GJENOPPBYGGINGEN AV VÅRT LIV

The_Rebuilding_of_Our_Life__GJENOPPBYGGINGEN_AV_VĹRT_LIV

GJENOPPBYGGINGEN AV VĹRT LIV

 

Trumpet Ministries, Inc., Copyright Š 2008 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel” 988

 

 

Nĺr lćrere som underviser i det dypere kristne liv sier at vi mĺ dř til selvet, forklarer de ikke alltid hvordan dette skal skje, hva som er involvert, eller hva resultatet av ĺ dř til selvet vil bli i vĺrt liv.  Vi mĺ forstĺ at innbydelsen ikke betyr ĺ oppgi vĺrt liv, men til ĺ gjenoppbygge det, slik at det er evig.

 

 

GJENOPPBYGGINGEN AV VĹRT LIV

  

Vi vet at vĺrt gamle menneske ble korsfestet med Ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, sĺ vi ikke lenger skal vćre slaver under synden.  (Rom.6:6)

 

 

Lćrere som underviser i det dypere liv,  taler ofte om ĺ dř til selvet, eller ĺ leve det korsfestede liv, eller noe lignende.  Det er sant at Det Nye Testamente (NT) foreskriver en slik dřd, men det er sjeldent, og ikke direkte.  Jeg vil vĺge den pĺstand at NT’s hovedemne, fra Matteus til Ĺpenbaringsboken, dreier seg om retningslinjene for ĺ fĺ evig liv i Guds rike, hvor selvets dřd er et viktig aspekt i disse retningslinjer.

 

For noen dager siden ble Kol.3:1-4 meget levende for meg.

 

Er dere da oppreist med Kristus, sĺ sřk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds hřyre hĺnd.  La deres sinn vćre vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er pĺ jorden.  Dere er jo dřde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.  Nĺr Kristus, vĺrt liv, ĺpenbares, da skal ogsĺ dere ĺpenbares med Ham i herlighet.  (Kol.3:1-4)

  

Jeg har forkynt dette skriftsted mange ganger.  Vi forstĺr at hvis vi er i Kristus, er en fřrstegrřde av vĺrt nyfřdte liv allerede blitt oppreist med Kristus og har tatt sete i Ham ved Guds hřyre hĺnd.  Her er det intet problem.  Dette er et faktum som vi illustrerer nĺr vi dřpes i vann.

 

Vi vender vĺrt blikk mot Kristus og Gud.  Dette er vanskelig i Amerika og den rike vestlige verden, fordi vi legger stor vekt pĺ materiell velstand.  Men, vĺrt hjerte og sinn mĺ ikke bare, eller primćrt, vćre beskeftiget med det som hřrer det jordiske liv til.  Ĺ bevare en slik skriftmessig holdning krever uopphřrlig břnn, daglig bibel-lesning, konstant fellesskap med brennende troende (hvis vi kan finne noen). 

 

Mine tanker fokuserte pĺ uttrykket ”Dere er jo dřde, og deres liv er  skjult med Kristus i Gud.”.  

Skjřnt jeg har forkynt dette mange ganger, har jeg ikke riktig gĺtt i dybden med hva dette uttrykk helt presist betyr.  Hvordan dřr vi?  Og hvilken del av vĺrt liv er skjult med Kristus i Gud?

 

Jeg ba Herren om ĺ gi meg betydningen av Paulus’ ord.

 

Jeg tenkte pĺ Romerbrevets sjette kapitel, som er ett av mine favoritt-kapitler.  Der finner vi at vĺrt gamle liv er blitt korsfestet, slik at syndelegemet kunne avskaffes.  Vĺrt selv mĺ korsfestes.  Řnsket om ĺ synde mĺ avskaffes.  Tilsynelatende er synd og selv to forskjellige faktorer, og dog henger de sammen.

 

Jeg er klar over at nĺr vi dřpes i vann, skal vi regne med at vi er blitt korsfestet med Kristus og er blitt oppreist med Ham.  Vi aksepterer disse to tilstander som et faktum, og deretter gjřr Gud at de blir praktiske og sanne i vĺre daglige liv.

 

Sĺ jeg antar at hovedproblemet nĺr det gjelder min forstĺelse, er fřlgende: Hva menes helt presis med ”liv”?  Hva i oss mĺ korsfestes?  Hvordan skjer det?  Og – dernest og viktig – hva spesifikt blir resultatet av at vĺrt gamle liv korsfestes?  Blir vĺrt liv tatt fra oss, eller omstrukturert pĺ én eller annen mĺte?

