HVA ER FRELSE?

What_Salvation_Is_All_About__HVA_ER_FRELSE

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2006 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift 988”

  

 

Man har sagt til meg at John Wesleys og min forkynnelse ligner hverandre – at karakterforvandling  og frelse er synonymer.  Det kan vćre at denne forstĺelse vil bli sćrdeles viktig i vĺr tid nĺr det gjelder kristen tenkemĺte.  Det kan vćre at bare en hellig rest som er rustet til krig vil unnslippe fra Laodikea, Babylon og den falske profet.

 

 

HVA ER FRELSE?

 

Da jeg var i břnn pĺskesřndag (16/4-06) ĺpenbarte Guds Ĺnd for meg pĺ en usedvanlig klar mĺte hva frelsens egentlige mĺl er.  For mange ĺr siden begynte Herren ĺ ĺpenbare for meg at mĺlet ikke er en evig bolig i himmelen.  I de etterfřlgende ĺr er lřftet om Guds rikes komme til jorden blitt stadig klarere.

 

Jeg vil i det fřlgende forsřke ĺ viderebringe det jeg mener ble ĺpenbart for meg.

 

Kanskje det beste sted ĺ starte vil vćre ĺ klargjřre hva uttrykket ”forlřsning” egentlig betyr.  Ĺ forlřse en person, eller innlřse en eiendom, er ĺ lřskjřpe personen eller eiendommen fra én som har bemektiget seg denne ved beslagleggelse, eller ved tvang.

 

Ved ĺ adlyde Satan, og ikke Gud, ble menneskeslekten Satans slave.  Mennesker fremviser Satans person og vilje istedet for Guds person og vilje.  Mennesket er ikke lenger i Guds bilde, men i Satans bilde.

 

Legg nřye merke til de to forrige avsnitt, for hva vi vil si heretter, bygger pĺ det som sies der.

 

Nĺr jeg nĺ vil forklare betydningen av frelse, eller forlřsning, vil jeg bruke begge uttrykk synonymt.  Frelse refererer primćrt til vĺr personlighets frelse, mens forlřsning refererer til et eierskifte – dvs. om vi fremdeles er bundet til Satan pĺ én eller annen mĺte, eller er blitt forenet med Gud gjennom Kristus.

 

Vi er frelst (reddet/bevart) innfor Gud. Vi er forlřst fra fiendens makt.  Satan er vĺr fiende.

 

Sĺ skal de si, de som Herren har gjenlřst, de som Han har forlřst av nřdens hĺnd... (Salme 107:2)

 

Hvis vi řnsker ĺ forstĺ betydningen av frelse, eller forlřsning, mĺ vi holde det klart for řye at vi ikke forlřses fra jorden, men fra Satan.

 

Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som Jeg sender deg til, for at du skal ĺpne deres řyne, sĺ de kan vende seg fra mřrke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan fĺ syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen pĺ Meg.  (Ap.gj.26:17,18)

 

Frelse, eller forlřsning, har ĺ gjřre med vĺr frigjřrelse fra syndens lenker, og ikke med en evig bolig i den ĺndelige verden (himmelen).

 

Det ville vćre korrekt ĺ si at vi blir forlřst – vi arbeider pĺ vĺr frelse.  Det er ikke korrekt  ĺ si at vi ble frelst pĺ det og det tidspunkt , fordi frelse, eller forlřsning, er en prosess som fřrer oss fram til Guds bilde.  Vi er ikke ”frelst” fřr vi har holdt ut til programmet er slutt. Det ville vćre mer korrekt ĺ si at vi er blitt beseglet til forlřsningens dag.

 

Dette siste avsnitt er uhyre viktig ĺ forstĺ betydningen av.  Selv om dette ĺpenbart er korrekt, kjenner jeg ikke til noen i vĺr tid som underviser i at frelse er ĺ betrakte som frigjřrelse fra verdens lenker, kjřdets lyster og egenviljen.  I tidens lřp er John Wesley én av de ganske fĺ som har undervist om dette.  Men i det store og hele vant denne form for undervisning aldri fram.  Det bibelske begrep angĺende forlřsning synes ĺ vćre fravćrende i vĺr tenkemĺte.

