Syndens lřnn er alltid dřd.  Men Guds gave er evig liv.  Denne gave er ikke som en pengegave.  Den er en gave som gir en mulighet til ĺ fřlge Jesus Kristus for ĺ fĺ mer av dette liv.

 

Men nĺ, nĺr dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjřrelse som frukt, og til slutt evig liv.  (Rom.6:22)

 

Helliggjřrelsens sluttresultat er evig liv. 

 

Gud tildeler aldri en synder fylden av evig liv.  Guds mĺte er ĺ tilgi synderen og berřre ham med Guds Ĺnd.  Dette siste er et lřfte om en střrre forlřsning i fremtiden, hvis synderen fortsetter med ĺ forbli i Jesus. Synderen er sĺledes i stand til ĺ velge ĺ leve et rettferdig, hellig og lydig liv.  Det er den praksis ĺ leve i rettferdighet som bringer fylde av liv inn i personligheten.

 

Tyven kommer bare for ĺ stjele og myrde og řdelegge.  Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. (Joh.10:10)

 

Strid troens gode strid!  Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!  (1.Tim.6:12)

 

Den rettferdighet som Jesu Kristi blod har skjenket oss, gjřr det mulig for Gud ĺ tilfřre guddommelig liv inn i vĺr personlighet.  Men etter dette mĺ den troende velge ĺ fřlge Guds Ĺnd i Herrens rettferdige veier.

 

Hvis han ikke fřlger Helligĺnden, men i stedet velger ĺ leve i kjřdets lyster og begjćr, vil han miste det evige liv som ble gitt til ham.

 

For dersom dere lever etter kjřdet, da skal dere dř.  Men dersom dere ved Ĺnden dřder legemets gjerninger, skal dere leve.  (Rom.8:13)

 

Mřrket og dřden som han har valgt, vil overta hans personlighet.  Evig liv ble gitt til ham da han tok imot Kristus.  Men han har valgt ĺ vandre i dřden og ikke i livet som ble gitt ham som en gave.  Han vil derfor dř ĺndelig pĺ grunn av sitt valg.

 

La derfor ikke synden herske i deres dřdelige legeme, sĺ dere lyder dets lyster.  Still heller ikke deres lemmer til rĺdighet for synden, som vĺpen for urettferdighet.  Men fremstill dere selv for Gud som de som av dřde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens vĺpen for Gud.  (Rom.6:12,13)

 

Evangeliet om Guds rike, om frelse, forkynnes med henblikk pĺ den andre oppstandelse – bĺde nĺr det gjelder lřfte og advarsel.  Det er ved den andre oppstandelse at mennesker vil gĺ inn til evig liv eller bort til evig pine. Střrstedelen av jordens befolkning vil oppreises ved den andre oppstandelse – den som vil inntreffe ved avslutningen av tusenĺrsperioden. 

 

Og de mange som sover i jordens muld, skal vĺkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.  (Dan.12:2)

 

Og disse skal gĺ bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.  (Matt.25:46)

 

Og de skal komme ut – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.  (Joh.5:29)

 

Den fřrste oppstandelse.

 

Den fřrste oppstandelse innebćrer helt andre krav og formĺl enn hva angĺr den andre oppstandelse.  Den fřrste oppstandelse har ĺ gjřre med de seirende, Herrens fřrstegrřde, sřylene i Guds tempel.

 

De rettferdige i den andre oppstandelse vil gĺ inn til liv.  Mens den fřrste oppstandelse dreier seg om ĺ oppreise dem til herlighets- og domstroner som har fĺtt del i Jesu Kristi oppstandelseskraft og  i Hans lidelser, mens de fremdeles var i deres dřdelige legemer.

 

Én av de kanskje klareste uttalelser nĺr det gjelder den fřrste oppstandelse, den oppstandelse som vil finne sted nĺr Jesus kommer tilbake, oppstandelsen av Guds rikes adel, er fřlgende:

 

Jeg sĺ troner, og de satte seg pĺ dem, og det ble gitt dem makt til ĺ holde dom.  Og jeg sĺ deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde,  og som ikke hadde tatt merket pĺ sin panne eller hĺnd.  Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen ĺr.  Men de andre dřde ble ikke levende fřr de tusen ĺr var gĺtt.  Dette er den fřrste oppstandelse.  Salig og hellig er den som har del i den fřrste oppstandelse.  Over dem har den annen dřd ingen makt.  De skal vćre Guds og Kristi prester, og regjere med Ham i tusen ĺr.  (Ĺpb.20:4-6)

 

Legg merke til fřlgende:

 

De satt pĺ troner.

