VEKTER, HVOR LANGT PÅ NATT?

Watchmen,_What_of_the_Night__VEKTER_-_HVOR_LANGT_PĹ_NATT

VEKTER - HVOR LANGT PĹ NATT?

Fra:  ”Kingdom Concepts”

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2007 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel” 988

 

 

En morgen kommer, og ogsĺ en natt.  Gud skaper redningsmenn (Neh.9:27; Obadja 21) – sterke hellige, som vil kunne stĺ og hjelpe mange gjennom den natt som kommer – en natt hvor vi ikke vil bli i stand til ĺ forkynne evangeliet som vi gjřr nĺ.

 

Řnsker du ĺ bli én av Herrrens redningsmenn nĺr tiden for ĺndelig hunger kommer?  Hvis ja, benytt deg av den nĺvćrende tid til ĺ lagre opp ĺndelig forrĺd.

 

La oss dra full nytte av de himmelske velsignelser som er sĺ rikelig tilstede i dag, slik at vi vil bli i stand til ĺ stĺ i fullkommen seier som kristne inntil Herrens komme.  Gled deg ogsĺ over at det kommende ĺndelige og materielle press vil tilveiebringe mange anledninger for tjeneste (som tilfellet var for Josef) for dem som har latt Gud forberede dem til ĺ stĺ pĺ den onde dag (Ef.6:13).

 

Det kommer en morgen, og det kommer en natt.  Hvis vi virkelig řnsker ĺ sřke Herren, ĺ finne ut av Hans stillingtagen er, hva Han vil gjřre, hva som snart vil skje pĺ jorden, inviterer Herren oss ĺ vende om til Ham.

 

 

VEKTER - HVOR LANGT PĹ NATT?

 

Jes.21:11,12

 

Jesus talte om nřdvendigheten av ĺ gjřre Guds gjerninger sĺ lenge det er dag, for natten kommer hvor ingen kan arbeide (Joh.9:4).

 

Dette skriftsted fra profeten Jesaja er Helligĺndens byrde for den tid vi nĺ lever i.  Det kommer en morgen, men ogsĺ en natt.  Hvis vi virkelig vil sřke Herren for ĺ finne ut hva Hans holdning er, hva Han akter ĺ gjřre og hva som ganske snart vil skje her pĺ jorden, da innbyr Herren oss til ĺ vende om til Ham.

 

I denne korte essay betyr”morgen” den velsignelses tid som er over oss nĺ, og ogsĺ den kommende střrre morgen nĺr Herren vender tilbake og hvor Herrens herlighet vil fylle hele jorden.   Med ”natt” tenker vi pĺ den tid med moralsk gru, fristelser og trengsler som vil fřlge etter den nĺvćrende ”senregns” vekkelse.

 

Jesus Kristus vil ikke ta skade av de kommende katastrofer.  Hvis vi er rede til ĺ vandre sammen med Ham, vil vi ogsĺ kunne danse med Ham i midnattstimen gjennom prřvelsenes dype vann.

 

Fordi du har tatt vare pĺ (voktet; etterfulgt nřye) Mitt ord om tĺlmodighet, vil Jeg fri deg ut fra den prřvelsens time som skal komme over hele verden, for ĺ prřve dem som bor pĺ jorden.  (Ĺpb.3:10)

 

Hvis vi vil nřye ”ta vare p唠 og etterfřlge Jesu ord om utholdenhet og tĺlmodighet (se ogsĺ Ap.Gj.4:3), vil Han vokte og beskytte oss gjennom den natt som stĺr for dřren, slik Han gjorde med Israels barn i de syv ĺr med hungersnřd og gjennom den  tid hvor plagene falt over Egypt. 

 

Jesus bevarer oss fra det onde (Joh.17:15).  Hvis vi er tĺlmodige og holder ut helt til enden, vil vi frelses.

 

Det er vĺr oppfattelse at fortellingen om Josef og Israel, fra den tid da Josef drřmte sine drřmmer, til den dag da Moses fřrte Israels barn gjennom Rřdehavet, er en vidunderlig framstilling av de hendelser som vil finne sted fra nĺ av og inntil Jesus Kristus kommer tilsyne og befrir Sine hellige fra dřdens makt.

 

Hendelsesforlřpet kan inndeles i tre faser: (1) beredelsen av en befrier;  (2) en periode med velsignelse og en periode med prřvelser; og (3) dom og forlřsning.

