FORSONINGSDAGEN

Yom_Kippur__

FORSONINGSDAGEN

3. Mos. 23:27

(utdrag fra kassett)

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2007 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

 

 

Lovlřshetens tid har begynt.  Prřvelser er det beste vi kan fĺ.  De sterkeste menigheter er de som opplever direkte forfřlgelse.  De er en maktfaktor vi kan regne med.

 

Prřvelser – tukt – disiplinering.  Vi liker det ikke.  Det er i orden ĺ lytte til slike ting, men vanskelig ĺ leve midt i det.  Men det vil gjřre oss godt.  Det gjřr oss delaktige i Herrens hellighet.

 

Lovlřshetens tid har allerede řdelagt mange menigheter i Amerika sĺvel som i andre vestlige land.  Lovlřsheten skal tilta: kjćrligheten skal bli kold hos de fleste.  Det er en urenhet, et moralsk forfall uten sidestykke.  Utroskap tas det lett pĺ.  Men Herren vil ikke la syndens beger bli stort fullere fřr Han avsier Sin knusende dom.

 

Hensikten med prřvelser er ĺ skille det edle fra det uedle, og deretter rense den ekte menighet.  For nĺr Herren kommer, skal den ekte menighet reises opp for ĺ mřte Ham.  Det betyr at denne menighet vil vćre fullstendig annerledes enn noen annen tidligere menighet i historien.  Alle andre menigheter har vćrt underlagt dřden.  Bare endetidens menighet vil gjennomgĺ en sĺ fullstendig fullkommengjřring at den kan gĺ inn i Guds nćrhet.  En brud uten flekk og rynke.  Den skal stĺ oppreist pĺ sine fřtter, forvandlet til udřdelighet.

 

Denne menighet eksisterer ikke i dag, men skal stĺ fram ut av ilden.  Den skal komme ut av fristelsens og prřvelsens tid – fullkommen.  Er det ti mennesker, sĺ vil det bli disse ti som gĺr inn.  Sĺ mange som vil gi seg inn under Guds behandling og ikke trekke seg tilbake.  Det blir ikke lett.  Det vil koste alt i deg.  Alt!!!  Ikke fordi vi er fylt med ĺndelige ambisjoner, men fordi det er Guds vilje.  Det er dette Han řnsker, og det skulle vćre nok for oss.

 

Josva sto for engelen i skitne klćr.  Slik er ogsĺ vi i dag.  Vi stĺr for Gud med opplřftede hender og priser Gud, men helliggjřrelses-prosessen er ikke fullfřrt.  Det er fortsatt verdslighet, lyster, mangel pĺ selvkontroll i oss.  Sĺ nĺr Herren sier noe til oss, kommer det an pĺ hvor smertefullt det er og hvor mye det vil koste oss, fřr vi adlyder Herren eller ikke.  Vi regner alltid kostnadene.  Dette mĺ endres hvis vi vil stĺ i frontlinjen med Kristus.  Han kommer ikke med et folk som ikke har bestĺtt prřven.  Frontlinjen er for dem som seirer.

 

De som sto med Josva fikk beskjed om ĺ ta de skitne klćr av ham.  Legg merke til Guds suverenitet.  Vi forkynner ikke at alle skal forsřke ĺ forbedre seg.  Det vil vćre bortkastet tid.

 

Det er tre suverene handlinger Gud gjřr.

 

Golgata

 

Intet menneske kan endre dette faktum.  Det var forutbestemt av Gud.  Utfřrt av Gud.  Fullfřrt av Gud.  Det var intet menneskeverk.  Lammet ble opphřyet.  Det eneste vi kan gjřre er ĺ akseptere det.

 

Helligĺndens utgytelse pĺ pinsedag

 

Jesus sa ”vent”.  Menneskene kunne bare adlyde og tjene ved Helligĺndens kraft.

 

Fjernelse av vĺre skitne klćr

 

Vi har i dag kommet til den tredje suverene handling fra Guds side.  Intet menneske kan endre dette som vil skje.  Gud har kommet for ĺ ta bort fra oss vĺre skitne klćr.  Paulus ropte ut: Hvem skal befri meg?  Imens gjřr du det beste du kan.  Kjemper, ber, forsřker ĺ holde kontroll over deg selv med Guds hjelp.  Dette er ogsĺ rett, men nĺ er Gud kommet for, suverent, ĺ fjerne fra oss verdslighet, lyst og egenvilje.

 

Men Herren kommer ikke til bare i en hĺndvending, ĺ fjerne alle vanskeligheter fra oss.  Det vil koste oss kamper.  Det vil vćre ved Guds mektige Ĺnd og ved Hans visdom.  Fra vĺr side vil det kreve disippelskap. Men denne avgjřrende befriende handling kan ikke skje ved oss, men kun ved Guds suverene handling i vĺre liv.  Har Gud kalt deg, sĺ vil Han fřre deg videre fra opplevelsen av Helligĺnden og inn i Sitt forsoningsprogram.  Det er dette vi nĺ gĺr i mřte. 

 

 Basunen lřd pĺ forsoningsdagen.  Forsoningen vil komme ved Guds fordřmmelse av Satan.  Det vil bli en domsavsigelse over djevelen.  Det blir sagt at kristne ikke kan vćre under innflytelse av djevelen.  Det vil jeg ikke diskutere.  Det er ikke et teologisk spřrsmĺl, men det dreier seg om realiteter.  Og sannheten er at Satan er i menighetene i dag, manifestert i egenvilje, hat, lyster, umoral.  Mennesker faller som fluer i seksuelle synder.  I menighetene!  Jeg diskuterer ikke om djevelen er i kristne eller ikke.  Jeg kan se ham.

