GUDS RIKES KOMME

The_Coming_of_the_Kingdom__GUDS_RIKES_KOMME

GUDS RIKES KOMME

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

 

Jesus Kristus etablerte ikke sitt kongedřmme pĺ jorden ved sitt fřrste komme.  Ĺrsaken var at det pĺ det tidspunkt ikke fantes modne hellige som var opptrent i ĺndelig krigfřring.  Én av de viktigste hensikter med de forlřpne to tusen ĺr har vćrt ĺ utvikle en slik moden hćr.  En hćr som har nĺdd fram til mĺlet for Jesu Kristi fylde.  Det er nřdvendig med et sterkt folk i hvem og med hvem Gud i Kristus kan drive all synd og lovlřshet fra jorden.

 

 

GUDS  RIKES  KOMME

 

Bĺde Johannes Dřperen og Jesus bebudet Guds rikes komme til jorden:

 

I de dager sto dřperen Johannes fram og forkynte i Judeas řrken og sa:  Omvend dere; for Himlenes rike er kommet nćr!  (Matt.3:1,2)

 

Fra den tid begynte Jesus ĺ forkynne og si: Omvend dere; for Himlenes rike er kommet nćr! (Matt.4:17)

 

Guds rike (Himlenes rike) er Guds herredřmme i Kristus i og med de hellige.  Dette herredřmme vil komme ned fra himmelen til jorden ved Jesu Kristi  parousia (nćrvćr; nćrhet; komme).  Alle jordens nasjoner vil bli regjert av Gud i Kristus i og med de hellige.

 

Guds rike vil innsettes pĺ jorden ved en invasjon fra himmelen, fordi menneskeheten, med enkelte unntakelser, nekter ĺ ville adlyde Gud.  Tilstrekkelig kraft vil bli utřvet for ĺ bringe nasjonene inn under Gud og Hans Kristus.  Det finnes ingen makt som vil kunne motsette seg Gud nĺr tiden er inne for ĺ etablere Guds rike pĺ jorden.

 

Skriften illustrerer Guds rikes komme til jorden.  Her fřlger noen av de mest kjente skriftsteder:

 

Foran dem skjelver jorden, og himmelen rister.  Sol og mĺne sortner og stjernene slutter ĺ skinne.  Herren lar sin rřst hřre foran sin fylking.  For hans hćr er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder Hans ord.  Stor og forferdelig er Herrens dag – hvem kan utholde den? (Joel 2:10,11)

 

Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for ĺ legge jorden řde og utrydde synderne fra den.  For himmelens stjerner og dens strĺlende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne.  Solen er mřrk nĺr den gĺr opp, og mĺnen skinner ikke.  (Es.13:9,10)

 

Sol og mĺne stĺr stille i sin bolig for lyset avDine piler, som farer fram, for glansen av Ditt lynende spyd.  I harme skrider du fram over jorden, i vrede trĺr du folkene ned.  (Hab.3:11,12)

 

Legg merke til hvor likt innholdet er i de ovennevnte skriftsteder.

 

I Det Nye Testamente (NT) stĺr det:

 

Og jeg sĺ himmelen ĺpnet – og se: En hvit hest.  Og Han som sitter pĺ den, heter Trofast og Sannferdig, og Han dřmmer og strider med rettferdighet.  Hans řyne er som ildslue.  Pĺ Hans hode er det mange kroner.  Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten Han selv.  Han er ifřrt en kledning som er dyppet i blod, og Hans navn er Guds Ord.  Hćrene i himmelen fulgte Ham pĺ hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.  (Ĺpb.19:11-14)

 

Vi ser i disse og lignende skriftsteder den militante side av Guds rikes komme til jorden – dvs. Jesu Kristi og de helliges  parousia:

 

De fromme skal fryde seg i herlighet.  De skal juble pĺ sitt leie.  Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hĺnd, for ĺ fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene.  (Salme 149:5-7)

 

Foran dem fortćrer ild, etter dem brenner flammen.  Som Edens hage er landet foran dem, bakom er det en řde řrken.  Ingen slipper unna dem.  (Joel 2:3)

 

Noen vil kanskje protestere og si at ovennevnte vers taler om gresshopper.  Men nĺr vi ser nřyere pĺ hele kapitlet sies det ting som ikke bare, eller hovedsakelig, kan ha med gresshopper ĺ gjřre. 

