DEN KOSTELIGE PERLE

The_Pearl_of_Great_Price__DEN_KOSTELIGE_PERLE

DEN KOSTELIGE PERLE

 

3 andakter

  fra ”Femtito temaer vedrřrende Guds rike”

 samlet og redigert av Edvard J. Reiter

 

Trumpet Ministries, Inc., Copyright Š 2008 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel”  1988

 

Innholdsfortegnelse

 

Dag 1:  Fřdt av Gud

Dag 2:  Lammets brud

Dag 3:  Kristus – Hode og kropp

Dag 4:  Herrens komme

Dag 5:  Forsoningsdagen

Dag 6:  Disippelen

Dag 7:  Evig liv

Dag 8:  Tro

Dag 9:  Herrens fester

Dag 10: Fřrstegrřden av bruden

Dag 11: Nĺde og tro versus Moseloven, ikke versus rettferdig livsfřrsel

Dag 12: Den store trengsel

Dag 13: Bilde og forening

Dag 14: Israel

Dag 15: Dommere over mennesker og engler

Dag 16: Kristi domsstol

Dag 17:  Guds rike

Dag 18:  Ĺpenbaringen av Guds sřnner

Dag 19:  De frelste nasjoner

Dag 20:  Den seirende

Dag 21:  Oppstandelsen

Dag 22:  Lidelse og herlighet

Dag 23:  Overlevelse og trygghet, glede og tilbedelse, herredřmme

Dag 24:  Guds tempel

Dag 25:  Forlřsningens tre stadier

Dag 26: Guds trone

Dag 27:  To begynnelser

Dag 28:  To slags rettferdighet

Dag 29:  Krig

Dag 30:  Guds vitne

Dag 31:  Arbeid pĺ din frelse

 

 

Dag 1:  Fřdt av Gud

 

Den idé om ĺ bli fřdt av Gud, eller ĺ bli fřdt pĺ ny, har etterhvert fĺtt den betydning at det har ĺ gjřre med ĺ akseptere teologiske fakta vedrřrende Jesus Kristus.  Mange amerikanere hevder ĺ vćre fřdt pĺ ny.   Men det er dessverre lite i deres liv som vitner om at Guds rike er i funksjon i deres liv.  Det er vanskelig ĺ fĺ řye pĺ den nye skapning.

 

Det er to aspekter nĺr det gjelder ĺ ha Kristus i oss.  Det fřrste aspekt er unnfangelsen og dannelsen av den guddommelige natur i oss.  For at dette kan skje mĺ vi ta opp vĺrt personlige kors og fřlge Mesteren, og la Helligĺnden lede oss i  korsfestelsen av vĺr adamittiske personlighet.  Kristus formes i oss ved at tjenestene i Kristi kropp fungerer.

 

Det andre aspekt nĺr det gjelder Kristus i oss er Faderens og Sřnnens komme for ĺ bo evig i vĺr forvandlede indre natur.  Gud vil aldri bo i Adam.  Han vil vandre med Adam i paradiset, men Han vil ikke bo i Adam.  Faderens eneste hus er Jesus Kristus.  Det er bare nĺr Kristus er blitt formet i oss at Gud kan bo i oss.  For Han bor i Kristus i oss.

 

Dagens skriftsted:  1.Pet.1:23

 

Břnn:  Far, la alt som hender i dag vćre med pĺ at den nye skapning inne i meg vokser opp og modnes.

 

Dag 2:  Lammets brud

 

Kristus er Pĺskelammet. Det viktige aspekt ved jřdenes utgang fra Egypt dreiet seg ikke om menneskenes flukt fra fysisk slaveri.  Det sentrale med flukten er Pĺskelammet.  Jřdene forlot slaveriet i Egypt og lot seg slavebinde til demoner.  Men den som spiser Pĺskelammet og lever ved Ham, er for alltid fri fra slaveri.  Det eneste frie individ er den person som er Jesu Kristi slave – slik den islandske dikter, Halgrímur Pétursson, sier. 

 

Nĺr det slaktede Lam kommer til syne pĺ himmelens skyer, vil ”gribbene” som lever av ĺ spise Hans kjřtt og drikke Hans blod, bli rykket opp for ĺ vćre sammen med Ham i all evighet.  Korrekt undervisning vil aldri kunne oppreise noen for ĺ mřte Kristus i luften.  Det er Hans kropp og blod i oss som vil oppreise oss.

 

Det er viktig ĺ fĺ et glimt av kraften i den kjćrlighet som motiverer Lammet i Hans behandling av menigheten.   Intensiteten i den guddommelige kjćrlighet vil forandre vĺr forstĺelse av den nye pakt – sćrlig nĺr det gjelder  nattverden.  Solomos hřysang vil bli virkelig for oss.

 

Dagens skriftsted:  Joh.17:21

 

Břnn:  Far.  Jeg vil heller vćre en Jesu Kristi slave enn ĺ vćre en fri person som lever i min egen styrke og visdom.  Hjelp meg i dag med ĺ leve av Din Sřnns kropp og blod.

 

Dag 3:  Kristus – Hode og kropp

 

I sannhet kan menighetens tidsalder bli kalt ”Hovmotets og overmotets tidsalder”.  Vi har tatt saken i vĺre egne hender.  I stedet for ĺ vente pĺ ledelse fra Hodet, har vi framturet i vĺr egen visdom, styrke og talenter for ĺ utfřre Guds rikes arbeid.  Vi er som en person som er hjemsřkt og handicappet av en alvorlig motorisk sykdom.  Pĺ den ene side er vi lammet.  Pĺ den annen side er vĺre bevegelser ute av kontroll.  Dette er ikke ĺ dřmme for hardt.  Det er sannheten!

 

Det er ĺ hĺpe at det i vĺr tid vil finnes noen lemmer pĺ Kristi kropp som helt og absolutt vil nekte ĺ legge hĺnden pĺ Guds herlighets ark.  De vil se pĺ Jesus i stedet for pĺ dem selv.  De vil hřre endetidens kall fra Guds Hellige Ĺnd: ”Ikke ved makt, men ved Min Ĺnd, sier Herren”.  De vil vente pĺ at Herren sier til dem hva de skal gjřre.

 

Vil du og jeg vćre blant dem som holder opp med ĺ vandre i vĺre egne gjerninger og gĺ over i Guds hvile – der hvor vi er sĺ tett forbundet med Hodet at vi besvarer alle Hans řnsker, pĺ samme mĺte som nĺr det gjelder en sunn kropp, hvor lemmene řyeblikkelig besvarer hjernens ordrer?

