OM Å NÅ FREM TIL FØRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DØDE

Attaining_to_the_First_Resurrection__OM_Ĺ_NĹ_FREM_TIL_DEN_FŘRSTE_OPPSTANDELSE_DE_DODE

OM Ĺ NĹ FREM TIL DEN FŘRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DŘDE

(Fra:  Kingdom Concepts)

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Alle skriftssteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

Norsk oversettelse:  Kari Klem

 

 

Den fřrste oppstandelse fra de dřde er Kristus.  Han blir formet i oss nĺ.  Hvis ikke, nĺr vi ikke frem til den fřrste oppstandelse.  Enten vinner vi den fřrste oppstandelse i dag, eller taper den fřrste oppstandelse i dag.  Herrens dag vil ikke frembringe noen forvandling i vĺr personlighet.  I stedet vil den avslřre det som mřysommelig er virket under vĺr jordiske pilgrimsvandring.

 

Hvis vi sřker det som er der oppe.  Hvis vĺr oppmerksomhet, vĺr kjćrlighet, vĺr interesse og vĺrt hĺp uavbrutt er fokusert pĺ Guds trone, pĺ Kristus, som sitter ved Guds hřyre hĺnd, da vil vi nĺ frem til den  fřrste oppstandelse fra de dřde.

 

Om ĺ lćre ĺ vandre i det himmelske i Kristus nĺ

 

Annet trinn

 

Tredje trinn

 

Fjerde trinn

 

Femte trinn

 

Sjette trinn

 

 

OM Ĺ NĹ FREM TIL DEN FŘRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DŘDE

 

... sĺ jeg kan fĺ kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med Ham i Hans dřd – om jeg bare kunne nĺ frem til oppstandelsen (gresk: ut-oppstandelsen) fra de dřde!  (Fil.3:10,11)

 

Jesu Kristi forsoningsdřd og triumferende oppstandelse, samt de helliges oppstandelse fra de dřde, er grunnpillaren i det kristne evangelium.  De representerer det store hĺp om at ”hver den som tror pĺ Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh.3:16).

 

Oppstandelsen av vĺr fysiske kropp og belřnningen med kraft og herlighet, representerer ”livet” som er lovet i evangeliet om Guds rike - meget mer enn det vanligvis forkynnes.

 

Nĺr vi bekjenner tro pĺ Kristus, nĺr vi for fřrste gang kommer til Ham med angers ord, betyr dette vĺr inngang til lřftet om ĺ fĺ evig liv.  Vĺr aller fřrste opplevelse av frelse representerer pĺ ingen mĺte fylden av evig liv – det er bare begynnelsen – en fřrstegrřde.

 

Det er sant at vi gĺr over fra dřd til liv det řyeblikk vi i oppriktighet mottar Kristus.  Men det er ogsĺ sant og skriftmessig, at vi presser pĺ for ĺ nĺ frem til evig liv – sćrlig nĺr det gjelder evig liv i vĺre kropper (se Fil.3:10,11 ovenfor).

 

Fřrste korinterbrev, det femtende kapitel, er den viktigste tekst i Skriften vedrřrende den fřrste oppstandelse fra de dřde (de seirende helliges oppstandelse).  Dette kapitel sier at Kristi liv fřrst berřrer vĺr indre natur.  Dernest har det ogsĺ meget ĺ gjřre med livet som vil komme inn i vĺre dřde kropper ved Kristi tilbakekomst til jorden.

 

I vĺr tid blir frelsen av vĺr ĺnd og sjel understreket i en slik grad at det nesten ignorerer hva Skriften sier angĺende kroppens oppstandelse.

 

Legg merke til fřlgende skriftsted:

 

For likesom alle dřr i Adam, slik skal ogsĺ alle bli gjort levende i Kristus.  Men hver i sin egen avdeling: Kristus er fřrstegrřden.  Deretter skal de som hřrer Kristus til, bli gjort levende ved Hans komme.  (1.Kor.15:22,23)

 

”... de som hřrer Kristus til, bli gjort levende ved Hans komme.”

 

Tenk over dette.  Den fysiske dřd, vĺr kropps, sĺvel som vĺr ĺnds og sjels dřd, inntrĺdte ved Adams og Evas ulydighet. 

 

Men Kristi lydighet vendte om pĺ denne katastrofen.  Evig liv vil bli gitt til dem som tror pĺ Ham.  Det guddommelige liv vil fřrst komme inn i deres ĺnd og sjel.  Deretter, ved Herrens komme, vil  kroppen bli forlřst med evig liv. 