 

Jeg skrev deretter opp en liste over omrĺder som utgjřr vĺrt liv.  Jeg er sikker pĺ at denne liste ikke er fullstendig, og at leseren kanskje řnsker ĺ tilfřye noen elementer hva angĺr vĺr personlighet.

 

Vĺrt liv bestĺr av:

 

vilje,

personlige forhold,

řnsker,

hukommelse,

planer,

hĺp,

drřmmer

ambisjoner,

rettferdighet og dom,

stolthet,

verdier,

kunnskap,

visdom,

energi,

oppmerksomhet,

oppfattelse,

penger,

makt,

fřlelser,

avhengighet av verden,

fornřyelse,

treffe beslutninger,

vekst,

bevegelse,

syndebegjćret som bor i oss,

alt annet som motiverer oss.

 

Definerer ikke denne liste vĺrt liv?  Og dog er jeg sikker pĺ at det er flere omrĺder som jeg ikke har tenkt pĺ.

 

Nĺr dypere liv-lćrere sier at vi mĺ dř til vĺrt selv, mener de at vi mĺ dř til vĺr vilje, vĺre medmenneskelige relasjoner, vĺre řnsker, vĺr hukommelse, vĺre planer, vĺre hĺp, vĺre drřmmer osv.  Tanken om ĺ dř til vĺre liv, gjřr troende ikke lykkelige, sćrlig for ungdommens vedkommende.  Det kan vćre at de samtykker i behovet om at selvet mĺ dř, men gĺr raskt videre til et annet emne.  Hvem kan bebreide dem?  Mentalt sunne mennesker řnsker ikke ĺ miste sine liv!

 

Problemet her er tosidig.  For det fřrste vet vi ikke nřyaktig hvordan vi skal dř til vĺr vilje, vĺre relasjoner, vĺre řnsker, vĺre minner osv.  For det annet vet vi ikke nřyaktig hva resultatet vil bli ved ĺ gjřre dette.  Etter min oppfattelse er vĺr manglende evne til ĺ forstĺ disse to omrĺder hovedĺrsaken til at de fleste troende ikke betrakter dřden til selvet som fřrste prioritet i deres kristne liv.  Er du enig i dette?

 

La oss se pĺ hvordan vi dřr nĺr det gjelder alle disse sider av vĺr personlighet.  Hvordan dřr vi til vĺr vilje, vĺre relasjoner, vĺre řnsker?

 

La oss huske pĺ ett aspekt i denne prosess:  Vi mĺ ikke forsřke ĺ korsfeste vĺrt selv.  Selv-korsfestelse, som leilighetsvis praktiseres av nidkjćre troende, resulterer bare i selvrettferdighet og en forsterket egenvilje.  Gud vil foreta korsfestelsen, hvis vi sier til Ham at dette er retningen vi řnsker ĺ ta.

 

La oss se litt nćrmere pĺ den mest viktige faktor – vĺr egenvilje.  Vi kan simpelthen ikke bevege oss forbi pinseopplevelsen til den ĺndelige fullbyrdelse av de tre siste av  Herrens fester, fřr vi roper:  ”Ikke min vilje, men Din vilje skje!”  Her er grunnpillen for ĺndelig framgang etter den ĺndelige fullbyrdelse av Herrens fřrste fire fester. 

 

Men hvordan dřder Gud vĺr egenvilje?  Han setter oss i ett fengsel etter det annet.  Vi fĺr ikke oppfylt vĺre mest brennende řnsker over en viss tidsperiode.  Vi mĺ tjene eller arbeide under meget ubehagelige forhold.  Lidelse er nřdvendig hvis vi vil dř til vĺr egenvilje.  Vi lćrer total lydighet til Faderen gjennom lidelse.

 

Hvor mange troende  i Amerika er villige til ĺ overgi deres vilje til Herren nĺr dette  vil frarřve dem deres mest intense řnsker?  Men ĺndelig modning er umulig hvis vi klynger oss til vĺre nytelser.  Vi kan kreve nĺde, barmhjertighet, Guds kjćrlighet – alt hva vi řnsker.  Faktum er at ĺndelig modning er umulig nĺr vi klynger oss til vĺre nytelser -  nĺr vi ikke kan utstĺ ĺ mĺtte unnlate ĺ fĺ vĺre brennende řnsker oppfylt.

