TRYGGHET - FORNØYELSE - PRESTASJON

Security_-_Pleasure_-_Achievement__TRYGGHET_–_FORNŘYELSE_–_PRESTASJON

TRYGGHET – FORNŘYELSE – PRESTASJON

Fra:  Kingdom Concepts

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2006 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftssteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel” 988

 

 

Hver eneste én av Guds skapninger pĺ jorden, og sćrlig de hellige, mĺ komme dit hen hvor de anerkjenner Jesu Kristi overherredřmme i alle ting.  Det er ikke nok ĺ frelses fra Guds vrede.  Dette er selvsagt vigtig.  Men Guds plan er at Kristus blir det sentrale i universet.

 

Jesu Kristi sentrale stilling har ĺ gjřre med hva slags gud vi tilber.  Det dreier det seg om tre hovedomrĺder i livet.  Guds Ĺnd behandler hver og én av oss kontinuerlig angĺende disse tre omrĺder.  Det dreier seg om overlevelse og trygghet, fornřyelse og prestasjon.  Hver og én av Guds sřnner blir satt pĺ prřve nĺr det gjelder disse omrĺder.  Dette var Jesu Kristi tre fristelser i řrkenen.  Dette er de tre omrĺder hvor Kristus seiret over verden.

 

 

TRYGGHET –  FORNŘYELSE – PRESTASJON

 

.... om en husholdning i tidenes fylde: ĺ samle alt til ett i Kristus, bĺde det som er i himmelen og det som er pĺ jorden.  (Efes.1:10)

 

Guds evige hensikt er at Jesus Kristus mĺ bli sentrum hva angĺr alle personer og ting i himlene som pĺ jorden.  Hele Guds gjerning  er et verk med dette formĺl for řye.

 

Langt tilbake i en tidligere tidsalder gjorde hřytstĺende engler opprřr mot Gud.  Gjennom den kristne menighet, som er Kristi legeme, vil Gud ĺpenbare Sin visdom bĺde overfor de onde som overfor de rettferdige engler.  Hver eneste engel som er utvalgt til ĺ forbli i himmelen, vil komme til ĺ fĺ se den allmektige Guds visdom og Jesu Kristi overherredřmme nĺr det gjelder hele deres eksistens.

 

Slik skulle Guds mangfoldige visdom nĺ gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen.  Dette var Hans forsett fra evige tider, som Han fullfřrte i Kristus Jesus, vĺr Herre.  (Efes.3:10,11)

 

For vi har ikke kamp mot kjřtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mřrke, mot ondskapens ĺndehćr i himmelrommet.  (Efes.6:12)

 

Gud har besluttet ĺ gjřre Sin enbĺrne Sřnn til sentrum for alt i himmelen, og Guds engler skal tilbe Ham.

 

Hva sĺ med jorden?

 

Hver eneste én av Guds skapninger pĺ jorden, og sćrlig de hellige, mĺ komme dit hen at de anerkjenner Jesu Kristi overherredřmme i alle ting.  Det er ikke nok ĺ frelses fra Guds vrede.  Dette er selvsagt viktig.  Men Guds plan er at Jesus Kristus kommer i sentrum.  Dette er Guds formĺl med vĺr frelse.

 

Nĺr det gjelder dette spřrsmĺl om at Jesus mĺ vćre i sentrum, og som i virkeligheten har ĺ gjřre med hva slags gud vi tilber, dreier det seg om tre hovedomrĺder, nemlig: trygghet, fornřyelse og prestasjon.

 

Hver eneste én av Guds sřnner vil bli satt pĺ prřve i hvert av disse tre omrĺder.  Her ble ogsĺ Jesus satt pĺ prřve i řrkenen.  Dette er de tre omrĺder hvor Kristus seiret over verden.

 

Menn settes pĺ prřve i omrĺdene penger, kvinner og monumenter.