 

Ja, ikke bare det, men ogsĺ vi som har fĺtt Ĺnden som fřrstegrřde, ogsĺ vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vĺrt barnekĺr, vĺrt legemes forlřsning.  (Rom.8:23)

 

”... vĺrt legemes forlřsning.”

 

1.Kor.15:23 sier at det evige livs komme har med fremtiden ĺ gjřre, nĺr Jesus Kristus kommer i herlighet i skyene. 

 

”Deretter skal de som hřrer Kristus til, bli gjort levende ved Hans komme.”  Det er ved Hans komme at vi vil bli ”gjort levende”.

 

Hva slags evig liv vil Kristus gi de hellige ved Sitt komme?  Det er fylde av evig liv i vĺre kropper.  Dette forstĺr vi nĺr vi leser fřrste korinterbrev, det femtende kapitel.

 

Det finnes mange tilsvarende skriftsteder i Det Nye Testamente som forklarer at hvis vi vil nĺ frem til liv, dvs. hvis vi vil nĺ frem til oppstandelsen fra de dřde, mĺ vi vandre kontinuerlig i Guds Ĺnd, og ikke i kjřdets lyster.  Oppstandelseslivet, som vil kunne bli iakttatt verden over ved Jesu Kristi komme fra himmelen, er en tilstand som vi mĺ nĺ frem til nĺ (Fil.3:11).

 

Dette betyr ikke at vi oppstĺr stykke for stykke i vĺre kropper.  Dette er ikke skriftmessig (1.Kor.15:52).  Men det betyr at vi mĺ nĺ frem til det ĺndelige aspekt av oppstandelsen som vĺr fysiske oppstandelse er basert pĺ.  Hvis vi ikke forbereder oss nĺ, er det ingen mulighet for ĺ kunne delta i den fřrste oppstandelse.

 

Det er ikke slik at Gud vil vise Sitt mishag ved ikke ĺ la oss reises opp for ĺ mřte Herren i luften.  Det dreier seg  om at uten de forberedende prosesser, vil vi ikke vćre i stand  til ĺ kunne oppleve forvandlingen fra dřdelighet til udřdelighet.  Slik fysisk forvandling er umulig fřr den nřdvendige ĺndelige forvandling har funnet sted i oss.

 

Ett meget viktig forberedende trinn er ĺ lćre ĺ vandre i det himmelske i Kristus nĺ.

 

Er dere da oppreist med Kristus, sĺ sřk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds hřyre hĺnd.  La deres sinn vćre vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er pĺ jorden.  (Kol.3:1,2)

 

Hvordan lever vi nĺ?   Sřker vi etter det som er der oppe?  Hvis vĺr oppmerksomhet, vĺr kjćrlighet, vĺr interesse og vĺrt hĺp uavbrutt er fokusert pĺ Guds trone, pĺ Kristus som sitter ved Guds hřyre hĺnd, da nĺr vi frem til den ĺndelige dimensjon av den fřrste oppstandelse fra de dřde.

 

Men hvis vĺr oppmerksomhet, vĺr kjćrlighet, vĺr interesse og vĺrt hĺp hele tiden er fokusert pĺ mat, arbeide, forlystelser, forplantning, kjřp, salg og rikdom,  nĺr vi ikke frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde. 

 

Vi kan fortsette med ĺ nevne Kristi navn helt til Han kommer.  Men hvis vi ikke gjřr hva Han har sagt, vil den fřrste oppstandelse, oppstandelsen til liv og herlighet, ikke bli del av vĺr fremtid.  All verdens teologiske diskusjoner kan ikke forandre det aller minste nĺr det gjelder Guds rikes ĺndelige realiteter.

 

Det andre trinn for ĺ nĺ frem til denne fřrste oppstandelse fra de dřde har ĺ gjřre med lidelse, og vĺr villighet til ĺ utholde med tĺlmodighet den hvile og glede som vi vil fĺ del i ved Kristi tilsynekomst i kraft.

 

Vi mĺ gjřres verdige til den fřrste oppstandelse og Guds rike.  Lidelse, forfřlgelse og trengsler er en nřdvendig del av programmet.

