LIVET ETTER DØDEN

The_AfterLife__LIVET_ETTER_DŘDEN

LIVET ETTER DŘDEN

Copyright Š 2009 Trumpet Ministries, Inc., Alle rettigheter reservert

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

Oversettelse til norsk: Kari Klem

LIVET ETTER DŘDEN

Men de skal gjřre regnskap for Ham som stĺr ferdig til ĺ dřmme levende og dřde.  For derfor ble evangeliet forkynt ogsĺ for de dřde, for at de vel skulle dřmmes som mennesker i kjřdet, men leve som Gud i ĺnden.  1.Pet.4:5,6

Nĺr jeg fremlegger denne essay er jeg klar over at den inneholder noen begreper som kan vćre nye for leseren.  Kanskje en innledende tanke vil kunne vćre til hjelp.

Nĺr vi tenker pĺ himmelen, pĺ livet etter dřden, pĺ det ĺndelige omrĺde osv. begynner vi automatisk ĺ tenke pĺ parker og flotte residenser.  Vi ser for oss naturen i sin skjřnneste skrud, hvor beboerne lever  en ubekymret tilvćrelse fri fra all angst og bekymring.  Det vi i virkeligheten forestiller oss er Edens have, som én gang lĺ tett ved Den Persiske Golf.  Paradiset var pĺ jorden den gang.

Det finnes mange beretninger om livet etter dřden av mennesker som har hatt det privilegium ĺ fĺ se hva som ligger pĺ den andre siden.  Jeg leser disse med stor interesse og finner trřst i dem. Noen av disse er fřlgende:

Visions of Sundar Singh of India (Osterhus Publishing House, Minneapolis).

Seeing the Invisible (Anne Sandberg, Logos International,  New Jersey)

Visions Beyond the Veil (H.A. Baker, Osterhus Publishing House, Minneapolis)

Scenes Beyond the Grave (Marietta David, Christ for the Nations, Dallas)

Intra Euros (Rebecca Ruter Springer, Engeltal Press, Jasper, Ark)

Return From Tomorrow (George G. Ritchie, M.D., Chosen Books, Waco, Texas).

Som nevnt anser jeg disse for ĺ vćre sannferdige opplevelser, og jeg blir oppmuntret ved ĺ lese dem.  Det kan imidlertid vćre, slik fr. Springer nevner, at hun ikke sĺ hva som faktisk er eller kommer til ĺ skje, men en rekke audio-visuelle leksjoner:

”Nĺr jeg ser tilbake pĺ det jeg sĺ for nesten fire ĺr siden, synes det som om det var en serie med instruksjoner, slik vi gir til smĺ barn i barnehaven.   Strengt tatt ga opplevelsen seg ikke ut for ĺ vćre en ĺpenbaring over hva som har vćrt eller vil komme til ĺ skje….”

Imidlertid tror jeg ikke at dette alltid er tilfelle.  Jeg tror at noen som har opplevet ”ut av kroppen”-opplevelser, virkelig sĺ hva som var der.  Dr. Ritchies ”etter dřden”-opplevelse ser for meg ut til virkelig ĺ ha vćrt et glimt inn i livet pĺ den andre siden.

Nĺr jeg tror pĺ paradiset som et sted hvor avdřde kristne kommer etter dřden, hvordan kan jeg forene dette med synet pĺ krig og frelse som jeg vil fremlegge i det fřlgende?

Du har kanskje lagt merke til at i krigstider, slik som under Korea- og Vietnamkrigene, forandret livet seg i Amerika ikke dramatisk. Det amerikanske folk holdt pĺ med de samme ting som vanlig: arbeid, fritid, spise, drikke, formere seg, kjřpe, selge, plante, hřste osv.  Samtidig i Korea og i Vietnam opplevde amerikanske soldater rĺ krigfřring, som ofte etterlot dem uten armer og ben.  Litt av en kontrast, ikke sant?