 

Hvorvidt du og jeg skal bli en del av Guds evige plan om ĺ fylle himmel og jord med Jesus Kristus, eller ĺ bli en konkurrent av Kristus, en anti-krist, avhenger av hvorledes vi hver dag handler i forholdet til disse tre omrĺder – trygghet, fornřyelse og prestasjon.

 

Nĺr vi mottar Jesus Kristus som vĺr personlige Herre og Frelser, lřser ikke dette pĺ én gang disse tre problemer.  Men det gir oss nřkkelen til lřsningen.  Det er av den ytterste viktighet at vi forstĺr dette til bunns, for mange i dag ”tar imot Kristus” uten en oppriktig og dyptgĺende omvendelse.

 

Apostlene underviste nettopp i viktigheten av en dyptgĺende omvendelse i forbindelse med ĺ motta Kristus.  Nĺr vi studerer Apostlenes Gjerninger vil vi se at apostlene alltid forkyndte omvendelse som en forutsetning for at vi kan motta syndenes forlatelse.  Hvis vi ikke omvender oss fra vĺr tidligere livsstil og begynner ĺ regne med Kristus som vĺrt absolutte sentrum i alt hva vi er og gjřr, har vi slett ikke kommet inn i Guds frelsesplan.

 

Det er hva vi gjřr etter at vi har mottatt Jesus Kristus som bestemmer hvorvidt vi vil bli en del av Guds evige plan om ĺ fylle himmelen og jorden med Ham, eller om vi vil bli Hans konkurrenter i universet.

 

Trygghet, fornřyelse og prestasjon – dette er de tre hovedaspekter i vĺre liv.

 

Da Gud satte Adam og Eva i Edens have, ga Han sin nye sřnn og datter all den trygghet, all den fornřyelse og all den livsoppgave som de hadde behov for.

 

Men én av de lekser vi lćrer i livet er at det som kommer lett til oss, mister vi like lett.  Det later til at inntil vi mennesker kan  bevare det som er av verdi, mĺ vi fřrst miste det.  Det er nĺr vi mĺ anstrenge oss for ĺ fĺ tilbake vĺre velsignelser at vi lćrer ĺ verdsette vĺre gaver, og at vi utvikler evnen til ĺ bevare dem i Gud, slik at de ikke blir vĺre avguder.

 

Trygghet har ĺ gjřre med beskyttelse, et hjem, tillit til fremtiden, en borg mot ytre fiender, privatliv, tilfluktssted, varme, komfort og uavhengighet.

 

Adam og Eva var fullkomment trygge i Gud.  Mat, bolig og overlevelse var ikke noe problem i Edens have.  Gud sĺ i kjćrlighet til alle deres behov.

 

Men den store řdelegger, synden, snek seg inn.  Mannen og kvinnen ble kastet ut i truende omgivelser.  Derfor oppsto problemet omkring trygghet som det fřrste av livets tre store spřrsmĺl.

 

Penger er symbolet pĺ trygghet.  Mennesker trakter etter penger for ĺ skape trygghet.  Mennesker trakter etter penger for ĺ skape trygghet i form av et hjem, trygghet for fremtiden, beskyttelse mot fiender, privatliv, husly, varme, komfort og uavhengighet.

 

Mennesker trakter etter penger fordi de ikke stoler pĺ Gud.  De tror at Guds lřfter angĺende vĺre materielle behov vil svikte.  Derfor blir penger vĺr forsikring i tilfelle Guds Ord svikter.  De blir vĺr garanti for overlevelse i det tilfelle av at Guds karakter ikke er troverdig.  Det er derfor at ingen kan tjene bĺde Gud og mammon.

 

Soldatene i Kristi hćr mĺ lćre seg ĺ vćre avhengig av Guds nĺde inntil trygghetsomrĺdet er blitt mestret.

 

Vil Gud mřte vĺre behov, eller ikke?  Dette er det fřrste store spřrsmĺl ved ĺ leve utenfor Edens have.  Vil vi fullt ut gjřre Jesus Kristus til vĺrt evige svar nĺr det gjelder dette spřrsmĺl?

