ET ANNET EVANGELIUM

Another_Gospel__ET_ANNET_EVANGELIUM

ET ANNET EVANGELIUM

Copyright Š 2009 Trumpet Ministries, Inc. , Alle rettigheter reservert

Skriftstedene er tatt fra ”Bibelen – Guds Ord” 997

Oversettelse til norsk: Kari Klem

Vi er ved et veiskille nĺr det gjelder kristen teologi.  Det fundament som bygger pĺ forsoningen  ved Jesu blod, Jesu Kristi og de helliges legemlige oppstandelse, den nye fřdsel og livet som leves i Guds Hellige Ĺnd – er skriftmessig og pĺlitelig.  Men pĺ dette sikre fundament har mange forskjellige tradisjoner oppstĺtt som ikke er skriftmessige.  Dette gjelder tradisjoner som f.eks. nĺdetilstand, himmelske residenser og ”bortrykkelse” av de troende fřr trengselstiden.  Selv ”de fire frelsestrinn”, som nok er teologisk korrekte, blir brukt pĺ en mĺte som leder bort fra Guds hensikter vedrřrende mennesket

Den endelige konfrontasjon mellom Gud og Satan er nĺ like om hjřrnet, og det er derfor ytterst viktig ĺ vende tilbake til Skriften og be om forstĺelse.

Den moderne kristne teologi er ”et annet evangelium”.

Innholdsfortegnelse

Den Nye Pakt

Rom.2:6-9

2.Kor.6:16-18

Ĺpb.2:23

ET ANNET EVANGELIUM

For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere fĺr en annen ĺnd som dere ikke har fĺtt fřr, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent fřr, da kan dere sĺ gjerne leve med det! 2.Kor.11:4

Jeg undrer meg over at dere sĺ snart vender dere bort fra Ham som kalte dere i Kristi nĺde, til et annerledes evangelium,... Gal.1:6

”Et annerledes evangelium”.  Forkynner og underviser vi et ”annerledes evangelium i dag?

Slik ser det virkelig ut!

Jeg behřver hjelp for ĺ kunne skrive dette essay, og jeg ber Gud om det nettopp nĺ.

For hver dag som gĺr synes forskjellen mellom hva Det Nye Testamente (NT) sier, og det som i dag gĺr for ĺ vćre frelsesplanen, ĺ bli mer og mer tydelig.  Det later til at vi kristne forkynner ”et annet evangelium”.  Jeg vil forsřke ĺ beskrive denne noe forskjell, selv om jeg ikke helt kan  definere den sĺ tydelig som jeg ville řnske. 

Den Nye Pakt

For det fřrste hřrer vi sjelden eller aldri noen forkynne denne nye pakt slik den stĺr omtalt i Hebreerbrevet.

For Han klandrer dem nĺr Han sier til dem: ”Se, de dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus – ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre pĺ den dag da Jeg tok dem ved hĺnden for ĺ lede dem ut av landet Egypt.  For de ble ikke vćrende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier Herren.  For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren.  Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem pĺ deres hjerter.  Og Jeg vil vćre deres Gud, og de skal vćre Mitt folk.  Ingen av dem skal lenger lćre sin neste, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn Herren!  For alle skal kjenne Meg, fra den minste til den střrste av dem.  For Jeg vil vćre nĺdig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.  Heb.8: 8-12

Har du noensinne hřrt frelsen forkynt pĺ denne mĺte?  Ikke jeg.

Vi forkynner frelsesveien som det ĺ tro pĺ forsoningen ved Jesu blod, ĺ bekjenne at Jesus er Herre, ĺ tro at Gud har oppreist Ham fra de dřde.  Hvis vi gjřr det, unnslipper vi helvetet og kommer i himmelen.

Ligner dette det som Hebreerbrevet sier om den nye pakt?

Vi underviser tradisjon!  Vi underviser ikke  det som NT sier.

Vi har plukket ut noen skriftsteder her og der fra Paulus’ brev og har konstruert en ”frelsesvei” som ikke  passer med střrstedelen av Skriften fra evangeliene til Ĺpenbaringsboken.