 

Dagens skriftsted:  1.Kor.12:12

 

Břnn:  Far, som lem pĺ Kristi kropp ber jeg Deg om ĺ lede meg inn der hvor Du vil jeg skal vćre og passer best inn.

 

Dag 4: Herrens komme

 

Vi mĺ holde opp med ĺ undervise om slikt som ikke stĺr skrevet helt tydelig i evangeliene, epistlene og Ĺpenbaringsboken.  Vĺr ikke-skriftmessige undervisning om at Herren vil vende tilbake fřr Hans annet historiske komme, for ĺ rykke de hellige opp sĺ de vil slippe ĺ lide, har en negativ virkning nĺr det gjelder de troendes ĺndelige modning.  De forblir som dumme, udisiplinerte barn som hopper opp og ned mellom kirkebenkene i hĺp om at de kan bli bortrykket hva tid det skal vćre for ĺ mřte Herren i luften.

 

En forferdelig moralsk tid venter oss i horisonten.  De troende er simpelthen ikke forberedt for de katastrofer som venter oss i Amerika.  De vil ikke kunne vćre vitner om Guds trofaste beskyttelse.  De vil skrike i angst sammen med de ufrelste, fordi de ikke har forberedt seg pĺ ĺ bli stĺende pĺ den onde dag. 

 

Den ikke-skriftmessige myte om ”bortrykkelse hvert řyeblikk det skal vćre” etterlater dem uforberedt for den onde dag – i direkte motstrid mot Paulus’ formaning i Efeserbrevet om ĺ forberede oss for denne dag.

 

Dagens skriftsted:  1.Tess.1: 6,7

 

Břnn:  Far, Forbered meg for Herrens komme, slik at jeg kan stĺ som et trofast vitne om Din herlighet.

 

Dag 5:  Forsoningsdagen

 

Som en erfaren kristen kan det vćre at syndene og opprřret i din personlighet nĺ trer fram og blir synlige.  Du skal ikke ignorere Helligĺndens ledelse og hevde at Gud bare ser deg i Kristus.  Dette er ikke framgangsmĺten i Det Nye Testamente.  Det finnes bare to mĺter et menneske kan leve pĺ – i kjřdet eller i Helligĺndens liv.  Det er Guds vilje at alle mennesker skal vandre i Guds Hellige Ĺnd, og ikke i deres kjřd.

 

Det er din oppgave ĺ vandre i Guds Ĺnd hver eneste dag.  Det er Helligĺndens oppgave ĺ bringe deg i erkjennelse av dine synder.  Det er derfor ditt ansvar ĺ samarbeide med Ĺnden nĺr Han istandsetter deg til ĺ dřde synden eller opprřret som nĺ er i fokus.  Denne prosess er en evig dom over synd.

 

Nĺr du én gang har bekjent din synd og vendt deg bort fra den med Herrens hjelp, vil den aldri igjen bli nevnt for deg.  Det er en evig dom.  Men hvis du ignorerer Ĺndens advarsel og ikke bekjenner din synd, og ikke sřker Herrens hjelp med ĺ vende deg bort fra den, vil du bli dřmt for din ulydighet ved Kristi domstol.  La ingen narre deg.

 

Dagens skriftsted:  Gal.6:7.8

 

Břnn:  Far, befri meg fra all synd.

 

Dag 6:  Disippelen

 

Man kan vćre en amerikansk kristen med alt hva man forstĺr under den benevnelse, og dog ikke vćre en Jesu Kristi disippel.  En Jesu Kristi disippel er et individ som i sitt hjerte har kommet ut fra verden, som sier nei til seg selv og sřker Kristus med hele sin styrke.  Hele hans liv – alle deler av det – har Jesus som det absolutte Sentrum.

 

En disippel vil si nei til enhver forfremmelse pĺ arbeidet hvis han mener at det pĺ noen som helst mĺte vil berřre hans hengivelse til, og etterfřlgelse av, Jesus.   Han lćrer, lćrer, lćrer hver eneste dag hva det vil si ĺ vandre med Gud.  Hver dag řker hans forstĺelse av hva som er godt og ondt, og hans evne til ĺ fravelge det onde og velge det gode.

 

Hver dag blir hans naturlige styrke brutt, og han lever mer og mer ved Guds styrke og visdom.  Han blir matet med den skjulte manna – Kristi kropp og blod.  Det finnes absolutt intet i hans liv, ingen ting, ingen relasjon, ingen aktivitet eller omstendighet som han ikke er villig til ĺ overgi til Kristus řyeblikkelig, hvis han blir bedt om det.  Han befris fra all avgudsdyrkelse.

 

Dagens skriftsted:  Luk.14:26,27

 

Břnn:  Far, hjelp meg fra i dag ĺ bli en mer trofast og hengiven Jesu disippel.

 

Dag 7:  Evig liv

 

Nĺr vi mottar Kristus som vĺr Frelser blir vi gitt en del av evig liv.  Sĺ starter kampen.  Vĺr syndige natur řnsker ĺ bibeholde dens egne idéer og liv.  Det evige liv som er i oss řnsker ĺ forřkes, slik at vĺrt fellesskap med Gud mĺ bli styrket.

 

Dřd og liv kjemper hver eneste dag for herredřmme over oss.  Hvis vi adlyder Gud i alle ting, lever som en kristen skulle gjřre og holder Kristi og Hans apostlers bud,  vil Gud befri oss fra synd og opprřr litt etter litt.  Hver slik befrielse fra ĺndelig dřd vil forĺrsake at det ĺndelige liv vil řke i oss.  Hvis vi ikke holder Kristi og Hans apostlers bud, hvis vi ikke lever slik en kristen skulle gjřre, er vi ikke i prosesssen med befrielse fra synd.  Da stĺr vi i fare, som i lignelsen om sĺmannen, ĺ miste livet som ble gitt til oss.  De ti jomfruer gikk avsted for ĺ mřte Herren.  Fem av dem hadde ikke nok olje – Guds liv.  De ble nektet adgang til Herren.

 

Dagens skriftsted:  1.Tim.6:12

 

Břnn:  Far, hjelp meg ĺ verdsette det evige liv mer enn jeg gjřr nĺ, og hjelp meg ĺ etterstrebe det.