De fikk makt til ĺ holde dom.

De ble halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld.

De tok ikke Anti-Krists merke.

De levde.

De hersket sammen med Kristus i 1000 ĺr.

De andre dřde ble ikke levende fřr de 1000 ĺr var gĺtt.

De er salige og hellige.

Den annen dřd har ingen makt over dem.

De er Guds og Kristi prester.

Dette er den fřrste oppstandelse.

 

Det sees her hvor vidt forskjellig den fřrste og den andre oppstandelse er.  De dřde kom ikke fra havet, fra dřden og fra helvete som i den andre oppstandelse.  De som fĺr del i den fřrste oppstandelse er seirende.  De er salige og hellige i en slik grad at ildsjřen, den andre dřd, ikke har noe krav pĺ dem.  Den andre dřd har ikke noe krav pĺ dem fordi det ikke finnes noen synd i dem hvor ildsjřen har autoritet (Ĺpb.2:11; 21:8).  Deres gjerninger er virket i Gud.

 

Dette er Guds rikes dommere som har nĺdd fram til tronen, evighetens mektige potentater, Guds og Jesu Kristi prester.  De vil herske med Jesus i tusenĺrsperioden i kraft av uforgjengelig oppstandelsesliv.  De er blitt kronet med liv.

 

De hellige i den fřrste oppstandelse oppreises ikke for ĺ dřmmes.  De er dommere!  De oppreises ikke for ĺ gĺ inn til evig liv eller evig pine.  De er selve livet – Jesu Kristi liv som blir ĺpenbart for jordens nasjoner.

 

Břkene ĺpnes ikke nĺr de seirende trer fram fra dřdens sřvn.  Livets bok ĺpnes ikke.  Dette er unřdvendig fordi de allerede ved Jesus har seiret over synd og dřd.  De har frimodighet pĺ dommens dag fordi de lever ved Faderens, Sřnnens og Helligĺndens liv i dem.

 

Disse hellige vil fĺ deres kropper tilbake fřr alle de andre avdřde.  De har nĺdd fram til ut-oppstandelsen, den som Paulus lengtes etter:

 

... om jeg bare kunne nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde! (Fil.3:11)

 

Den fřrste oppstandelse er en enestĺende ćrestildeling, et himmelsk kall, noe den hellige mĺ strebe pĺ ĺ nĺ fram til.

 

Men hvor mange vil fĺ del i denne fřrste oppstandelse?

 

Men du har noen fĺ navn i Sardes som ikke har sřlt til klćrne sine.  De skal gĺ med Meg i hvite klćr, for de er verdige til det.  (Ĺpb.3:4)

 

Vi har poengtert at alle (de med rettferdige gjerninger) som oppstĺr i den andre oppstandelse gĺr inn til liv.  De hellige i den fřrste oppstandelse er allerede fylt med liv.  Nĺr basunen lyder som annonserer Herrens komme, vil Guds evige liv som er blitt utviklet i de seirende hellige under trengselsperioden, bli ĺpenbart for nasjonene (se Jes.60).  Jordens nasjoner vil komme til Guds lys i Jesus Kristus i de hellige, som nĺ skinner pĺ jorden, og som vil stige opp til det střrre Lys som er kommet tilsyne i himmelen over oss.

 

Dette minner oss om faklene i Gideons hćrs lerkrukker.  Da krukkene ble knust, skinte faklene som var pĺ innsiden.  Dette er et forbilde pĺ Guds lys som vil bryte fram fra de helliges indre pĺ Herrens dag.

 

Hvis vi řnsker ĺ fĺ del i den fřrste oppstandelse, mĺ vi fylles med Guds evige liv, oljen.  Ellers tjener det ingen hensikt ĺ bli oppreist.  For formĺlet med den fřrste oppstandelse er ĺ gi de hellige deres kropper tilbake, slik at de kan regjere og tjene i tusenĺrsriket – forsoningsdagen – jubelĺret.  Under dette tusenĺrs lange jubelĺr vil Kristi legeme fullkommengjřres og jordens nasjoner bli undervist i rettferdighet.