 

Hvis du stiller deg tvilende til dette, sĺ spřr kristne som du kjenner, eller hvem som helst ufrelst person, hva resultatet er av ĺ vćre ”frelst”.  Det mest sannsynlige vil vćre at ikke én person ut av én million, frelst eller ufrelst, vil svare at vi er frelst, eller forlřst, fra Satans makt.  Alle, selv i andre religioner, vil svare at vi er frelst fra det jordiske livs smerter og frustrasjoner for ĺ komme til et ĺndelig paradis nĺr vi dřr.

 

Hvis jeg har rett i ĺ si at meget fĺ mennesker forstĺr frelsens mĺl, da har vi behov for et grundig ettersyn av kristen tenkemĺte.  Er du enig?

 

Hvis det er sant at frelse, eller forlřsning, bestĺr i befrielse fra ĺ vćre Satans eiendom slik at vi blir bevart i Guds nćrvćr, blir formet i Hans bilde, og er hos Kristus i sentrum av Guds Person og vilje, da blir spřrsmĺlet nĺr, hvor og hvorledes slik forlřsning vil finne sted.

 

Troende kristne pr. i dag regner med ĺ komme til himmelen for ĺ bli der bestandig – enten nĺr dřden inntreffer, eller ved en ”bortrykkelse”, som ikke er skriftmessig.  De mener ĺpenbart at overgangen fra jorden til himmelen er det samme som frelse eller forlřsning.  Men hvor i Skriften finner de střtte for denne alminnelige oppfattelse?

 

Slik Jesus ba, er hensikten ikke ĺ fri oss ut av verden, men ĺ beskytte oss fra den onde.

 

Blir vi frelst ved ĺ komme til himmelen – dvs. fri fra Satans kontroll og fřrt over i Guds bilde og Hans vilje?  Hvor stĺr det?  Vil frigjřring fra vĺr kjćrlighet til, og avhengighet av, verdenssystemet, frigjřrelse fra kjřdets og ĺndens urene lidenskaper og vĺr tendens til ĺ fřlge vĺr egen vilje mer enn ĺ fřlge Kristus i selvfornektelse og total lydighet – vil dissse tre omrĺder nĺr det gjelder befrielse skje nĺr vi dřr eller blir ”bortrykket” til det ĺndelige omrĺde?

 

Tenk over fřlgende: synden startet i himmelen rundt Guds trone da Satan valgte ĺ opphřye seg selv over Faderen.  Mange engler fulgte Satan.  Ildsjřen er blitt beredt for dem.  De var i himmelen.  Og dog syndet de.  Demonene, som plager oss kontinuerlig, og som oppildner vĺr kjćrlighet til verden, kjřdets og ĺndens lyster og begjćr og vĺr egenvilje, lever i den ĺndelige verden.

 

Hvis dette er sant, hvilket grunnlag har vi for ĺ hĺpe pĺ at vĺr inngang i den ĺndelige verden vil forlřse oss fra Satans lenker?  Hvilken logikk gir grunnlag for vĺrt hĺp?  Hvilket skriftsted gir grunnlag for vĺrt hĺp?

 

Hvis inngang i den ĺndelige verden ikke frigjřr oss fra fiendens hĺnd, ikke frigjřr oss fra syndens lenker og egenviljen som binder oss, da frelser ikke dřden og inngangen i den ĺndelige verden oss – forutsatt at vi ser pĺ frelse som befrielse fra syndens makt.

 

Frelse, eller forlřsning, er frigjřrelse fra Satans makt.  Vi er ikke blitt frelst, eller forlřst, fřr vĺr personlighet og atferd, og til sist vĺr kropp,  er i Guds bilde.  Ĺ hevde at det ĺ vćre ”frelst av nĺde”, eller det ĺ ” akseptere Kristus”, forlřser oss fra fiendens hĺnd, motsies ved at kristne mennesker hevder ĺ vćre ”tilgitt, men at de ikke er fullkomne”.  Med det mener de at de fremdeles er bundet av mange synder, selv om de er blitt tilgitt ved forsoningen i Jesu blod.

 

Er det mulig ĺ vćre tilgitt pĺ grunnlag av forsoningen i Jesu blod, og fremdeles ikke vćre frelst, eller forlřst?  Hvis hva vi har sagt ovenfor er sant, sĺ ja – man kan vćre tilgitt pĺ grunnlag av forsoningen, og dog ikke vćre forlřst fra Satans bilde og atferd.

 

For ufrelste mennesker, og mennesker med en annen religion, er det klart at kristne mennesker ikke er blitt forlřst fra fiendens hĺnd.  Kristne kan si at de er nye skapninger i Kristus.  Dette hevdes i tro, men det er ennĺ ikke blitt en realitet.  Fřr det er blitt en realitet, er de ikke forlřst. 