 

Dag 8:  Tro

 

Nĺr Hebreerbrevets forfatter taler om tro, bruker han Det Gamle Testamentes helter som illustrasjon.  Han viser pĺ den mĺte at den ny-testamentlige tro ikke dreier seg om tro pĺ teologiske fakta, hvor korrekte de enn mĺtte vćre.  Aldri understreker han hvor korrekt deres lćre var.  Aldri blir viktigheten av aggresiv tro understreket for ĺ kunne avgjřre hva de synes Gud burde gjřre, og deretter utfordre Ham til ĺ gjřre dette.

 

Hebreerbrevets ellevte kapitel – troskapitlet – dreier seg ikke om den magi vi tenker pĺ i dag, hvor vi mener at vi kan tenke pĺ, eller uttale det vi řnsker, og at det skjer magisk.  Den tro som illustreres i Hebreerbrevet er ikke naturlig tro, som nĺr vi setter oss ned i en stol og tror at den vil bćre oss.

 

Nei, tro er lydighet mot den visjon som Gud har gitt oss, fordi vi forstĺr at Gud er en belřnner av dem som sřker Ham med iver.  Bibelsk tro kommer ikke fra menneskets sjel, men fra Guds Hellige Ĺnd som en gave, slik at vi kan gjřre Guds vilje.  Vi oppfordres til ĺ vćre nřkterne i henhold til det mĺl av tro som Gud har gitt oss.

 

Dagens skriftsted:  Rom.12:3

 

Břnn:  Far, gjřr min tro slik at den fĺr meg til ĺ vandre i rettferdighet, hellighet og lydighet mot Deg.

 

Dag 9:  Herrens fester

 

Den opprinnelige synd var Satans egenvilje.  Hans selvpromovering er kilden til all annen synd.  Sĺ lenge vĺr egenvilje fĺr rĺde, eller vĺr kristne eller tjenstlige vilje fĺr rĺde, vil vi řdelegge Guds arbeid rundt oss.  Vi kan tale i tunger, profetere, gjřre mirakler – alt i Jesu navn.  Tusener av sjeler kan bekjenne tro pĺ Kristus.  Men pĺ den dag vil vi fĺ hřre:  ”Gĺ bort fra Meg”.

 

Det střrste problem for kristendommen til alle tider er egenviljen hos tjenesten og folket.  Det var egenviljen hos pavene, prestene og de protestantiske konger og dronninger som foranlediget millioner av martyrers dřd – de som nektet ĺ břye seg inn under disses vilje.  Det er egenviljen som frambringer tumult og splittelse i store som smĺ menigheter.

 

Inntil vi er villige til ĺ la Gud korsfeste vĺr egenvilje, er vi en fiende av Gud og mennesker.  Det som mest av alt kjennetegner det menneske som vandrer i den adamittiske naturs liv, er at han insisterer pĺ ĺ fĺ sin egen vilje.  Han vil bli som et barn i affekt hvis han ikke fĺr sin vilje.

 

Dagens skriftsted:  Matt.13:41

 

Břnn:  Far, gi meg lengsel etter ĺ gjřre Din vilje, og ĺ kunne gjřre den med glede

 

Dag 10:  Fřrstegrřden av bruden

 

Hver og én av oss har sitt eget merke – et merke vi har fĺtt ved verdens tilblivelse.  Vi vil bli evig glade og tilfredse nĺr vi finner vĺr forutbestemte plass i Guds rike, hva enten det dreier seg om en topp-post eller en plass lenger nede i rekkene.  Hverken personlig ćrgjerrighet eller dovenskap er tillatt i Guds rike.  Hvis vi ikke med glede kan feie opp hestenes etterladenskaper i den kongelige parade, vil vi aldri fĺ en plass i fronten.

 

Forutbestemmelse er ikke en automatisk ting.  Hvis vi ikke er omhyggelige med ĺ bruke Guds rikes talenter som vi har mottatt – hva enten det dreier seg om ti, fem, eller ett – vil det vi har fĺtt bli fjernet fra oss og gitt til en annen.  Vi selv vil bli kastet ut i det ytre mřrke.  Dette er hva Gud helt tydelig har sagt. 

 

Derfor gir vi slipp pĺ alt.  Vi glemmer det som ligger bak, og presser fram mot det mĺl som Gud har satt foran oss individuelt.   La hver og én av oss ha dette sinn, for dette er Jesu ydmyke sinnelag.

 

Dagens skriftsted:  Ĺpb.3:4

 

Břnn:  Far, den plass Du har valgt for meg er den beste for meg.  Hjelp meg ĺ kunne gi slipp pĺ alt som hindrer meg fra ĺ nĺ fram til dette mĺl.

 

Dag 11:  Nĺde og tro versus Moseloven, ikke versus rettferdig livsfřrsel

 

Evangeliske forkynnere har vćrt trofaste i deres undervisning om Jesu forsoningsblod, Hans korsfestelse og legemlige oppstandelse, og Hans gjenkomst i herlighetsskyer med Sine hellige engler.  Men pĺ denne solide klippe er det blitt konstruert en mytologi vedrřrende en ”nĺdetilstand” som vil fřre til en evig residens i himmelen.  Denne mytologi kan overhodet ikke understřttes ved en objektiv lesning av Det Nye Testamente. 

 

Det er sant at Gud tilgir oss vĺre synder ved Kristi blod nĺr vi kommer til tro pĺ Jesus Kristus.  Men  da gĺr Helligĺnden řyeblikkelig i gang med ĺ lede oss til ĺ dřde vĺr syndige natur, slik at vi kan forlřses til ĺ vandre i et nytt levnet.

 

Vi forblir uten fordřmmelse forutsatt at vi forblir i Kristus og fřlger Helligĺnden hele tiden.   All annen undervisning vil fřre den troende inn under guddommelig dom, med mulighet for totalt tap av arv som fřlge.

 

Dagens skriftsted:  Titus 2:11,12

 

Břnn:  Far, skjenk meg i dag en klar forstĺelse av nĺde som hjelp til ĺ forbli i prosessen med moralsk forvandling.  Frambring evig frukt ut fra denne forvandling i meg.

 

Dag 12:  Den store trengsel

 

Lćren om ”bortrykkelse” for ĺ unngĺ lidelse viser at denne lćre ikke er av Gud.  Den er populćr blant dem som lever i den adamittiske natur.  De řnsker ĺ redde deres liv.  Dette er motivet for lćren om bortrykkelse. 

 

Den sanne hellige konsentrerer seg om ĺ behage Herren.  Han er ikke redd for ĺ mĺtte lide.  Han omfavner korset, og er villig til ĺ lide Kristi lidelser og ĺ bli likedannet med Hans dřd pĺ korset.