 

Min oppfattelse er at den karismatiske bevegelse nettopp er pĺ dette sted – noe som blir symbolisert ved rřkelsesalteret i sammenkomstens telt.  Vi kjenner til pinse og Helligĺndens gaver.  Men for ĺ kunne presse videre fram mot forhenget og paktens ark, for ĺ tale symbolsk, mĺ vi vćre villige til ĺ la Gud korsfeste vĺr vilje.  Ĺ sřke Lammets kraft uten ĺ tillate Gud ĺ korsfeste vĺr vilje, fřrer fram til den falske profet.

 

Det samme gjelder vĺre relasjoner, řnsker, minner, planer, hĺp, drřmmer, og alle andre faktorer i vĺrt liv som jeg har nevnt i ovenstĺende liste.  Nĺr Gud kaller pĺ dem, mĺ de bli gitt til Ham.  Vi mĺ ikke holde noe tilbake, ikke nřle.  Vi taler ikke om syndig atferd.  Vi taler om ĺ gi til Herren Jesus det som legitimt tilhřrer oss – vĺr ”Isak”.

 

Det finnes tre midler ved hvilke vi seirer over vĺre brřdres anklager.

 

Vi seirer ved Lammets blod, som rettferdiggjřr oss i Guds řyne.

 

Vi seirer ved ĺ bćre vitnesbyrd i henhold til Guds skrevne ord.

 

Men det viktigste middel til ĺ seire er ved ikke ĺ elske vĺrt liv til dřden.  Inntil vi er beredt til ĺ gi hele vĺrt liv til Kristus, kan vi ikke beseire anklageren.

 

Den rike unge mann hadde holdt alle bud og forskrifter.  Men penger var en viktig del i hans liv.  Da Kristus ba ham om ĺ gi bort sine penger, gikk mannen bedrřvet bort.  For et tap!  Overalt hvor evangeliet om Guds rike blir forkynt, er denne mann et dramatisk billede pĺ den forferdelige galskap ĺ klynge oss til ett eller annet i vĺrt liv nĺr Gud kaller pĺ det.  Hvor er denne mann og hans eiendeler nĺ!

 

Hvis vi klynger oss fast til noe som helst i vĺrt liv, vil vi miste det. 

 

Nĺ kommer vi til det andre aspekt av ĺ vćre ”dřd” – ”For dere er dřde og deres liv er skjult med Kristus i Gud.”

 

Det er denne del som er hovedpoenget i min tese.  Noen ganger fĺr vi hřre at vi mĺ bli korsfestet med Kristus, eller vi mĺ gĺ pĺ ”dřdsveien”.  Men det sies sjelden hva som vil hende hvis vi gjřr det.

 

Resultatet er at vi vinner vĺrt liv tilbake i en uendelig hřyere evig form.  Vĺrt liv blir restrukturert – ikke avskaffet.  Ja, enda bedre!  Det er for alltid skjult med Kristus i Gud, pĺ samme mĺte som Kristus, uansett hvor Han er pĺ et givet tidspunkt,  alltid er i sentrum av Faderens Person.  Slik er vi for alltid i Kristus etterhvert som de forskjellige elementer i vĺrt liv dřr, og deretter reises opp i Kristus ved Guds hřyre hĺnd.

 

Vĺr vilje blir stĺlsatt.  Men vĺr vilje blir nĺ ett med Guds vilje.  Den eneste sanne og evigvarende frihet et menneske kan erfare, skjer nĺr Guds vilje og menneskets vilje er identiske.

 

Vĺre relasjoner er evige.  Vi er nĺ ett med alle som er en integrert del av Kristus i den samme enhet som eksisterer i Guddommen.

 

Vĺre řnsker er fra Gud og er fullkomment oppfylt.  Vi har en fylde av glede og nytelse.  Etter ĺ ha blitt nektet vĺre mest intense řnsker over en lang periode, har vi nĺ mottatt alle vĺre hjerters řnsker.  Ellers ville ikke en fylde av glede vćre mulig.

 

Alle minner bringer glede og fred.

 

Vi ber ikke Gud om ĺ velsigne vĺre planer.  Vĺre planer er nĺ Guds planer, og Gud velsigner Sine egne planer.