 

Det Nye Testamente (NT) taler om forlřsningens dag som vćrende i fremtiden.  Hvis vi tror pĺ Jesus Kristus, er vi blitt beseglet for forlřsningens dag.

 

Og gjřr ikke Guds Hellige Ĺnd sorg, Han som dere har fĺtt som segl til forlřsningens dag.  (Efes.4:30)

 

... dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til ĺ bli ĺpenbaret i den siste tid.  (1.Pet.1:5)

 

... sĺ skal og Kristus, etter ĺ vćre ofret én gang for ĺ bortta manges synder, annen gang bli ĺpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter pĺ ham.  (Hebr.9:28)

 

Og dette mĺ vi gjřre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi mĺ vĺkne opp av sřvne, for frelsen er oss nćrmere nĺ enn da vi kom til troen.  (Rom.13:11)

 

Jeg elendige menneske!  Hvem skal fri meg fra dette dřdens legeme!  (Rom.7:23)

 

Ja, ikke bare det, men ogsĺ vi som har fĺtt Ĺnden som fřrstegrřde, ogsĺ vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vĺrt barnekĺr, vĺrt legemes forlřsning.  (Rom.8:23)

 

Vi ser av ovenstĺende skriftsteder at frelsen er i fremtiden.  At Paulus sĺ fram til ĺ bli fri fra sin syndige natur.  At Paulus’ syn pĺ forlřsningen var at hans kropp skulle fylles med Helligĺnden.  Forlřsningen av hans kropp ville vćre svar pĺ hans břnn i Rom.7:24.  Nĺr Jesus talte om ikke ĺ fortapes, men ha evig liv (Joh.3:16), henviste Han til forlřsningen av vĺr kropp, til det som ble mistet i Edens have.  Det er kroppen som fortapes i den fysiske dřd.

 

Nĺr Jesus talte om ĺ holde ut til enden for at vi mĺ bli frelst, mente Han at vi mĺ utholde forlřsningens prosess, slik at vi til sist frigjřres helt fra Satan.  Dette er en annen mĺte ĺ se pĺ frelse, ikke sant?

 

Faderen har gitt ildsjřen autoritet over ĺtte typer atferd.  Disse vil aldri kunne tillates adgang i Guds rike – ikke ved nĺde, barmhjertighet, tilgivelse, tro pĺ Kristus, eller pĺ annen mĺte.  Nĺr vi mottar Kristus som vĺr Herre og Frelser innstilles ildsjřens autoritet midlertidig, men frafalles ikke.  Frelsen som er i Jesus Kristus ved at vi blir tilgitt  og ved at guddommelig hjelp stĺr til vĺr disposisjon, gir oss en anledning til ĺ bli befridd fra de ĺtte typer atferd som stĺr omhandlet i Ĺpb.21:8.  Det er denne befrielse som er frelse, eller forlřsning.

 

Men ildsjřen vil ha autoritet hvis vi er uvillige til ĺ bli forvandlet, hva enten vi kaller Jesus ”Herre” eller ikke.

 

Taler NT til kristne mennesker om  at de ikke kan arve Guds rike sĺ lenge de fortsetter ĺ synde?  Ja, flere steder.

 

... misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.  Om dette sier jeg dere pĺ forhĺnd, som jeg ogsĺ fřr har sagt dere.  De som gjřr slikt, skal ikke arve Guds rike.  (Gal.5:21)

 

Den som sĺr i sitt kjřd, skal hřste fordervelse av kjřdet.  Men den som sĺr i Ĺnden, skal hřste evig liv av Ĺnden.  (Gal.6:8)

 

For dette vet og skjřnner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk – han er jo en avgudsdyrker – har arv i Kristi og Guds rike.  (Efes.5:5)

 

Er det mulig at vi kan bli frelst og komme i himmelen og leve evig, og dog ikke arve Guds rike?  Jeg tror ikke at en seriřs Bibel-studerende ville bry seg om ĺ forsvare denne pĺstand.

 

Det er helt klart at de ovennevnte skriftsteder refererer til kristne mennesker.  For det fřrste henvender disse vers seg til kristne menigheter.  For det annet, hvis de var rettet mot ufrelste mennesker, ville dette bety at ufrelste kunne komme inn i Guds rike ved ikke ĺ ta del i disse ĺtte typer atferd.