 

Dette er (forfřlgelsene og trengslene som de hellige i Tessalonika utholdt i tĺlmodighet) et varsel om Guds rettferdige dom.  I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nĺ ogsĺ lider for.  (2.Tess.1:5)

 

Men du har noen fĺ navn i Sardes som ikke har sřlt til klćrne sine.  De skal gĺ med Meg i hvite klćr, for de er verdige til det.  (Ĺpb.3:4)

 

Den troende som er uvillig til ĺ akseptere de trengsler som kommer i deres vei, som hele tiden prřver ĺ unnslippe fra det ubehagelige, som nekter ĺ bćre sitt kors tĺlmodig, som har ett ben i verden og ett ben i Guds rike, kan ikke gjřre seg noe hĺp om ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde - den oppstandelse som vil finne sted nĺr Herren vender tilbake.

 

Det sanne kristne liv er et liv som tĺlmodig tĺler alle de prřvelser og trengsler som mřter oss pĺ vĺr vei inn i Guds rike.  Den rettferdiges trengsler er mange.  Det er de langvarige prřvelser og den lutrende ild som bereder oss til ĺ bli medarvinger med Kristus.  Det er nettopp disse som gjřr oss beredt for autoritet og myndighet over jordens nasjoner nĺr Kristus kommer tilbake.

 

Hvis vi lider, vil vi regjere.  Korset og kronen gĺr sammen.

 

Den troende kristne er en fremmed og en pilgrim i verden.  Han sřker en by med grunnvoll.  Han er ikke av denne verden og anvender ikke denne verdens metoder utenom Guds visdom.  Han deler ikke verdens brennende řnske om ĺ oppnĺ rikdom for ĺ kunne vćre uavhengig av Herrens hjelp.

 

Den sanne kristne vil bli forfulgt, og vil lide i verden.  Men hans hĺp ligger i dette at Kristus vender tilbake for ĺ straffe alle dem som har skadet Herrens vitner.  Dette er det sanne kristne hĺp, den rette innstilling, hvis man řnsker ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde.

 

... men dere som lider trengsel, skal Han gi ro sammen med oss.  Dette skal skje nĺr Herren Jesus ĺpenbarer Seg fra himmelen med Sin makts engler.  Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vĺr Herre Jesu evangelium.  (2.Tess.1:7, 8)

 

Det tredje trinn for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde er at Kristus formes i oss.

 

Mine barn, som jeg igjen mĺ fřde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere!  (Gal.4:19)

 

Formingen av Kristus i den hellige er den viktigste side i den nye pakt.  Det er den nye pakt.

 

Alt annet i kristendommen er sekundćrt sammenlignet med det at Kristus formes i den troende.  Alt annet er som et stillas, som et hjelpemiddel til at Kristus formes i oss.

 

Nĺr Kristus er blitt formet i oss, da er den nye pakt blitt etablert i vĺr personlighet.

 

Kjřtt og blod kan ikke arve Guds rike.  Bare Kristus, og det som er virket i Kristus, og som er en uatskillelig del av Kristus, arver Guds rike.

 

Kristus er oppstandelsen.  Kristus er livet.  Kristus er Guds rike.  Nĺr Kristus formes i oss, formes oppstandelsen i oss.  Nĺr Kristus formes i oss, formes Guds liv i oss.  Nĺr Kristus formes i oss, formes Guds rike i oss.

 

Kristne som er sĺ opptatt med andre ting at de ikke arbeider pĺ at Kristi liv utvikles i dem, er dřende.  Han eller hun nĺr ikke frem til den fřrste oppstandelse.  De ignorerer den  oppstandelse som de hĺper ĺ fĺ oppleve ved den siste basun.

 

Den fřrste oppstandelse fra de dřde er Kristus.  Han formes i oss nĺ.  Hvis ikke, nĺr vi ikke frem til den fřrste oppstandelse.

 

Enten vinner vi oppstandelsen i dag, eller mister vi oppstandelsen i dag.  Herrens dag vil ikke forvandle vĺr personlighet.  I stedet vil den ĺpenbare vĺr personlighet slik den er blitt formet gjennom vĺr pilgrimsvandring pĺ jorden.

 

Kristus formes i oss ved at Hans legeme og blod blir vĺrt ĺndelige liv.  Det er det legeme og blod, det evige liv, som vil reise oss opp for ĺ mřte Ham i skyene.

 

Den som eter Mitt kjřd og drikker Mitt blod, har evig liv.  Og Jeg skal oppreise ham pĺ den siste dag.  (Joh.6:54)

 

Er du i ferd med ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse?  Eller er du i ferd med ĺ dř fordi du lever i ditt kjřds lyster?