Du sier kanskje at den nye pakt er for jřdene og vĺr frelsesvei er for hedningene. Jeg vet at det forkynnes i dag at det er to forskjellige frelsesplaner: én for jřdene og én for hedningene.  Men denne to-plan/ to-kongedřmmer-oppfattelse er ikke skriftmessig.  Den gĺr stikk imot hva Paulus underviste.  Den kommer fra noe som kalles ”dispensasjons-filosofien”, og ikke fra Jesu apostler.

Det finnes bare én ny pakt.  Den gjelder alltid for Israels hus og Judas hus.  Den kristne frelse gjelder alltid for jřdene, og deretter for hedningene, som er blitt innpodet i det ene sanne Vintre.  Alle som tilhřrer Jesus Kristus er Abrahams Ćtt.

Hvis en hedning ikke tilhřrer Israels hus gjennom Jesus Kristus, har han ikke del i den nye pakt.  Og det finnes ingen annen frelsesplan.

Ĺrsaken til at Gud ga en ny pakt er at den fřrste ikke fremviste den forandring i mennesker som Gud ser etter.  Mose lov resulterte ikke i rettferdig atferd som er det Gud ser etter under enhver pakt.  Det er grunnen til at Gud ga den nye pakt.

...ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre pĺ den dag da Jeg tok dem ved hĺnden for ĺ lede dem ut av landet Egypt.  For de ble ikke vćrende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier Herren.  Hebr.8:9

Paulus talte i Romerbrevets syvende kapitel angĺende det problem som oppsto nĺr det gjaldt Mose lov.

Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, vĺknet synden til live, og jeg dřde. Rom.7:9

Fordi Mose lov ikke skapte den rettferdighet, hellighet og lydighet som Gud alltid řnsker i Sine skapninger, ga Gud oss en ny pakt.

Under den nye pakt blir den evige moralske Guds lov skrevet i hjertet og sinnet hos den troende.  Dette betyr at han eller hun vil begynne ĺ holde den moralske lov av natur, fordi den er blitt skrevet i hans eller hennes hjerte og sinn.  Lyder dette riktig?  Kan du forstĺ hvorfor den nye pakt stĺr over Mose lov?

Jesu Kristi legeme og blod er den nye pakt.  ”Dette er paktens blod”.  Nĺr vi fřlger Kristus hver dag og seirer over synd ved Hans guddommelige nĺde og hjelp, sĺ spiser vi Hans kjřtt og drikker Hans blod.  Dette er hvordan den evige moralske Guds lov dannes i vĺrt sinn og i vĺrt hjerte.  Kristus Selv er Ordet som blir skrevet i vĺr personlighet.

Dette som jeg nĺ har sagt er frelsesveien som har erstattet Mose lov.  Det finnes ingen annen frelsesvei.  Det er ikke noen ”fire trinn” som vi kan ta for ĺ sikre oss ĺ unnfly helvetet og fĺ en evig residens i det ĺndelige paradis.  Det er snarere fire millioner frelsestrinn.

Men i dag forkynnes det, ved ĺ trekke ut et vers her og der, at frelsesveien er ĺ motta forsoningen ved Jesu blod, tro og bekjenne at Jesus Kristus er vĺr Frelser og Herre, og at vi vil unnslippe helvete og komme i himmelen nĺr vi dřr.  Denne anskuelse og dette mĺl er mer gnostisk enn kristen.  Det er gnostikerne som betoner denne mentale posisjon som vil fřre oss til himmelen.  Dette er ikke Jesu Kristi evangelium slik det stĺr skrevet i NT.

Forstĺr du at vi har skapt et annet  evangelium?  Vi underviser og forkynner ikke Guds Ord, men tradisjoner som vi har skapt.  Vi har fĺtt proselytter til vĺr religion og ikke nye rettferdige skapninger i Jesus Kristus. 