Jeg leste et eller annet sted at pĺ et tidspunkt mens borgerkrigen raste, og kampene var i gang nćr en by, gikk kvinnene i byen ut og satte seg ned i stoler og sĺ pĺ at mennene skjřt hverandre.

Mitt poeng er at det samme kan vćre tilfelle nĺr det gjelder livet etter dřden. Noen av de avdřde vil vandre omkring i praktfulle haver, mens andre er engasjert i ĺndelig krigfřring.  Kanskje disse er de kommende ledere, eller soldater, i Herrens hćr.

Allerede i dag finnes det noen kristne som er klar over den veldige ĺndelige kamp som finner sted, og som forbereder seg pĺ tidenes střrste konflikt som ligger forut.  Andre derimot er mer opptatt av om de skal ha lammekoteletter til aftenens barbecue!

Det slĺr meg at livet pĺ jorden ligner meget mer pĺ det som foregĺr i det ĺndelige omrĺde enn vi hittil har trodd. Dette er rimelig fordi de synlige scenarier pĺ jorden reflekterer det som finner sted i det himmelske.  Ikke sant?

Vi leser i Daniels Bok om krigen som finner sted i den ĺndelige verden.  Men vi kan trygt si at de fleste jřder som bodde i Babylon ikke var klar over dette, og hřyst sannsynlig heller ikke ble klar over konflikten etter deres dřd.

Jeg er av den oppfattelse at vi til nĺ har řnsketenkt nĺr det gjelder livet etter dřden mer enn hva Skriften egentlig sier.

Min konklusjon er at vi skal fastholde vĺrt hĺp om himmelen, og samtidig lytte til Jesus, slik at vi er klar over den pĺgĺende kamp mot onde ĺnder og vĺrt behov for ĺ forberede oss for Kristi gjenkomst og Harmageddon-slaget.

For mange ĺr siden kom jeg til den konklusjon at frelsens mĺl ikke er en evig residens i himmelen. Det finnes ganske enkelt intet skriftmessig grunnlag for ĺ understřtte denne gamle tradisjon.  Sannheten er at Guds rike skal etableres pĺ jorden.

Jeg vet at dette kan vćre et sjokk for mange.  Men jeg inviterer deg til ĺ lese gjennom Det Gamle (GT), sĺvel som Det Nye Testamente (NT), og finne sĺ mange vers som du kan som klart underviser om at det ĺ bli frelst vil si ĺ komme i himmelen og leve der bestandig.

I virkeligheten er vĺrt mĺl ĺ arve Guds rike, noe som er en tilstand mer enn et sted.  Det er to mĺlsetninger som er nevnt i NT som har ĺ gjřre med ĺ arve Guds rike.  De to mĺlsetninger er: fřrst, ĺ bli likedannet med Jesu Kristi billede, og for det andre ĺ bli ett i Kristus i Faderen, og De i oss.  Legg merke til at begge disse to mĺlsetninger har ĺ gjřre med en tilstand, om vi befinner oss i himmelen eller pĺ jorden.  De har intet ĺ gjřre med en bevegelse til et spesielt sted ĺ gjřre.

I den senere tid har jeg tenkt en del over hvordan det vil vćre etter at vi dřr og gĺr over i det ĺndelige omrĺde.  Parkene, de flotte boliger, blomster, fred og trygghet som vi forbinder med himmelen, beskrives slett ikke i Skriften, hverken i GT eller i NT. 

GT omtaler et fredens rike, men som har med jorden ĺ gjřre.

Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hĺnd ut over basiliskens hull.  Ingen skal gjřre noe ondt og ingen řdelegge noe pĺ hele Mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.  Es.11:8,9

Et annet skriftsted som det noen  ganger blir referert til, dreier seg om mennesker i de frelste nasjoner mens de lever pĺ den nye jord.

Han skal třrke bort hver tĺre fra deres řyne.  Og dřden skal ikke vćre mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal vćre mer.  For de fřrste ting er veket bort.  Ĺp.21:4

Disse to vers dreier seg om jorden. Sĺvidt jeg kan forstĺ refererer det fřrste vers seg til jorden under tusenĺrs-riket.  Det annet vers refererer seg til den nye jord som fremstĺr etter tusenĺrs-perioden.