 

Det fjerde trinn for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse involverer ĺ komme ut fra mengden av halvhjertede troende, og la seg forene fullstendig med Guds Lam.

 

Husk pĺ at mange er kalt inn i Guds rike, men fĺ er utvalgt for den fřrste oppstandelse, utvalgt til ĺ regjere med Kristus som en evig, uatskillelig, integrert del av Hans Person.

 

Og Jeg sĺ, og se: Lammet sto pĺ Sions berg.  Sammen med det var de hundre og fřrtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet pĺ sine panner.  (Ĺpb.14:1)

 

Hver og én av oss er blitt kalt til ĺ komme opp pĺ Sions berg, til ĺndene av rettferdige mennesker som er fullkommengjort i Kristus.  Hvor mange av oss adlyder dette himmelske kall og gĺr over i de utvalgtes rekker?

 

Hver og én som velger dette,  kan bli én av Guds stjerner,  sřnner som er kilder med levende vann.  Hver og én av dem vandrer hver dag i gledesfyllte prosesjoner til Sion.  De bringer med seg forfriskning og velsignelse hvor de enn gĺr.

 

Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste.  Og ingen kunne lćre sangen uten de hundre og fřrtifire tusen, de som er kjřpt fra jorden.  (Ĺpb.14:3)

 

Den sang er en kjćrlighetssang, som lyder evig, og som bare kan synges av Kristus og Hans fřrstegrřde, Hans brud.  Hun er den fullkomne, ”sin mors eneste” (Hřys.6:8-10).

 

Det som preger Kristi fřrstegrřde fra jorden, de som nĺr frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde, er i sćr renheten som strĺler ut fra deres personlighet.  De er ikke tilsmussete med det religiřse, det som ikke er av Kristus.  Det er ingenting i deres ĺnd – hverken personer, ćrgjćrrighet eller ting - som har fřrsteplassen fremfor Kristus i deres liv.

 

De er gift med Kristus.  Intet annet, ingen person, har fotfeste i deres ĺnd.  De tilhřrer Kristus, og Ham alene.  De tilhřrer ikke menighetene, men Kristus.  Kristus bestemmer over deres forhold til andre personer, ting, karričre og alle omstendigheter.

 

Denne gruppe kom opprinnelig ut fra menneskeheten.  Men fordi de har nĺdd frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde, vil de vćre en uatskillelig del av Kristus i all evighet.

 

Det femte trinn for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde har ĺ gjřre med den guddommelige innhřstning, med atskillelsen av hveten fra ugresset.

 

Det er en feiloppfattelse ĺ tro at Herren vil samle inn i Sin lade bĺde hveten og ugresset i den fřrste oppstandelse fra de dřde.  Han vil fřrst fjerne ugresset fra hveten og brenne det opp.  Deretter vil han lagre hveten i Sin lade.

 

Menighetene i dag er fyllt med ugress sĺ vel som med hvete.  De individuelle hellige har bĺde Kristi hvete og Satans ugress i deres liv.  Gud vil ikke samle den troende inn i Sin lade der det er hor, lřgn, hat, stridigheter, misunnelse, stolthet, grĺdighet, egenvilje og alt annet uhumsk i deres personligheter.

 

Den som vil sřke ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde mĺ rense seg selv fra all urettferdighet.  (1.Joh.3:3).

 

Ugresset mĺ sankes ut av Guds rike.  Deretter vil de rettferdige skinne i deres Fars rike, i den fřrste oppstandelses kraft og herlighet.

 

La dem begge vokse sammen til hřsten.  Nĺr det sĺ er tid for innhřstning, vil Jeg si til hřstfolkene:  Sank fřrst ugresset sammen og bind det i bunter for ĺ brenne det.  Men hveten skal dere samle i lĺven Min.  (Matt.13:30)

 

Himlenes rike, slik tilstanden er i dag, kan ikke lřftes opp fra jorden i den fřrste oppstandelse fra de dřde.  Forkynnelsen om Guds rike har samlet inn ”alle slags”.  Noe av det som er blitt samlet inn vil passe i Guds rike, annet ikke.

 

Fřr Herren vender tilbake og de hellige samles til Ham, mĺ det finne sted en atskillelse mellom det onde og det gode, det urene og det rene.  Deretter vil det evige liv som vi har hĺpet pĺ, bli gitt til oss.

