TO SLAGS TRO

Two_Kinds_of_Faith__TO_SLAGS_TRO

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright  Š  2006 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra: ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

  

Én av de mest řdeleggende moderne forfřrelser er den  sjeliske tro.  Sjelisk tro kan fřre til demonisk medvirken og satanisk stolthet.  Sann tro kommer fra Gud inn i den troendes ĺnd.  Sjelisk tro kommer fra den troendes sjel.  De som praktiserer sann bibelsk tro ledes av Guds Ĺnd.  De som praktiserer sjelisk tro ledes av deres mentale kunnskap av Skriften.

 

TO SLAGS TRO

 

Én av de mest řdeleggende moderne forfřrelser er den sjeliske tro.  Sjelisk tro kan fřre til demonisk medvirken og satanisk stolthet.

 

La oss pĺpeke noen forskjeller mellom sann bibelsk tro og sjelisk tro.

 

Sann bibelsk tro fungerer bare i sammenheng med et innviet kristent liv.  Men sjelisk tro, positiv tenkning, visualisering, bekjennelse med munnen, kall det hva du vil, kan utřves av dem som ikke lever som trofaste disipler av Jesus Kristus.  I virkeligheten kan sjelisk tro utřves av ikke-kristne, ja, selv av demon-tilbedere.

 

Sann bibelsk tro priser Gud og fremkommer sĺ med dens břnnebegjćr til Gud.  Deretter venter den og stoler pĺ at Gud vil svare.  Sjelisk tro uttrykker dens řnsker og forlanger et řyeblikkelig svar.

 

Sann bibelsk tro vil alltid akseptere en forandring eller en avvisning av det som det er bedt om. Sann bibelsk tro sier alltid:  ”Ikke min vilje skje, men Din”.  Sjelisk tro ser alltid pĺ enhver hindring for břnnesvar som vćrende fra Satan.

 

Sann bibelsk tro ser hen til Herren og fřlger Hans timeplan og er pĺ utkikk for de dřrer som Gud ĺpner.  Sann bibelsk tro venter pĺ Herren (noen ganger i flere ĺr), for at svaret skal komme i Hans time og pĺ Hans mĺte.  Sjelisk tro finner et lřfte i Skriften og forlanger dets oppfyllelse her og nĺ.  Sjelisk tro er fremmed for Gud og kjenner intet til Guds timeplan. 

 

Sann bibelsk tro sřker etter det som er verdifullt.  Sjelisk tro sřker ofte etter egoistiske mĺl.

 

Sann bibelsk tro innser at vi mĺ vćre villige til ĺ lide og forbli i ”fengsel” inntil Gud vil innvilge vĺrt hjertes begjćr. Sjelisk tro avviser all lidelse og alle ”fengsler” som vćrende fra Satan.

 

Det sentrale i frelsen er vĺr delaktiggjřrelse i Kristi dřd og oppstandelse.  Gud har mange ”fengsler” som medfřrer dřd over vĺr adamittiske natur og som presser oss inn i Kristi oppstandelse.

 

Herrens viktigste hensikt er at vi korsfestes med Kristus, og heretter lever som en del av Hans oppstandelsesliv.

 

Midlene som Gud bruker for ĺ slakte vĺr adamittiske personlighet er et kors, noe som er besvćrlig.  Noen ganger mĺ vi vandre med Gud i mange ĺr fřr vĺrt hjertes begjćr blir innvilget.

 

Den person som velger ĺ forbli ”levende” i hans eller hennes adamittiske natur vil nekte ĺ akseptere de smerter og press som Gud lar oss gĺ igjennom.  Mange ganger bruker Herren Satan for ĺ plage oss – som Paulus og ”tornen” i hans kjřtt.  Noen ganger bruker Han mennesker som sĺrer oss.  Den troende som avviser Guds korsvei, og som sřker etter makt fra Gud, tilhřrer den falske profet.  Han har del i den religiřse forfřrelses ĺnd, som vil střtte endetidens antikristelige verdenssystem.

 

Den eneste mĺte ĺ unngĺ ĺ bli forfřrt, ĺ ha del i den falske profets og Anti-Krists system og Babylon (menneskedirigert kristendom), er ĺ bćre vĺrt kors tĺlmodig etter Jesus.

 

Den troendes personlige kors er Guds svar til vĺr adamittiske naturs lovlřshet.