Men, sĺ vidt jeg kan se, finnes ingen lignende beskrivelse av livet i himmelen.

Hva finner vi sĺ i himmelen?

-         De fire-hodede herlighets-kjeruber

-         De eldste som tilber foran Guds trone

-         Konger som venter pĺ ĺ returnere til jorden

-         Sjeler under alteret som roper ut etter hevn

-         Mennesker med palmegrener i hendene, som er kommet ut av den store trengsel, og som stĺr foran tronen som er omgitt av en regnbue

-         Hva med gatene av gull?  Dette henviser til det nye Jerusalem som vil befinne seg pĺ den nye jord

-         Glasshavet likt krystall

Intet av dette appellerer sćrlig til dem som planlegger ĺ slappe av i deres residenser.

Men vi mĺ vćre tro mot Skriften, ikke sant?

Les nĺ gjennom din Bibel og prřv og finn noen skriftsteder som sier at du vil slappe av i en residens i fred og glede.  Les igjen i din Bibel og finn de skriftsteder hvor det stĺr at de som nĺ lider ikke lenger skal lide etter at de dřr.  Jeg er klar over at lidelser har ĺ gjřre med vĺre kropper, men lidelser har ofte en usynlig, ĺndelig opprinnelse.

Jeg kjenner intet skriftsted som sier at vi vil bli lřst fra smerte eller ĺndelig trelldom nĺr vi dřr.  Det er sant at vi er satt fri fra den skyld som vi har pĺdratt oss ved overtredelse av Mose lov nĺr vi dřr, men dette betyr ikke at vi er blitt befridd fra ĺndelig trelldom nĺr vi dřr.

Til nĺ har jeg bare lagt en grunn for hva jeg vil si i det fřlgende: Det jeg řnsker ĺ undersřke er hva som virkelig skjer etter at vi dřr, sćrlig hva angĺr kristne.

Fřlgende skriftsted fikk meg til ĺ grunne over hva livet etter dřden virkelig er:

Men de skal gjřre regnskap for Ham som stĺr ferdig til ĺ dřmme levende og dřde.  For derfor ble evangeliet forkynt ogsĺ for de dřde, for at de vel skulle dřmmes som mennesker i kjřdet, men leve som Gud i ĺnden.  1.Pet.4:5,6

La oss tenke litt dypere over dette skriftsted for et řyeblikk, og ogsĺ over det fřlgende, som det henviser til:

For ogsĺ Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for ĺ fřre oss frem til Gud, Han som led dřden i kjřdet, men ble levendegjort i Ĺnden. I denne gikk Han ogsĺ bort og prekte for ĺndene som var i varetekt.  1.Pet.3:18,19.

Det fremgĺr her helt tydelig at Jesus Kristus etter Sin dřd pĺ korset, og fřr Han kom ut av Josef av Arimateas grav, gikk bort og prekte evangeliet for de mennesker som ble holdt i varetekt -  de som hadde druknet under syndfloden.

Kristus hadde nettopp dřdd pĺ korset for ĺ virke en forsoning for menneskeslektens synd.

Og Han er en soning for vĺre synder, og det ikke bare for vĺre, men ogsĺ for hele verdens. 1.Joh.2:2

Jeg er av den oppfattelse at Kristus prekte om forsoningen til ĺndene som var i varetekt, slik at de som ville tro Ham, ville fĺ deres synder tilgitt.  Og hvorfor ikke?  Var de vćrre enn andre syndere?  Hvorfor skulle ikke de ogsĺ ha en sjanse for ĺ motta Kristus?

Hvis vi er innforstĺtt med at Kristus prekte for ĺndene som var i varetekt, og dette synes ĺ vćre tilfelle ut fra Peters fřrste brev, sĺ vil dette ĺpne opp for oss en helt ny forstĺelse om livet etter dřden.