 

Er Jesus Kristus alene tilstrekkelig for vĺr trygghet her pĺ jorden (og i himmelen)?  Er Han virkelig Herren som sřrger for oss?  Vil vi virkelig fĺ alt vi trenger og ikke behřve ĺ frykte for noe ondt?

 

Ingen kan tjene bĺde Gud og penger.  Pengene synes ĺ gjřre oss uavhengige av Gud.  Det er derfor kjćrligheten til penger er roten til alt ondt.  Den seirende hellige gjřr Guds vilje hva enten han forstĺr hvordan han skal kunne overleve eller ikke.

 

Jesu Kristi soldater marsjerer fremover nĺr basunen lyder.  De stoler pĺ at Jesus Kristus vil imřtekomme deres behov.  De lar seg ikke stoppe selv om de ikke kan se hva fremtiden rommer.  De vet hva Gud har sagt.  Og det er tilstrekkelig for dem.

 

Jesus Kristus er Selv vĺr trygghet.  Jesus Kristus er vĺr garanti for at vi alltid vil ha hva vi trenger til, hva enten det dreier seg om hjem, komfort, beskyttelse, uavhengighet og penger.

 

Jesus Kristus er Selv vĺr tillit for fremtiden.  Han er sentrum i de helliges hjerter og sinn nĺr det gjelder dette omrĺde.  I Jesus Kristus er Eden gjenopprettet.  Paradiset er gjenopprettet.

 

Herren er min klippe og min festning, min Frelser.  Min Gud er min klippe, som jeg setter lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.  (Salme 18:3)

 

Min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.  (Fil.4:19)

 

Paktens Ark, kisten som sto inne i det aller helligste i tabernaklet, ĺpenbarer for oss Kristi karakter, og ogsĺ den modne helliges karakter.  De tre gjenstander som ble plassert inne i Paktens Ark – krukken med manna, De Ti Bud og Arons stav som skjřt knopp, taler om trygghet, fornřyelse og prestasjon.

 

Krukken med manna representerer trygghet. Den modne hellige har lćrt seg til ĺ stole pĺ Gud řyeblikk etter řyeblikk for mat, klćr, bolig, helse, styrke og alt annet som har med trygghet og velvćre ĺ gjřre.

 

Som nevnt tidligere er det sćrlig ”penger, kvinner og prestasjon” som representerer de tre fristelsesomrĺder i menns liv.

 

Vi assosierer kvinner med nytelse og glede fordi de ofte henger sammen.  Nĺr en mann tror seg ĺ vćre trygg, vender han seg mot det andre store tap i Eden – nemlig fornřyelse.

 

Fornřyelse har ĺ gjřre med interesse, stimulans, begeistring, skapertrang, avslapping og tilfredsstillelse av vĺre lyster.  Det har ogsĺ med tilbedelse ĺ gjřre.

 

Den střrste glede som en Guds skapning kan ha, og som ogsĺ Gud kan ha, er ren kjćrlighet for en annen person.

 

Den grunnleggende motivasjon for Guds skapelse er Guds kjćrlighet som strřmmer til Jesus Kristus, Guds kjćrlighet i Kristus som strřmmer til oss, og Guds kjćrlighet i Kristus i oss som strřmmer til andre mennesker.

 

Det er intet annet i tilvćrelsen som er sĺ betydningsfullt som Guds kjćrlighet i Kristus i oss.

 

Den hřyeste prioritet av alt er Guds kjćrlighet i Kristus i oss som strřmmer ut til andre.  Dette er den eneste sanne basis for ĺ skape evige relasjoner.

 

Det finnes ingen hřyere glede enn strřmmen av Guds kjćrlighet.  Guds kjćrlighet er sterkere enn  dřden, for det er den kraft som vil oppreise de helliges legemer.

 

Adam og Eva ble drevet ut av paradis, og da begynte jakten etter fornřyelse og nytelse.