 

Vĺre hĺp kommer fra Gud og blir bestandig realisert.

 

Vĺre drřmmer oppfylles.  Det er et magisk kongedřmme.  Det er nĺ et eventyrland.  Der er alle de herligste visjoner som man kan tenke seg.  Eden gjenoppstĺr mange, mange ganger.  De som opplever Jobs dřd, opplever Jobs gjenopprettelse.

 

De skatter som vi har lagt til side i himmelen blir gitt til oss.  Noen ganger tar Gud bort en elsket fra oss.  For et dypt og smertelig sĺr!  Men hvis vi har tjent Ham, gjřr Gud dette for at vi aldri igjen skal fřle oss hjemme i denne verden.  Vĺrt hjem er nĺ i himmelen,  og vi vil aldri oppleve en fullkommen glede fřr vi er blitt gjenforenet med den elskede som er gĺtt forut for oss.

 

Kanskje vi har mĺttet unnvćre ĺ fřlge etter vĺre personlige ambisjoner.  Men i Kristus eier vi alt som er der fra Guds hĺnd. 

 

Kanskje er vi blitt behandlet urettferdig.  Nĺ sitter vi med Kristus pĺ den hvite trone og dřmmer menneskeslekten.

 

Kanskje er vi blitt brakt langt ned – slik som Kristus.  Nĺ er vi blitt en kongelig prest, og anerkjent som dette av befolkningen i jordens frelste nasjoner.  Fra vĺr fornedrelse har vi mottatt en dobbel del av herlighet.

 

Vi kan ha sett at vĺre verdier er blitt trampet under fot av samfunnet.  Nĺ er vĺre verdier blitt prinsipper i det guddommelige kongedřmme, og hĺndhevet overalt pĺ jorden av mektige engler.

 

Kanskje var vi opptatt av stadig ĺ videreutdanne oss.  Nĺ har vi i Kristus all den kunnskap vi behřver.

 

Vĺr visdom kan ha vćrt ringeaktet av verdens mennesker.  Nĺ er vĺr visdom etablert i Kristus og skinner som lys i den nye verden av rettferdighet.

 

Nĺr vi blir eldre, blir vi mer og mer trette.  Hvis Herren ber oss om ĺ  bruke de siste rester av vĺr energi i Hans tjeneste, vil vi bli gitt den grenselřse energi som holder stjernene i deres baner.

 

I Amerika, og i de rike nasjoner, er det vanskelig ĺ bevare bevisstheten om Kristus og om Ĺndens verden.  Hvis Herren krever at vi vandrer i ĺndelig blindhet for en tid, slik Han gjřr noen ganger med sanne troende, pĺ den dag vil vi kjenne som vi er kjent.

 

Det er ganger hvor Herren tillater at vĺr bedřmmelse svikter oss.  Vi roper etter sannhet, og faller sĺ i forfřrelse mens Kristus behandler en ”mřrkets fyrste” i vĺr personlighet.  Hvis vi forblir trofaste, omvender oss, og om nřdvendig retter opp pĺ vĺr feilbedřmmelse, blir sann bedřmmelse gitt oss.

 

Kanskje vil Herren be om vĺre penger, slik Han gjorde det med den rike unge mann.  Hvis vi kjenner Herren, vil vi med én gang gi Ham det Han ber om.  Vi vet at Han ikke vil tillate at vi kommer til ĺ mangle noe som vi behřver.

 

Hvis vi etterstreber makt, som ofte er aktuelt for dem som er i det politiske liv, kan det vćre at Herren lar oss oppleve svakhet.  Hvis vi forblir trofaste, vil vi i framtiden motta makt og autoritet som ingen jordisk monark noensinne kunne forestille seg.

 

Noen troende er meget emosjonelle, og Kristus mĺ fřre dem ned i asken.  Deres romantiske drřmmer blir knust.  Hvis vi er villige til ĺ overgi denne side av vĺr personlighet til Herren, vil vi senere oppdage at poeters romantiske drřmmer bare er en svak skygge av de himmelske vidunderlige realtiteter.

 

Den anti-kristelige ĺnd innbyder oss stadig til ĺ se til verden for overlevelse, for suksess, for fornřyelser, for trygghet.  Dette er en forfřrelse.  For dem som vender ryggen mot denne verdens lokkesang, vil sann evig overlevelse, suksess, fornřyelser og trygghet bli funnet i Jesus Kristus, og bare i Ham.