Jeg legger merke til at Peter sier at Gud stĺr klar til ĺ dřmme levende og dřde.  Dette ble sagt for to tusen ĺr siden.  Jeg tillater meg ĺ hevde at Jesu Kristi domstol har vćrt i aktivitet gjennom hele denne 2000-ĺrige menighetsperiode.

Peter hevder at de dřde, sĺvel som de levende, skal dřmmes i denne periode. De dřde blir dřmt som om de levde pĺ jorden.

Tenk over det fřlgende skriftsted:

Og likesom det er menneskenes lodd én gang ĺ dř, og deretter dom, sĺ skal og Kristus, etter ĺ vćre ofret én gang for ĺ bortta manges synder, annen gang bli ĺpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter pĺ Ham.  Hebr.9:27,28

Menneskenes lodd er én gang ĺ dř, og deretter dom.  Derfor vet vi at troende med sikkerhet vil bli dřmt etter at de dřr, fordi skriftstedet sier ”for dem som venter pĺ Ham”. 

Men Peter sier at de blir dřmt som mennesker i kjřdet.  Dette forteller meg at dommen over de avdřde foregĺr nřyaktig slik som det skjer pĺ jorden.

Hvordan foregĺr sĺ dommen pĺ jorden?  Etter at vi mottar Kristus, blir vi fylt med Helligĺnden.  Én av Helligĺndens hovedoppgaver er ĺ lede oss til ĺ dřde vĺr syndige naturs gjerninger.

For dersom dere lever etter kjřdet, da skal dere dř.  Men dersom dere ved Ĺnden dřder legemets gjerninger, skal dere leve. Rom.8:13

Vi mĺ bekjenne vĺre synder nĺr Helligĺnden ĺpenbarer dem for oss, stemple dem som ondskap og avlegge dem, sĺ vi vender dem ryggen med all vĺr kraft, og deretter ber Herren om Hans nćrvćr i vĺre liv slik at vi aldri oppfřrer oss pĺ samme mĺte.  Dette er en evig dom.  Vi vil aldri noensinne mĺtte stĺ til regnskap for disse synder, forutsatt at vi ikke igjen faller tilbake i dem.

Hvis dette er mĺten hvorpĺ vi kommer frem for Kristi domstol mens vi er i vĺre jordiske legemer, sĺ er dette ogsĺ mĺten dommen foregĺr pĺ i livet etter dřden.  Sĺ i stedet for ĺ slappe av i vĺr residens, vil vi i stedet vćre opptatt med ĺ bekjenne vĺre synder overfor Herren.

Jeg tror det er dette som Peter forsřker ĺ fortelle oss.

Det er min personlige mening at vĺr fysiske dřd ikke er avgjřrende viktig  rent ĺndelig sett.

Frelsesprogrammet begynner nĺr vi mottar Kristi stedfortredende blodsoffer for oss pĺ Golgatas kors.  Denne forsoning ved Jesu blod som vi mottar i tro, kan finne sted pĺ jorden eller i det ĺndelige omrĺde.  Patriarkene og profetene mottok visselig syndenes forlatelse gjennom denne blodforsoning, og ble fřdt pĺ ny hundreder av ĺr etter at de dřde fysisk.

Vi ser den oppmerksomhet for Kristus og Hans misjon som Moses og Elias utviste, da de ĺpenbarte seg pĺ  Forklarelsens Berg.

Og se, to menn samtalte med Ham.  Det var Moses og Elias.  De viste seg i herlighet og talte om Hans bortgang, som Han skulle fullbyrde i Jerusalem.  Luk.9:30,31

Vi ser i dette skriftsted at de gammel-testamentlige hellige menn kjente Kristus og var interessert i hva som skulle finne sted i Jerusalem.  Men etter vĺr tids undervisning skulle Moses og Elias ha slappet av i deres residenser, og ikke ha vendt tilbake til jorden for ĺ utspřrre Kristus om Hans kommende dřd i Jerusalem?