 

Mange folkeslag skal gĺ av sted og si: Kom, la oss gĺ opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, sĺ Han kan lćre oss Sine veier, og vi vandre pĺ Hans stier!  For fra Sion skal lov utgĺ, og Herrens ord fra Jerusalem.  (Jes.2:3)

 

Den fřrste oppstandelse fra de dřde skapes nĺ i disippelen.  Det er grunnen til at apostelen Paulus sřkte etter ĺ nĺ fram til denne tidlige oppstandelse (Fil.3:11).

 

Legg merke til den indre  kilde for den fřrste oppstandelse:

 

Men dersom Hans Ĺnd som reiste Jesus opp fra de dřde, bor i dere, da skal Han som reiste Kristus opp fra de dřde, ogsĺ levendegjřre deres dřdelige legemer ved Sin Ĺnd, som bor i dere. (Rom.8:11)

 

Ved Sin Ĺnd, som bor i dere.  Som bor i dere!

 

Levendegjřrelsen av vĺr dřdelige kropp vil skje, ikke ved ĺ gĺ inn til liv utenom oss, som i den andre oppstandelse, med ved Helligĺnden Som bor i oss.  Oppstandelsen kommer fra det evige liv som er kommet inn i oss, og som pĺ Herrens dag vil komme til ĺ innbefatte hele vĺr personlighet.

 

Nĺr basunen lyder ved den fřrste oppstandelse , vil den himmelske kropp av evig liv som er blitt dannet ved at vi har besvart prřvelser og trengsler pĺ en tilfredsstillende mĺte, bli gitt til oss (jfr. 2.Kor.4:7-5:5).

 

Faderen, Sřnnen og Helligĺnden bor i vĺr sjel, og er blitt vĺr sjel, kan man si.  Vi er nĺ en levendegjřrende ĺnd (1.Kor.15:45).  Det guddommelige gull er i oss.  Det guddommelige gull kommer ogsĺ over oss nĺr vi ikles vĺr himmelske kropp.

 

Slik tilfellet var med paktens ark, blir treet (vĺr dřdelige skikkelse) bekledd bĺde innvendig og utvendig med guddommelig gull.

 

Nĺ er vi blitt Lammets hustru og er kvalifisert til ĺ bli forenet med Ham i luften som Hans supplement.  Kristus, Hode og kropp, vil utfřre Herrens tjeners gjerninger pĺ jorden (les Jes.42:1-7; 61:1-ll).

 

De som er med i den fřrste oppstandelse er livets trćr.  De er Guds rikes fřrstegrřde.  De som oppreises i den andre oppstandelse vil ha adgang til livets trćr, dvs. dem som er blitt oppreist i den fřrste oppstandelse.  Slik vil de i den andre oppstandelse tre inn til evig liv som ble oppreist i den fřrste oppstandelse.

 

Dette skjer i dag, nĺr Gud leder dem til oss som Han har funnet verdige til evig liv.  Vi deler Kristi liv med dem.

 

Evig liv kommer bestandig fra Gud gjennom Kristus og gjennom Kristi legeme.  Jesus er vintreet.  Lemmene pĺ Hans legeme er grenene hvor igjennom vintreets liv flyter til en dřd skapelse.

 

Vi ser dette mřnster i Esekiel, kapitel 47.  Det er vann til anklene, til knćrne, til lendene, og deretter vann hvor man svřmmer.  Dette er et symbolsk bilde pĺ veksten  i evig liv hos de innviete hellige.

 

Sĺ snart de hellige har gĺtt gjennom dom, dřd og oppstandelse, som skjer i vĺre jordiske liv, blir de livets trćr som vokser langs det evige livs elvebredder.  Det er ut ifra dem det evige liv vil flyte til den dřde skapelse.

 

Da jeg vendte tilbake, se, da sto det pĺ elvebredden en stor mengde trćr pĺ begge sider.  Og han sa til meg: Dette vannet renner til řstbygdene og videre ned til řdemarken og faller sĺ i havet.  Og nĺr det ledes ut i havet, blir vannet der sunt.  (Esek.47:7,8)

 

Det var bare ett livets tre i midten av Edens have.  Nĺ er det en stor mengde av livets trćr som vokser langs det evige livs elvebredder.  Det ene tre er Jesus.  ”Den store mengde” er de hellige som gror ut fra Jesu rřtter.