 

Den falske profet, forfřrelsens ĺnd, er den troende kristnes motstykke.  Forskjellen er at den falske profets gjerninger er ledet av den troendes sjel.  Den kristne helliges gjerninger er ledet av Guds Ĺnd, fordi hans sjel har undergĺtt en dřdsprosess i Kristus.

 

Forfřrelsens ĺnd roper ”I Jesu navn”, og vil opprette et ”kristent” rige pĺ jorden.

 

Den sanne hellige roper ”Ikke min vilje, men Din vilje skje”, og vandrer trofast med Herren.

 

I dag vil bare de som venter trofast pĺ Herren, vćre i stand til ĺ skjelne mellom Satans og Guds stemme.

 

Store trengsler og prřvelser er ved ĺ komme over jorden.  De eneste som vil bli i stand til ĺ unngĺ ĺndelig skade i endetidens mřrke, vil vćre dem som er dřde i Kristus og som nĺ har del i Hans oppstandelsesliv.

 

Vi forstĺr derfor at den arrogante, sjeliske tro er det motsatte av den guddommelige forlřsnings mĺl.  Den er satanisk, og ikke av Gud.

 

Sann bibelsk tro blir nedlagt av Gud i den troendes ĺnd. Sjelisk tro utgĺr fra sjelen.

 

De som utřver sann bibelsk tro ledes av Guds Ĺnd. De som utřver sjelisk tro ledes av deres mentale kunnskap av Skriften.

 

Sann bibelsk tro fřrer til tillit, ydmykhet, mot og tĺlmodighet.  Sjelisk tro fřrer til hovmot og satanisk stolthet.

 

Sann bibelsk tro holder fast ved troen om at svaret skal komme fra Gud i Hans time.  Sjelisk tro fremholder at den allerede har hva den har erklćrt og bedt om, og later arrogant som om břnnebegjćret allerede er en realitet fordi ”Bibelen sier det”.

 

Sann bibelsk tro er  hvilende og tillitsfull.  Sjelisk tro er ofte skrytende, utĺlmodig, arrogant, krevende, egoistisk og hřylydt.

 

Sann bibelsk tro setter sin lit til, og hĺper pĺ, Guds lřfter bĺde i Skriften og til én selv personlig.  Sann bibelsk tro hřrer med som en normal del av, og basis for, en rettferdig livsfřrsel. Břnn blir midlet til ĺ ĺ bevise og virkeliggjřre Guds vilje i vĺre liv.  Sann bibelsk tro utvises gjennom vĺr lydighet mot Gud, og blir dermed vĺrt vitnesbyrd om Guds karakters integritet, trofasthet og pĺlitelighet.

 

Sjelisk tro er av det okkulte.  Det er religion og magi.  Mennesker som ikke er kristne praktiserer positiv tenkning for ĺ oppnĺ hva de řnsker. Sjelisk tro er ĺ benytte seg av metafysisk kraft som utgĺr fra personen for ĺ manipulere mennesker, ting og omstendigheter i overensstemmelse med den troendes řnsker og forstĺelse. Det er en form for trolldom.

 

Sann bibelsk tro flyter fra et korsfestet liv.  Sjelisk tro avviser den troendes personlige kors og alt som gĺr imot oppfyllelsen av selvets řnsker.

 

Sann bibelsk tro ser pĺ fysiske symptomer som virkelige og aksepterer disse begrensninger inntil Gud fjerner dem, sier oss hva vi skal gjřre med dem, eller ber oss om ĺ ignorere dem.  Sjelisk tro erklćrer at fysiske symptomer er av Satan, eller er der pĺ grunn av vĺr vantro, eller at de er en illusjon.  Pĺ denne mĺte er sjelisk tro pĺ linje med Řstens mystikk og Christian Science.

 

Den logiske konsekvens av ĺ tro at vĺre fysiske symptomer, eller andre problemer i det materielle omrĺde, er der pĺ grunn av vĺr vantro eller er en illusjon, er at vi kan omdanne virkeligheten ved ĺ velge ĺ frembringe det som vi řnsker.

 

Vi fremholder at det vi řnsker skal vćre sant, gjřr oss et bilde av det, og handler som om det har hendt allerede.  Hvis vi řnsker ĺ gjřre denne metafysiske prosess akseptabel for kristne, uttaler vi Jesu navn til det vi forestiller oss.  Guds vilje kommer ikke inn i bildet i det hele tatt (med mindre vi er av den villfarelse at alt hva vi begjćrer er Guds vilje fordi vi begjćrer det).