 

De kommer fra et land langt borte, fra himmelens ende, Herren og Hans vredes redskaper, for ĺ řdelegge hele jorden.  (Es.13:5)

 

Du drar ut til frelse for Ditt folk, til frelse for Ditt folk, til frelse for Din salvede.  Du knuser taket pĺ den ugudeliges hus.  Du avdekker grunnvollen like til halsen.  (Hab.3:13)

 

Da skal dere trĺkke ned de ugudelige.  De skal vćre som aske under fotsĺlene deres pĺ den dag Jeg skaper, sier Herren, hćrskarenes Gud.  (Mal.4:3)

 

Disse var det ogsĺ Enok, den sjuende fra Adam profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med Sine ti tusener hellige for ĺ holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hĺrde ord som de har talt mot Ham, de ugudelige syndere.  (Judas 1:14,15)

Én side som vi řnsker ĺ understreke er de helliges medvirken i ĺ opprette Guds rike pĺ jorden.  Forutsetningen for dette er ĺndelig modenhet hos dem som er med.  Herrens dag, Guds rikes komme til jorden, er basert pĺ de helliges komme og tjeneste som er blitt sterke i Jesus Kristus.  Det dreier seg om Jesu Kristi  parousia fra himmelen:

 

-         ... et tveegget sverd i deres hĺnd, ... (Salme 149:6)

-         Derfor vil Jeg gi Ham de mange til del, og sterke skal Han fĺ til bytte,....(Es.53:12)

-         ... et stort og mektig folk...  (Joel 2:2)

-         ... vente pĺ at Han drar opp mot folket, Han som skal angripe det.  (Hab.3:16)

-         Da skal dere trĺkke ned de ugudelige.... (Mal.4:3)

-         Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres fřtter....(Rom.16:20)

-         ... Se, Herren kommer med Sine ti tusener hellige. (Judas 1:14)

-         De har seiret over ham ... (Ĺpb.12:11)

-         Salig og hellig er den som har del i den fřrste oppstandelse....(Ĺpb.20:6)

-         Hćrene i himmelen fulgte Ham pĺ hvite hester,....(Ĺpb.19:14)

 

Ĺrsaken til at Jesus Kristus ikke opprettet Sitt rike pĺ jorden ved Sitt fřrste komme, er at det ikke fantes modne krigfřrende hellige.  Én av hovedĺrsakene til 2000 ĺrs kristendom har vćrt ĺ skulle utvikle et legeme av modne kristne - et legeme som er fylt med Jesu Kristi fylde.

 

Det mĺ finnes et sterkt folk i og med hvilke Gud i Jesus Kristus kan drive vekk fra jorden all synd og lovlřshet.  Tiden vi lever i nĺ er spesielt rettet mot dannelsen av ”mektige menn”.  Mange som er sist i tid, vil vćre de fřrste i Guds rike.

 

Belřnningen som er tilgjengelig i dag er enorm.  Lřftet om ĺ fĺ sitte med Jesus pĺ Hans trone er gitt til de seirende hellige i Laodikea-menigheten, dvs. endetidens hellige.  En uhyre mřrk tid er ved ĺ vćre over oss, og det er nettopp i denne periode av satanisk forfřrelse og undertrykkelse at de střrste muligheter vil vćre tilgjengelig for dem som fřlger Jesus med et rent hjerte.

 

Noen av karakteregenskapene til de invaderende hellige fremkommer i det andre kapitlet i Joels bok:

 

-         ... som ryttere lřper de avsted. (Joel 2:4)

-         ... som et sterkt folk rustet til krig. (Joel 2:5)

-         Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende rřde. (Joel 2:6)

-         Som helter lřper de avsted, som krigsmenn stiger de opp pĺ murene; de drar fram hver sin vei og břyer ikke av fra sine stier. (Joel 2:7)

-         De trenger ikke hverandre til side; de gĺr fram hver pĺ sin egen vei; mellom kastespyd styrter de fram og stanser ikke i sitt lřp. (Joel 2:8)

 

Legg merke til den ĺndelige styrke og disiplinen som er skissert her.  Nĺr vi ser svakheten, og mangel pĺ disiplinert lydighet mot Gud hos mange kristne, forstĺr vi at enorme forandringer blandt de kristne vil mĺtte skje i lřpet av de nćrmeste ĺr.  I henhold til Skriften vil det skje et stort frafall fra troen hos de fleste troende, og levningen som blir tilbake vil bli renset gjennom ild (Matt.24:12; Sak.13:8,9).