 

Uttrykket řstbygdene stĺr for soloppgangen pĺ Herrens dag.  Řdemarken symboliserer den dřde skapelse.  Havet representerer menneskeheten.  Sannelig, hele skapelsen lenges etter ĺpenbarelse av Guds sřnner (Rom.8:19).

 

Forlřsning og herlighet i tusenĺrsriket vil komme innenfra de hellige.  Herligheten vil ĺpenbares i oss.  Kristus vil ĺpenbares i oss:

 

... den dag da Han kommer for ĺ vise Seg herlig i Sine hellige og underfull i alle som tror.  For dere trodde vĺrt vitnesbyrd til dere.  (2.Tess.1:10)

 

Herligheten og forlřsningen i Guds rikes tusenĺrsperiode skapes i oss nĺ.

 

Tusenĺrsrikets velsignelser formes i oss som er menneskehetens fřrstegrřde.  Vi mĺ nĺ gĺ gjennom forsoningsdagen – forsoningen av hvert aspekt i vĺr personlighet med Gud.  Til tider er det meget vanskelig ĺ utholde den ofte lange og nřye ransaking og beskjćrelse som Herren utsetter oss for, mens Han behandler hver eneste synd og hver dimensjon av vĺr egenvilje og selvopptatthet.

 

Gud tillater oss ĺ gĺ i mange ĺr uten ĺ besvare vĺre břnner, mens andre řnsker blir oppfylt hurtig.  De ubesvarte břnner har til formĺl ĺ utvikle guddommelig liv og natur i oss.

 

Mens vi břnnfaller angĺende vĺre vanskeligheter, skapes en mur mot synd i det nye Jerusalem i vĺr personlighet (Dom.2:21-23).  Grunnmurens edelstener formes under trykk og stor hete.  Den hellige stads gate av gjennomsiktig gull, dvs. troens vei, blir bearbeidet og foredlet i oss.  Tusenĺrsrikets herlighet skapes i oss nĺ.

 

Det er oss som vil dra utover jorden for ĺ bringe Guds nćrvćr, vilje og hensikt til nasjonene.  Kunnskapen om Guds herlighet vil dekke jorden liksom vannet dekker havets bunn (Hab.2:14).  Dette vil si at Guds herlighet vil strřmme fram gjennom de helliges personlighet som en livets elv, som trer inn i og renser menneskehetens hav (Joh.7:38).

 

De skal bygge opp igjen det som ble řdelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget řde fra de fřrste slekter.  De skal fornye řdelagte byer, det som har ligget řde fra slekt til slekt.  (Jes.61:4)

 

Det er Herrens rettferdighets terebinter (Jes.61:3) som vil bygge opp det som ble řdelagt av Anti-Krist (řdeleggelsens styggedom!).  Nĺr mennesket gjřr seg selv til Gud, resulterer dette i řdeleggelse.  Da mĺ de hellige som er fylt av Gud dra gjennom landet og fornye de řdelagte byer.

 

Gud behandler oss nĺ som en ĺndelig oppfyllelse av forsoningsdagen.  Jubelĺret, hvor vi forlřses fra synd, begynner i oss, for jubelĺrets basun lyder pĺ forsoningsdagen (3.Mos.25:9).  Etter forsoningsdagen kommer lřvhyttefesten.  Gud og Kristus trer inn i oss og gjřr oss til Deres evige trone.  Det evige livs vann strřmmer alltid ut fra Guds og Lammets trone.

 

Jesus er oppstandelsen og livet.  Nĺr vi blir korsfestet og Han lever i oss, er oppstandelsen og livet evig i oss.  Denne oppstandelse og dette liv som vi er blitt pĺ grunn av Hans nćrvćr i oss, vil bli oppreist ved lyden av Herrens basun, ved krigsropet og erkeengelen Mikaels stemme, nĺr han forbereder krigsenglene for Harmageddon-slaget.

 

Den fřrste oppstandelse, oppstandelsen av det kongelige presteskap, beskrives i 1.Tess.4:15-18.  Legg merke til uttrykket i vers 16: ”de dřde i Kristus skal fřrst oppstĺ”.

 

De dřde i Kristus.

 

Den fřrste oppstandelse har ĺ gjřre med det ĺ vćre i Kristus.

