ADGANG TIL LIVETS TRE

Access_to_the_Tree_of_Life__ADGANG_TIL_LIVETS_TRE

ADGANG TIL LIVETS TRE

 

Trumpet Ministries, Inc., Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

  

 

Livets tre er fremdeles i midten av paradiset.  Bibelen sier at den person som seirer gis rett til ĺ spise fra dette tre.  Dette er fordi det fremdeles er kjeruber og et luende sverd som vokter adgangen til livets tre.  Vi har rett til ĺ spise fra livets tre nĺr vi seirer over de krefter som vil holde oss borte fra Gud.

 

 

ADGANG  TIL  LIVETS  TRE

  

Han drev mennesket ut, og řst for Edens hage satte Han kjerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for ĺ vokte veien til livets tre.  (1.Mos.3:24)

 

Den som har řre, han hřre hva Ĺnden sier til menighetene:  Den som seirer, ham vil Jeg gi ĺ ete av livets tre, som er i Guds paradis!  (Ĺpb.2:7)

 

Livets tre er fremdeles i midten av paradiset.  Men det er bevoktet av kjeruber og av et luende sverd som svinger hit og dit.  Hvis vi skal ha rett til ĺ spise av livets tre, mĺ vi seire over mřrkets krefter som reiser seg imot oss.

 

Vi mĺ kjempe troens gode kamp hvis vi řnsker ĺ fĺ mer evig liv.

 

Sĺ vidt jeg vet finnes det tre slags liv.  Med liv mener jeg bevisst eksistens. 

 

Det er livet som kontrollerer universet, livet hvorved englene lever, beveger seg og har deres vćren.  Dette er den energi som vil oppreise de ondes legemer fra graven.

 

Sĺ er det kjřtt og blod liv – cellene som forbrenner ved hjelp av surstoff.

 

Og til sist er det evig guddommelig liv.  Dette er det liv som reiste Kristus opp fra de dřde.  Det er liv som er fylt med kjćrlighet, glede og fred i Guds nćrvćr.

 

Vi har forandret evangeliet om Guds rike til ĺ bety at Kristus dřde, slik at vi kan unnfly helvete og komme i himmelen nĺr vi dřr.  Det finnes virkelig et brennende helvete.  Det finnes virkelig en himmel hvor Gud, Kristus og de utvalgte engler og de avdřde hellige oppholder seg pĺ nĺvćrende tidspunkt.

 

Men evangeliet om Guds rike dreier seg ikke om helvete og himmel.  Det dreier seg om evig liv.  Jesus Kristus kom for ĺ bringe oss evig liv – liv levet evig i vĺrt legeme i kjćrlighet, glede og fred i Guds nćrvćr. 

 

Jesus Kristus er liv.  Han er oppstandelsen og livet.  Han er livets tre som er i midten av Guds paradis.

 

-         og livet ble ĺpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble ĺpenbaret for oss – (1.Joh.1:2)

 

La oss et řyeblikk tenke pĺ Edens have.

 

Det fantes to trćr i midten av haven.

 

Og Gud Herren lot alle slags trćr vokse opp av jorden, prektige ĺ se pĺ og gode ĺ ete av, ogsĺ livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt.  (1.Mos.2:9)

 

Vi tror at dette vers er en allegori.  Livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt vokser ikke opp av jorden.

 

Livets tre er alltid Jesus Kristus, som er livets Ord.

 

Det som var fra begynnelsen, det som vi har hřrt, det som vi har sett med vĺre řyne, det som vi betraktet og vĺre hender rřrte ved, om livets Ord. (1.Joh.1:1)

 

Treet til kunnskap om godt og ondt er nettopp det – kunnskap om det som er godt og det som er ondt.  Med andre ord, det er Guds evige moralske lov.

 

Legg merke til at begge trćr var ”prektige ĺ se pĺ og gode ĺ ete av”.