 

Beredelsen av ”befriere” har pĺgĺtt i noen ĺr.  I Guds rike beredes alltid de hellige for det som ligger forut.

 

Tiden for velsignelse, det som tilsvarer ”morgenen” i Jes.21:12, er nćrt forestĺende.  Trengselstiden, det som tilsvarer ”natten” i Jes.21:12, vil snart vćre her.

 

Til sist vil dom og forlřsning hjemsřke jorden nĺr Jesus Kristus kommer tilbake sammen med de hellige og de utvalgte engler.

 

I denne korte essay er det sćrlig to begreper vi řnsker ĺ framheve.  Det fřrste er nřdvendigheten av ĺ dra full nytte av den tid med velsignelse som nĺ er like om hjřrnet, fordi vi og dem vi tjener vil ha behov for all vĺr opplagrede ĺndelige styrke for ĺ kunne overleve i ”de syv magre ĺr” – dvs. Den periode med ĺndelig mřrke som snart kommer over vĺr jord.

 

Det andre begrep dreier seg om at Jesus Kristus vil beskytte og bevare Sine hellige helt til slutten av denne tidsalder, og i tillegg at nboe ĺndelig verdifullt vil bli virket i og gjennom de hellige helt fram til selve midnattstimen.

 

Alt vil vćre med pĺ ĺ samvirke til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er blitt kalt etter Hans evige hensikter i Jesus Kristus.

 

Herlighet, muligheter og ansvar venter den villige og lydige troende.  Mennesker i nřd er alltid en anledning for Gud.  Der hvor synden er stor, er nĺden enda střrre.  Jo, mřrkere natten er, dess klarere skinner Guds stjerner.

 

Se, mřrke dekker jorden, og det er belgmřrke over folkene.  Men over deg skal Herren oppgĺ, og over deg skal Hans herlighet ĺpenbare seg. (Jes.60:2)

 

Lřftene i Skriften vil aldri oppheves for den hellige – ikke nĺ, ikke under den kommende řdeleggelse, ikke nĺr universet smalter ”med brennende hete”, aldri!

 

En morgen kommer, men ogsĺ en natt.  Gud er i ferd med ĺ skape befriere (Neh.9:27; Obad.21) – sterke hellige, som vil vćre i stand til ĺ stĺ og hjelpe mange gjennom natten som kommer, en natt hvor vi ikke kan virke med evangeliet som nĺ.

 

Řnsker du ĺ vćre én av Herrens befriere i den mřrke natt som kommer, natten med ĺndelig hunger?  Hvis du vil vćre med, sĺ lagre opp Guds ords hvete nĺ.

 

Vi mĺ til det ytterste benytte oss av himmelens velsignelser som strřmmer ned over oss i disse dager, slik at vi vil bli stĺende som kristne helt inntil Herren kommer tilbake.  Vi mĺ ogsĺ glede oss over at den kommende tid med ĺndelige sĺvel som materielle motgangstider vil gi oss mange anledninger for tjeneste (slik tilfelle var med Josef), forutsatt at vi har gitt Herren anledning til ĺ berede oss sĺ vi stĺr pĺ den onde dag (Efes.6:13).

 

Og det skal skje: Hver den som pĺkaller Herrens navn, skal bli frelst.  For pĺ Sions berg og i Jerusalem skal det vćre en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de vćre som Herren kaller.  (Joel 3:5)

 

Salig er det menneske som har sin styrke i Deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.  Nĺr de vandrer gjennom tĺredalen, gjřr de den til en kildevang , og tidlig regn dekker den med velsignelse (Helligĺndens velsignelser som de sterke hellige bringer til dem som er i nřd).  De gĺr fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud pĺ Sion.  (Salme 84:6-8)

 

Gir du Gud anledning til ĺ gjřre deg sterk i Herren, slik at du kan vewlsigne og styrke den svake og nedbřyde nĺ og pĺ den onde dag?

 

Beredelsen av en befrier

 

Vanligvis bruker man Josefs, befrierens, liv som forbilde pĺ Jesus Kristus.  Og det er han.  Men Josefs liv, slik vi forstĺr det, er et forbilde pĺ beredelsen og tjenesten til de sterke hellige som Jesus gir ansvaret med ĺ utdele Sine rikdommer til dem Han elsker.

