TRO ER IKKE FRELSE

Belief_Is_Not_Salvation__TRO_ER_IKKE_FRELSE

TRO ER IKKE FRELSE  

Fra ”The Present Truth” av Robert B. Thompson  

Copyright Š 2009 Trumpet Ministries, Inc, Alle rettigheter reservert.

Alle Skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Det finnes mange kunnskapsomrĺder som har ĺ gjřre med Gud, Hans frelse og Hans rike.  Gjennom hele den kristne menighets historie har det vćrt lagt stor vekt pĺ individets aksept og bekjennelse av det som har vćrt oppfattet som korrekt kunnskap pĺ disse omrĺder.  Imidlertid er korrekt tro og bekjennelse ikke frelse.

Innholdsfortegnelse  

Fakta vedrřrende Guds rike

Tro pĺ fakta vedrřrende Guds rike motsatt frelse

To problemer grunnet feilaktig tro

Moral pĺtvunget den sekulćre verden

Definisjon pĺ frelse

Guddommelig nĺde

Konklusjon

 

Du tror at Gud er Én.  Du gjřr vel!  Ogsĺ de onde ĺnder tror det – og skjelver.  Men vil du vite det, du uforstandige menneske.  Troen uten gjerninger er unyttig.  Jak.2:19,20

Fakta vedrřrende Guds rike

Kunnskap spiller en viktig rolle nĺr det gjelder guddommelig frelse.

Kunnskapsomrĺdene som har ĺ gjřre med Guds rike er som fřlger:

Kunnskapen om Guds eksistens – Faderen, Sřnnen og Helligĺnden – og Guds rettferdige og hellige natur.

Kunnskap om englenes opprřr og syndens inntreden i verden.  Dette fĺr oss til bedre ĺ forstĺ tilstedevćrelsen og resultatet av synd i den menneskelige personlighet, og behovet for tilgivelse og befrielse.

Kunnskap om Guds holdning nĺr det gjelder synd, og Guds pakter med mennesker pĺ grunn av deres synd.

Kunnskap om Guds vilje for individet slik det er ĺpenbart i Skriften, og ogsĺ i personlig ĺpenbaring.

Kunnskap om at mennesker mĺ forvandles til Jesu Kristi moralske bilde og likhet, deres forening med Gud gjennom Kristus, deres villighet til ĺ oppbygge lemmene pĺ Kristi legeme og deres villighet til ĺ tjene som verdens lys.  Dette siste begynner i deres egne omgivelser.  Dessuten blir de hellige, dvs.lemmene pĺ Kristi legeme, opptrent i ĺndelig krigfřring.

Det er ekstremt viktig at mennesker blir klar over menneskehetens fremtid nĺr det gjelder Gud;  dvs. de dřdes oppstandelse, hvor hver person vil hřste konsekvensene av hans eller hennes livsfřrsel, og Guds rikes innsettelse med makt pĺ jorden.

Dette rike vil bli etablert pĺ jorden nĺr Kristus og Hans hellige stiger ned fra himmelen og driver bort alle syndere, ĺndelig som fysisk, fra jorden.  Til sist vil rettferdighet komme til jordens ydmyke.

For se, dagen kommer!  Den brenner som en ovn.  Da skal alle overmodige og hver den som gjřr ondt, vćre som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hćrskarenes Gud, sĺ den ikke levner dem rot eller gren.  Mal.4:1

Gjennom hele den kristne menighets historie har stor vekt vćrt lagt pĺ en korrekt forstĺelse av fakta vedrřrende de ovennevnte kunnskapsomrĺder.  Teologer har argumentert.  Kriger har vćrt fřrt.  Avvikere har blitt torturert, ofte til dřde.  De kristne lederes og organisasjoners holdning har vćrt at folk mĺ samtykke i disse lederes og organisasjoners lćresetninger.  Det individ som ikke har samtykket i disse blir utstřtt av gruppen, organisasjonen, bevegelsen, og straffet pĺ én eller annen mĺte, ja, enda noen ganger torturert og myrdet.

Alle de forskjellige kristne forsamlinger eksisterer pĺ grunn av forskjellige oppfattelser vedrřrende de ovenfor nevnte kunnskapsomrĺder nĺr det gjelder Guds rike.

Nĺr vi nĺ nćrmer oss Herrens komme og Guds rikes innsettelse pĺ jorden, begynner vi ĺ bli klar over at tro pĺ hva som er sant i Guds rike ikke i seg selv er frelse.