 

Kanskje den vanskeligste beslutning amerikanske troende mĺ gjřre, er ĺ velge rettferdighetens vei, nĺr dette betyr ĺ vende seg bort fra nytelsessyke.  Vi er sĺ vant til materiell komfort pĺ alle livets omrĺder.  Men fortidens hellige har etterlatt blodige fotspor i sneen.  Fřr vi er villige til ĺ fřlge dem, er vi ikke verdige for Guds rike.

 

Personlig har jeg funnet at én av de beste metoder for ĺ praktisere Kristi nćrvćr, er ĺ se til Ham for hver beslutning jeg gjřr i lřpet av dagen.  Vi tenker kanskje ikke over det, men vi foretar atskillige beslutninger hver eneste dag, alt avhengig av vĺre materielle omstendigheter.

 

F.eks. for en amerikaner kan dagen begynne med ĺ beslutte seg for hva slags klćr han vil ta pĺ.  Han kan selv beslutte det, eller spřrre Herren.  Jeg foretrekker ĺ spřrre Herren.

 

Han kan bestemme hva han vil spise til frokost.  Han kan fřlge sine fřlelser, eller spřrre Herren.

 

En troende mener kanskje at Jesus Kristus ikke er interessert i hva han spiser til frokost.  Han tar feil.  Kristus er interessert, og vil lede personen hvis han ber om ledelse.  Overvekt og andre aspekter i vĺr diet er viktige temaer i Amerika i dag.

 

Vi kan gĺ gjennom dagen og stole pĺ vĺre egne evner, bedřmmelse og erfaring.  Men vi kan like sĺ lett holde řynene festet pĺ Herren og ta Ham med i alle vĺre beslutninger.  Jeg foretrekker denne siste mĺte, og anbefaler det.

 

Det finnes forskjellig slags vekst som vi opplever i livet:  fysisk vekst, mental vekst, emosjonell vekst, ĺndelig vekst, sosial vekst, osv.  Vi fĺr framgang nĺr vi overgir hver av disse omrĺder til Kristus, slik at Hans vilje skjer.

 

Det synes som om jo mer penger vi har, dess friere er vi til ĺ reise fra sted til sted.   Mennesker  řnsker ofte ĺ reise til et annet sted hvor de tror at de vil bli lykkeligere.  Det er ikke sikkert at de finner den tilfredsstillelse de sřker, fordi Guds leksjoner vil fřlge dem til det sted de reiser.  Det er best ikke ĺ bevege seg med mindre vi virkelig hřrer fra Herren.

 

Syndens dragninger kan motivere oss.  For ĺ sirkle inn pĺ dem og fjerne dem, mĺ Gud korsfeste vĺr adamittiske natur.  Det finnes ingen synd i Guds rike.  De som vil komme i Guds rike mĺ fřlge Helligĺnden nĺr Han leder oss til ĺ dřde vĺr syndige naturs gjerninger.

 

Vi mĺ ikke tilbakeholde noe aspekt av vĺrt liv, nĺr Herren kaller pĺ det.  Gjřr vi det, forhindrer vi ĺ nĺ fram til den ĺndelige modning som Gud řnsker.  Alle faktorer i vĺrt fřrste liv er midlertidige.  Hver eneste én av dem, uansett hvor edle og prisverdige, vil til sist bli korrupte og giftige.  Giften og korrupsjonen fjernes bare nĺr hver faktor i vĺr personlighet dřr og oppreises i Kristus.

 

Nĺ forstĺr vi hvordan Gud korsfester vĺrt gamle liv.  Vi forstĺr ogsĺ at det ikke dreier seg om ĺ miste noe av verdi, men at vi skifter ut vĺre loslitte klćr med det kongelige presteskaps evighetskledning.  Vĺre liv blir gjenoppbygget.

 

Elementene i vĺr nye natur blir evige,  i motsetning til vĺr fřrste personlighet, hvor elementene er tidbundne. 

 

Hva gagner det om et menneske vinner hele verden, og pĺ oppstandelsens dag blir funnet uten noe av evig verdi i sin personlighet?   Vil han da miste sin sjel og bare bli en ĺnd, uten evne til ĺ kunne treffe moralske avgjřrelser?  Uten evne til forening med Kristus og andre mennesker?  Ikke lenger vćrende i Guds bilde?