 

Jeg tror at vi har misforstĺtt hva treet til kunnskap om godt og ondt er.  Det er ikke det onde tre, men treet til kunnskap om godt og ondt. 

 

Adam og Eva syndet ikke ved ĺ spise av dette tre.  I stedet ble de oppmerksom pĺ at de var nakne.  Deres synd var at de var ulydige mot Gud.  Stemmer ikke det?

 

Frukten av begge trćr er nřdvendig hvis vi skal vćre i Guds bilde.  Men rekkefřlgen av ĺ spise er avgjřrende.  Vi řnsker ikke ĺ komme i erkjennelse av vĺr synd fřr vi har fĺtt klćr pĺ og har fĺtt del i guddommelig liv.  Fřrst da kan vi tĺle dommen over vĺr synd.

 

Nĺr vi begynner vĺrt liv som en kristen er vi uvitende om dybdene av synd i vĺr personlighet.  Vi er muligvis klar over at noen av vĺre handlinger er syndige, som f.eks. ĺ bli fulle eller nĺr vi skader andre pĺ én eller annen mĺte.  Vĺr samvittighet opplyser oss om dette.  Men vi har ingen idé om i hvilken grad vĺr natur er syndig.

 

Husk pĺ israelittene som forlot Egypt under beskyttelse av lammets blod.  De ble ledet av deres samvittighet i deres daglige vandring sĺ de kunne skjelne mellom godt og ondt.  Men det var fřrst da de kom til Sinai fjellet og mottok loven, at de forsto meget klarere hvordan Gud vurderte rett og galt, synd og rettferdighet.

 

Adam og Eva var nakne.  Gud hadde tenkt ĺ kle dem, og til sist gjorde Han det.

 

Og Gud Herren gjorde klćr av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem.  (1.Mos.3:21)

 

La meg gjenta: Ved ĺ spise av kunnskapens tre syndet ikke Adam og Eva.  Det forĺrsaket heller ikke at de fikk en syndig natur som vi har i dag.  Kunnskapens tre gjorde at de forsto at de var nakne fřr Gud hadde en sjanse til ĺ kle dem.

 

Gud kunne ikke ha skapt dem fra střv med klćr pĺ.  Sĺ Gud hadde til hensikt ĺ kle dem med skinn.  Bibelen sier ikke at Gud mĺtte slakte dyr for ĺ fĺ materialer til ĺ kle Adam og Eva.  Han som skapte skinn pĺ dyrene, har makt til ĺ skape klćr av skinn uten ĺ mĺtte skade et dyr.

 

Gud forsto at dersom de ble klar over at de var nakne, ville de skjule seg for Ham.  Det daglige fellesskap de mĺ ha hatt med Gud ville bli řdelagt.  I stedet for tro ville frykt komme i stedet.

 

Han svarte: Jeg hřrte Deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.  (1.Mos.3:10)

 

Gud visste pĺ forhĺnd at dette ville skje, og det er grunnen  til at Han advarte dem om at de ville dř.  Sann dřd er atskillelse fra fellesskap med Gud.

 

Hadde bare Adam og Eva ventet pĺ Gud, ville Han ha laget klćr av skinn for dem.  Da ville de ha kunnet spise av livets tre som ville ha gitt dem guddommelig natur.  Deres legemer ville da ha vćrt udřdelige.

 

Det var rikelig med tid til ĺ spise av treet til kunnskap om godt og ondt.  De ville ha vćrt pĺkledt, fylt med Guds liv og vćrt udřdelige.  Etter dette kunne de ha blitt instruert i Guds evige moralske lov.

 

Det er dette som skjer nĺr vi mottar Kristus.  Gud kler oss med Jesu blods forsoning.  Deretter begynner Han ĺ mate oss med guddommelig liv.  Mens Han gjřr dette, begynner Helligĺnden ĺ forme Guds evige moralske lov i oss.