Det undervises i dag om at vi er ”frelst av nĺde alene”.  Dvs. at enhver anstrengelse fra vĺr side om ĺ leve rettferdig, besmitter den rene og fullkomne nĺde ved hvilken vi er frelst.  Ingen lćre kunne vćre mer řdeleggende for Guds hensikter!

Bror og sřster.  Det finnes ikke noen nĺdetilstand hvor Gud ikke ser vĺr atferd.  Dette er ikke den nye pakt.  Dette er en filosofi som er oppfunnet ved ĺ benytte enkelte utvalgte skriftsteder fra Bibelen som grunnsetninger, og ut ifra disse formulere vĺr egen frelsesplan. 

Vi er blitt alvorlig forfřrt.

Forstĺr du hvor forskjellig den nĺtidige undervisning angĺende frelsesplanen er fra den nye pakt i NT?  Forskjellen er himmelvid.

La meg fĺ presentere et par skriftsteder i NT for ĺ vise deg hvordan vĺr evne til ĺ oppfatte det som stĺr i Skriften er blitt řdelagt av uttrykk som ”nĺdetilstand”, ”hedningefrelse” som vćrende Guds Ord.

Rom. 2:6-9

Det fřlgende er et klassisk eksempel pĺ fravikelse fra NTs undervisning.

Han skal gi enhver etter sine gjerninger.  Han gir evig liv til dem som ved tĺlmodig utholdenhet i god gjerning sřker herlighet, ćre og uforgjengelighet.  Og over dem som sřker sitt eget og er ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten, lar Han komme harme og vrede, ja, trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjřr det onde, over jřde fřrst og sĺ over greker.  Men Han gir herlighet, ćre og fred til hver den som gjřr det gode, til jřde fřrst og sĺ til greker.  For Gud gjřr ikke forskjell pĺ folk. (Rom.2:6-11)

Hvis du er en kristen, sier du kanskje: ”Det skriftsted angĺr ikke meg, for jeg er frelst av nĺde.”

Din oppfattelse, din evne til ĺ lese og dra nytte av NT, er blitt řdelagt av de tradisjonelle ”fire frelsestrinn”.

Paulus sier:

-         Gud vil gi enhver etter sine gjerninger.  Er det riktig eller galt?

-         Han gir evig liv til dem som ved tĺlmodig utholdenhet i god gjerning sřker herlighet, ćre og uforgjengelighet.  Er det riktig eller galt?

Hva stĺr det?  Henviser Paulus til kristne eller ikke-kristne nĺr han sier at Gud vil gi evig liv til dem som er utholdende i god gjerning?

Hvis vi sier ”kristne”, da sier vi at kristne vinner evig liv ved ĺ vćre utholdende i all god gjerning.  Er dette sant?  Ikke ved tro alene, men ved utholdenhet i all god gjerning.

Hvis vi sier ”ikke-kristne”, da sier vi at ikke-kristne arver evig liv ved ĺ vćre utholdende i all god gjerning.  Er dette sant?

Hvis vi gir Paulus rett i at Gud vil gi enhver etter sine gjerninger, da hevder vi at evig liv bare kan vinnes ved utholdenhet i gode gjerninger.  Hele idéen med  ”frelst av nĺde alene” faller bort.

Nĺ begynner du kanskje ĺ tenke over andre ting fordi det vi har sagt gir inntrykk av at kristne mĺ fremvise gode gjerninger for ĺ vinne evig liv, og ikke-kristne kan vinne evig liv ved ĺ gjřre gode gjerninger. 

Men sier ikke Paulus i Romerbrevets andre til femte kapitel at vi kan bli rettferdige og derved vinne evig liv ved troen alene pĺ Jesus Kristus uten gjerninger?  Hvis dette er tilfelle da ville Paulus benekte det som han har sagt i kapitel to.

Sannheten er at Paulus aldri lćrte at vi kan vinne evig liv ved troen pĺ Jesus Kristus uten vedholdende gode gjerninger.  Paulus lćrte at vi kan vinne evig liv ved ĺ tro pĺ Jesus Kristus uten ĺ holde Mose lov!  Nĺr Paulus bruker uttrykket ”gjerninger”, henviser han til lovgjerninger.  Han talte til jřdene som var redde for ĺ gi slipp pĺ omskjćrelsen, sabbaten, spiseregler og festdager.