 

Det er alltid Herrens vilje at vi velsigner og fřr Hans flokk.  Ved ĺ gjřre dette viser vi vĺr kjćrlighet til Herren (Rom.15:1).  Beretningen om Josef kan kanskje gi oss en bedre forstĺelse av hvordan Jesus handler med oss mens Han bereder oss for vĺrt ansvarsomrĺde i Guds rike.

 

Legg merke til at Herren begynte Josefs beredelse med en drřm (1.Mos.37:5).  Det er ofte slik at den som Gud har utvalgt for et ansvarsomrĺde, vil motta en guddommelig ĺpenbaring lenge fřr han eller hun skal brukes i Herrens vingĺrd.

 

Dessuten er det ofte slik at den troende som er blitt kalt, ikke kan la vćre ĺ fortelle hva han er blitt fortalt, og pĺ den mĺten bevirker sin egen forkastelse, men ogsĺ beredelse gjennom mange lidelser.  Hvor ofte skaper vi ikke vĺre egne lćrere!

 

Jo mer modne vi er i Herren, dess mindre gir vi etter for unřdvendig snakk.  I stedet ber vi over alt vi sier.  Vi ber uten opphřr.

 

Josef, Guds befrier, ble prřvet pĺ samme mĺte som Jesus ble prřvet og som hver eneste hellig blir prřvet.

 

Den fřrste eksamen gjelder fysisk overlevelse.  Josef ble kastet ned i en brřnn hvor det ikke fantes vann (1.Mos.37:24).  Mangel pĺ vann kan vćre skjebnesvangert i et varmt land.

 

Vi mĺ lćre oss til ĺ tjene Herren hva enten vi forstĺr hvor vĺre livsfornřdenheter skal komme fra eller ikke.  Mennesket lever ikke avbrřd alene.  Vi er beordret til fřrst ĺ sřke Guds rike.  Nĺr vi gjřr dette, fĺr vi alt annet i tilgift.  Det individ som ikke vil gjřre Guds vilje fřr han vet hvordan han vil overleve fysisk, vil ikke klare denne fřrste eksamen.  Han kan ikke bli en befrier i nřdens stund.  Han vil helt sikkert svikte.

 

Den andre forberedende eksamen dreier seg om viljen til ĺ stĺ imot synden.  Josef var fristet angĺende Potifars kone.  Hun var uten tvil vakker, men helvetets flammer brente i hennes urene hjerte (1.Mos.39:12; Ords.7:27).

 

Den sterke hellige, befrieren, flykter unna fristelsen, slik Josef gjorde.  Hvis vi gir etter for verdens kjřdelige lyster, vil vi ikke klare denne annen ekseamen.  Den moralskt svake troende kan ikke tjene som en befrier fra helvetets bĺnd og lenker.

 

Den tredje forberedende eksamen har ĺ gjřre med det ĺ vćre fengslet – dvs. Ĺ vćre i en livssituasjon som synes formĺlslřs og tilsynelatende unyttig.  Josef ble kastet i fengsel pĺ grunn av sin rettskafne livsfřrsel (1.Mos.39:20).

 

Vĺr tredje beredelse har ĺ gjřre med at vi mĺ lćre ĺ vćre tĺlmodige og bevare gleden i alle de ĺr vi mĺ vćre ”fengslet”, dvs. I en tilsynelatende formĺlslřs tilvćrelse.

 

Hver eneste én av Herrens sterke hellige mĺ bli testet i disse tre omrĺder, og vi vil ikke bli sluppet ut fřr Guds egen time.

 

Det er ikke Satan som sender i vĺr vei alle slags prřvelser, trengsler, forvirring og frustrasjoner, selv om han kan vćre det redskap Herren bruker for ĺ fullkommengjřre oss.  Vĺre trengsler avstedkommes ikke av verden, og onde, perverses mennesker.  Det er Herren Selv som er Opphavsmann til alle skuffelsene og all forvirringen, hvis vi tjener Ham.

 

All lidelse som den hellige mĺ gjennomgĺ har et helt spesifikt og evig formĺl, og vi mĺ se hen til Jesus hvert řyeblikk.  Hvis vi klager og mumler og legger skylden pĺ andre mennesker, vil vi bare forlenge ventetiden pĺ ĺ bli brukbare i Guds rike.  Hvis vi bryter ut av Guds fengsel, og pĺ den mĺten bryter Guds lov, vil vi miste (kanskje for evigheten!) vĺr tiltenkte rolle som en hjelp og střtte for Herrens folk, og for jordens befolkning, pĺ den onde dag.