 

Vi mĺ vćre kledd i hvite klćr.  Vi mĺ lćre ĺ leve av ĺ spise Jesu Kristi kjřd og drikke Hans blod.  Og Guds evige moralske lov mĺ bli skrevet i vĺrt sinn og i vĺrt hjerte.  Ellers er vi ĺndelig nakne.  Vi er uten Guds liv, og vi er bundet i synd.

 

Nĺr det gjelder ĺ vćre ĺndelig naken:

 

... sĺ rĺder Jeg deg at du kjřper av Meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klćr, for at du kan vćre ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og řyensalve til ĺ salve dine řyne med, for at du kan se.  (Ĺpb.3:18)

 

Nĺr det gjelder ĺ vćre uten Guds liv:

 

Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier Jeg dere:  Dersom dere ikke eter Menneskesřnnens kjřd og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere!  (Joh.6:53)

 

Nĺr det gjelder ĺ vćre bundet av synd:

 

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hver den som gjřr synd, er syndens trell.  (Joh.8:34)

 

Nĺr vi aller fřrst kommer til Kristus og mottar ved tro forsoningen for vĺre synder, blir vi kledd i rettferdighetens hvite kledning.  Nĺr sĺ Helligĺnden begynner ĺ pĺpeke synder vi begĺr, mĺ vi bekjenne disse synder, vende oss bort fra dem med all den styrke vi har, og be Herren om ĺ tilgi oss og rense oss fra all urettferdighet.  Dette er mĺten vi vasker vĺre klćr og holder dem skinnende hvite i Lammets blod.

 

Nĺr vi seirer over det ĺndelige mřrke som forsřker ĺ kontrollere oss, spiser vi Jesu Kristi kjřd og drikker Hans blod.  Kristi kjřd er vĺr nřdvendige fřde, og Kristi blod er vĺr nřdvendige drikke.

 

Den som eter Mitt kjřd og drikker Mitt blod, har evig liv.  Og Jeg skal oppreise ham pĺ den siste dag.  (Joh.6:54,55)

 

Jeg vet ikke pĺ hvilken mĺte Kristi evige liv ble tilgjengelig fra livets tre i Edens have.  Men jeg vet i dag at nĺr vi velger ĺ si nei til vĺr syndige naturs lyster og begjćr, og i stedet velger ĺ gjřre det som er rett i Guds řyne, fĺr vi spise av Kristi kjřd og drikke Kristi blod i det ĺndelige omrĺde.

 

Dette er ĺrsaken til at Bibelen sier at vi mĺ seire over syndens begjćr hvis vi skal fĺ rett til ĺ spise av livets tre.

 

Nĺr vi ikles rettferdighetens rene hvite kledning som er tilgjengelig ved Kristi blod, og vi hver dag velger ĺ overgi til dřden ved Guds Ĺnd vĺr syndige naturs gjerninger, fĺr vi fřde fra treet til kunnskap om godt og ondt.  Ĺ vokse i Kristus betyr at Kristi legeme og blod forřkes, og evnen til ĺ dřmme mellom godt og ondt forřkes, sĺvel som viljen og styrken til ĺ si nei til det onde og si ja til det gode.  Dette er ĺ vokse i Kristus.

 

Legg nřye merke til fřlgende skriftsted, for Helligĺnden understreker dette i vĺr tid.

 

For den som ennĺ fĺr melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn.  Men fast fřde er for de voksne, for dem som ved bruk har řvd sine sanser opp til ĺ skille mellom godt og ondt.  (Hebr.5:13,14)

 

”Rettferds ord”.  I menighetene i dag blir undervisningen om rettferdighet i stor grad begrenset til den tilregnete rettferdighet – den rettferdighet som tildeles oss nĺr vi tror pĺ Jesu stedfortredende dřd pĺ Golgata kors.Men Bibelens tema, bĺde Det Gamle sĺ vel som Det Nye Testamente, dreier seg ikke om den tilregnete rettferdighet, men den virkelige rettferdighet i vĺr atferd.  Den tilregnete rettferdighet er ment ĺ tjene som et middel for ĺ fĺ oss i gang pĺ veien mot en virkelig rettferdighet.  Den mĺ ikke sees pĺ som en permanent metode for ĺ gĺ utenom Guds plan om ĺ forme oss i Hans moralske bilde.  Guds rike er ĺ gjřre Guds vilje, dvs. virkelig rettferdighet.  Det er ikke rettferdighet tilskrevet ugudelige mennesker!