 

Ĺ pĺstĺ at ingen sann kristen noensinne vil ta del i disse ĺtte typer atferd ville innebćre ĺ mĺtte eliminere de fleste av fortidens og nĺtidens kristne troende.  Dette er faktisk slik kristne oppfřrer seg.  Et vanlig uttrykk blant kristne mennesker er: ”Sĺ lenge vi er i verden, vil vi synde”.  Med dette mener de at de ikke har funnet forlřsningens program fra Satans lenker.  Selv om deres synder er blitt tilgitt, er de fremdeles syndens slaver.

 

Uttrykket ”frelst av nĺde” betyr i vanlig sprĺkbruk at vĺre synder er blitt tilgitt ved tro pĺ Jesus Kristus, og at vi nĺ kan leve i all evighet i det ĺndelige paradis.  Meningen er at vi ikke er blitt befridd fra fiendens makt.  Vi er bare blitt tilgitt.  Bibelen lćrer ikke at Guds makt er begrenset til ĺ tilgi oss.  At Guds makt ikke kan befri oss fra Satan.  Hvis Gud bare kan tilgi oss, men ikke befri oss, da er vi redningslřst fortapt.  Da ville det vćre best om vi aldri var blitt fřdt!

 

Herrens fester, som er beskrevet i 3.Mosebok, kap. 23, gir oss en nyttig oversikt over forlřsningens program.  Festene begynner med pĺskehřytidens blod, og konkluderer med lřvhyttefesten, som er bilde pĺ at Faderen og Sřnnen bor i den troendes personlighet.

 

Pĺ forsoningsdagen ble to geiter brukt for ĺ gjřre soning for israelittenes synder.  Den fřrste geita ble slaktet, og blodet dens ble dyppet foran nĺdestolen.  Den andre geita ble ikke slaktet, men israelittenes synder ble bekjent over den, og den ble fřrt bort i řdemarken.

 

Meningen synes klar.  Forsoningen inkuderer bĺde tilgivelse for synd ved blodofferet, og ogsĺ fjernelse av synd.  Hvis forsoningen ikke inkluderer bĺde tilgivelse og fjernelse av synd, vil vĺr fremtid, som sagt tidligere, virkelig vćre uhyggelig!

 

Den ĺndelige fullbyrdelse av forsoningsdagen vil fortsette inntil det ikke finnes noen synd tilbake i Guds rike.  All synd vil vćre innesperret i ildsjřen.

 

Sytti uker er tilmĺlt ditt folk og din hellige stad til ĺ innelukke frafallet og til ĺ forsegle synder og til ĺ dekke over misgjerning og til ĺ fřre fram en evig rettferdighet og til ĺ besegle syn og profet og til ĺ salve et Aller-helligste.  (Dan.9:24)

 

”... til ĺ forsegle synder”!   Det dreier seg ikke om skyld, men slutten pĺ synd, dvs. pĺ syndig atferd.

 

Hvis det er slik at vi ikke er frelst, eller forlřst, fřr Satans makt er brutt i vĺr personlighet, mĺ vi spřrre: Hvordan, nĺr og hvor vil vĺr forlřsning fra fiendens hĺnd finne sted?

 

”Nĺr” finner vi i Matteus, kap.13.

 

Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gĺ ved enden pĺ denne tidsalder.  Menneskesřnnen skal sende ut Sine engler, og de skal sanke ut av Hans rike alt som volder anstřt, og de som lever i lovlřshet.  (Matt.13:40,41)

 

”Hvor” stĺr det ikke noe om.  Jeg er av den oppfattelse at forlřsning kan finne sted bĺde i den ĺndelige verden eller pĺ jorden.  Peter skriver at tiden er kommet for at Gud skal dřmme de dřde og de levende.  Siden dom faller over Satan og hans gjerninger, kan vi dermed utlede at forlřsning fra fiendens hĺnd ikke er bundet av stedet hvor vi befinner oss nĺr befrielse finner sted.

 

”Hvordan” innebćrer hele den guddommelige nĺde som er skjenket oss ved Jesus Kristus.  Forlřsningens program starter med forsoningen ved Jesu blod.  Vi mĺ bli tilgitt, hvis vi vil starte pĺ frelsens program.  Kristus forberedte et sted for oss ved ĺ dř pĺ korset, ved ĺ stige opp til Faderen, og der rense helligdommen i himmelen.