 

I det sjette kapitel i Johannes evangelium, forklarer Jesus hva det vil si ĺ vćre i Kristus:

 

Den som eter Mitt kjřd og drikker Mitt blod, har evig liv.  Og Jeg skal oppreise ham pĺ den siste dag.  For Mitt kjřd er i sannhet mat, og Mitt blod er i sannhet drikke.  Den som eter Mitt kjřd og drikker Mitt blod, Han blir i Meg og Jeg i ham.  (Joh.6:54-57)

 

Av dette vers ser vi at:

 

Hver den som spiser Kristi kjřd og drikker Hans blod har allerede det evige liv. Jesus vil oppreise enhver som allerede har evig liv. Jesu kjřd og Hans blod er den nřdvendige fřde for dem som vil nĺ fram til den fřrste oppstandelse.

 

Legg merke til at alle mennesker vil oppreises ved den siste oppstandelse.  Derfor, nĺr Herren sier at Han vil oppreise mennesker som lever av Hans kjřd og blod, og dermed antyder at de vil bli oppreist ved Hans liv fordi de lever i og ved Hans liv, taler Han nřdvendigvis om den fřrste oppstandelse.  Det er ikke nřdvendig ĺ ha del i Kristus for ĺ oppreises i den andre oppstandelse.

 

Det er det menneske som spiser Kristus og drikker Hans dyrebare blod som virkelig er i Jesus, og Jesus i ham. Enhver som spiser av Kristus skal leve ved Kristus, slik Kristus lever ved Faderen.

 

Vi forstĺr nĺ at uttrykket i Kristus, slik det er brukt i 1.Tess.4:16, ikke refererer til den person som pĺ et gitt tidspunkt har gitt til kjenne en vilje til ĺ motta Kristus som Frelser, som er blitt dřpt i vann, som bekjenner sin tro pĺ forsoningen og oppstandelsen, og som pĺ grunn av sin menighetstilhřrighet og tro i navnet er en kristen.  Slik definerer vi i dag hva en kristen er, men det gir ikke et sant bilde av hva det betyr ĺ vćre i Kristus.

 

Ĺ vćre i Kristus er ĺ leve ved Ham slik Han lever ved Faderen.  Tenk over hvordan, og i hvilket omfang Kristus lever ved Faderen.  Faderen er Kristi liv.  De To er Ett – fullstendig og uatskillelig.  Ett!  Alt som er i Kristus er i Gud.  Alt som er i Gud er i Kristus.  De to liv er et liv.  Guds hjul er for alltid inne i Kristi hjul (Esek.1:16).  Kristus er den evige vogn hvor Gud rider.

 

Slik mĺ vi vćre ett med Jesus Kristus.  Slik mĺ vi vćre totalt og uatskillelig ett med Ham.  Alt som er i Kristus, mĺ vćre i Kristus.  De to liv mĺ bli ett.  De to mĺ leve som et evig liv.  Guds hjul og Kristi hjul mĺ alltid vćre inne i den helliges hjul.  Hver hellig mĺ vćre en evig vogn hvor Guddommen bor i evigheters evigheter (Salme 68:17).

 

Men hvordan skal vi motta Kristi kjřd og blod?  Hver den som seirer vil fĺ ĺ spise av den skjulte manna.  Nĺr vi utsettes for press og blir motlřse pĺ grunn av trengsler i vĺre liv, og vi roper til Herren i vĺr nřd, lřfter Jesu liv oss opp. 

 

Vi gĺr fram i tro nĺr alle slags prřvelser, forvirring, smerte og all slags redsler griper oss, og vi da roper pĺ Herren.  Guds liv i Kristus vil sĺ komme inn i oss og reise oss opp.  Pĺ denne mĺten lćrer vi ĺ leve ved Jesu Kristi kjřd og blod, Hans liv.  Det er i lydighet til Herren at vi bćrer vĺrt kors hver dag.

 

Det synes ikke som om det er mange troende som er villige til ĺ gĺ denne lydighets vei.  De forsřker alltid ĺ bli befridd fra deres problemer.  De har ikke tĺlmodighet nok til ĺ vente pĺ Gud, og ĺ hĺpe pĺ Ham.  Fřlgelig er ogsĺ deres liv et nederlag.  De kjenner ikke Gud.