 

Men ”tros”-versene i Bibelen understreker at det skal skje, ikke at det har skjedd fordi vi har sagt det eller krevet det.

 

Den tro som virker mirakler er en gave fra Helligĺnden (1.Kor.12:9).

 

Det finnes kristne som Helligĺnden har tildelt en sćrlig trosgave og som er istandsatt til ĺ utfřre ekstraordinćre mirakler.  For de fleste av oss er imidlertid slik ekstraordinćr tildeling av guddommelig tro sjelden.  Men det skjer innimellom, og da blir vi istandsatt til ĺ utfřre mirakler.

 

De av oss som har fĺtt oppleve denne sćrlige trosgave, hva enten det dreier seg om helbredelse av kroppen eller for ĺ kunne lřse et spesielt problem, kjenner til den meget store forskjell det er mellom guddommelig tildelt tro og sjelens anstrengelser for ĺ tro. Forfatteren har opplevet guddommelig helbredelse sĺvel som andre mirakler, og slike guddommelige inngrep forandrer det fysiske omrĺde.  Det er noe helt annet enn sjelens forgjevede forsřk pĺ ĺ ”tro”.

 

Jesus kom med noen uttalelser som synes ĺ kunne ĺpne veien for sjelisk tro. La oss se pĺ dette.

 

Jesu disipler var ute av stand til ĺ kaste djevelen ut av et barn.  De spurte Jesus hvorfor de ikke var i stand til det, og Herrens svar var som fřlger:

 

Jesus sa til dem: For deres vantros skyld; for sannelig sier Jeg til dere: Har dere tro som et sennepskorn, da kan dere si til dette fjell: Flytt deg derfra og dit!  Og det skal flytte seg, og intet skal vćre umulig for dere.  (Matt.17:20)

 

Dette kunne se ut som en invitasjon til mennesker om ĺ manipulere naturen slik det passer dem.  Men det har intet med dette ĺ gjřre. I stedet er det en uttalelse av Jesus angĺende det falne menneskets tilstand.  Menneskets synd avskar det i begynnelsen fra et normalt og kjćrlig forhold til sin himmelske Far, og den én gang glade og mottakelige natur dřde under forbannelsen.

 

Det har alltid vćrt Guds vilje at mennesket skal herske over naturen, og at naturen skal gi gjensvar til menneskets behov og vilje. Det er en normal og naturlig ting ĺ gĺ pĺ vannet; ĺ fĺ penger fra fiskens munn, ĺ mangfoldiggjřre mat. Vi er nĺ fanget inn av det materielle omrĺde, og dette er en unormal og unaturlig tilstand.  Vĺr tro er blitt utvisket i en slik grad at Jesus til stadighet forundres over vĺr vantro.

 

Nei, dette vers er ikke en invitasjon til overmot.  Det er en kommentar over vĺr falne tilstand.

 

Men kan vi vokse opp til en normal tro hvor mirakler er en daglig foreteelse?  Ja, det kan vi.  Men for ĺ gjřre det mĺ tre ting vćre sant om oss: For det fřrste, mĺ Jesus Kristus vćre Konge pĺ vĺrt livs trone.  Kong selv mĺ stige ned.  For det annet, mĺ utgangspunktet alltid vćre ”Ikke min vilje, men Din vilje skje”.  Vi mĺ alltid vćre rede til ĺ lide og til ĺ gĺ i fengsel for evangeliets skyld, slik det var for Jesus.   For det tredje, mĺ vi leve vĺre liv som Jesu tjenere og ikke ifřlge vĺre egne řnsker og begjćr.  Nĺr disse tre ting til alle tider fungerer i vĺre liv, er vi parat til ĺ vokse opp til tro som kan flytte fjell, og ĺ utřve slik tro nĺr vanskeligheter oppstĺr for ĺ hindre vĺr tjeneste for Herren.

 

Slik situasjonen er i dag blir lunkne kristne, som er ledet av egenvilje, oppfordret til ĺ flytte fjell slik at de kan fĺ hva de řnsker.  Det er motbydelig.  Jesus kommer aldri til lunkne, egoistiske og verdslige troende og innbyr dem til ĺ bruke deres tro for ĺ fĺ hva de řnsker i verdslig henseende.  Dette er ett av vĺr tids fenomener, og er av Satan, ikke av Gud.