 

Nĺr vi hřrer mennesker som taler om ĺ slippe unna den store trengsel og Antikrist, vet vi at de ikke hřrer fra Herren og presser pĺ for ĺ bli dypere forenet med Ham.  De forsřker ĺ bevare deres egen komfortable levemĺte.  Den seirende hellige frykter ikke lidelse eller dřd.  Hans střrste frykt er at han ikke vil behage Jesus i ett eller annet omrĺde i sitt liv.  Er ikke dette sannheten?

 

Sĺ la oss vende oss bort fra det ikke-skriftmessige hĺp om ĺ bli bortrykket for ĺ slippe for trengsel.  Ikke bare er en slik undervisning fullstendig uten bibelsk fundament.  Det er ganske enkelt det adamittiske menneske som forsřker ĺ redde sitt liv i stedet for ĺ miste det i Kristus.

 

Dagens skriftsted:  Ap.Gj.14:22,23

 

Břnn:  Far, hjelp meg ikke ĺ frykte for lidelse, men i stedet frykte Deg pĺ en slik mĺte at det vil frambringe en lydig ĺnd inne i meg.  Lćr meg ĺ miste mitt liv, og ikke spare det.

 

Dag 13:  Bilde og forening

 

Frelsens mĺl har to sider.  Den fřrste side dreier seg om ĺ ligne Jesus Kristus – fřrst det moralske bilde, og til sist – ved Hans gjenkomst – det fysiske bilde.  Den andre side nĺr det gjelder frelsens mĺl er en uforstyrret hvile i sentrum av Guds Person og vilje.

 

Ĺ vćre i Kristi bilde, men ikke ĺ hvile i Faderens Person og vilje, ville bety ĺ frambringe en opprřrsk kristus inn i universet.  Satan řnsker ĺ vćre som Den Hřyeste, men vil aldri vćre tilfreds med ĺ hvile i Faderens vilje.  Vi hřrer kristne i dag som sier at de řnsker kraft.  Dette er et farlig řnske.  Vi skulle si at vi řnsker ĺ vćre i Herrens bilde, og ĺ vćre i sentrum av Guds vilje.

 

Ĺ vćre i Kristi bilde og ĺ hvile i Gud har intet ĺ gjřre med ĺ komme i himmelen eller med ĺ ha makt med Gud.  Vi presser ikke fram i Kristi bilde og forening med Gud gjennom Kristus for at vi skal fĺ kraft eller at vi řnsker ĺ tjene.  Vi presser fram i Kristi bilde og uforstyrret hvile i Gud for at vi kan behage Gud og tjene Ham i Hans rike.

 

Dagens skriftsted:  Rom.8:29

 

Břnn:  Far, fřr meg inn i forening med Deg.

 

Dag 14:  Israel

 

Oljetreet er Jesus Kristus.  Pĺ ett tidspunkt var oljetreet, Kristus, hos Abraham, Isak, Jakob og Jakobs sřnner.  Deretter, da Kristus kom til jorden, tok mange jřder ikke imot Ham, og ble dermed avkuttet fra oljetreet.  Men en rest mottok Kristus og forble i oljetreet.  Noen ganger glemmer de troende at den fřrste kristne menighet, Kristi legeme, besto av fem tusen jřder, hvor alle holdt Moseloven.

 

I dag bestĺr oljetreet av en rest av jřder og en rest av hedninger.  Paulus sa imidlertid helt tydelig at etter at det fulle antall hedninger er blitt innpodet i oljetreet, vil Gud igjen vende seg til Israels fysiske land og folk.

 

Paulus sa i Romerbrevet at ”hele Israel skal bli frelst”.  Paulus sa ogsĺ i Romerbrevet at det ĺ tilhřre Israel er ved lřfte.  Sĺ det sanne Israel inkluderer alle som Gud har utvalgt.  Én gang gjaldt dette bare det fysiske Israel.  Deretter en rest av det fysiske Israel og en rest av hedningene.  Og til sist det fysiske Israel nok én gang.

 

Dagens skriftsted:  Rom.11:17,18

 

Břnn:  Far, gi meg i dag en bedre og klarere forstĺelse nĺr det gjelder oljetreet og min plass i det.

 

Dag 15:  Dommere over mennesker og engler

 

I dag er det dommens tid for oss kristne.  Dommen starter med Guds familie.  Alt som er verdslig i oss, alle synder og all lidenskap i vĺrt kjřtt og i vĺr sjel, all urenhet i vĺr ĺnd, all vĺr egenvilje og selvopptatthet, mĺ erkjennes og bekjennes innfor Herren.

 

Vi mĺ fullstendig avstĺ fra all synd og alt opprřr.  Nĺr vi gjřr dette, utřves en evig dom pĺ vĺre vegne.  Herren tilgir oss.  Deretter fjerner Helligĺnden kjćrligheten til verden, kjćrligheten til synd og kjćrligheten til oss selv fra oss.  Intet ĺndelig mřrke tillates ĺ forbli i Kristi kropp.  Lammets brud mĺ vćre uten plett eller rynke – ikke ved tilregnelse, men ved en virkelig befrielse.

 

Alt som vi ikke bekjenner og gir avkall pĺ nĺr Helligĺnden minner oss, er en avgud.  I Guds rike finnes ingen avgudsdyrkere.

 

Gud stĺr klar nĺ til ĺ utřve en evig dom i hver troende som er villig til ĺ samarbeide med Helligĺnden.  Be og du skal fĺ!

 

Dagens skriftsted:  Luk.22:29,30

 

Břnn:  Far, dřm meg nĺ, og ikke senere.  La denne dom gjřre meg til et sant vitne om Din vilje og mĺte, slik at andre kan fĺ ĺ se hva som er godt og hva som er ondt.

 

Dag 16:  Kristi domstol

 

Det eksisterer i dag en enorm forvirring over hva som venter den kristne ved Kristi domstol. De fleste evangeliske lćrere hevder at den troende har intet ĺ bekymre seg over, fordi han eller hun er ”frelst av nĺde”.  Dette er som ĺ si hva Satan sa i Edens have:  ”Du skal visselig ikke dř.”

 

Vi skal alle framstilles ved Kristi domstol.  Det gode vi har gjort vil bli gitt til oss.  Det dĺrlige vi har gjort vil bli gitt til oss.

 

Gud ved Jesus Kristus gir oss anledningen til ĺ forandre hva vi sĺr, slik at vi pĺ oppstandelsesdagen vil hřste evig liv.  Hvis vi ikke griper fatt i denne nĺde med forandring, vil vi bli dřmt for ĺ ha neglisert vĺr store guddommelige frelse.  Som et resultat av dette vil vi bli straffet meget hardt – ja, vi kan faktisk befinne oss i sjřen som brenner med ild og svovel. 