Vi mottar forsoningen ved tro.  Sĺ vidt jeg kan se mottar de hellige i det ĺndelige omrĺde forsoningen og andre velsignelser fra Gud ved tro.  Bare dette ĺ vćre i det ĺndelige omrĺde vil ikke fjerne behovet for tro.  Satan var tett pĺ Guds trone i himmelen, men Satan har aldri trodd og hĺpet pĺ Gud

Legg merke til Efeserbrevet hvor det stĺr at tjenestene vil fungere inntil vi alle er  modnet.

Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lćrere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle nĺr frem til enhet i tro pĺ Guds Sřnn og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmĺlet for Kristi fylde,... Ef.4:11-13

Fordi det er ĺpenbart at tallřse troende dřr fřr de nĺr frem til enhet i tro og kjennskap til Guds Sřnn, til modning og aldersmĺlet for Kristi fylde, mĺ det derfor vćre riktig at tjenestene fortsetter etter dřden, og vil fortsette ĺ fungere, inntil hver eneste av Guds utvalgte er fullendte i hele Guds vilje.

Det samme synes ĺ vćre tilfelle nĺr det gjelder den nye pakt:

For dette er den pakt Jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren: Jeg vil gi Mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter.  Og Jeg vil vćre deres Gud, og de skal vćre Mitt folk.  Og ingen skal lćre sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, og si: Kjenn Herren!  For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den střrste blant dem.  Hebr.8:10,11

Alle som tilhřrer Israels hus, dvs. alle som tilhřrer Jesus Kristus, Abrahams sanne Sćd, vil ikke lenger ha behov for ĺ bli undervist om Herren.  Den nye pakt vil fungere i vĺre liv inntil vi virkelig er i Guds bilde bĺde hva ĺnd, sjel og kropp angĺr.

Det vil bli en brud uten lyte som tilhřrer Lammet.  Menighetene har ennĺ ikke nĺdd denne uplettede fullkommenhet, sĺ helliggjřrelse og forlřsning mĺ overskride vĺrt liv pĺ jorden.

Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom ogsĺ Kristus elsket menigheten og ga Seg selv for den, for ĺ hellige den ved ĺ rense den ved vannbadet i ordet, slik at Han kunne stille menigheten frem for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne vćre hellig og ulastelig.  Ef.5:25-27

Helliggjřrelse vil si at all ĺndelig urenhet mĺ fjernes fra oss.

Forlřsning, eller frelse, er gjenopprettelse av mennesket i Guds bilde og likhet.

Ett av hovedproblemene i vĺr tids tenkemĺte er tanken om at lemmene pĺ Kristi legeme blir plettfrie ved rettferdiggjřrelsen (tilgivelsen).  Dette betyr at Gud anser oss for ĺ vćre plettfrie, sĺ vi er plettfrie uaktet vĺr virkelige tilstand.  Den slags tankegang har intet med virkeligheten ĺ gjřre.  Det er ĺndelig scizofreni.

Hvis et menneske er en lřgner,  kan han komme til Gud gjennom Kristus, og Gud vil rettferdiggjřre ham.  Dette betyr at all hans lřgn er tilgitt.

Men det ĺ tilgi en lřgner utretter lite i Guds rike.  Guds rike betyr befrielse fra ĺ lyve.  Befrielse fra lřgn er helliggjřrelse.

Gud rettferdiggjřr brudeskaren.  Han aksepterer dem i all deres verdslighet, lyst og egenvilje.

Deretter begynner Guds Ĺnd det mřysommelige arbeid med ĺ helliggjřre lemmene i brudeskaren.  Helligĺnden renser dem fra verdslighet, lyst og egenvilje.  Deretter kommer Faderen og Sřnnen for ĺ ta bolig i dem, og frelsesverket er fullendt.