Evig liv fřlger alltid rettferdig atferd.  Det er intet evig liv hvor det er urettferdig atferd.  F.eks. ingen person med mord i sitt hjerte har evig liv i seg hva enten han ”tror” pĺ Jesus eller ikke.

La meg gi deg et annet skriftsted.

Men siden dere nĺ er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da hřster dere frukt som fřrer til helliggjřrelse, og mĺlet er evig liv.  (Rom.6:22)

Ser du at evig liv er resultatet av helliggjřrelse?

Men kan en person uten Kristus vinne evig liv ved ĺ gjřre gode gjerninger?  Ja og nei.

For det fřrste mĺ vi anerkjenne at Jesus Kristus er selve Livets tre, den eneste kilde for evig liv.  Hvis en person som ikke kjenner Kristus er utholdende i gode gjerninger, kanskje Gud som ser hans hjerte, vil bringe ham til Kristus, pĺ samme mĺte som Gud brakte Kornelius til Kristus pĺ grunn av hans gaver til de fattige.  Da kan han motta Kristus, slik Kornelius gjorde, og vinne evig liv.  Men hvis han avviser Kristus nĺr Gud har brakt ham til Kristus, forblir han under guddommelig fordřmmelse. Dette er hva Skriften lćrer.

Pĺ dette punkt er det viktig for deg som leser disse linjer ĺ forstĺ at ingen kan komme til Kristus uten at Faderen drar ham eller henne.  Vi velger ikke Kristus, Han velger oss.  Det finnes en suveren side av den guddommelige frelse.  Det er mer enn en mennesklig beslutning som skal til.  Fřr vi kan ”beslutte oss for Kristus” (dette uttrykk finnes ikke i Skriften), mĺ Kristus gjřre en beslutning angĺende oss.  ”Du har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt deg”. 

Men vi sa at en person kan vinne evig liv ved ĺ gjřre gode gjerninger.  La oss se pĺ Mattheus’ evangelium, det 25. kapitel, hvor det snakkes om sauenasjonene. De mottok ikke Kristus.  Men de hjalp Kristi brřdre nĺr de var i nřd.  Evig liv i Guds rike var deres belřnning for ĺ hjelpe Kristi forfulgte brřdre. 

Dette innebar at Gud sĺ fřrte dem til Kristus, for det finnes ikke noe evig liv utenom Livets tre.

Sĺ Paulus’ ord blir stĺende for tid og evighet.  Gud gir evig liv til dem som er utholdende i gode gjerninger.  NTs skrifter er fullkomne, for de er inspirert av Helligĺnden.  Nĺr de kommer i konflikt med vĺre tradisjoner, da mĺ vi forandre vĺre tradisjoner hvis vi řnsker ĺ gjřre fremgang i Guds rike.  Er du enig i dette?

Tror du at Gud řnsker mennesker som praktiserer rettferdighet, kjćrlighet, barmhjertighet og som vandrer ydmykt med Gud, eller mennesker som fortsetter i deres synder og deres egenvilje og priser Gud for Hans ”nĺde” ved ĺ ”frelse dem”.

Hvis vi bare ville forstĺ at hensikten med guddommelig nĺde er ĺ forvandle oss til nye rettferdige skapninger, ikke ĺ fortsette med ĺ tilgi oss for vĺre synder.  Dette er ikke den nye pakt, men det er dette som i dag gĺr for ĺ vćre frelsesplanen.

2. Kor. 6:16-18

Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder?  For dere er den levende Guds tempel.  Som Gud har sagt:  ”Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem.  Jeg vil vćre deres Gud, og de skal vćre Mitt folk.”  Derfor: Kom ut fra dem og vćr atskilt, sier Herren.  Rřr ikke det som er urent, sĺ skal Jeg ta imot dere.  Og Jeg vil vćre Far for dere, og dere skal vćre Mine sřnner og dřtre, sier Herren, Den Allmektige. (2.Kor.6:16-18)

Vćr klar over at dette skriftsted ble skrevet til de kristne i Korint.   Det nytter ikke ĺ benekte dette.