 

De sřker befrielse fra deres trengsler.  Gud řnsker derimot at disse trengsler skal vćre mĺten hvorved Han kan frembringe evig liv i dem.  De derimot forhindrer dette verk ved ĺ ville ha fred og nytelse her og nĺ.  Ved ĺ sřke ĺ tilfredsstille deres kjřdelige liv, řdelegger de deres egen oppstandelse.  Hvor mange i vĺre dager gjřr ikke nettopp dette?

 

Vi mener ikke med dette ĺ si at vi ikke skal rope til Gud for befrielse fra vĺre problemer.  Dette skal vi gjřre.  Vi gjřre det.  Vi mĺ bestandig be – i enhver situasjon.  Den rettferdiges prřvelser er mange, men Herren befrir dem fra enhver fiendes i ĺnd, sjel og legeme nĺr de roper til Ham (skjřnt enkelte befrielser ikke vil realiseres fullt ut fřr Herrens dag).

 

Den innviede hellige vokser i Herrens bilde mens han kjemper fremad i Herren.  Men den moderne troende vokser ofte ikke.  Han kjemper ikke den gode strid.  Han forstĺr ikke at det er en kamp som mĺ kjempes!  Han lřper her og der og sřker befrielse og legger hele tiden skylden pĺ djevelen, mennesker og Gud for det faktum at han ikke kan leve sitt liv slik han vil og fĺ alt han řnsker.

 

Han tror Gud eksisterer for ĺ skulle gi ham alt det han řnsker.  Han er en baby – utĺlmodig, selvopptatt og řnsker sin egen vilje.  Han er ute av stand, pĺ grunn av hans umodenhet og selvopptatthet, ĺ velsigne Gud og mennesker.

 

Vĺrt ĺrhundredes velstand gjřr det sćrdeles vanskelig ĺ frembringe slike hellige som vil kunne fĺ del i den fřrste oppstandelse.  Vi mĺ si farvel til den nĺvćrende materialisme, og sřke Gud med hele vĺrt hjerte.  Selv da er det meget vanskelig.  Hvor vanskelig for de rike ĺ komme inn i Guds rike!  De som er fattige i verden kommer lettest inn i Guds rike.

 

Paulus’ hovedanliggende var ikke ĺ bli befridd fra sine problemer.  I stedet ropte han ut om befrielse fra det syndige kjřd som han slepte rundt med.    ”Hvem skal fri meg fra dette dřdens legeme!” (Rom.7:24).  Paulus’ hovedanliggende var ĺ vinne rettferdighet og ĺ behage Kristus.

 

Den fřrste oppstandelse er svaret pĺ Paulus’ břnnfallelse.  For hvis vi har behaget Gud, vil Jesus fjerne ethvert spor av satanisk innflytelse i vĺre liv pĺ Jesu Kristi dag og ikle oss hvite klćr av evig liv.  Den fřrste oppstandelse er forlřsningen av det fysiske legeme, bekreftelsen pĺ at vi er Guds sřnner nettopp ved at vi blir oppreist fra de dřde.

 

... i ett nu, i et řyeblikk, ved den siste basun.  For basunen skal lyde, og de dřde skal oppstĺ uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.  (1.Kor.15:52)

 

Dette er den fřrste oppstandelse.

 

Den andre oppstandelse vil komme ved tusenĺrsrikets avslutning, etter at den jord og den himmel vi kjenner, er veket bort.  Da vil de avdřde stĺ fremfor Jesu Kristi domstol.

 

Den fřrste oppstandelse er ikledelse av liv for dem som har nĺdd fram til liv.  Herren vil stige ned fra himmelen for ĺ mřte dem.  De vil bli forvandlet fra dřdelighet til udřdelighet, og vil deretter stige opp for ĺ mřte Ham i luften.

 

For et herlig skue dette vil bli!  Og hvor forferdelig for dem som ser oppstandelsen og himmelfarten finne sted, men som ikke har det liv i seg som kvalifiserer dem til ĺ vćre med (Ĺpb.11:11).  Hvor vidunderlig for Guds hellige som gjennom Jesus har vunnet seier over synd og selvopptatthet, mens de har slept rundt med en kropp fylt av synd i en verden som ogsĺ er fylt av synd!  Jo, de har sannelig Herrens behag.