Kunnskap om fakta nĺr det gjelder Guds rike tjener som grunnlag og guide for den guddommelige frelse.  Derfor er det ogsĺ viktig at grunnlaget og guiden mĺ vćre korrekt.  Men korrekt kunnskap,  og en trosbekjennelse basert pĺ korrekt kunnskap, er ikke frelse.  Frelse bestĺr ikke i hva vi vet eller tror.

Feilen i nĺtidig kristen tenkemĺte er at hvis man bekjenner tro pĺ korrekt lćre, er vedkommende frelst.  Dessuten, og stikk imot hva Bibelen sier, betyr det ĺ bli frelst, at han eller hun vil fĺ en permanent residens i himmelen nĺr vedkommende dřr.

Formĺlet med Guds pakter er at mennesker praktiserer rettferdighet, elsker barmhjertighet og vandrer ydmykt med Gud.  Ved ĺ anse frelse som en trosbekjennelse basert pĺ korrekt kunnskap om hva frelse innebćrer, for derigjennom ĺ kunne tilbringe evigheten i det ĺndelige omrĺde, har vi pĺ en effektiv mĺte underminert Guds řnske om rettferdige mennesker som gjřr Hans vilje pĺ jorden, og som er i stand til ĺ bringe befrielse og evig liv til andre.

Tro pĺ fakta vedrřrende Guds rike motsatt frelse

Fřlgende skriftsted blir ofte brukt for ĺ understreke at frelse er kunnskap og tro, og at nĺr man bekjenner denne tro, sikres man adgang til himmelen.  Det er viktig ĺ forstĺ at forestillingen om residens i himmelen som formĺlet med frelsen, ikke er nevnt i Romerbrevets tiende kapitel, som er sammenhengen for dette skriftsted.  Adgang til himmelen er heller ikke nevnt én eneste gang i hele Romerbrevet.

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de dřde, da skal du bli frelst.  Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.  Rom.10:9,10

Hvis vi ser pĺ dette vers isolert fra resten av Romerbrevet og Skriften forřvrig, ville det kunne vćre et grunnlag for ĺ hevde at frelse betyr tro pĺ visse fakta.

Bekjenn med din munn at Jesus er Herre.  At Jesus er Herre, og rettmessig vĺr personlige Herre, er et faktum.  En slik bekjennelse er helt nřdvendig for frelse. 

Tro i ditt hjerte at Gud har oppreist Jesus Kristus fra de dřde.  Den fysiske oppstandelse av Jesus fra de dřde er hjřrnestenen i vĺr tro.  Uten den fysiske oppstandelse av Jesus, har vi ikke noe hĺp for vĺr egen oppstandelse.

Sĺ skal du bli frelst.  Hva frelse innebćrer, mĺ forstĺs ut fra hele Skriften.  Ĺ bli frelst har lite ĺ gjřre med ĺ komme i det ĺndelige paradis.

Med hjertet tror en til rettferdighet.  Gud regner oss som rettferdige nĺr vi tror at Gud har oppreist Herren Jesus fra de dřde.

Med munnen bekjenner man at Jesus er Herre, og Gud frelser han eller henne pĺ grunnlag av denne bekjennelse.

Alt dette er en korrekt uttalelse nĺr det gjelder Guds frelsesplan.  Denne uttalelse tjener som basis og guide for utarbeidelsen av vĺr frelse.  Den som ikke anerkjenner at Jesus er hans eller hennes Herre, og som ikke tror at Gud har oppreist Ham fra de dřde, vil sannsynligvis ikke finne veien til evig liv.

Problemet i dag er at ovennevnte skriftsted tas ut av sin sammenheng og forstĺs dit hen at hvis en person bekjenner at Jesus er Herre og tror at Gud har oppreist Ham fra de dřde, er han frelst og pĺ vei til himmelen.  Ikke at han skal bli frelst, som Skriften sier, men at han er frelst.

Hvis det ikke fantes andre vers i Bibelen, kunne vi understřtte et slikt synspunkt.  Dette ville imidlertid gjřre frelsen til en mental stillingtagen med liten innvirkning pĺ vĺrt jordiske liv (noe som nettopp Satan řnsker!).

La oss se pĺ et skriftsted, som ogsĺ stĺr i Romerbrevet, som viser det vanvittige i ĺ gjřre den guddommelige frelse til en mental stillingtagen.