Paulus fortalte dem ikke at de var pĺ vei til himmelen fordi de hadde ”tatt en beslutning for Kristus”.  Paulus formante dem ikke til ĺ ”gĺ ut og frelse sjeler”.  Paulus oppmuntret dem ikke til ĺ glede seg fordi de hvert řyeblikk kunne bli bortrykket til himmelen og pĺ den mĺten unnslippe deres problemer. 

Paulus sa ut fra Guds lřfte: ”Kom ut fra verdens syndige levemĺte.  Vćr et hellig atskilt folk slik det sřmmer seg for hellige.  Rřr ikke det urene.”

”Hvis du vil gjřre disse ting, sĺ vil Gud ta imot dere.  Gud vil vćre en Far for dere.  Dere skal vćre Guds sřnner og dřtre.”

”Hvis dere vil gjřre disse ting!”  I henhold til vĺr tids tradisjoner skulle Paulus ha understreket at de var frelst av nĺde og ikke ved ĺ holde Guds bud, i sćrdeleshet ikke bud som var tatt fra Det Gamle Testamente (GT).  De skulle ha gĺtt ut og fortalt andre mennesker at de ikke mĺ holde Guds bud (vĺr tids versjon av misjonsbefalingen) fordi frelse er ”av nĺde”.  Paulus skulle ha understreket  bortrykkelsen som kunne finne sted nĺr som helst fřr trengselstiden, slik at de hellige kunne ha noe gledelig ĺ se frem til.

Istedet fortalte Paulus dem (de hellige i Korint) slike ting de mĺtte gjřre hvis de skulle ha hĺp om at Gud ville motta dem.

Kan du se at vĺr tids tradisjonelle ”fire frelsestrinn” og antakelsene tilknyttet dem, er ”et annet evangelium”?  Vi forkynner ikke og underviser ikke i hva Paulus forkynte og lćrte.  Vi sier at vi tror pĺ hele Bibelen, men det er ikke sant.  Vi tror bare pĺ noen fĺ skriftsteder som understřtter vĺr filosofi nĺr det gjelder den kristne frelse.

Ĺpb.2:23

Vĺr vćrste avvikelse fra sannheten har ĺ gjřre med hva NT underviser oss om angĺende den guddommelige dom.  Vi synes ikke ĺ forstĺ at dommen over vĺr syndeskyld som fant sted pĺ Golgatas kors, og dommen som alltid vil falle nĺr det gjelder vĺr atferd, er to forskjellige dommer.  Vi undervises i at den kristne ikke behřver ĺ engste seg nĺr det gjelder Kristi domstol fordi vĺr dom ble tatt hĺnd om pĺ korset.  Selv Paulus skalv av frykt nĺr det gjaldt Kristi domstol.  Og vi forsikrer de troende at uansett atferd har de intet ĺ frykte.

Denne undervisning kommer rett fra Satan som forstĺr at hvis vi ikke frykter for konsekvensene av vĺr syndige oppfřrsel, sĺ vil vi fortsette ĺ synde.  Ĺ hevde at hvis vi elsker Jesus, vil vi ikke synde, er galskap.  I praksis virker det ikke.  Ĺ forsřke ĺ vćre sřt og snill fungerer ikke nĺr vi er plaget av demoner og vi brenner av lyst i vĺrt kjřtt. 

Legg merke til fřlgende ord uttalt av Jesus Kristus til medlemmene i én av menighetene i Asia.  Er dine sansefornemmelser blitt sĺ řdelagt at du ikke kan hřre hva Kristus sier?