 

Satan sier til de troende:  ”Du skal visselig ikke dř.”  Han sa dette til Adam og Eva.  Men de dřde, og alle deres etterkommere er blitt fřdt i slaveri til synd.

 

Dagens skriftsted:  2.Kor.5:10

 

Břnn:  Far, befri meg i dag pĺ et dypere plan enn hittil fra det som sĺr dřd, og hjelp meg ĺ sĺ det som vil hřste evig liv.

 

Dag 17:  Guds rike

 

Det som Gud skaper nĺ er et kongedřmme.  Hensikten med Kristi kongedřmme er ĺ fjerne synden fra jorden, og deretter ĺ forhindre at den vender tilbake.  Dette er ĺrsaken til at vi mĺ seire over synd og opprřr i vĺr egen personlighet, fřr vi kan fĺ adgang til ĺ bli del av Guds rike pĺ jorden.

 

Det er ingen idé for Gud ĺ gi oss paradiset tilbake hvis det ikke finnes et kongedřmme som er sterkt nok til ĺ forhindre synd fra ĺ trenge inn igjen.  Dette er grunnen til at Gud opptrener seirende hellige – hellige som ved Kristus har blitt i stand til ĺ seire over hver makt som rettes imot dem. De vil sitte pĺ Jesu Kristi trone og vil dřmme engler og nasjonene.  De vil regjere i all evighet fra deres hovedkvarter som er det nye Jerusalem.

 

Hensikten med den nye pakt er ikke ĺ fřre oss til himmelen.  Det er ĺ skape Kristus i oss slik at vi vil bli i stand til ĺ hjelpe oss selv og andre til ĺ bevare paradiset nĺr vi igjen fĺr det tildelt for annen gang.

 

Dagens skriftsted:  Ap.Gj.28:31

 

Břnn:  Far, utrader fra mitt sinn de religiřse tradisjoner og skap i meg en sann og klar forstĺelse av hva Guds rike dreier seg om.

 

Dag 18:  Ĺpenbarelsen av Guds sřnner

 

Det er Guds vilje at du og jeg fřlger Jesus Kristus i stĺlsatt rettferdighet, nidkjćr hellighet og total lydighet overfor Faderen.  Vi mĺ be hver eneste dag at vĺr personlighet vil bli forvandlet pĺ den mĺten. Bare modne troende vil bli oppreist nĺr Herren vender tilbake, bli samlet til Ham i luften, for deretter ĺ stige ned med Ham for ĺ forlřse den materielle skapelse som er i ytterste nřd.

 

De umodne troende vil ikke bli oppreist nĺr Herren vender tilbake.  De vil heller ikke bli samlet sammen hos Ham i luften.  Hvorfor ikke?  Fordi denne fřrste oppstandelse er for dem som tilhřrer det kongelige presteskap, for soldatene i Kristi hćr, for Kristi brřdre som er blitt tildelt den nřdvendige autoritet for ĺ kunne dřmme, for lemmene pĺ legemet til Herrens Tjener som vil bringe rettferdighet til nasjonene.   Det er disse som vil oppreises i den fřrste oppstandelse.  Alle andre ville bare bringe forvirring i Guds arbeid – pĺ samme mĺte som de umodne gjřr i dag.

 

Hvis du řnsker ĺ bli ĺpenbart for skapelsen pĺ den dag, begynn fra nĺ av ĺ fřlge Guds Ĺnd.  Sĺ mange som ledes av Guds Ĺnd, er Guds sřnner.

 

Dagens skriftsted:  Rom.8:19

 

Břnn:  Far, la dagen i dag bli en ny begynnelse hvor jeg gjřr evig framgang i ĺ bli ledet av Guds Ĺnd.

 

Dag 19:  De frelste nasjoner

 

Noen ganger blir vi fortalt at det venter oss edelstener i himmelen.  Dette hřrer inn under myten om en evig residens i den ĺndelige verden.  Sannheten er at vĺr arv er mennesker, fordi vi er medarvinger med Kristus.  Sannheten er at den eneste arv som er verdt ĺ ha er fřrst Herren (alltid den viktigste arv nĺr det gjelder det kongelige prestedřmme), og deretter mennesker.  Alt annet kommer i annen rekke.

 

De hellige vil for evig regjere over menneskeslekten, fordi Kristus er i dem og Gud er i Kristus.  Nĺr derfor alle er blitt underlagt Jesus Kristus, vil Faderen vćre Alt i alle.  Dette er hjulet i hjulet, slik det stĺr beskrevet i Esekiels bok.  Jordens nasjoner vil vandre for evig i Guds lys som strřmmer fra de hellige personer hvor Lammet er iboende.  Guds og Lammets trone er i dem for alltid.

 

Var det ikke noen nasjoner med frelste mennesker, ville det ikke vćre noen arv.  Vi ville vćre prester uten noen ĺ elske og tjene.  Vi ville vćre konger uten noen ĺ regjere og ĺ veilede.

 

Dagens skriftsted:  Ĺpb.21.24

 

Břnn:  Far, gi rom i mitt hjerte i dag for de frelste nasjoner, og gjřr det slik at jeg vil verdsette denne arv.

 

Dag 20:  Den seirende

 

Hva betyr det ĺ vćre fullkommen hver dag?  Det betyr ganske enkelt at vi har bedt og vist lydighet gjennom dagens utfordringer.  Vi vandrer ikke omkring under fordřmmelse.  Vi priser Herren og lever i seier ved Ham. Lammets blod bevarer oss uten fordřmmelse, selv om vi ennĺ ikke er fullendte.

 

Hvis Gud taler til oss om begjćrlighet, mĺ vi bekjenne vĺr begjćrlighet, frasi oss denne med besluttsomhet, motta tilgivelse, og med Helligĺndens hjelp vende oss bort fra den.  Begjćrligheten vil dř i oss hvis vi virkelig řnsker det. Ĺrsaken til at mennesker ikke blir befridd fra synd er at de ikke bekjenner synden spesifikt, og frasier seg den med besluttsomhet.

 

Hvis du har bekjent synden og frasagt deg den, og den allikevel ikke forsvinner řyeblikkelig, sĺ mist ikke motet av den grunn.  Du er i en kamp.  Fortsett med ĺ bekjenne og gi avkall pĺ synden, ikke febrilsk, men med en holdning av lovprisning og tillit til Kristus.  Og snart vil du fĺ erfare at begjćrligheten  i din personlighet er blitt brutt.  Vĺr tro er den seier som overvinner verden.

