ÅNDELIG ÆRGJÆRRIGHET

Spiritual_Ambition__ĹNDELIG_ĆRGJĆRRIGHET

ĹNDELIG  ĆRGJĆRRIGHET

Utdrag fra en kassett om ”Den Nye Pakt”

Es.42:5-9

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2007 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

 

 

Jeg vil gjřre deg til en pakt for folket (Es.42:6)

 

De fleste av oss som er forsamlet her er under 20 ĺr i Herren, og jeg vil kalle oss unge kristne.  Under vĺr vandring med Herren bruker vi mye av vĺr tid pĺ vĺr ĺndelige utvikling etterhvert som Han utfrir oss fra verden, fra kjřdets lyst, řynenes lyst og fra vĺr egenvilje -  dvs. hvis vi er nidkjćre.  Lunkne kristne bryr seg slett ikke om disse ting.  De tar seg av de nćre ting: hva de spiser, drikker, deres hjem, deres arbeid osv.  Men sanne kristne bruker mye tid pĺ deres egen helliggjřrelse. 

 

Etterhvert som Gud bringer oss videre fra Helligĺndens dĺp (pinse), begynner Gud ĺ gjřre det klart for oss at Hans hensikt ikke er ĺ gjřre oss til en fantastisk person der oppe i himmelen.  Uttrykket ”gjřre himmelen til vĺrt hjem” finnes slett ikke i Bibelen.  Det er ikke et bibelsk begrep.  Nei, det er ikke for dette formĺl at vi blir oppdratt.

 

Gud former oss slik at jordens befolkning kan ha et brohode mellom dem og Gud.  Det er hele hensikten.  Vi er alle unike personligheter.  Vi som er her ble alle kalt av Gud fřr jorden ble grunnlagt.  Han kalte oss i Jesus til ĺ vćre prest og konge.  En prest og en konge har ingen betydning sĺ lenge han ikke har mennesker ĺ regjere over og ĺ tjene.  Ellers er det en innholdslřs titel.  Jesus mener at vi skal regjere og tjene millioner av mennesker.  Derfor representerer hver enkelt av oss millioner av mennesker, og hver og én er forskjellig.   Det er derfor at Gud behandler oss med stor omhu, fordi Han řnsker ĺ gjřre oss til Sin pakt for menneskeheten.  Sĺ, hva Gud ser i deg og meg er alle disse menneskene som Han vil tjene gjennom oss.

 

Hvis du virkelig er i Herren og Herren i deg, sĺ kan det komme lange perioder i ditt liv hvor det ikke synes som om Gud bruker deg i det hele tatt.  Hvis du er en ćrgjćrrig person kan en slik situasjon synes meget irriterende, og du vil spřrre deg selv: Hvorfor bruker Gud meg ikke?  Bryr Han Seg ikke om at jeg elsker Ham?  Er Han ikke interessert i at mennesker blir frelst?  Og vi blir irritert og frustrert.  Dette kan holde pĺ i mange ĺr.  Det kan vare i 20 ĺr.  Og i denne periode ser det ikke ut til at du ”gjřr en eneste ting for Gud”. 

 

Gud har ikke kalt deg til ĺ gjřre noe for Seg!  Du er kalt til ĺ vćre Guds pakt for mennesker!  Noe som Gud alene kan gjřre.  Du kan vćre dřpt i vann og i Helligĺnden, men du er slett ikke blitt en pakt for noen i det hele tatt.  Dette er redskapene som vi skulle starte vĺrt kristenliv med!

 

Nĺr du er vasket i Jesu blod og dřpt med Helligĺnden, er dette den autoritet du har for ĺ kunne begynne!  Begynne ĺ tjene?  Nei, begynne pĺ ĺ bli omdannet til Guds pakt for menneskene!  Hvis Gud bruker deg litt pĺ veien, sĺ er det bra.  Men hold ikke fast ved det.  Gi slipp pĺ det!  Dette er ikke hva Gud vil gjřre for deg.  Nĺr Gud ser deg, ser Han en tjener som Han vil bruke i evigheten.  Og evigheten er lang!  Derfor er det at Gud kan la deg ”kaste bort” ditt liv hvor intet synes ĺ bli gjort.  Og hvis din personlighet er slik at Gud mĺ bruke hele ditt liv for ĺ rette pĺ den, sĺ kan det vćre at du ikke vil utrette noe synlig i hele ditt liv.  For Gud er mer opptatt av ĺ gjřre deg til Sin pakt enn ĺ bruke deg i denne tidsepoke.