 

Lćren om rettferdighet har ĺ gjřre med den daglige praksis ĺ skjelne det gode fra det onde.  Vĺr tids menigheter er fylt med ĺndelige babier som ikke kjenner til forskjellen mellom ondt og godt.  Guddommelig bedřmmelse mangler i vĺr midte.  Uvitenhet angĺendegodt og ondt er akseptabelt nĺr vi er ĺndelig nyfřdte.  Men det er ikke akseptabelt nĺr vi burde vćre i prosessen med ĺ modnes i ĺndelig forstand. 

 

Den nye pakt er ikke, slik det undervises i dag, en gratis tur til himmelen.  Den nye pakt bestĺr i ĺ inngravere Guds evige moralske lov i vĺrt sinn og i vĺrt hjerte.  I vĺrt sinn slik at vi forstĺr den, og i vĺrt hjerte slik at vi vil elske den og adlyde den.

 

Ĺ gjřre Din vilje, min Gud, er min lyst, og Din lov er i mitt hjerte.  (Salme 40:9)

 

For dette er den pakt Jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren: Jeg vil gi Mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter.  Og Jeg vil vćre deres Gud, og de skal vćre Mitt folk.  (Hebr.8:10)

 

For det er ĺpenbart at dere er Kriti brev, blitt til ved vĺr tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ĺnd, ikke pĺ steintavler, men pĺ hjertets kjřdtavler.  (2.Kor.3:3)

 

Jesus Kristus er Guds Ord ĺpenbart i kjřdet.  Dette betyr at Han er Guds moralske lov legemliggjort.  Pĺ den mĺte er Han treet til kunnskap om godt og ondt, sĺvel som livets tre.

 

Vi er nakne i Guds řyne nĺr vi ikke er kledd i Kristi rettferdighet.

 

Vi er dřde i Guds řyne nĺr vi ikke lever av Kristi legeme og blod.

 

Vi er ĺndelige babier i Guds řyne nĺr vi ikke kjenner forskjellen mellom godt og ondt; nĺr vi ikke er i stand til ĺ gjenkjenne det onde og med kraft avstĺ fra det; og nĺr vi ikke klarer ĺ skjelne det gode og favne det med iver.

 

Den syndige natur som vi avskyr og tar avstand fra, kom ikke fra ĺ spise av treet til kunnskap om godt og ondt.  Den syndige natur startet da Adam og Eva var ulydige og gikk imot Guds vilje.

 

Kain og Abel ble fřdt utenfor Edens have, utenfor paradiset, utenfor det daglige fellesskap med Gud.

 

Kain og Abel brakte begge to offergaver til Herren.  Men Kain brakte ikke sitt offer med tro.  Hans hjertes tilstand var ikke riktig.  Da Gud refset ham, tok ikke Kain lćrdom av denne tukt, men lot Satan fylle sitt hjerte med jalousi og mord.

 

Det var pĺ dette punkt at den syndige natur begynte ĺ innta menneskene.

 

Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du sĺ forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?  Er det ikke sĺ at dersom du har godt i sinne, da kan du lřfte ansiktet?  Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden pĺ lur ved dřren.  Den har lyst pĺ deg, men du skal herske over den.  (1.Mos.4:6,7)

 

Vi mĺ seire over synd ved Kristus.  Vi mĺ mestre den, hvis vi vil gĺ forbi det flammende sverd og spise av livets tre.

 

Det er kanskje slik at vi har tenkt pĺ evig liv som det ĺ leve i all evighet.  Evig liv inkluderer udřdelighet i legemet.  Men evig liv er ikke en billett som vi fĺr nĺr vi tar imot Jesus Kristus som vĺr Herre og Frelser – en billett som gjřr at vi vil vćre ved bevissthet i evigheten.