 

Dagens skriftsted:  Ĺpb.21:7

 

Břnn:  Far, lćr meg ĺ gĺ pĺ en effektiv mĺte i krig , og forvandle meg til ĺ bli en Guds kriger som er blitt testet i kamp.

 

Dag 21:  Oppstandelsen

 

Kristne sier ofte at de řnsker en evig bolig i himmelen nĺr de dřr.  Vi har oppfunnet en slik verden  med alt det vi mener er řnskverdig.  Dog omtales denne verden som vi tenker pĺ som himmel, nesten ikke i hele Skriften.

 

Sannheten er at vi burde ikke vćre sĺ opptatt med hva som skjer nĺr vi dřr.  Skriften sier nesten ingenting om dette.  Det som virkelig teller er hva som vil hende med oss nĺr vĺre kropper oppreises fra de dřde.  Forlřsningens viktigste mĺl er antakelsen av vĺre kropper, sĺ de blir fylt med Guds liv.  Apostelen Paulus lengtet etter dette, slik at han ville bli fri fra all tilbřyelighet til synd.

 

De som lever i total innvielse til Jesus vil bli oppreist (eller forvandlet) nĺr Han vender tilbake, og deretter vil de bli ikledd Guds herlighet.  Dette fullender deres forlřsning.  Deretter vil de stige opp for ĺ mřte Hćrfřreren i luften som forberedelse for Harmaggedon-slaget.  De troende som ikke lever i total innvielse til Jesus vil bli dřmt av Herren og Hans hellige – slik det stĺr beskrevet i Judas' bok.

 

Dagens skriftsted:  Fil.3:10,11

 

Břnn:  Far, i dag jager jeg etter en bedre oppstandelse.

 

Dag 22:  Lidelse og herlighet

 

Den idé at Guds folk ikke skal lide skyldes kanskje humanismens oppstĺen.  Et viktig resultat av denne ikke-skriftmessige lćre er "bortrykkelse fřr trengselsperioden".  Tanken er ĺ forhindre at Guds folk ikke skal lide under Antikrist eller under den store trengsel.

 

Ifřlge Det Nye Testamente vil endetiden bli karakterisert av store forfřrelser.  Det er bare én ting som vil bevare oss fra ĺ bli forfřrt: vi mĺ si nei til oss selv, ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus hver eneste dag.

 

Selv om vi leser Bibelen regelmessig og ber, kan vi allikevel bli forfřrt hvis vi forsřker ĺ gjřre denne nĺvćrende verden til et behagelig sted ĺ vćre.  Det er pĺ grunn av vĺr kjćrlighet til det behagelige at vi har antatt forfřrelsen om "bortrykkelse fřr trengselsperioden" og  forfřrelsen om ”lovlřs nĺde”.  Det finnes en utbredt forfřrelse i de evangeliske menigheter, fordi vi er nytelsessyke og helst vil unngĺ en jernhard disiplin som er pĺkrevet i Guds rike.

 

Dagens skriftsted:  1.Pet.4:1,2

 

Břnn:  Far, fjern fra meg kjćrligheten til det behagelige, og gi meg et střrre řnske om ĺ nedlegge mitt liv fullstendig.

 

Dag 23:  Overlevelse og trygghet, glede og tilbedelse, herredřmme

 

Alt i alt finnes det bare to mĺter ĺ leve pĺ i den nĺvćrende verden.  Enten bruker vi vĺr egen eller andres intelligens, styrke og talenter for ĺ oppnĺ trygghet, for ĺ kunne overleve,  for ĺ oppleve glede og  ĺ fĺ herredřmme.  Eller sĺ stoler vi pĺ Gud at Han pĺ Sin mĺte og til rett tid gir  oss alt dette.

Gud har lovet oss trygghet og overlevelse i verden.  Enten vil vi forsřke ĺ skape vĺr egen overlevelse og trygghet, eller sĺ vil vi stole pĺ Guds Ord og gĺ inn til Hans hvile.  Vi kan flykte fra ĺ ville stole pĺ verden ved ĺ anrope Herren om styrke.

 

Gud har lovet oss en fylde av glede.  Enten vil vi forsřke ĺ skape vĺr egen glede, eller sĺ vil vi stole pĺ Guds Ord og gĺ inn til Hans hvile.  Vi kan overvinne synd ved ĺ fřlge Helligĺnden nřye, og bekjenne og vende oss bort fra vĺre syndige lidenskaper.

 

Gud har lovet oss fruktbarhet og herredřmme.  Enten vil vi forsřke ĺ skape vĺr egen fruktbarhet og vĺrt eget herredřmme, eller sĺ vil vi stole pĺ Guds Ord og gĺ over til Hans hvile.  Det tredje omrĺde – vĺr egenvilje – er avgjort det vanskeligste omrĺde.

 

Dagens skriftsted:  1.Joh.2:15

 

Břnn:  Far,  i dag velger jeg den beste mĺte – Din mĺte.

 

Dag 24:  Guds tempel

 

Da englene gjorde opprřr, synes Gud ĺ ha reagert bl.a. ved ĺ flytte Sin trone fra Sitt himmelske palass inn i menneskehetens personligheter – Hans nye skapning.  I virkeligheten later det til at mennesket ble skapt for ĺ vćre Guds evige trone.

 

Ĺpenbaringsboken forteller oss at Guds og Lammets trone vil vćre lokalisert for alltid i den hellige by – det nye Jerusalem.  Det nye Jerusalem er den herliggjorte kristne menighet.  Det finnes ikke noe tempel i det nye Jerusalem, fordi hele byen er Guds tempel, og Guds og Lammets trone er der.

 

For en formidabel tanke dette er – at vi er i ferd ĺ bli dannet til ĺ bli den allmektige Guds bolig og trone.  Dette faktum gir vĺr kristne erfaring en meget betydningsfull dimensjon.  Vi frelses ikke bare for ĺ komme i himmelen.  I stedet er vi i ferd med ĺ bli dannet til Guds tempel, til Guds trone.  Hva betyr sĺ dette rent praktisk?  Det betyr at vĺr frelse ikke bare dreier seg om ĺ bli tilgitt.  Vi mĺ ta opp vĺrt kors og fřlge Herren hver dag i vĺrt disippelskap, slik at et sted i oss mĺ beredes hvor Gud kan komme til hvile.