 

Josef klaget ikke, han var én av Guds ”stjerner”.  Han var i fengsel pĺ Herrens ord (Salme 105:17-19).

 

Da Josefs ”ord” kom hadde han en innflytelsesrike stilling.  Denne jord og dens beboere tilhřrer Herren (Salmed 24:1).  Verdens střrste behov i dag er for hellige som vil tillate Jesus ĺ berede dem sĺ de kan gi fřde til Hans folk, men ogsĺ til resten av jordens befolkning, i den fryktelige trengselstid som snart kommer.

 

En periode med velsignelse og en periode med trengsler.  ”Det kommer morgen, men ogsĺ natt”.

 

En tid med ujanett ĺndelig vvelsignelse er ved ĺ komme over oss.  Den vil bli etterfulgt med ĺr av uanet ĺndelig třrke.

 

Ĺndelig mřrke og materiell řdeleggelse vil snart ramme hele jorden (Matt.24:21).  Nĺr vil dette skje?  Kanskje i vĺr levetid, og nesten sikkert i vĺre barns levetid.

 

Hvilken konsekvens vil dette ha for oss?

 

Det betyr at vi mĺ til det ytterste benytte enhver anledning for ĺndelig vekst og tjeneste som nĺ kommer i vĺr vei.

 

Vik mĺ lagre opp ĺndelig styrke og forstĺelse, ĺndelig fřde, ĺndelig korn – kunnskap om Hereren og Hans dyrebare Ord.

 

Den troende som ikke benytter seg av den aktuelle ĺndelige overflod, og som kaster bort tid og styrke pĺ et liv i materiell streben, vil uten tvil miste meget i ĺndelig forstand, og vil vćre unyttig i Guds rike i den kommende mřrketid.

 

Han eller hun vil ikke kunne hjelpe andre hvor det vil vćre umĺtelig stor mulighet for dette.  Han vil gĺ rundt i panikk pĺ grunn av frykt og vantro i denne mřrke tiden fordi han har unnlatt ĺ berede seg nĺ.

 

Vi mĺ forlřse tiden.  Vi mĺ kjřpe tiden fordi dagene er onde.  Vi mĺ ikle oss evangeliets rustning slik at vi vil vćre i stand til ĺ stĺ pĺ den onde dag.

 

Pĺ den dag vil Herren ha en hćr av hellige klar til ĺ hjelpe dem som er i nřd.  Trengselstiden vil fřre Israels utvalgte til Jesus Kristus, og til at jordens nasjoner vender seg til Herren (1.Mos.41:56,57).  Det som ellers ville ha resultert i fullstendig řdeleggelse for alle, vilbli avhjulpet av hellige som er beredt.  Dessuten vil denne tid bli forkortet for de utvalgtes skyld (Matt.24:22).

 

”Det kommer morgen”.  Dager med uhřrt velsignelse er over oss!  Guds Ord ĺpenbares som aldri fřr. Helligĺndens tjenester og gaver er tilgjengelig for hver troende som vil berede sitt hjerte til ĺ motta Herrens nćrvćr.

 

Den seirende kraft ved hvilken vi kan overvinne verden, djevelen og vĺrt eget kjřd og vĺr egenvilje, er tilgjengelig i Jesus Kristus.  Helligĺnden er utřst.  Mirakler skjer i Jesu navn.  De syke helbredes.  De dřde stĺr opp.  Det er en vekkelsestid selv om mange menigheter lever i kjřdets kraft (kjřdelige gjerninger).

 

Skriften taler om ”tidligregn” og ”senregn”.  ”Tidligregnet” var Helligĺndens vanning av evangeliet som ble sĺdd i det fřrste ĺrhundrede, og en enda rikeligere utgytelse av Hedlligĺnden vil modne Herrens ”hvete” like fřr den store trengsel og sanke inn jordens hřst til Herren.

 

I sannhet har Jesus beholdt den gode vin til nĺ.

 

Vi finner det samme mřnster for vekkelse etterfulgt av trengsel, og til sist seier, i Josefs liv.