 

Vi mĺ huske pĺ at sluttresultatet ved ĺ fřre oss fram til Jesu Kristi bilde, og inn i fullkommen hvile i Faderens Person og vilje, nřdvendiggjřr ikke bare at synden fjernes fra vĺr personlighet, men at Kristus ogsĺ formes i vĺr personlighet.  Fjernelsen av synd og formingen av Kristus arbeider sammen for ĺ skape den nye personlighet i Guds bilde og vilje.

 

Gud har tilveiebrakt stor nĺde og hjelp for at vi skal kunne bli delaktig i guddommelig natur.

 

Vi har adgang i břnnen til det aller helligste sted i himmelen for ĺ fĺ guddommelig visdom og styrke sĺ vi kan seire over den onde.

 

Vi har den nye fřdsel, hvor Guds sćd plantes i oss.

 

Vi har Helligĺnden som bor i oss.

 

Vi nćres av Kristi legeme og blod nĺr vi velger ĺ adlyde Helligĺnden uavlatelig.

 

Vi har Jesu Kristi blods dekke til ĺ beskytte oss nĺr Guds dom faller pĺ verdens avguder.

 

Vi har GT og NT til ĺ veilede oss.

 

Vi har Jesu apostlers vitnesbyrd.

 

Vi har vanndĺpen som tegn pĺ at vi er vasket rene fra vĺre synder og nĺ vil tjene Herren.

 

Vi regner oss for korsfestet med Kristus og lćrer nĺ ĺ leve av Hans liv.

 

Vi har fellesskap med andre disipler.

 

Vi har Helligĺndens gaver og tjenester.

 

Vi har eksempler fra GTs menn og kvinner.

 

Snart vil vi oppleve fylden av Faderens og Sřnnens iboen i oss, og deretter et syndefritt legeme fra himmelen som vil overkle vĺrt oppstandne kjřtt og ben legeme.

 

Men er det noe vi mĺ gjřre for ĺ bli forlřst fra fiendens hĺnd?

 

Ja.  Vi mĺ be uten opphřr.

 

Vi mĺ meditere daglig i Skriften, hvis de er tilgjengelige for oss, og adlyde det som stĺr skrevet med Guds Ĺnds hjelp.

 

Vi mĺ legge til vĺr tro hřy moralsk standard, kunnskap, selvkontroll, utholdenhet, gudfryktighet, broderlig venlighet, kjćrlighet, tĺlmodighet og frimodighet.

 

Vi mĺ vćre nřye med ĺ adlyde Kristi og apostlenes bud, sĺ vel som det Herren har talt personlig til oss om.

 

Vi mĺ kunne tĺle trengsler.

 

Vi mĺ bekjenne vĺre synder og vende oss bort fra dem, slik Helligĺnden leder oss.

 

Vi mĺ samles sĺ ofte vi kan med brennende hellige.

 

Vi mĺ fremstille vĺre legemer som et ĺndelig offer for ĺ kunne kjenne Guds vilje.

 

Vi mĺ gi av vĺre materielle eiendeler slik Herren leder oss.

 

Vi mĺ sřke Jesu visdom og vilje for hver eneste beslutning vi tar dag som natt.

 

Vi mĺ fornekte oss selv, ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus Kristus til enhver tid.

 

Vi mĺ leve et rettferdig, hellig, lydig liv, og alltid řke i innvielse, ĺrvĺkenhet og integritet.

 

Alt dette er hva det vil si ĺ vćre en seirende hellig, og ĺ arbeide ut vĺr frelse med frykt og beven.  Det er noen som gjřr dette, og de gjřr fremskritt i forlřsningens program.

 

Den standard som forkynnes i Amerika, og sĺ vidt jeg forstĺr i de fleste menigheter i vesten, er langt under det ovenstĺende.  Fremtiden vil ĺpenbare Guds holdning overfor oss, og den frelse Han har forberedt for oss.  Vi er blitt beseglet for ĺ kunne bli bevart og befridd pĺ den store dag.

 

Hver den som velger ĺ leve som en disippel, og som arbeider pĺ sin frelse med frykt og beven, vil arve alt det som Faderen gjřr nytt i Jesus Kristus.  Gud skal vćre hans Far, og han skal vćre Guds sřnn.

 

Ildsjřen vil ikke ha noen autoritet over ham eller henne.  De er blitt forlřst fra fiendens hĺnd og forvandlet til Guds bilde.