 

Jesu Kristi hćr mĺ formes hvis Guds rike skal komme til jorden.

 

Leseren vil komme til ĺ oppleve store prřvelser.  Disse er ment ĺ skulle utvikle ĺndelig styrke og disiplin som vil vćre nřdvendig for total seier over fienden pĺ Herrens dag.  Hver og én av oss mĺ utřve ĺrvĺkenhet i břnn hvis vi skal unnslippe Anti-Krists forfřrelser og forfřlgelser, og til sist stĺ seirende i Menneskesřnnens nćrvćr.

 

Kristenhetens ĺndelige nivĺ, slik det nĺ kommer til uttrykk i verdens rike nasjoner, er ikke pĺ langt nćr tilstrekkelig for den del av Guds rikes utvikling som finner sted nĺ.  De kristne som har til hensikt ĺ fortsette ĺ leve i seier mĺ vćre forberedt pĺ ĺ bli strukket og břyet av Herren.  Denne prosess vil kreve stor tĺlmodighet og tillit hos den innviede hellige.  Resten av dem som kaller seg selv ”kristne” vil bli kastet omkring pĺ gulvet.

 

Nĺr vil vi som kristne bli et ”sterkt folk rustet til krig”, som ”drar fram hver pĺ sin egen vei” og ikke břyer av?

 

Vi skal ikke vente pĺ Harmageddon-slaget fřr vi tillater Herren ĺ utvikle styrke og disiplin i oss.  Det er dumdristig ĺ innta denne holdning, ĺ řdsle bort vĺr tid nĺ og forvente at Gud skal gjřre store ting i oss i fremtiden.

 

En lammende og řdeleggende oppfattelse som gjennomtrenger de kristne menigheter er at etter at den troende dřr, vil han bli en ĺndelig kjempe, en Jesu Kristi soldat!  Sannheten er at hva vi er, det er vi, hva enten vi lever pĺ jorden i et fysisk legeme eller lever med Kristus i det ĺndelige omrĺde.  Vĺr fysiske dřd vil ikke gjřre oss ĺndelig sterke eller lydige overfor Gud.  Hva vi, med Jesu Kristi hjelp blir nĺ, er hva vi vil vćre etter at vi dřr, og hva vi vil vćre pĺ Herrens dag.

 

Det er nĺ – midt i vĺre nĺvćrende problemer og prřvelser – at ĺndelig styrke og disiplin mĺ bli skapt i oss.  Hvis vi řnsker ĺ vćre blant ”řrnene” ved ”ĺtselet” – dvs. det slaktede Lam - nĺr Han trĺr fram pĺ himmelens skyer, forutsetter det at vi mĺ leve ved Hans legeme og blod og ikke etter kjřdets og sjelens lyster og  forestillinger.

 

Krigerne i det kommende kongedřmme har allerede dřdd til seg selv, og lever nĺ ved Jesu Kristi legemes og blods styrke og visdom.  Nĺr de faller pĺ sverdet, dvs. Guds Ords dom, vil de ikke bli sĺret (Joel 2:8).

 

Vi marsjerere hver i vĺr rekke og lćrer ĺ fřlge Hćrfřreren, Jesus Kristus.

 

De troende som oppholder seg i avgjřrelsens dal vil bli tvunget til ĺ klatre opp av dalen pĺ den ene eller annen side – mot Satan eller mot Jesus.  Herrens vei mĺ bli gjort rett fřr Han kommer.  De lunkne vil ikke kunne klare ĺ bli stĺende i mřrkets time som allerede nĺ er ved ĺ vćre over oss.  