 

Dagens skriftsted:  Ef.2:21,22

 

Břnn:  Far, finn i dag et hvilens sted i meg.

 

Dag 25:  Forlřsningens tre stadier

 

Frelsesprogrammet bestĺr av tre deler.  Fřrst blir vi tilgitt pĺ grunn av Jesu utgydte blod pĺ Golgata kors.  Deretter blir vi gitt Guds Hellige Ĺnd, slik at vi kan fĺ visdom og kraft til at Guds hensikt med vĺrt liv lykkes.

 

Vi er blitt tilgitt, og vi har fĺtt visdom og kraft.  Men tilgivelse og visdom og kraft  fra Gud til hva?  Dette er et viktig spřrsmĺl i vĺre dager, fordi Gud nĺ er i ferd med ĺ

ĺpenbare for oss Sine hensikter.

 

Det er den tredje del av frelsesprogrammet som er det guddommelige mĺl for mennesket.  Vi er blitt tilgitt slik at vi kan nĺ dette guddommelige mĺl.  Vi har fĺtt visdom og kraft sĺ vi kan nĺ dette guddommelige mĺl.

 

Det guddommelige mĺl satt foran oss er at vi kan bli Guds bolig ved Jesus Kristus.  For ĺ nĺ dette ypperste mĺl mĺ vi bli likedannet med Jesu Kristi moralske (og til sist legemlige) bilde, og vi mĺ hvile i uforstyrret ro i sentrum av Guds vilje.

 

Hensikten med ĺ bli Guds bolig er at Gud gjennom oss skal kunne relatere til alle Sine skapninger.

 

Dagens skriftsted:  Joh.14:23

 

Břnn:  Far, fullfřr Din hensikt i meg i dag.

 

Dag 26:  Guds trone

 

Fra Guds trone kommer herredřmme, dom, barmhjertighet og velsignelse.  Hele skapelsen regjeres fra Guds trone, selv om det for oss ofte ser ut til at den onde er i kontroll.  Sannheten er at den onde aldri er i kontroll.  Gud er alltid i fullkommen kontroll med alt som skjer i skapelsen.

 

Hver og én av oss ble skapt med et tronrom i vĺr personlighet.  Nĺr vi i starten kommer til Kristus mĺ vi overgi den tronen til Ham.  Hvis vi viser fullkommen trofasthet, vil dagen komme nĺr vi blir invitert tilbake pĺ vĺrt eget hjertes trone.  Da er vi ett med Faderen, Sřnnen og Helligĺnden.  Da vil det utgĺ fra vĺrt liv regjering, dom, velsignelse og barmhjertighet. Det vil i virkeligheten ikke vćre oss som regjerer, dřmmer, velsigner og viser barmhjertighet.  Dette vil utgĺ fra Kristus som bor i oss.  Imidlertid er det ikke Kristus som regjerer, dřmmer, velsigner og utřver barmhjertighet, men Gud Selv som bor i Kristus.

 

Dette er vĺr evige bestemmelse – ĺ bli inkorporert i Jesus Kristus inntil vi er helt og fullstendig ett med Ham, slik Kristus Selv er helt og fullstendig ett med Gud.

 

Dagens skriftsted:  Ĺpb.3:21

 

Břnn:  Far, ĺ bli del av Din trone er utenfor vĺr fatteevne.  Jeg velger imidlertid ĺ tro det og adlyde.

 

Dag 27:  To begynnelser

 

Én av de střrste feil i kristen tankegang er den antakelse at kristendommen er en religion hvor mennesker som fřlger reglene vil komme i himmelen nĺr de dřr.  Dette er ikke den kristne frelse.  Den kristne frelse ber oss om ĺ fravelge vĺrt fřrste liv, ĺ regne det som korsfestet med Jesus, og ĺ anse det som vćrende avgĺtt ved dřden med den fřrste skapelse.  Nĺ mĺ vi holde fast i at vi lever i og sammen med Jesus Kristus ved Guds hřyre hĺnd. 

 

Drivfjćren i vĺr frelse er korsfestelse og oppstandelse.  Hele vĺr personlighet mĺ bli brakt ned til dřden pĺ korset.  Jesu Kristi liv mĺ komme inn i oss.  Vi mĺ leve ved Hans legeme og blod.  Vi mĺ bli del i samme grad av Ham, som Han er det med Faderen.  Denne forening med Kristus er Guds rike.

 

Til sist vil alt i himlene som pĺ jorden bli brakt inn under Jesu Kristi herredřmme.  Alt i himlene og pĺ jorden vil oppsummeres i Kristus.  Dette er den nye skapelse – Guds rike.  Det er av den ytterste viktighet for oss som kristne at vi fullt og helt forstĺr at Gud ikke vil frelse noen del av den gamle skapelse.  Gud skaper alt nytt i Jesus Kristus.

 

Dagens skriftsted:  Kol.1:15-17

 

Břnn:  Far, la den nye skapning i meg tre fram.

 

Dag 28:  To slags rettferdighet

 

Nĺr det gjelder rettferdighet er det et emne som finnes i hele Bibelen.  Gud er rettferdig og krever rettferdighet av alle som vil vandre med Ham.

 

Det finnes to forskjellig slags rettferdighet.  Den ene slags rettferdighet er den tilregnete rettferdighet, fordi vi tror pĺ Ham som rettferdiggjřr den ugudelige.  Den andre slags rettferdighet er den virkelige rettferdighet i den nye pakt hvor vi blir en ny skapning, og hvor Guds evige moralske lov skrives inn i vĺrt sinn og i vĺrt hjerte.  Hensikten med den tilregnete rettferdighet er ĺ gi oss en ren samvittighet, slik at vi kan vende oss bort fra Mose lov og fřlge Guds Ĺnd.  Hvis vi ikke forstĺr dette, men i stedet anser den tilregnete rettferdighet som en ny mĺte som Gud har valgt ĺ relatere til mennesket pĺ, da har vi oppfunnet den vćrst tenkelige av alle mulige religioner.

 

Hvis det ikke skjer en karakterforvandling, hvis det ikke framkommer en ny rettferdig skapning, da kan vi vćre medlem i en kristen forsamling, men vi er ikke i Kristus.  Vi er et medlem av den kristne religion, men ikke en Jesu disippel.

 

Dagens skriftsted:  Matt.5:16

 

Břnn:  Far, nĺr jeg i dag fřlger Jesus med hele mitt hjerte, la en virkelig rettferdighet tre fram slik at alle kan se den.