 

De Ti Bud, som ble oppbevart i Paktens Ark, er Guds dom over Satan og hans fřlgesvenner.  De Ti Bud har ĺ gjřre med relasjoner, med moral.  De Ti Bud beveger oss mot den hellighet som Gud elsker.  Hellighet er Kristus, er enhet med Gud og andre mennesker gjennom Kristus, og er frihet fra relasjoner med urene ĺnder.

 

Satan og hans fřlgesvenner er hjelpelřst bundet nĺr det gjelder relasjoner.  De og dem som adlyder dem, er alltid i helvete.  De er alltid rastlřse, frustrerte, plaget og har samvittighetsnag.  De onde drives av mřrkets krefter som de ikke kan kontrollere.  Det er ingen fred for den onde – noensinne!

 

De som lever i helvete vil finne at sann kjćrlighet, ren kjćrlighet, fredfyllt kjćrlighet, for alltid vil vćre uoppnĺelig for dem.  De vil aldri igjen komme til ĺ hřre et barn le, eller nyte synet av en kattunge som boltrer seg, eller fĺ se det som er rent og vakkert i Guds skapelse.  De vil aldri fĺ hřre ordene ”Jeg elsker deg.”

 

Vi opplever  alle de samme prřvelser og fristelser.  Ogsĺ Jesus gjorde det.

 

”Befal at denne stenen blir til brřd!”

 

”Nei”, svarte Jesus.  ”Det stĺr skrevet.  Menneskets trygghet kommer fra Guds Ord. Han lever av det.”

 

”La meg fĺ vise deg hva verden kan tilby av fornřyelser”, hveste forfřreren.

 

”Nei”, svarte den mektige Seierherre.  Sĺ ristet Han slangens forfřrelse vekk fra seg i Guds doms ild.

 

”Det stĺr skrevet:  Du skal tilbe Gud alene.  Han er kilden til all sann glede og nytelse ”.

 

Jesus Kristus utholdt korset pĺ grunn av den glede som ville bli Hans etter at Han hadde fullfřrt Sin livsoppgave.

 

Hvor forferdelig mennesker er bundet av deres lyster.  Herren har medfřlelse med oss i vĺr ringe dyriske tilstand.  Men sann fornřyelse og glede er bare ĺ finne i Jesus Kristus. 

 

Det er nĺr vi disiplinerer oss selv til ĺ si nei til vĺre kjřdelige lyster som strider mot vĺre sjeler, at vi kan bli frie fra disse ynkverdige lenker av lyst.   Tilbakeholdenhet virker frihet.  Jesus Kristus gir oss kraft ut fra sin egen personlighet, slik at vi kan seire over disse řdeleggende drifter.  Den som Sřnnen setter fri, er virkelig fri.

 

Jesus Kristus selv er vĺr glede.  Han selv gir oss all den glede vi har behov for.

 

Gled deg i Herren!  Sĺ skal Han gi deg det ditt hjerte trakter etter.  (Salme 37:4)

 

Dette har Jeg talt til dere for at Min glede kan vćre i dere, og deres glede bli fullkommen.  (Joh.15:11)

 

Men Han som er mektig til ĺ verne om dere sĺ dere ikke snubler, og til ĺ stille dere ulastelige fram for Sin herlighet i fryd, ... (Judas 1:24)

 

Det er verdt ĺ legge merke til at skapertrang og glede kommer gjennom kvinner, men kan ogsĺ mistes gjennom kvinner.

 

Eva var Adams kilde til skapertrang og oppfyllelse av de guddommelige lřfter.  Men Eva var ogsĺ innfallsvinkelen som ledet bort fra Guds nćrvćr, vekk fra paradiset.

 

Kristus mĺtte dř for Sin egen bruds synder, hun som er kilden til oppfyllelse av Faderens lřfter.  Slik er Guds forunderlige veier.