 

Det er i dag at vi mĺ finne vĺr plass i Kristi legeme, i Herrens hćr.  I morgen er det for sent.  Nĺr vi dřr er det for sent.  Velsignet og hellig er den som fĺr del i den fřrste oppstandelse.  Det er Jesu Kristi neste komme til jorden.

 

Herren kommer til dem som ser hen til Ham.  Han kommer i den ĺndelige fullbyrdelse av basunfesten (3.Mos.23:24; Joh.14:18-23).  Nĺ er tiden inne for Jesu Kristi legeme til ĺ omvende seg og bli renset.  De som ikke hřrer og besvarer Kristi kall nĺ, mĺ ikke regne med ĺ kunne vćre sammen med Ham pĺ Herrens dag.  De er muligvis ikke klar over at de fremdeles gjřr opprřr mot Hans absolutte herredřmme – enda de bekjenner tro pĺ Jesus.

 

Mange řnsker at Jesus skal vćre deres Frelser, men de řnsker ikke Hans personlige og  fullstendige herredřmme over hele deres personlighet.   Det er umulig med en halvhjertet innvielse ĺ kunne delta med Kristus i ĺ opprette Hans kongedřmme pĺ jorden.

 

La oss undersřke hvordan Joel, kapitel 2 og lignende skriftsteder i Det Gamle Testamente (GT), henger sammen med slike kjente skriftsteder som Matteus, kapitel 24 og Paulus’ fřrste brev til tessalonikerne, kapitel 4.  Det er visse uttrykk og fakta i Skriften som er de samme bĺde i GTs og Det Nye Testamentes (NTs) beskrivelse av Kristi dag:

 

-         ”Tyven”

-         Rystelsen av himlene

-         Tegnene i solen, mĺnen og stjernene

-         Herrens ”rřst”

-         Uttrykket ”Herrens dag”

-         Det krigeriske aspekt ved Kristi dag

 

”Tyven”.  Joel, kapitel 2 erklćrer at Herrens hćr skal ”gĺ inn gjennom vinduene som tyver” (Joel 2:9).

 

Jesus sa at Han vil komme som en tyv (Matt.24:43). 

 

Paulus advarer om at Herrens dag vil komme som en ”tyv om natten” (1.Tess.5:2).

 

Rystelsen av himlene.  Joel sier ”himlene skal ryste” (Joel 2:10).

 

Jesus profeterte at ved Hans tilbakekomst, ved Hans nćrvćr,  skal ”himmelens krefter rokkes” (Matt.24:29).

 

Tegnene i solen, mĺnen og stjernene.  Joel taler om formřrkelse av solen, mĺnen og stjernene (Joel 2:10).

 

Esaias talte om at ”himmelens stjerner og dens strĺlende stjernebilleder skal ikke la sitt lys skinne; solen er mřrk nĺr den gĺr opp, og mĺnen skinner ikke”  (Es.13:10). 

 

Habakkuk erklćrer at ”Sol og mĺne trer inn i sin bolig for lyset av Dine piler” (Hab.3:11).

 

Jesus Kristus antydet at solens og mĺnens formřrkelse, og stjernene som faller ned fra himmelen, er tegnet pĺ Hans tilbakekomst (Matt.24:29).  Det er ikke sannsynlig at mer enn én slik anledning med sĺ ekstraordinćre tegn vil bli gitt.  Pĺ denne mĺte ser vi at Joel 2 henger sammen med Matt.24.

 

Nĺtidens lćrere og forkynnere henviser til 1.Tess.4 som et hemmelig komme, et komme hvor Jesus Kristus vil ”rykke bort sin brud” fřr Hans historiske komme, fřr Anti-Kristus fremtreden og den store trengsel.

 

Vi vet at det historiske komme i Matt.24 vil finne sted ”umiddelbart etter disse dagers trengsel”, dvs. umiddelbart etter den store trengsel (Matt.24:29).

 

Hvis vi ser sammenhengen mellom Matt.24 og 1.Tess.4, sĺ kan vi pĺvise at lćren om at de troende i Kristus vil bli rykket bort til himmelen fřr trengselen ikke har grunnlag i Skriften.