 

Dette er en hard kost for dem av oss som er ćrgjćrrige personer!  For da tenker og handler vi ut ifra ĺ ville bli en viktig og framtredende person i denne verden.  Og er dine ambisjoner pĺ det ĺndelige plan, vil du uvegerlig strebe etter anseelse og suksess i det ĺndelige rike blant kristne, ellers er ditt liv uten verdi!  Hvis du er slik, vil du alltid strebe, konkurrere, vćre utilfreds og vanligvis skadelig i Guds rike.

 

Hva jeg prřver ĺ formidle til deg er: Ikke bry deg om hva du utretter - og dette er ikke for ĺ invitere til passivitet eller dovenskap.  Det er i virkeligheten lunkenhet, hvor Gud vil spy deg ut av Sin munn.  Du mĺ vćre villig til praktiske tjenester, eller til ikke ĺ gjřre noe som helst.  Du mĺ be og leve som om Gud brukte deg som den střrste apostel i verden, og hvor alle gjřr honnřr nĺr du gĺr forbi!  Og pĺ samme tid vćre tilfreds med ikke ĺ gjřre noe! 

 

Inntil du er slik, er du ubrukelig i Guds rike.  Ganske enkelt fordi du ikke er en pakt for menneskene, men bare en ĺndelig ćrgjćrrig person.  Denne type menneske ender opp med ĺ myrde Kristus, fordi de reflekterer Satans natur som er ĺndelig ćrgjćrrig.  Tro ikke at fariseerne var dĺrlige mennesker. De var gode mennesker.  Tro ikke at Judas var en dĺrlig mann.  Han var en god mann.  Han var en pengegrisk person, men han angret.  Han brukte aldri opp de 30 sřlvmynter, men kastet dem fra seg inn pĺ tempelgulvet.  Et ondskapsfullt menneske ville ikke ha gjort det.  Judas var én av de tolv, men han var full av pengebegjćr.  Det var det som var feil ved hans personlighet.

 

Mange ganger tror vi at vi aldri kan bli forfřrt.  Tro aldri det!   Du og jeg kan bli forfřrt!  Én av de střrste forfřrelser er i omrĺdet ĺndelig ćrgjćrrighet.  Eller begjćr etter penger sammenkoplet med ĺndelig ćrgjćrrighet.

 

Hva angĺr de lunkne kristne, dvs. de som er mer opptatt med deres familie, hus, karričre osv., sĺ stĺr de i fare for ĺ bli spydd ut av Hans munn i disse dager.  Vi beveger oss forbi den slags.   De passer ganske enkelt ikke inn i den menighet som nĺ rustes til ĺ bli en hćr.  De vil bli mer og mer ille til mote i vĺre forsamlinger, og skulle forlate oss.  Jeg sier ikke dette for ĺ vćre hard.  Men de fřler seg ikke hjemme, og passer ikke inn.

 

Nĺr Guds herlighet begynner ĺ komme tilsyne i deg og over ditt liv, da vil det bli anledning for undervisning, vekkelse og alt som godt er av Gud.  Nĺ forbereder Han et folk som kan bli ĺpenbart med Jesus.  ”Nĺr Kristus, som er vĺrt liv, skal ĺpenbares, da skal vi ĺpenbares med Ham” (Kol.3:4).  Da skal vi ikke gjemme oss i himmelen, da skal vi ikke sove i vĺr himmelske bolig!  Da skal vi ĺpenbares med Ham!  Nĺr dette skjer, vil vi ikke begynne ĺ organisere noe som helst, eller starte vĺre egne forsamlinger.  Dette vil vćre mennesker hvor slike ting er avgĺtt ved dřden.  De er Herrens tjenere.  Dette er mennesker i hvilke Jesus lever. Og verdens mennesker vil erkjenne at de er ett med Jesus og Faderen, og de vil la seg undervise av Gud gjennom dem.