 

En hengiven og bedende hustru er en sřyle av styrke for en Guds mann.  En selvsentrert og egenkjćrlig kvinne kan vćre en snare for en fremtidig seirende hellig, og kan stjele kronen fra hans hode.  Det finnes Sara’er i verden.  Og det finnes Dalila’er.

 

Den kristne kriger seirer ved Jesus Kristus over fornřyelsenes guder.  Kristus er Hans viktigste glede, og alt i hans liv blir brakt inn under Kristi disiplin.

 

Penger, kvinner, monumenter.

 

Prestasjonsomrĺdet har ĺ gjřre med fremhevelse av ens individualitet, med gjennomfřrelse av ens egne mĺlsetninger og ens egen vilje, og materialiseringen av en visjon.

 

Guds visjon er Jesus Kristus som sentrum for all trygghet, all glede og all prestasjon, i himmelen som pĺ jorden.

 

Hvilken livsoppgave var nřdvendig eller mulig for Adam og Eva i paradis?  De hadde Gud Selv.  Gud befalte dem ĺ befolke jorden og herske over den.  Samtidig med denne befaling ble den nřdvendige visdom og kraft gitt for ĺ utfřre denne befaling.  Det er stor nok livsoppgave for oss alle.

 

Sĺ gikk paradiset tapt, men det kan bli gjenvunnet.  Nĺr vi tar imot Jesus Kristus som vĺr Herre og Frelser blir vi gitt nřkkelen til paradis.  Det avhenger av oss om vi oppnĺr seier i de tre omrĺder trygghet, fornřyelse og prestasjon.

 

Da mennesket ble drevet ut av Edens have ble det konfrontert med omrĺdet trygghet.  Da mennesket hadde klart ĺ skape et visst mĺl av trygghet, vendte det seg sĺ til omrĺdet fornřyelse.

 

... da sĺ Guds sřnner at menneskenes dřtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til.  (1.Mos.6:2)

 

Jakten etter fornřyelser fřrer  alltid til ondskap og vold.

 

Herren sĺ at menneskenes ondskap var stor pĺ jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.  (1.Mos.6:5)

 

Guds svar pĺ jakten etter fornřyelse, ondskap  og vold var syndfloden.

 

Etter syndfloden kom řnsket om prestasjon – dette med ĺ ville bygge et tĺrn like inn i himmelen.

 

Av natur er mennesket en som bygger, en som handler.  Han er en liten gud.  Guds hensikt for mennesket er at han blir en integrert, evig del av Guds plan om ĺ fylle himmelen og jorden med Jesus Kristus.

 

Men det religiřse menneske er ofte fristet til ĺ vćre Jesu Kristi konkurrent, slik som tilfelle var med de alvorlig villedete fariseere.

 

Řnske om suksess og prestisje bodde ogsĺ i hjertet i Jesu indre sirkel.  Da de sĺ Kristi herlighet pĺ forklarelsens berg, řnsket de ĺ ”bygge telt”.

 

Det kan vćre vanskelig for oss ĺ la Jesus Kristus selv vćre sentrum for dette řnske.

 

Kristus ble grundig testet nĺr det gjaldt selv-sentrerthet motsatt Gud-sentrerthet.

 

”Se pĺ Jesus der oppe pĺ Herodes’ tempel!   Hei, Jesus!  Hva gjřr du der oppe?  Skal du fly vekk?  Hvorfor klatrer du ikke ned av taket, og gĺr tilbake til snekkerverkstedet?

 

”Hvorfor hopper du ikke ned?  Hvorfor vĺger du ikke ĺ se om Skriften fungerer?

 

”Profeter!  Hvem slo deg?  Se pĺ jřdenes konge!  Han ser litt skrřpelig ut!

 

”Hvis du er Kristus, hvorfor kommer du ikke ned fra korset?”

 

Konger liker ikke ĺ bli hĺnet, og de glemmer heller ikke hvem som har hĺnet dem.

 

Mennesker med initiativ og fantasi gĺr i gang med ĺ utrette noe i denne verden.  Nĺr de blir kristne begynner de ĺ ville utrette noe ”for Kristus”.