Jeg vil utrydde barna hennes ved dřd, og alle menighetene skal kjenne at Jeg er Den som ransaker nyrer og hjerter.  Og Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. (Ĺpb2:23)

”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”  Forstĺr du hva Jesus sier?  Forstĺr du ut fra sammenhengen at verset henvender seg til kristne?  Legger du merke til at selve ordene som Jesus Kristus uttaler, er rettet til Hans menigheter?

-         ”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”

-         ”Men jeg er frelst av nĺde.”

-         ”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”

-         ”Men jeg er frelst av nĺde alene.”

-         ”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”

-         ”Hvem vil du gi etter deres gjerninger?”

-         ”Medlemmene i Mine menigheter.”

Hvis vi ikke tror pĺ Jesu Kristi ord i Ĺpb.2:23, kan vi heller ikke hevde at vi tror pĺ Bibelen i sin helhet, det hele evangelium.

Er vi tilgitt ved Jesus Kristus?  Ja, vĺre fortids synder er blitt tilgitt.  De synder vi begĺr nĺ og i fremtiden er ogsĺ tilgitt forutsatt at vi fortsetter ĺ vandre i Guds viljes lys.  Men ikke hvis vi lever i kjřttets og sjelens lidenskaper og lyster.

Men vĺr personlighet mĺ undergĺ dom nĺr det gjelder det onde og opprřrske som henger ved vĺr indre natur.

Nĺr vi er villige til ĺ regne oss som dřde med Kristus pĺ korset og levende med Kristus i Hans oppstandelse, nettopp da begynner dommen over vĺr personlighet.  Det er bestemt for mennesket én gang ĺ dř, og deretter dom.

Dommen bestĺr i ĺ fĺ fjernet det onde som er i oss ettersom Gud sender Sine prřvelser og dommer innover vĺre liv.  Nĺr vi bekjenner vĺre synder, tilgir Gud oss og renser oss fra all urettferdighet.  Det er pĺ denne mĺten at vi gĺr innfor Kristi domstol.

Hvis vi virkelig fřlger Jesus Kristus, og virkelig regner oss som dřde med Ham og levende med Ham, da vil vi oppleve lidelser i vĺre liv.  Vi vil komme til ĺ lide slik at vi kan fĺ del i Guds hellige natur, slik at vi vil bli funnet verdige for Guds rike.  Vĺr ugudelige personlighet mĺ undergĺ alvorlige tuktelser.  Hvis vi ikke blir tuktet, er vi ikke en sann sřnn av Gud.

Dette er et klart bevis pĺ Guds rettferdige dom, for at dere kan bli funnet verdige til Guds rike, som dere ogsĺ lider for,... (2.Tess.1:5)

Hvorfor lider vi ved Guds rettferdige dom?  For at vi kan bli funnet verdige til Guds rike.

Noen av disse tanker er kanskje nye for deg.  Det er forstĺelig nĺr vi ser at vi i dag undervises i ”et annet evangelium”.

Men hele idéen med den nye pakt, dette med at evig liv har ĺ gjřre med utholdenhet i gode gjerninger, at det er nřdvendig ĺ komme ut av verdens urenhet, og at kristne sĺvel som alle andre vil bli belřnnet i henhold til deres atferd pĺ jorden, er ikke noe nytt hverken i GT som i NT.

Disse idéer er nye for oss fordi vĺre nĺtidige kristne lćresetninger har fjernet oss fra NTs tekst og har skapt en religion basert pĺ noen fĺ ”nřklevers”.  Dette er en religion som passer godt for komfortable moderne ”tilbedende” mennesker som er meget mer opptatt av menneskerettigheter enn de er av Guds rettigheter.  De aksepterer en religion som forlanger lite av dem, og som lover dem ĺ unnslippe fra helvete og en residens i paradis.  En religion hvor de ikke vil bli stillet til regnskap for deres synder og ulydighet mot Gud, og som underviser at Kristus ble fattig slik at vi kan bli rike pĺ verdens goder.

Fordi ”et annet evangelium” blir forkynt, anser de troende at lidelse ikke har noe med frelse ĺ gjřre.  De har slett ikke som formĺl ĺ bli Jesu Kristi slaver.  Og dog, lidelse og fullkommen lydighet mot Jesus, er vesentlig nĺr det gjelder den kristne frelse.