 

Kan du nĺ bedre forstĺ hvorfor Gud med letthet vil la deg leve hele ditt liv for ĺ berede deg for dette -  selv om dette kan innebćre at du aldri vil bli en person med posisjon.  Hvis du begrenser din framgang i Guds rike til denne verden, sĺ vil du gjřre en masse feil.  Hvis du oppdager ting i din personlighet, slik som streben etter posisjon, řnske om ĺ komme fram, utĺlmodighet etter ĺ nĺ dine mĺl, manipulering og manřvrering bak kulissene, gĺ med én gang til Gud og bli kvitt det.  Hvis vi řnsker ĺ fĺ visjoner, nĺdegaver og ĺ bli brukt, trenger vi til en tilbundsgĺende behandling av vĺr personlighet.  Dette er en stor forfřrelse.  Overgi det til Jesus og la Han behandle det og berřr det aldri mer!  Guds rike tilhřrer Herren!  Guds eneste formĺl med deg og meg er ikke at vi skal bli noe her i verden, men ĺ la oss omdanne til en pakt.

 

Den ĺndelige ćrgjćrrige elsker Jesus og řnsker ĺ lykkes.  Det er disse, og ikke de lunkne kristne, som er Antikrists mĺl.  Han jakter nettopp etter de mest brennende og ćrgjćrrige kristne og vil spille pĺ deres spesielle svakheter, f.eks. umoral, maktbegjćr osv.  Antikrist vil etter all sannsynlighet vćre en forfřrt kristen.

 

Hvis du er en slik nidkjćr, intens kristen som jeg har beskrevet, vćr pĺ vakt!  Gud vil antakelig bruke hele ditt liv pĺ ĺ fullkommengjřre deg i ydmykhet og lydighet, og du vil ikke oppnĺ noe som helst.  Bry deg ikke om det.  Ditt liv vil begynne nĺr Jesus ĺpenbares.

 

Denne ĺndelige ćrgjćrrighet har vćrt den viktigste ĺrsak til splittelse i menighetene i de siste 2000 ĺr.  Jeg tilhřrer den!  Jeg tilhřrer en annen!  Jeg er baptist!  Jeg er pinsevenn!  Alt dette kommer fra den onde.  Det dreier seg om ćrgjćrrige mennesker som ikke venter pĺ Guds time til ĺ bevege seg.  De fřler at de mĺ gjřre det – nĺ!  Disse er blinde, uten visjon av Jesus.  Mennesker som er drevet ut fra deres egne hoder, og som stoler pĺ deres egen dřmmekraft.  Dette driver Helligĺnden ut av forsamlingene.  Kan du tenke deg et vćrre vitnesbyrd enn alle de forskjellige sekter og forsamlinger?  Gud mĺ hamre slikt ut av oss inntil vi ikke stoler pĺ oss selv lenger.  I stedet gir Han oss en ydmykhets ĺnd og deretter - det viktigste av alt - kjćrlighet til de mennesker Han vil sende oss til.  Det er da vi slutter med ĺ vćre ĺndelige ledere, og vi blir tjenere!  Dette kan vi ikke utvirke.  Det er bare Gud som kan knuse Sine diamanter.  Du vil forbli en ĺndelig leder inntil Gud knuser deg, og sĺ blir du Guds tjener.

 

”Jeg vil gjřre deg til en pakt for folket”.  Han sier ikke at Han vil gjřre deg til noe stort. Han sier: Jeg har mennesker der ute som Jeg elsker.  Gud elsker verden!  Det er fremdeles milliarder av mennesker som ennĺ aldri har hřrt evangeliet om Jesus Kristus.  F.eks. i India.  Men hvorfor er det slik siden evangeliet kom til Sřr-India i det fřrste ĺrhundrede?  Hvorfor finnes det 2000 ĺr senere mennesker i Nord-India som aldri har hřrt navnet Jesus?  Det er fordi Gud er villig til at det skal vćre slik inntil Han har fullkommengjort Sitt folk som en pakt.  Det er grunnen.  Han har tillatt dette inntil Han har omdannet mennesker som kan ĺpenbares med Ham og vćre Hans pakt for menneskene.  Et slikt menneske er verdt et univers!  Og det er vel verdt din og min tid ĺ la vĺrt liv knuses mot Herren, slik at vi ikke blir noe som mennesker kan se. 