Rettferdiggjřrelse og tilregnet rettferdighet er ikke en permanent tilstand nĺr det gjelder vĺrt forhold til Gud.  Hvis de var det, ville Jesus ha et legeme hvis medlemmer var verdslige, fulle av lyst og egenvilje.  Forstĺr du at dette ikke har noe med forlřsning ĺ gjřre – dette ĺ gjenopprette oss i Guds bilde?

Det later til at det hersker en enorm forvirring i vĺre dager vedrřrende rettferdiggjřrelsens og helliggjřrelsens funksjoner.  Man kan ikke bli helliggjort fřr man er blitt rettferdiggjort.  Men ĺ rettferdiggjřre et menneske som ikke gĺr igjennom dette langtrukne helliggjřrelsesprogram, er nyttelřst.  Hvis et individ som ikke er helliggjort, som ikke er forvandlet moralsk, ville tillates ĺ forbli i denne tilstand, da ville han eller hun bringe forvirring og disharmoni inn i Guds rike. 

Men  er det virkelig Guds hensikt ĺ fullende Sine utvalgte?  Legg merke til fřlgende bemerkelsesverdige skriftsted:

Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnĺdde de ikke det som var lovt.  For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nĺ fullendelsen uten oss.  Sĺ la oss derfor, da vi har en sĺ stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger sĺ fast ved oss, og lřpe med tĺlmodighet i den kamp vi har foran oss,... Hebr.11:39-12:1

Trosheltene i Hebreerbrevets ellevte kapitel dřde i tro.  De er nĺ i himmelen.  Og dog, de mottok ikke Guds lřfte.  Sĺ det er klart at Guds lřfte ikke gjelder en permanent bolig i himmelen.

Hva bedre ting planla Gud for oss, slik at bare sammen med oss kan de hellige fra tidligere tider bli fullkommengjort?  Kan du se at Guds plan er at alle Hans hellige skal fullkommengjřres?  Bare sammen med oss kan Abraham og Moses bli fullkomne.

Fullkommengjřrelsen som er nevnt her inkluderer:

Den syndige natur tilintetgjort og fjernet fra oss.

Kristi natur fullendt i oss.

Vi er for bestandig i sentrum av Guds Person og vilje, hvor Kristus er nĺ.

Vĺrt kjřtt og vĺre ben oppreist fra de dřde, og deretter overkledt med et hus fra himmelen, slik at vi er i Kristi ytre billede og lignelse.

Vĺr personlighet fyllt med Faderens, Sřnnens og Helligĺndens fylde.

Abraham og Moses har ikke denne fylde ennĺ.  Heller ikke vi, men vi presser fremad i Kristus.

Nĺr Bibelen sier at vi er omgitt av en stor sky av vitner, sĺ kan det vćre at den taler billedlig, og at det refereres til de individer som er nevnt i Hebreerbrevets ellevte kapitel.  Men jeg tror ikke at dette er tilfelle.   Vi har dratt nytte av hva Gud frembrakte gjennom Sine troshelter.  Og jeg tror at de (som f.eks.da Moses og Elias trĺdte synlig frem pĺ Forklarelsens Berg) iakttar oss, og pĺ den mĺten řker i kunnskap og visdom nĺr de ser hva Gud virker gjennom oss.  Vi skal alle bli fullkommengjort sammen.

Legg merke til hva Moses og Esaias sier:

Lytt, dere himler, og jeg vil tale!  La jorden hřre pĺ min munns ord!  5.Mos.32:1

Hřr, dere himler, og lytt til, du jord!  For Herren taler: Barn har Jeg oppfřdd og fostret, men de har satt seg opp mot Meg. Es.1:2

Det er min personlige mening at Satan og englene ikke kjente til den moralske lov, fřr Gud talte de ti bud gjennom Moses.

Jeg tror faktisk at all ĺpenbaring fra Gud kommer gjennom jordiske redskaper.  Vi vil ikke lćre noe ved at vi dřr, med mindre Gud fortsetter ĺ bruke tjenere som vil undervise oss om evangeliet – tjenere som lćrte Herren ĺ kjenne mens de levde pĺ jorden.