 

Det ellevte kapitel i Hebreerbrevet er kjent som ”tros”-kapitlet i Bibelen.  Den moderne sjeliske tro, det ”ĺ skulle gjřre store ting for Gud” og ĺ ”fĺ ting av Gud”, forekommer ikke i dette kapitel.  I stedet erfarte disse hellige ikke alltid materiell velferd, men ofte ”spott og hudstrykning” og de andre lidelser som er omtalt i Hebr.11:35-38.

 

Hvis vi vil gi Jesus herredřmme i vĺre liv, hvis vi vil vćre villige til ĺ fřlge Ham inn i lidelse og dřd, og hvis vi vil tjene Ham i trofasthet, idet vi kommer ut av verden, fornekter oss selv, tar opp vĺrt kors og aksepterer tĺlmodig Hans beslutninger vedrřrende oss, da kan vi be om hva vi vil og det skal skje. 

 

Det er ikke sikkert at vi fĺr svar řyeblikkelig.  Men hvis vi ber i Jesu navn, vil Gud enten břnnhřre oss (etter noen minutter, eller etter 40 ĺr), eller sĺ vil Han vise oss at det vi har bedt om ikke er Hans beste for oss.

 

Etter at vi har bedt mĺ vi bevare en holdning av hĺp og forventning, idet vi venter pĺ Guds svar.  Han vil řyeblikkelig sette maskineriet i gang som vil besvare vĺrt břnnebegjćr pĺ den beste mĺte og pĺ det beste tidspunkt.  Skriften kan ikke gjřres ugyldig.  Hvis vi forblir i Jesus, hva enn vi ber Faderen om i Jesu navn, vil Gud gi oss.

 

Og pĺ den dag skal dere ikke spřrre Meg om noe.  Sannelig, sannelig sier Jeg til dere: Alt det dere ber Faderen om, skal Han gi dere i Mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn; bed, og dere skal fĺ, forat deres glede kan bli fullkommen!  (Joh.16:23,24)

 

Skriften kan ikke gjřres ugyldig; det skal skje! 

 

Det sĺkalte ”tros”-budskap fřrer til satanisk stolthet.  Noen forkynnere sier at vi er som Jesus, at vi er guder, at vi kan fĺ alle řnsker oppfylt, at vi kan bli rike og ha fremgang i den nĺvćrende verden, at vi ved tro kan opprette Guds rike pĺ jorden nĺ – fřr Herren kommer tilbake. Dette er selvsagt det motsatte av evangeliet om Guds rike.

 

I stedet la oss se hvilken holdning vi skulle ha:

 

La dette sinn vćre i dere, som og var i Jesus Kristus, Han som, da Han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov ĺ vćre Gud lik, men av Seg Selv ga avkall pĺ det og tok en tjeners skikkelse pĺ Seg, idet Han kom i menneskers lignelse, og da Han i Sin ferd var funnet som et menneske, fornedret Han Seg Selv, sĺ Han ble lydig inntil dřden, ja, korsets dřd.  (Fil.2:5-8)

 

Sann bibelsk tro fřrer til dyp kjćrlighet og forening med Jesus og Faderen.  Sjelisk tro fřrer til Antikrists rike, i hvilket et egenmektig og egenrĺdig selv regjerer over skapelsen.

 

Sann bibelsk tro er veien til Guds trone.  Sjelisk tro er veien til Satans trone.

 

Den eneste mĺte ĺ unngĺ ĺ bli forfřrt pĺ er det personlige kors som hver og én av oss er blitt tildelt.  Hvis vi bćrer det trofast og tĺlmodig og fřlger Jesus, er vi beskyttet mot forfřrelse.  Det fřlgende vers betoner dette:

 

Fordi du har tatt vare pĺ Mitt ord om tĺlmodighet, vil Jeg fri deg ut fra den prřvelsens time som skal komme over hele verden, for ĺ prřve dem som bor pĺ jorden.  (Ĺpb. 3:10)

 

Sjelisk tro har tro pĺ ”troen”.  Sann tro har tro pĺ Jesus.  Det er forskjellen mellom Kristus og den falske profet.