Gud Selv vet nřyaktig hvordan amerikanske troende, og andre som lever etter dette nye ”evangelium”s forkynnelse som er et produkt av det kjřdelige sinn, skal tas hĺnd om.   Guds svar er en fortćrende dom som vil sette et skille mellom dem som virkelig elsker Herren, og dem som sřker ĺ bruke Gud for ĺ fĺ det de řnsker.

Fordi vi ikke elsker sannheten og tar opp vĺrt kors og fřlger Jesus, tror vi at Gud garanterer den evige lykksalighet for dem som har ”besluttet seg for Kristus” og gjřr lite ellers, og at Han vil kaste i ildsjřen mennesker som dypest sett er rettferdige men som aldri har hatt en sjanse til ĺ hřre evangeliet.  Fordi vi tror dette, har Gud sendt en mektig forfřrelse over oss.

Det er vanskelig for dem av oss som merker at det er noe som ikke stemmer, ĺ se gjennom mřrket og fullt ut kunne beskrive hva som er galt.  Det er som om det ligger et mektig segl  som forhindrer oss fra ĺ forstĺ Skriften.  Vi kjemper vĺr vei gjennom tĺken.

Jeg tror at englene for de kristne menigheter blir irettesatt av Herren.  Jeg tror at Jesus har begynt ĺ kjempe mot oss med sverdet  i Sin munn.

Den eneste mĺten hvor denne forblindende tĺke kan lřftes er ĺ komme til Jesus Kristus og be Ham om hjelp til ĺ leve rettferdig slik at vi kan se klart og fĺ vĺre řyne salvet med řyensalve.  Jeg er av den oppfattelse at alle de kristne menigheter i det store og hele er forfřrt. 

Men nettopp derfor skal dere ogsĺ med all iver la deres tro vise seg i et ćrbart liv, og det ćrbare liv i kunnskap, kunnskapen i avhold, og avholdenheten i utholdenhet, og utholdenheten i gudsfrykt, og gudsfrykten i broderomsorg og broderomsorgen i kjćrlighet.  For om alt dette er rikelig hos dere og stadig flyter over, da skal dere verken vćre uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelsen av vĺr Herre Jesus Kristus.  For den som mangler disse ting, er sĺ nćrsynt at han er blind, og har glemt renselsen fra sine tidligere synder. (2.Pet.1:5-9)

Kanskje Peter gir oss svaret.  Kanskje vi med Guds hjelp vil kunne tilegne oss disse egenskaper, og at kunnskapen om, og kjennskapet til, vĺr Herre Jesus Kristus vil řke.  Kanskje vĺr nćrsynthet og blindhet vil bli korrigert, sĺ vi kan istandsettes til ĺ lese NT uten ĺ mĺtte ignorere mesteparten fordi vi er blitt ”frelst av nĺde”.

Hvis vi skal kunne skue landet langt borte, og hvis vi řnsker ĺ fĺ se Kongen i Sin skjřnnhet, da mĺ vi oppfřre oss pĺ en slik mĺte at vi kan dvele i nćrvćret av Israels altfortćrende Ild.

Synderne pĺ Sion skjelver av redsel.  De ugudelige er grepet av angst: ”Hvem av oss kan bo ved fortćrende ild?  Hvem av oss kan bo ved evige flammer?  Den som vandrer rettferdig og fřrer oppriktig tale, den som forakter ĺ fĺ vinning gjennom undertrykkelse, hans hender avviser ĺ ta imot bestikkelser, den som lukker řrene for tale om blodsutgytelse, og som lukker řynene sĺ han ikke skal se ondskap, han skal bo pĺ hřydene, hans forsvarsborg skal vćre klippefestninger, Han fĺr sitt brřd, og vannforsyningen er trygg.  Dine řyne skal se Kongen i Hans skjřnnhet. De skal skue landet langt borte.  (Jes.33:14-17)