 

Forbindelsen mellom Matt.24 og 1.Tess.4 er det greske ord parousia.  Parousia blir ofte oversatt ”komme”, men kan bli oversatt ”nćrvćr”.  Vi venter pĺ Herrens nćrvćr, i den betydning at Han nok en gang trer fram pĺ jorden for menneskeheten.

 

Ordet for ”komme” i Matt.24 er parousia (vers 3, 27, 37, 39).

 

Det samme ord parousia blir benyttet av Paulus i 1.Tess.2:19; 3:13; 4:15 og 5:23.  Det er lite sannsynlig at Helligĺnden ville lede Jesus og Paulus til ĺ bruke det samme ord for

komme, hvis forskjellige tilsynekomster var ment.  Dette faktum, sammen med de andre vi har nevnt, synes ĺ antyde at Paulus’ lćre om en spesiell hemmelig ”bortrykkelse” i 1.Tess.4 er feilaktig.

 

Herrens rřst.  Joel fremholder at ”Herren lar Sin rřst hřre foran sin fylking” (Joel 2:11).

 

Paulus erklćrer at Herren selv skal ”komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels rřst” (1.Tess.4:16).

 

Uttrykket ”Herrens dag”.  Det finnes bare én Herrens dag.

 

Joel refererer til ”Herrens dag” (Joel 2:11).

 

Paulus, som ĺpenbart refererer til parousia, som han nettopp har beskrevet, kaller det ”Herrens dag” (1.Tess.5:2).

 

Det krigeriske aspekt ved Kristi dag.  Joels annet kapitel presenterer Herrens dag som et angrep, en invasjon av Kristi hćr.

 

Presenterer apostelen Paulus i 1.Tess.4 parousia som en hemmelig, usynlig tilbaketrekking av de troende, eller antyder hans sprĺkbruk et angrep, en invasjon av jorden av Kristi hćr?  Hva mener du?

 

For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop!

 

Med overengels rřst!

 

Og med Guds basun!

 

Det ville ikke vćre noen grunn for Herren ĺ rope hvis det dreier seg om en hemmelig tilbaketrekking av Hans folk fra jordens farer.  I tidligere tider ropte krigerne nĺr de angrep, og ikke nĺr de trakk seg tilbake.  Nĺr de mĺtte trekke seg tilbake, gjorde de det stillferdig og skamfullt.

 

Den ovennevnte beskrivelse henviser i ethvert fall ikke til en hemmelig tilbaketrekking av de hellige.  I stedet taler den om et opprop for samling i luften av Kristi hćr som forberedelse for Kristus, Hode og legeme, til ĺ stige ned pĺ Oljeberget.  Fra Oljeberget vil Herrens krigere angripe nasjonene som har omringet Jerusalem.  Harmageddon-slaget, Kristus mot Anti-Krist, vil bli utkjempet.  Deretter vil Davids Sřnn bli kronet til Konge i Jerusalem.

 

Vi forstĺr herav at Guds rike vil bli installert pĺ jorden med vold.  Den ĺndelige dimensjon av Guds rike er Kristus i de hellige.  Den materielle dimensjon av riket er nasjonen Israel og byen Jerusalem.  Guds rikes komme er den ĺndelige dimensjons inntreden i den materielle dimensjon, inntil den materielle dimensjon blir fylt med Guds rikes uforgjengelige evige liv.

 

Sĺ snart som Kristus blir kronet Konge i Jerusalem, vil Hans hellige bevege seg utover hele jorden og befale  hvert kne ĺ břye seg for Herren.  Demonene vil bli kastet ut av hver person og ut av jorden.  De som nekter ĺ břye kne for Jesus Kristus vil bli knust.  De vil bli kastet inn i det omrĺde som er beredt for de onde.

 

Deretter vil hele jorden bryte ut i sang.  Glede vil fylle universet.  Herrens herlighet vil dekke jorden som vannene dekker havet.  Dette er det messianske rike – det som jřdene venter pĺ.

 

Noen underviser i dag om at de kristne vil fortsette med ĺ gjřre godt inntil Guds rike er opprettet pĺ jorden.  Dette er ikke skriftmessig.  Guds rike vil bli etablert plutselig og med vold, og fullstendig overmanne de onde i ett řyeblikk.