 

Slik skal det skje ved verdens ende.  Englene skal gĺ ut og skille de onde fra de rettferdige, .... (Matt.13:49)

 

Dette vers sier oss at de onde og de rettferdige vil vćre blandet sammen helt til slutten av den nćrvćrende tidsalder.  Uttrykket rettferdig kjennetegner de personer, som etter ĺ ha mottatt Kristus som Herre og Frelser, praktiserer Herrens rettferdige gjerninger.  De lever ikke i synd.  De blir forvandlet til rettferdige, hellige og lydige mennesker ved at Helligĺnden bor i dem, og fordi Kristus blir formet i dem.

 

Det sjette trinn for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde har med troner og dom ĺ gjřre.  Dette trinn er det viktigste av alle nĺr det gjelder hvem som vil kunne delta i den fřrste oppstandelse.

 

Spřrsmĺlet er:  Hvem kontrollerer vĺr personlighet?  Av to konger sitter én pĺ vĺr personlighets trone.  Enten sitter kong Selv pĺ vĺr personlighets trone, eller sĺ gjřr kong Jesus det.  Dette er en avgjřrende faktor for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse.  Dette er ogsĺ grunnen til at lidelse er nřdvendig hvis vi ser frem til ĺ regjere som medarving med Kristus.

 

Det er umulig for en person som styres av sin egenvilje ĺ kunne delta i den fřrste oppstandelse.  En egenkjćrlig person, hva enten han eller hun bekjenner Kristus, er en trussel for Kristi og Guds rike, og vil ikke pĺ noen mĺte kunne tildeles den fřrste oppstandelses makt og autoritet.

 

Hvordan gĺ fra kong Selv pĺ tronen til kong Kristus pĺ tronen?

 

Gud har en meget effektiv lřsning pĺ problemet nĺr det gjelder kong Selv.  Det er korset.

 

”Jeg’et” mĺ korsfestes.  Fengslene, fornedrelsene, lidelsene, forvirringen, břnnesvar som lar vente pĺ seg, frustrerende omstendigheter som plager oss hele tiden, er Guds metode for ĺ fĺ Selvet ned fra tronen og Kristus lřftet opp pĺ tronen.

 

Den kristne som vil unngĺ lidelse, som ”flykter” hver gang Herren setter han eller henne i ”fengsel”, forhindrer deres egen oppstandelse.  Det finnes ingen annen vei.  Enten tar vi opp vĺrt kors og fřlger vĺr Herre og Mester, ellers nĺr vi ikke frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde.

 

Det er ingen unntakelser.  Vi mĺ ”miste” vĺrt liv, slik at Kristus kan leve i oss.  Det er Kristus, og bare Kristus, som arver Guds rike.  Nĺr vi insisterer pĺ ĺ ”tjene” Gud etter vĺre egne řnsker, forblir kong Selv pĺ vĺr personlighets trone.

 

Nĺr vi tillater kong Selv ĺ regjere, utelukker dette enhver mulighet for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse fra de dřde.

 

Mange er kalt, men fĺ er utvalgt.  Du er kalt til Guds rike.  Det avhenger av deg om du nĺr frem til de utvalgtes rekker.  Hvis du tjener Kristus nĺr alt gĺr glatt, sĺ lenge ditt disippelskap ikke koster noe, vil du ikke bli utvalgt.  Med mindre det ĺ sřke Kristus blir fokus i ditt liv, med mindre du legger alt til siden for ĺ behage Ham i alle ting, vil du ikke bli del av den fřrste oppstandelse.

 

Jeg sĺ troner, og de satte seg pĺ dem, og det ble gitt dem makt til ĺ holde dom. Og jeg sĺ deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket pĺ sin panne eller hĺnd.  Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen ĺr.  Men de andre dřde ble ikke levende fřr de tusen ĺr var gĺtt.  Dette er den fřrste oppstandelse.  (Ĺpb.20:4,5)

 

Hva slags person vil delta i den fřrste oppstandelse?

 

Salig og hellig er den som har del i den fřrste oppstandelse.  Over dem har den annen dřd ingen makt.  De skal vćre Guds og Kristi prester, og regjere med Ham i tusen ĺr.  (Ĺpb.20:6)

 

Legger du alt til side for ĺ nĺ frem til den fřrste oppstandelse?

 

... om jeg bare kunne nĺ frem til oppstandelsen (gresk: ut-oppstandelsen) fra de dřde!  (Fil.3:11)