 

Evig liv er et slags liv, som kjřtt og blod liv.  Vi har kjřtt og blod liv i grader, ikke sant.  Det er syke mennesker og det er sunne mennesker.  Det er barn og det er gamle mennesker.  Det er de som er robuste og de som er svake i konstitusjon.  Disse representerer forskjellige grader i styrke hva gjelder kjřtt og blod liv.

 

Det samme er sant nĺr det gjelder evig, guddommelig liv.  Det er syke kristne og sunne kristne.  Det er baby-kristne og eldre kristne som er blitt kyniske og overfladiske i deres vandring med Herren.  Det er sterke, sunne kristne, og de som stadig ligger under for djevelens angrep. 

 

Alle disse representerer grader av evig oppstandelsesliv.

 

Paulus ansporet Timoteus til ĺ vinne evig liv.  Timoteus var en kristen pĺ det tidspunkt, og hadde en del av evig liv.  Paulus formante ham ĺ presse fram til mer evig liv.  Gud gir Sin Ĺnd til dem som adlyder Ham.  Hvis vi řnsker mer av Helligĺnden, mĺ vi leve et rettferdig liv, adlyde Gud til punkt og prikke og be om mer av Ĺnden.  Hvis vi gjřr disse tre ting, vil vi motta mer av Ĺnden, mer evig liv.

 

Apostelen Paulus sřkte ĺ kjenne Kristi oppstandelseskraft, dvs. ĺ leve i det evige livs fylde.  Vi burde alle presse fram mot dette mĺl.

 

Vi nćrmer oss nĺ en tid med fysisk og moralsk gru.  Vi mĺ bli fylt med Guds Ĺnd hvis vi vil overleve den kommende tids forfřrelser, press og frykt.

 

Mange blant Guds folk blir meget lett forfřrt fordi de ikke har nok av Kristus i seg.  Kristus er Guds Sannhet.  Nĺr vi fylles med Kristus, fylles vi med Sannhet, og pĺ den mĺten istandsettes vi til ĺ unnslippe Antikrists forfřrelser.

 

Vi mĺ spise av det evige liv, Kristi legeme og blod, uavbrutt.  Vi mĺ vćre ĺpne og invitere herlighetens Konge, Herren – sterk og mektig i kamp – inn i vĺre hjerter og holde nattverd med Ham.  Vi spiser Hans legeme og drikker Hans blod.  Han nćres av vĺr lydighet og tilbedelse.

 

Poenget er at vi gjřr dette uopphřrlig, ikke bare en gang i blant.  Mange ganger hver eneste dag mĺ vi ta forskjellige slags beslutninger.  Vi mĺ bruke hver beslutning som en anledning til ĺ vende oss til Herren for ĺ fĺ Hans visdom i hver enkelt sak.  Nĺr vi fortsetter med ĺ velge Kristus, blir vi kontinuerlig fylt med Hans liv.  Vi vokser i evnen til ĺ avvise det onde og velge det gode.

 

Ĺ bli fylt i evigheten med Guds Ĺnd i ĺnd, sjel og legeme er en del av vĺr arv.  Derfor mĺ vi presse inn i guddommelig liv hver dag i vĺrt disippelskap.  Vi gjřr dette ved i Jesus Kristus ĺ beseire alt ondt som forsřker ĺ distrahere oss - ĺ fĺ oss ned fra vĺrt hřye stade i Gud.

 

Det er de som vil mangfoldiggjřre tredve fold det de ble gitt, andre seksti fold, noen hundre fold.  I dag er muligheten til stede for ĺ hřste hundre fold.  Hvis vi er kloke, vil vi fra nĺ av se hen til Jesus Kristus hvert eneste řyeblikk i vĺrt jordiske liv, slik at vi ikke mister noen del av vĺr fastsatte arv.