 

Fordi mange hedninger er kommet inn i Kristi legeme, er den oppfattelse oppstĺtt at den kristne menighet er hedensk.  At for ĺ bli kristen, mĺ en jřde bli hedning.  Dette er en forferdelig villfarelse i kristen tankegang.

 

Vi har to tankebygninger som sirkulerer i dag, og begge inneholder villfarelse.

 

Den ene gĺr ut pĺ at den kristne hedninge-menighet er det sanne Israel, og at Gud er ferdig med Israel etter kjřdet.

 

Den andre gĺr ut pĺ at det sanne Israel, det Israel som er nevnt hos profetene i GT, bestĺr av jřdene etter kjřdet.  Der hvor ”Israel” er nevnt i GT (formodes det) er teksten ment ĺ skulle vćre for jřder etter kjřdet.  Dette innebćrer at man avskjćrer střrstedelen av Skriften fra de kristne.  Man utelukker hedningene fra ĺ hřre med til de utvalgte, fra Guds rike, og etterlater de hedninge-kristne uten ĺ gi dem et skriftlig grunnlag for deres bestemmelse i Gud.

 

Den sanne jřde er den som er blitt fřdt pĺ ny av Jesus Kristus.  Omskjćrelsen er av hjertet.  Det jordiske Jerusalem er ”Hagar”, mens det himmelske Jerusalem er ”Sara” – vĺr mor (Gal.4:25,26).

 

Det finnes bare én sann Abrahams ćtt etter lřfte.  Den ćtt er Jesus Kristus og alle dem som har del i Jesus Kristus.  Det finnes ingen annen Abrahams ćtt som vil arve Guds rike.  Den troende som gĺr vekk fra denne posisjon, gĺr stikk imot hva apostelen Paulus skriver.

 

Paulus, som var jřde, talte inspirert av Jesus ved Helligĺnden.  Paulus’ skrifter er like sĺ bindende for menigheten som de inspirerte uttalelser av de hebraiske profeter.  Paulus’ skrifter hřrer med i Bibelen.  De er inspirert av Gud.

 

Men det er sant at Israel etter kjřdet er elsket av Gud pĺ grunn av Abraham, Isak og Jakob.  Guds rike har en jordisk og materiell bestanddel.  Den bestanddel vil alltid vćre nasjonen Israel.  Lammets brud vil alltid vćre Jerusalem.  Ĺ gĺ vekk fra denne forstĺelse er ĺ gĺ vekk fra profetene og ĺ kaste seg ut i et hav av gjettverk.

 

Hvordan bringes sĺ disse to sannheter sammen, kunne man spřrre?

 

Svaret finnes i Rom.11.  Det finnes bare ett oljetre.  Det treet er Kristus.  Jřdene ble avskĺret fra deres tre pĺ grunn av deres vantro.  Vi hedninger ble innpodet i dette tre.  Nĺr det fulle antall av utvalgte hedninger er innpodet i Guds tre, vil Gud igjen vende seg til Israel etter kjřdet og utgyde sin Ĺnd over dem.  Da vil de bli innpodet i sitt eget tre.  Til sist vil hele Israel, dvs. hele treet, bli forlřst fra syndens slaveri og brakt inn til evig liv ved Herren. 

 

Dette er hva Skriften lćrer, bĺde GT og NT.  Dette er hva vil komme til ĺ skje.

 

Guds rike er foreningen mellom det himmelske, ĺndelige Jerusalem og det materielle Jerusalem.  Tusenĺrs-perioden, milleniet, er Guds rikes ĺndelige fullbyrdelse av forsoningsdagen.  Dets hensikt er ĺ fullkommengjřre Israel og ĺ forsone nasjonene med Jesus Kristus.

 

Nĺr fullkommengjřrelsen og forsoningen er fullfřrt, vil Gud skape en ny himmel og en ny jord.  Pĺ denne nye jord vil det nye Jerusalem bli plassert, fullstendig og fullkomment i Kristus i Gud.  Det nye Jerusalem vil regjere over de frelste nasjoner pĺ jorden i all evighet.  Dette er hva Skriften sier.