 

Noen ganger tillater Gud energiske og dyktige kristne menn og kvinner til ĺ utfřre store ting og vćre til tjeneste i verden.

 

Men Guds tjenere er alltid viktigere for Ham enn deres gjerninger.  Fřr eller senere vil de bli konfrontert med dette store spřrsmĺl: ”Hvis Jeg fjerner alle dine foretakender fra deg, er du sĺ tilfreds med ĺ vćre opptatt av ĺ vinne Jesus Kristus som ditt eneste forehavende i livet?”

 

Ĺ informere et ćrgjćrrig og handlekraftig menneske om at hans eneste mĺl i livet mĺ vćre Kristus alene, at han ikke vil bli tillatt ĺ bygge et eller annet monument for ĺ ihukomme hans vandring pĺ jorden, er ensbetydende med ĺ la dřdsklokken ringe.  Hĺpet om ćre forsvinner, og man blir stilt ansikt til ansikt med korset.  Det formĺlslřse ved Herodes’ tempeltinde blir overveid.

 

Jesus Kristus alene er vĺrt mĺl.  Han Selv er vĺrt mĺl.  Han er alt i alt for oss.  Vĺrt hřyeste mĺl er ĺ vinne Ham.

 

Og Herren sa til Aron: Du skal ikke ha noen arv i deres land, og det skal ikke tilfalle deg noen del iblant dem.  Jeg er din del og din arv blant Israels barn.  (4.Mos.18:20)

 

Dette gjelder for alle lemmer pĺ Kristi legeme. Guds kongelige presteskap.

 

Apostelen Paulus var et ytterst ćrgjćrrig og handlekraftig menneske.  Han var pĺ vei opp til toppen i den religiřse verden.

 

Seks ĺr fřr han led martyrdřden, da han satt fengslet i den pretorianske fangevokters kaserne, skrev han:

 

Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er sĺ meget mer verd.  For Hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.  (Fil.3:8)

 

Etter alle ĺrene i tjeneste sřkte Paulus fremdeles ĺ vinne Kristus.

 

Hvis vĺrt eneste mĺl i livet er ĺ vinne Jesus Kristus, er sĺ dette nok for oss?

 

I fordums tid falt hřytstĺende engler bort fra Guds nćrvćr kanskje nettopp i omrĺdene trygghet, fornřyelse og prestasjon.  Ĺ adlyde og tilbe Faderen var ikke tilstrekkelig for dem.  De var ulydige og stolte.

 

Gud har besluttet at bĺde himmel og jord skal bli fylt med Jesus Kristus. 

 

Jesus Kristus selv, og alt som utgĺr fra Ham, skal vćre tryggheten, fornřyelsen og prestasjonen for hver eneste skapning som er frelst.  Paradiset vil bli gjenopprettet og ivaretatt av takknemmelige og dugelige hellige.

 

De hellige som er lemmer pĺ Kristi legeme, er de fřrste som har Jesus Kristus i sentrum pĺ alle livets omrĺder.

 

Det guddommelige prinsipp fungerer:  det som vi gir til Gud vil bli velsignet og gitt tilbake til oss som vĺr evige eiendom, og forřket mangfoldige ganger i herlighet.  Dette gjelder pĺ de tre forannevnte omrĺder.

 

De som ved Kristi nĺde velger ĺ overvinne verden pĺ disse omrĺder, og gjřr Kristus til sentrum i alt, vil sitte sammen med Ham pĺ Hans trone.  Kristi trone er kilden for all trygghet, all fornřyelse og glede og all prestasjon.

 

Hver eneste soldat i Kristi hćr som lar Ham vćre deres trygghet, fornřyelse og prestasjon vil kunne vćre med pĺ ĺ berřre verden i dag pĺ en mĺte som overgĺr alt tidligere i historien.  Til denne mann og kvinne vil Guds rikes fylde i herlighet bli gitt i evighetenes evighet.