 

Men takk Gud!  Gud har i tanke ĺ dřmme djevelen, řdelegge ham.  Og Gud begynner med oss.  Ved oss til alle Guds utvalgte, og deretter ut til hele Guds skaperverk inntil Satans makt er tilintetgjort. 

 

Det er forsoningsdag.  Jesus er kommet for ĺ blĺse i basun pĺ Sion, for dommen begynner med Guds hus.  Du kan forvente at alt i deg som ikke er av Herren vil komme inn under Herrens ild og det vil brenne.  Da mĺ du ta en beslutning.  Enten ĺ rettferdiggjřre Satan ved ĺ si: Alle andre gjřr det.  Jeg er ikke vćrre enn andre, vi er jo underlagt synden, eller andre unnskyldninger.  Eller du vil si: Takk Gud!  Disse ting i min personlighet er galt.  Jeg har lřyet, jeg har urene lyster, jeg er oppfylt av sladder, hat og sjalusi.  Det er meg!  Ikke min bror eller sřster, men meg!  Jeg har gjort disse ting.  De er i mitt hjerte.  Jeg takker deg, Herre, fordi Du viser meg disse urenheter i mitt hjerte og jeg erkjenner dem.  De er kun skikket for sjřen som brenner med ild og svovel.  Jeg ber Deg, Herre!  Fjern dem fra meg! Kast dem ut av mitt hjerte!  Ogsĺ all vĺr verdslighet, vĺr forbindelse med verden.  Dette er et hjerteanliggende.  Gud vil befri oss hvis vi ber Ham om det.  Han vil fjerne egenviljen.  La Ham gjřre det jo fřr jo heller.  Rop ut: Gud!  Fĺ denne operasjonen gjort i mitt hjerte.  Stans ikke fřr Du har boret deg ned til grunnen.  Takk Gud, for at vi lever i en tid som denne.

 

Den som synder er av djevelen, .Joh.3:8.  Det tales om menigheten, ikke om dem som er utenfor.  Menneskene har gjort nĺden til en unnskyldning for synd.  Hvorfor gjennomgĺ alt dette – Hans nĺde er nok.  Hvorfor lese og be – Hans nĺde er nok.  Men det stĺr: Den som synder er av djevelen.  Han syndet fra begynnelsen.  Han kan ikke annet enn synde.  Han er bundet av sin egenvilje.  Han ville vćre Gud lik.  Vokt deg sĺ ikke det samme skjer med deg.  Du vil bli en hvilelřs omstreifer hvis du velger din egen vei framfor Guds. Du vil fortćre deg selv.  Det er bare i forening med Kristus vi kan leve.  Hvis vi velger ĺ vćre uavhengige individer, vil vi dřmme oss selv til et liv i meningslřshet.  Satan er bundet av mřrkets lenker og kan ikke komme fri.  Han er forelsket i seg selv.  Kjćrligheten skal gĺ ut til andre mennesker – ikke innover i vĺrt eget liv.  Er du forelsket i deg selv, skaper du deg ditt eget helvete.

 

Derfor ble Guds Sřnn ĺpenbart – at Han skulle tilgi Satans gjerninger – det er dette som ofte blir forkynt.  Frelsen er bare tilgivelse.  Gud har kommet for ĺ tilgi menneskenes handlinger, sĺ dekket av Jesu blod kan vi komme framfor Gud med hjertet fullt av hat, sjalusi, baktalelse og all annen ondskap!  Det er slik vi lever. 

 

Det er sant at Jesus kom for ĺ tilgi oss vĺr synd, men det fundamentale er at Han skal dřmme Satan i oss, řdelegge ham og kaste ham ut. Jesus kom for ĺ gjřre drankeren edru – ikke skape en lykkelig dranker.  Han er ikke frelst fřr han opplever ĺ bli edru.  Sĺ lenge du lever i synd, lever du i helvete.  For konsekvensen av synd er dřden.  Jesus mĺ řdelegge helvetes rot i oss, fřrst da vil vi kunne unnfly den kommende dom.

 

Frelse – forlřsning – befrielse.  Hvor smertefullt!  For sĺ lenge vi har Satans forgreninger sĺ dypt i oss er det som om ĺ trekke ut tenner.  Ja, vćrre enn det, for prosessen skjer uten bedřvelse!  4.Mos.l6:7-10 + 20.

 

Uten at blod blir utgydt, skjer det ingen fjernelse av synden.  Hvordan fĺ soning ved en levende geit?  (v.20).

 

Tilgivelse gjennom blodet, deretter Fjernelse , renselse av Kristi legeme

 

Konsekvensen: Gud, ved Kristus kommer inn i oss.  Det indre rike etterfulgt av det ytre.

 

Uten forsoning og forening med Gud vil du aldri oppleve det ditt hjerte dypest sett begjćrer.  Liv er forening.  Gud er kjćrlighet.  Uten den – et liv uten verdi.  Det er meningslřst.

 

Hvis du ikke i dag kan ta beslutningen for Gud og de medfřlgende oppgjřr nĺ, hvordan skal du da kunne mřte de dager som kommer?  I dag er Guds dag!  Dommen kommer.  Det blir ikke lettere ĺ fĺ sitt liv rett med Gud – men langt vanskeligere.

 

Men i dag har vi muligheten.  Gjřr det kjent for Gud at du har et behov for hjelp.  Rop til Ham: Fjern, med Din suverene makt, de ting i mitt liv som ikke er rett i Dine řyne.  Sřk ikke inn i deg selv, men la Guds Ĺnd peke pĺ tingene som Han ser ikke er i samsvar med Guds vilje.  Han er herlighetens konge!  Han er herlighetens Herre!