 

Tiden er nĺ inne for omvendelse.  Dommens dag stĺr for dřren og den har begynt med Guds hus.  Israel mĺ bli dřmt.  Med ”Israel” mener vi Guds utvalgte.  Kristi utvalgte mister sin rasemessige identitet.  Det er hverken jřde eller greker.  Det finnes bare ett Guds rike, dvs. Gud i Kristus i de hellige uansett om de hellige opprinnelig var jřder eller hedninger.

 

Den nye person som er fřdt inne i oss, er Guds rike.  Det er Kristus i oss – hĺpet om herlighet.  Det nye menneske er fra himmelen, fra Gud.  Det er ikke jordisk.  Dets politiske uttrykk pĺ jorden er Israel, hva enten hans opprinnelse er jřdisk eller hedensk.

 

Vi som er blitt kalt av Jesus Kristus er det sanne Israel.  V i er det kongelige presteskap.

 

Vĺr Herre og Kristus, Jesus, er av jřdisk opprinnelse.  La oss aldri glemme at jřdene er Hans brřdre, og at Han igjen vil vende Seg til dem, ifřlge Skriften.

 

Vi som er blitt innpodet i Guds oljetre er del av Kristus, del av det sanne Israel.  Vĺr fremtid, vĺrt liv, vĺr glede og vĺrt hĺp er i Israel.  Vi tilhřrer Kristi legeme.  Vi er ikke lenger hedninger.  Vi tilhřrer troens folk, som er Israel.

 

Guds rike kommer snart til jorden.  Da vil de onde bli tilintetgjort. Og Guds Ĺnds herlighet vil fylle hele jorden.  Nasjonene vil leve i fred.  Israel vil regjere i Gud.  Hver sann kristen, hva enten han er jřde eller hedning av fysisk avstamning, er medlem av det kongelige presteskap, det sanne Israel, Israel etter lřfte.

 

Vi som er hedninger břr huske pĺ ĺ presentere evangeliet om Guds rike for jřdene pĺ en slik mĺte at de ikke fřler seg tvunget til ĺ forlate deres naturlige kulturelle arv.  Frelsen er deres brřd, barnas brřd.  Det er oss hedninger som er de fremmede.  De fřrste kristne, de fřrste lemmer pĺ Kristi legeme, var jřder.  Den fřrste kristne menighet besto av fem tusen ortodokse jřder som nřye overholdt Mose lov, og som hadde liten forstĺelse for den guddommelige nĺde.  Har vi glemt det? 

 

Har vi glemt den gjeld vi skylder overfor Peter, Johannes og Paulus og alle de hebraiske profeter?

 

Tiden er nĺ inne til ĺ gi barna deres eget brřd.  La oss betale tilbake den gjeld vi skylder jřdene ved ĺ gi dem deres Messias, som er Kristus.

 

Guds rike kommer.  Kristus som Konge vil sitte pĺ Davids trone og regjere over Jakob.  Det er hva erkeengelen Gabriel sa til Maria.  La oss gjřre alt hva vi kan for ĺ lette formidlingen av budskapet om deres Kristus til jřdene.  Jřdene ble jo drevet bort fra deres eget bord av hedningene som i den tidligste fase av kristendommen kom inn i menigheten.  Nĺ er tiden inne for ĺ bringe Kristus tilbake til dem og fřre dem tilbake i deres egen fold.

 

Helligĺnden vil lede oss nĺr vi skal bringe evangeliets budskap til en jřde.  Vi tror at i tillegg til vĺre anstrengelser med ĺ bringe deres Kristus til det jřdiske folk, har et stort Herrens verk allerede begynt – et suverent verk av Kristus som vil la jřdene forbli intakte som et folk, som en nasjon, men som vil bringe dem i kontakt med Jesus som deres Frelser og Konge.

 

Vi er av den oppfattelse at vĺr rolle, i tillegg til ĺ bringe dem livets ord, er ĺ vise kjćrlighet og střtte til det jřdiske folk inntil tiden for dette suverene guddommelige inngrep er blitt fullbyrdet.  Vi skal fraholde oss fra ĺ pĺtvinge jřdene vĺre ”evangeliserings-metoder”.