Det er gjennom menigheten at himlene lćrer visdom.

Slik skulle Guds mangfoldige visdom nĺ gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen.  Ef.3:10

Legg merke til den virkning det har pĺ makter og myndigheter i himmelen nĺr de hellige pĺ jorden seirer over brřdrenes anklager.

Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem!  Men ve jorden og havet!  For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.  Ĺpb.12:12

Jeg har behandlet to forbundne emner i denne korte essay.  Det fřrste er at gjennom hele den kristne ćra har Kristi dommersete vćrt i funksjon.  De troende som lever pĺ jorden, og som samarbeider med Helligĺnden, gĺr gjennom dom nĺ.  De bekjenner og avlegger deres synder.  Det er en evig dom.

Ut fra det Peter sier, er jeg av den oppfattelse at Guds utvalgte i himmelen, uansett hvor lenge de har vćrt der, pĺbydes ĺ samarbeide med Helligĺnden ved ĺ bekjenne deres syndige naturs ugjerninger og ĺ avstĺ fra dem.

For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.  Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium?  1.Pet.4:17

Jeg tror ikke at de avdřde hellige synder nĺ.  I virkeligheten tror jeg at alle antakelig hvilte i det ĺndelige omrĺde, fřr Jesu Kristi komme til jorden.  Nĺr imidlertid forsoningen var fullfřrt, og Kristus var oppreist fra de dřde, begynte frelsessprogrammet for de avdřde hellige.  Dette er min oppfattelse, ut fra hva Peter sier.

Vi er klar over at Gud skal ryste himmelen og jorden.  Hvis jeg forstĺr Daniel korrekt, vil noen i den himmelske hćr bli kastet ut av himmelen pĺ grunn av deres ulydighet. Kanskje menes det med dette noen av englene. Men jeg tviler pĺ det.

Sammen med det stadige offer ble hćren overgitt til řdeleggelse for frafallets skyld.  Og hornet kastet sannheten til jorden.  Det hadde framgang med alt det foretok seg.  Dan.8:12

Et problem er ,at nĺr vi snakker om det ĺndelige omrĺde, Guds trone osv., tenker vi ofte pĺ et sted langt, langt ute i det ytre rom.  Det er kanskje nćrmere sannheten at det ĺndelige omrĺde, inklusive himmelen, er rundt om oss, men bare usynlig.  Vi har allerede kommet til berget Zion.  Vi er allerede – selv om vi vandrer pĺ jorden – ved Guds hřyre hĺnd i Kristus.  Hva vi ser og opplever kan vćre et synlig uttrykk for den ĺndelige virkelighet.

Mon ikke de to verdener, den ĺndelige og den fysiske, er nćrmere hverandre enn vi forstĺr!

Ja – vi kan vćre skjult med Kristus i Gud, og senere bli forfřrt bort fra denne stilling.  Dette er sant, mener jeg, hva enten vi lever i den fysiske verden eller ikke.  Ble ikke Satan og hans engler forfřrt bort fra deres himmelske stilling, skjřnt de den gang ikke levde fysisk pĺ jorden?

Det er naivt ĺ tro at vi er utenfor fare nĺr vi dřr.  Det stemmer kanskje ikke med virkeligheten i det hele tatt.

I de siste ĺr har mange Herrens tjenere falt dypt i synd.  Dette var mennesker som én gang hadde sete i det himmelske med Jesus Kristus.  Dog var Satan i stand til ĺ forfřre dem fra denne opphřyede stilling i Kristus.

Jeg forstĺr visselig ikke alt det er ĺ vite nĺr det gjelder livet etter dřden.  Men fra hva jeg leser i Bibelen, tror jeg ikke at vĺre tradisjoner om dette liv stemmer med  hva som stĺr i Guds Ord.  For eksempel forestiller vi oss at vi vil vćre utenfor fare i himmelen. Hvis vi leser vĺr Bibel, vil vi se at vĺr trygghet er ĺ finne i sentrum av Guds vilje i Kristus,  og ikke i himmelen eller noe annet sted.  Vĺr trygghet er i vĺrt samfunn med Kristus, og har ikke noe ĺ gjřre med hvor vi befinner oss.