 

Vĺr nĺvćrende tidsepoke er en gunstig periode.  Mange som er sist i tid vil vćre fřrst i Guds rike.  Vĺr tid er ogsĺ kjennetegnet av stor lovlřshet.  Den anti-kristelige ĺnd av řkonomisk sikkerhet og vinning er fremherskende endog blant navnekristne.  Den falske profet, dvs. den religiřse villfarelses ĺnd, har fordervet kristen tenkemĺte og lćre i en slik grad at det fřrer mennesker bort fra Gud i stedet for til Gud.

 

Kristen forkynnelse, som er blitt infiltrert av tradisjoner og myter i stedet for av Guds ord, har frembrakt kristne menigheter som har meget mer av Babylon, av religiřs forvirring og skjřgevesen, enn de har av Jesus Kristus. 

 

Nĺ er tiden inne for oss til ĺ presse videre inn i Jesu liv inntil vi er fylt, fylt og enda mer fylt av oppstandelsesliv.  Der hvor oppstandelseslivet ikke er tilstede i vĺr personlighet, kommer dřd og forfall hurtig inn.  Et hav av mřrke presser alltid pĺ for ĺ invadere ethvert tomrom i oss.  Vi mĺ leve i Ĺnden og bli fylt med Ĺnden konstant.

 

Střrstedelen av jordens befolkning, inklusive bekjennende kristne, vil oppstĺ i den andre oppstandelsen.  Der vil de fĺ en rettferdig dom, for Gud řnsker ikke ĺ henvise Sine skapninger til ildsjřen som brenner med svovel.  Gud řnsker at alle mennesker kommer til sannhets erkjennelse, angrer, omvender seg og blir frelst fra vreden.

 

Men stor vrede venter hver den som velger ĺ tjene denne tidsalders gud, og som kjenner Guds kjćrlighet og barmhjertighet.

 

Det finnes noen som streber fremover, slik Paulus gjorde, for at de mĺ nĺ fram til den fřrste oppstandelse fra de dřde.  Den disiplin som kreves av dem er total!  Skĺnselslřs!  Noen ganger synes det enda som om de bare mřter ubarmhjertighet.

 

Dette er Kongens barn.  De er arvinger til alt hva Kongen eier.  De er medlemmer av det kongelige presteskap, Guds og Lammets fřrstegrřde (Ĺpb.14:1).  De stĺr pĺ Sions berg og synger en ny sang som de har lćrt av Helligĺnden.  Bare de kan lćre den sangen.  Bare de kan lćre den sangen, fordi ĺ lćre den krever en slik kjćrlighet til Jesus som alene de seirende eier.

 

La oss ikke bli trette i all god gjerning.  Vi vil fĺ hřste frukt av vĺre gode gjerninger senere, hvis vi ikke gir opp i vantro og mismot.

 

Enhver som er kalt av Gud til ĺ vćre del av det kongelige presteskap, kan nĺ fram til den fřrste oppstandelse fra de dřde, hvis dette er hva han eller hun řnsker fremfor noe annet.  Men han mĺ tjene Jesus med hele sitt hjerte, sjel, sinn og styrke hver dag i sitt disippelskap pĺ jorden.  Hvis han snubler, mĺ han reise seg og fortsette kampen.

 

Det er ikke mulig for en mann, kvinne, gutt eller jente og vćre glad og lykkelig fřr han eller hun gjřr Herrens vilje.  Alt som Gud forlanger av et menneske er at det gjřr Guds vilje hva angĺr ens liv, og griper fatt i den sćrskilte kallelse og det formĺl som hviler over ens liv.

 

Hvis vi vil gjřre det, hvis vi vil tjene Gud hver dag, og ber om styrke ogt visdom og gjřr alt det vi makter for ĺ adlyde og behage Gud, sĺ vil vi bli oppreist pĺ det tidspunkt, og under de forhold som er bestemt for oss.  Vi behřver ikke ĺ strebe etter ĺ vćre en konge, eller sřke heder og ćre, eller gjřre store ting for Gud, eller foreta oss noe ekstraordinćrt for ĺ virke i Guds rike.

 

Alt det Gud forlanger av et menneske er at han eller hun frykter Gud og holder Hans bud, vandrer i rettferdighet og ydmykhet og utřver barmhjertighet mot sine medmennesker.  Hver den som gjřr dette behager Gud, og Han vil oppreise ham pĺ Jesu Kristi store dag i glede og fred.  Et slikt menneske vil da innta den plass som er blitt beredt nettopp for han eller henne fra fřr verdens grunnvoll ble lagt.