 

Tiden er inne for Sion til ĺ glede seg.  Sions fangenskap er ved ĺ vćre over.  Den ĺndelige fullbyrdelse av lřvhyttefesten stĺr for dřren.  Men fřr denne fest kan feires, mĺ vi gjennomgĺ en tid med en dyp hjerteransakelse i ćrefrykt innfor Herren.

 

Lřvhyttefesten, den tredje store av Herrens fester, blir feiret i Tishri, som er den syvende mĺned i det jřdiske religiřse ĺr.  Den fřrste dag i Tishri er basunfesten.  Den tiende dag i Tishri er forsoningsdagen.  Lřvhyttefesten starter den femtende og avslutter den tjuefřrste dag i Tishri, med den store sabbat pĺ den tjueandre dag.

 

De fřrste ti dager i Tishri dreier seg om en periode i dyp ćrefrykt innfor Herren.  Den fřrste dag i Tishri er Rosh Hashannah – nyttĺrsdagen.   De ti dagene er en tid til ĺ la Herren ransake og dřmme hjertene.  De fřrer fram til Yom Kippur, forsoningsdagen.  En sann og ekte omvendelse mĺ finne sted slik at Gud kan tilgi den troende.  Deretter er hjertet beredt for lřvhyttefestens glede.

 

Vi kristne er nĺ kommet til ”den syvende mĺned”.  Den syvende mĺned i det religiřse ĺr er den fřrste mĺned i det sivile ĺr.  De sanne troende kristne blir berřrt av Guds Hellige Ĺnd for ĺ istandsettes til ĺ opprette Guds rike pĺ jorden.  Kongen henvender Seg til oss og fĺr oss til ĺ omvende oss.  Guds dom starter med dem som er tettest pĺ Herren.

 

Vi mĺ la Gud forsone oss med Seg selv.  Nĺr Gud fřrer oss gjennom Sin ilddĺp, og vi bekjenner vĺre synder, istandsettes vi til ĺ kunne motta Faderen og Sřnnen som iboende i oss.  Dette er den herlige ĺndelige fullbyrdelse av lřvhyttefesten (Joh.14:23).

 

Denne forlřsning skje etter pinse.  Basunfesten, forsoningsdagen og lřvhyttefesten finner sted etter feiringen av pinse.  Det er fřrst etter at vi opplever Helligĺndens dĺp at Gud fřrer oss gjennom dom og omvendelse, og til sist inn i fylden av Hans hvile i Kristus.  Herrens syv hřytider finner vi beskrevet i Tredje Mosebok, kapitel 23 og andre steder.

 

Helligĺnden falt pĺ de jřdiske troende i det fřrste ĺrhundrede i fullbyrdelse av ukenes fest (pinse).  Nĺ er tiden inne til at basunfesten, forsoningsdagen og lřvhyttefesten finner sin ĺndelige fullbyrdelse i jřdene.  Derfor kan vi forvente at Guds mektige kraft vil vende seg til Israel i dagene som kommer.  Vi hedninge-kristne vil ogsĺ gĺ gjennom dom og omvendelse slik at ”hele Israel” (de utvalgte jřder og hedninger) blir brakt samtidig inn i Guds fylde.

 

Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ĺnd, sier Herren, hćrskarenes Gud. (Sak.4:6)

 

Ikke ved menneskelig styrke vil Guds evige tempel bli bygget, men ved Guds HelligeĹnd.

 

Guds rike stĺr for dřren.  Guds rike kommer fra himmelen for ĺ gi liv til Jerusalem.  Tiden er inne for den ĺndelige fullbyrdelse av basunfesten.  Tiden er inne for det sivile ĺr, Guds rikes regjering over jorden.  Kongen kommer, og Han skal regjere fra Jerusalem i nćrvćr av sine brřdre (Rom.8:29).

 

La oss, slik Hellligĺnden istandsetter oss, berede Herlighetens Konges komme.  Fřrst inn gjennom vĺre hjerters evige porter.  Og senere inn gjennom Jerusalems evige porter.