 

Judas’ene roper: ”For et spille!”  Det er fordi de er blinde.  Men kvinnen som helte parfymen fra alabasterkrukken utover Jesu hode, hun hadde et riktig perspektiv.  Denne kvinne sĺ balansen i det hele, mens Judas var bekymret over pengene som gikk til spille.  Man sier: ”Se pĺ deg, du blir ikke til noe!  Ditt liv er bortkastet!”  Men hvis du gjřr Herrens vilje sĺ har du tatt den rette beslutning.  Om noen forstĺr dette eller ikke er uvesentlig.  Det er bare det at Jesus ser, som betyr noe.

 

Takk Gud for at vi ikke skal bekymre oss i all evighet over vĺr egen ĺndelige utvikling.  Det kommer et punkt hvor Gud sier: Det er for andre mennesker at Jeg gjřr dette med deg, slik at du ikke skal bringe dem ditt kjřd, men at du bringer dem Meg!  Hvilke mennesker?  Det vet jeg ikke.  Spřr Gud.  Noen av dem kan vćre her i verden.  Noen ganger blir mennesker utsendt i denne verden og de beveger mange mennesker.  Mens det finnes mange andre, og like verdifulle, som aldri beveger noen.  Dette er av liten betydning. 

 

Se pĺ Stefanus!  Han var full av tro og kraft.  Apostlene sa at de ikke ville vćre opptatt med de praktiske gjřremĺl, og de valgte bl.a. Stefanus til dette, og han var villig.  Mange kristne sier: Hvorfor lot Gud dette skje?  Stefanus var jo full av tro og kraft!  Tenk pĺ den tjeneste han kunne ha hatt!  Gud ser ikke pĺ ting som vi gjřr.  Han ser pĺ evigheten og ser hva Stefanus skal gjřre i evigheten.  Gud former oss inn i Sitt bilde.  Dette er den fřrste prioritet.  Velger Han ĺ bruke oss, er det bra!  Velger Han ikke ĺ bruke oss, er det bra!  Vĺr side er ĺ vćre ĺrvĺkne i břnn, fylt av Gud, rede til ĺ bevege oss med Gud og gjřre hva Gud ber oss om nĺr som helst det mĺtte vćre.  Dette er meget vanskelig nĺr vi er ćrgjćrrige, men la oss vćre tĺlmodige med Gud.

 

Menneskeheten er i et fengsel. Menighetene vil aldri kunne ĺpne det fengsel.  De vil ha medlemmer!  Medlemmer som ikke vokser, fordi de er medlemmer av menigheten og ikke innpodet i Jesu legeme!  Arbeidet er sikkert utmerket, men tiden er nĺ inne til at Gud mĺ fĺ forberedt Sine tjenere.  Den střrste vekkelse noensinne er pĺ vei, hvor de to vitners tjeneste vil tre i kraft, den dobbelte del av Guds Ĺnd.  Gud forbereder oss for dette.  ”Jeg gir ikke noen annen Min ćre” (vers 8).

 

Hvis du er en ĺndelig ćrgjćrrig sĺ er fristelsen til ĺ ta imot beundring av andre meget stor.  Det er ogsĺ meget tilfredsstillende, psykologisk sett.  Du kan tjene ved ĺ motta menneskers beundring og kjćrlighet.  Dette kan motivere deg.  Dette er et stadium vi nok alle gĺr igjennom.  Men det er ikke ment av Gud ĺ vćre permanent, og det er ikke tilstrekkelig motivasjon for Guds rike.  Uten at vi aner det, spiller vi Gud med mennesker.  Nei, denne tilbedelse og kjćrlighet skulle gĺ til Jesus og ikke til forkynneren.  Denne mĺ ikke bry seg om han er populćr eller ikke.  Det er tilstrekkelig at Jesus blir tilfredsstillet, og dermed er han fri til ĺ lede mennesker til Jesus.  Johannes Dřperen sa: ”Han mĺ tilta, jeg mĺ avta”.