 

Se det kommer syv ĺr med stor overflod i hele landet Egypt.  (1.Mos.41:29)

 

Problemet er: Hvorledes skal vi forholde oss til denne periode med uhřrt velgignelse?  Vĺr brukbarhet som én av Herrens betrodde og beredte arbeidere avhenger av hvorledes vi forholder oss, og hvorledes vi underviser andre i ĺ forholde seg, til de store velsignelser som gis oss i denne tid.

 

Én side av befrierens funksjon er ĺ bringe Guds visdom til vĺr tid, slik at vi8 kan forstĺ hva vi skal gjřre.

 

Hvis Josef ikke hadde vćrt i stand til ĺ informere Farao om de syv magre hungersĺr som snart ville komme, ville de syv overflodsĺr ha fřrt med seg en stor řdsling av kornet.  Folket, som kunne ha trodd at en slik rik hřst ville gjenta seg, kunne ha vćrt uforsiktige med kornet.  De ville ha spist seg mette og latt resten rĺtne bort.

 

Slik er det ogsĺ i dag.  Gud utgyter Sine velsignelser.  Men mange blant Guds folk er travelt opptatt med deres kjřdelige foretakender, og tror at de alltid vil fĺ sĺ myue ”olje og ”korn” som de trenger.

 

En tid med uhřrt mřrke og řdeleggelse er ved ĺ ramme jorden.  Vi mĺ utnytte den ĺndelige overflod som er tilgjengelig nĺ, slik at vi kan vćre i stand til selv ĺ stĺ, men ogsĺ ĺ hjelpe andre til ĺ stĺ i ĺrene med ĺndelig hunger som ligger forut.

 

Den kloke hellige vil bestandig dra full nytte av hver eneste dag i sin jordiske pilgrimsvandring mens han er i verden, men ikke av verden.  Han vil alltid styrke seg selv i Herren slik at han kan stĺ, og ogsĺ hjelpe andre til ĺ stĺ.  Han vil alltid utnytte tiden pĺ beste mĺte fordi dagene vi lever i er ”onde” (Efes.5:16).

 

Hvor meget mer skulle ikke vi som lever i dag tjene Herren med all mulig omhu, nĺr bĺde Skriften og Helligĺndens byrde advarer oss om at en trengselstid uten sidestykke i historien vil ramme jorden fřr Herren kommer tilbake (Matt.24:21).

 

Men etter dem kommer det syv ĺr med hungersnřd, sĺ all denne overflod skal bli glemt i landet Egypt, og sulten skal arme ut landet (1.Mos.41:30)

 

De magre kyrne vil spise opp de fete kyrne.  Řdeleggelse vil ramme jordenm, fordi mennesket gjřr seg selv til gud.  Bare de som har beredt seg under peioden med velsignelse vil bli i stand til ĺ motstĺ Antikrist og ĺ stĺ i tro inntil Menneskesřnnen kommer.

 

Men vĺk (vćr ĺrvĺkne) hver tid og stund, og be at dere mĺ bli aktet verdige (mĺ stĺ i full styrke og kraft – Rotherham m.fl.) til ĺ unnfly alt dette som skal komme, og til ĺ bli stĺende for Menneskesřnnen.  (Luk.21:36)

 

Ĺpb.7:14 (s.8)

 

La oss tjene Herren som om vĺre liv er avhengig av dette.  Og det er de!

 

De fleste av oss kjenner muligvis resten av fortellingen om Josef fra sřndagsskolen.  Hungeren dekket hele jordens overflate (1.Mos.41:56).  Josef, som var beredt av Gud, var i stand til ĺ befri, ikke bare sin egen familie og Egypt, men ogsĺ mengdene avsultne mennesker i andre land.

 

Hvor likt Gud!  For dem som er i Guds vilje blir selv en katastrofe en anledning til ĺ demonstrere Guds visdom og kraft.  Josef, som var gift og hadde to sřnner, regjerte i Egypt.  Hans far Jakob, og resten av familien, ble fullt ut forsřrget.  Hungeren fřrte řdeleggelse med seg til verden, men velsignelse og herlighet til Guds salvede som gjřr Hans vilje.

 

Gud utvirker at alt tjener dem til gode som elsker Ham, de som er kalt i fřlge Hans forutviten.

 

Guds lřfter gjelder oss uansett hva som hender pĺ jorden.  Den troende som sřker Herren med omhu i dag, vil finne at han i nćr framtid vil fĺ flere anledninger til ĺ bringe Guds godhet til mennesker enn han noensinne hadde drřmt om.