Altfor lenge har vi vćrt av den oppfattelse at det er umulig ĺ vćre i himmelen med en syndig natur. Sannheten er at synden oppsto i himmelen tett ved Guds trone.  Det later til at en mengde engler gjorde opprřr mot Faderen.   Det ĺ vćre i det himmelske omrĺde frelser oss ikke fra synd.  Synd begynte i det ĺndelige omrĺde, og kom derfra ned til vĺr jord.

Sĺ vidt jeg kan se opererer frelse og helliggjřrelse, befrielse fra Satan og gjenopprettelse til Guds bilde, uavhengig av hva enten vi lever pĺ jorden eller i det ĺndelige omrĺde.

Det andre emne, som henger sammen med det fřrste, er at vĺr oppfattelse av hva som skjer med oss etter dřden, mĺ revideres.  Mange av oss kommer ikke i paradiset for ĺ leve evig i en residens.  Hvis jeg har rett, vil vi fortsette i frelses- og helliggjřrelsesprosessen fra der hvor vi er nĺr vi forlater denne verden.

Hvis vi ikke har vćrt trofaste i ĺ fřlge dette program mens vi lever pĺ jorden, vil vi uten tvil bli brakt til et straffens sted.

Det er ogsĺ sannsynlig at de som har vćrt trofaste i Guds rikes arbeide, vil fortsette ĺ tjene i det ĺndelige omrĺde og hjelpe andre med mindre modenhetsgrad, nettopp slik de gjřr i dag

Vi mĺ ogsĺ forberede oss for slaget ved Harmageddon.  Ifřlge Bibelen skal vi ride pĺ hvite hester etter hćrfřreren, Jesus Kristus.  Vi mĺ vćre forberedt for dette slag.

Jeg tror ikke vi vil ligge og dra oss i en residens , og sĺ plutselig bli tilkalt for ĺ ride pĺ hvite hester for ĺ angripe Satans jordiske hćr, uten noen form for forberedelse.  Dette er helt latterlig.

Vĺr tids hengivne disipler (utvilsomt ogsĺ de disipler som nĺ er i himmelen) lćrer streng disiplin, noe som er pĺkrevet om vi fĺr det privilegium ĺ vende tilbake til jorden med Kristus.

Disse skal fřre krig mot Lammet.  Men Lammet skal seire over dem, fordi Han er herrers Herre og kongers Konge – seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste.  Ĺpb.17:14

Det jeg snakker om er praktisk og bibelsk, ikke sant?  Vĺrt liv , hvor vi fřlger Kristus, vil fortsette uten avbrytelse nĺr vi dřr.  Som Jesus sa, hvis vi lever og tror pĺ Ham, vil vi aldri dř, dvs. vi vil fortsette vĺrt normale liv hvor vi vokser ĺndelig, hvor vi blir tjent, og hvor vi selv tjener.

Hvor finner vi Guds utvalgte i dag?  Jeg tror de befinner seg over hele jorden.  Legg merke til at nĺr Herrens basun lyder, som annonserer Hans tilbakekomst til jorden, vil Hans utvalgte bli samlet fra jordens ende til himmelens ende. 

Og da skal de se Menneskesřnnen komme i skyene med stor kraft og herlighet.  Da skal Han sende ut englene og samle Sine utvalgte fra de fire vindretninger,  fra jordens ende til himmelens ende.  Mark.13:26,27

Slik vil de som lever pĺ jorden bli fřrt sammen med dem som befinner seg i himmelen. Alle som er kvalifisert til ĺ delta i den fřrste oppstandelse vil oppstĺ fra de dřde og lřftes opp i skyene for ĺ  hilse Guds Sřnn nĺr Han stiger ned fra himmelen for ĺ etablere Sitt Rike pĺ jorden.