 

Dag 29:  Krig

 

Jesus Kristus, Hćrskarers Herre, stĺr foran oss.  Han stĺr klar til ĺ erklćre krig mot fiendene i vĺr personlighet:  kjćrlighet til verden, ĺndens, sjelens og kjřdets lyster og begjćr, og sćrlig vĺr stahet, vĺrt opprřr og vĺr egenvilje.

 

Herrens komme for ĺ drive ut alt ondt fra soldatene i Sin hćr, mĺ skje fřr Hans verdensomspennende tilsynekomst.  For ved Hans verdensomspennende tilsynekomst vil Han invadere jorden med Sin hćr bak Seg.

 

Intet menneske kan ride bak Kristus i slaget ved Harmaggedon fřr det menneske har vćrt underlagt Kristi ransakende řjne i hver del av hans personlighet.

 

Vi leser i Daniels bok at Gud stĺr klar til ĺ bringe all synd til opphřr.  Dette er Guds rikes komme til jorden.  Hva med deg, kjćre leser?  Er det i ditt hjerte et řnske om ĺ fĺ fjernet all synd i din personlighet?  Tror du at Jesus Kristus kom for ĺ tilintetgjřre djevelens gjerninger – ikke ĺ tilgi djevelens gjerninger, men ĺ tilintetgjřre dem fullstendig, fullkomment og totalt i all evighet?

 

Dagens skriftstetd:  Salme 24:7,8

 

Břnn:  Far, tilintetgjřr all synd i meg og bered meg sĺ jeg kan ride i triumf bak Kristus pĺ Herrens dag.

 

Dag 30:  Guds vitne

 

Gud skaffer Seg vitner om at Han alene er Gud.  Vi mĺ se Gud, hřre Ham, berřre Ham, fřr vi kan bćre vitnesbyrd om Ham.  Hvordan ser, hřrer og rřrer vi ved Gud?

 

Ĺ se, hřre og rřre ved Gud finner sted gjennom et langt, forrevent disippelskap.  Vi er pĺ dypt vann, men vi drukner ikke.  Vi gĺr gjennom ilden, men blir ikke brent.  Vi utholder alle slags vanskeligheter og frustrasjoner.  Vi bćrer dřdsdom over oss selv, og blir som levende dřde mennesker.  Gud fortsetter med ĺ reise oss opp, og nĺr dette skjer, skinner Guds vitnesbyrd fram.

 

Vi erfarer Guds trofasthet nĺr vi er pĺ kanten av den store katastrofe, og da opplever at Gud viser Seg pĺ scenen akkurat i tide til ĺ frelse oss.  Vi lćrer at Gud er den store Forsyner nĺr vi stĺr med tomme hender, og Guds trofasthet hjelper oss med ĺ overleve og bevege oss framover.  Vi lćrer ĺ kjenne Guds oppholdende kraft nĺr tusener faller ved vĺr side, og vi unnslipper all skade.

 

Det er bare nĺr vi vandrer gjennom ilden, farene og livets store gjenvordigheter med vĺr hĺnd i Guds hĺnd, at vi begynner ĺ kjenne Den Hellige og blir Guds og Jesu vitnesbyrd.

 

Dagens skriftsted:  Jes.43:1,2

 

Břnn:  Far, oppreis et sant vitnesbyrd i meg i dag.

 

Dag 31:  Arbeid pĺ din frelse

 

Bibelen ber oss om ĺ arbeide pĺ vĺr frelse med frykt og beven.  Grunnen til det er at det er meget lett ĺ starte pĺ rettferdighetens vei, og deretter bli narret til ĺ gĺ tilbake i sumpen hvorfra vi ble reddet.  Vi mĺ vokte meget nřye over at ingen mĺ stjele vĺr krone.  Veien til Gud er fylt med snarer og fallgruber av alle slags.  Vi frykter og skjelver ikke fordi Kristus ikke er i stand til ĺ bevare det som er blitt overgitt til Ham.  I stedet frykter og skjelver vi sĺ vi ikke blir forfřrt og ledet bort fra den pakt vi har inngĺtt med Gud.

 

Peter sier oss at den rettferdige blir frelst med nřd og neppe.  De voldsomme prřvelser som er nevnt i Fřrste Peters brev, 4. kapitel, har til hensikt ĺ drive all verdslighet, lyst og opprřr mot Gud fra vĺr personlighet.  La oss derfor arbeide tĺlmodig pĺ vĺr frelse med frykt og beven.  Det vil ikke vare sĺ lenge fřr vi stĺr fylt av glede foran en glad Konge som inviterer oss til ĺ dele Sitt kongedřmme med oss.  Noen fĺ trette trinn til, og vi vil vćre hjemme.  Stĺ fast.  Han har bevart den beste vin inntil nĺ.

 

Dagens skriftsted:  Fil.2:12

 

Břnn:  Far, la dagen i dag vćre begynnelsen pĺ et fornyet forhold til Deg, hvor jeg behager Deg i alle ting.

 

Konklusjon:

 

Nĺr det gjelder vĺr tids mange villfarelser i evangelisk undervisning, er antakelig den alminneligste fellesnevner misforstĺelsen hva angĺr den rolle den tilregnete rettferdighet har.  Denne misforstĺelse har skapt det ikke-skriftmessige begrep ”nĺdetilstand”.  Dette begrep innebćrer at Gud har gitt en pakt hvorved et menneske kan avgi en trosbekjennelse pĺ Jesus Kristus, og pĺ dette grunnlag, uten en nevneverdig moralsk forandring, bli tillatt adgang til himmelen nĺr han eller hun dřr.

 

Resultatet av denne villfarelse er mennesker som tror pĺ en lćre, men ikke praktiserer rettferdighet, hellighet og lydighet overfor Gud.  Dermed har vi fĺtt et resultat som er motsatt Guds hensikt med ĺ skaffe tilveie en ny pakt.  Jesu Kristi blod, i stedet for ĺ vćre et middel hvorved syndige mennesker kan begynne pĺ prosessen med forvandling til ĺ bli en ny rettferdig skapning, blir presentert som et alternativ til moralsk forandring.  Vi blir likedannet med Kristi bilde legalt, og ikke i virkeligheten.

 

Guds rike er et virkelig kongedřmme hvor Guds vilje skjer pĺ jorden sĺvel som i himmelen.  Det stĺr for dřren.  Jesus kommer snart.  Derfor mĺ Guds folk begynne ĺ la seg forvandle fra tilregnet til virkelig rettferdighet, for vĺr oppgave er ĺ tre fram sammen med Jesus og etablere Guds rike pĺ jorden.