Vet dere ikke, at nĺr dere byr dere frem for ĺ lyde noen som tjenere, sĺ er dere dermed tjenere under den som dere lyder.  Dere blir enten tjenere under synden til dřd, eller under lydigheten til rettferdighet.  Rom.6:16

Paulus taler her til kristne (visselig ikke til ufrelste, for de makter ikke ĺ velge ĺ leve rettferdig og derigjennom motta evig liv pĺ grunnlag av deres livsfřrsel), og sier at hvis vi (kristne) velger ĺ  synde, vil vi dř ĺndelig.

La oss si at et menneske tror at Jesus er Herre og at Gud har oppreist Ham fra de dřde.  Etter denne trosbekjennelse blir han dřpt i vann til Jesu Kristi korsfestelse og oppstandelse.  Deretter velger han ĺ synde.  Hva sĺ?  Han dřr ĺndelig, i henhold til apostelen Paulus!

Vi kunne gi tallrike eksempler fra Det Nye Testamente som tydelig illustrerer forbindelsen mellom rettferdig livsfřrsel og frelse.   Frelse er ikke en trosbekjennelse.  En korrekt trosbekjennelse er grunnlag og guide for frelse, men selve trosbekjennelsen er ikke frelse.  Heller ikke er residens i himmelen frelsens mĺl.  Sann frelse frembringer alltid rettferdig, hellig atferd.  Rettferdig, hellig atferd fřrer med seg den střrste og mest verdifulle belřnning av alt, nemlig fellesskap med Gud.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sřnns blod renser oss fra all synd.  1.Joh.1:7

Kristen teologi er alvorlig pĺ avveie.  Som et resultat av dette řker synd hurtig i de kristne menigheter, sĺ vel som i resten av verden.  F.eks. blir demoners virke beskyttet ved lov i USA.  Det finnes ingen standard lenger, ingen mĺlesnor.  Hvorfor ikke?  Fordi Guds folk anser den kristne frelse som en lćremessig stillingtagen mer enn nyskapelsen av hele individet.

To problemer grunnet feilaktig tro

Tro er forlřsende nĺr den tjener som grunnlag og guide for selve den guddommelige forlřsning, og nĺr disse fakta er korrekte.

Vi har allerede nevnt at synden i dagens samfunn er resultatet av de kristne menigheters holdning til at frelse er tro.  Man antar at hvis ens tro er korrekt, er man pĺ vei til himmelen.  Men fordi tro uten gjerninger er dřd, og rettferdige gjerninger ikke anses som nřdvendige av kristne, er menighetene fylt med dřd tro.

Jesu Kristi fullbrakte frelsesverk pĺ Golgata kors understrekes meget kraftig i vĺr tid.  Derfor blir enhver anstrengelse fra vĺr side til ĺ leve rettferdig som en nřdvendig del av frelsen, ansett som et vanhellig forsřk pĺ ĺ legge noe til Kristi fullbrakte verk.

Satan mĺ juble av glede over denne tankegang!  Resultatet av denne feilaktige oppfattelse av Skriften, har vćrt řdeleggende nĺr det gjelder Guds folks hellige og rettferdige atferd.  De gode gjerningers vitnesbyrd, som er menighetens sanne vitnesbyrd, har blitt utradert  pĺ grunn av  feilaktig kunnskap nĺr det gjelder den nye pakt.

Det ironiske her er at ikke bare blir tro fremhevet i stedet for atferd, men at selve troen er basert pĺ en ukorrekt forstĺelse, fordi sann kunnskap om Guds rikes kjennsgjerninger viser at tro i seg selv ikke er frelse.

Resultatet av dřd tro i de kristne menigheter er for det fřrste tap av Guds hellige nćrvćr i menighetene.  De kristne menigheter har meget ĺ si om Gud og om Guds frelsesplan gjennom Kristus.  Men menighetene forkynner om Kristus, og forkynner ikke Kristus.  Ĺ forkynne Kristus er ĺ bringe Guds nćrvćr til mennesker, og ikke bare et budskap om Gud og Hans evangelium. Man kan forkynne om Gud og Kristus, og fremdeles fremture i vanhellig og syndig livsfřrsel.  Men man kan ikke bringe Guds og Kristi hellige nćrvćr til mennesker utenom rettferdig, hellig og absolutt lydig livsfřrsel.

Det annet problem som er resultatet av dřd tro i de kristne menigheter, er synd i det omgivne samfunn.  Hvis det moralske lys slukner i de kristne menigheter, har verden ikke noe moralsk forbilde.

Fordi nřdvendigheten av rettferdig livsfřrsel ikke anses som nřdvendig nĺr det gjelder den guddommelige frelse, har de historiske kristne nasjoner, som bl.a. Amerika, England, Frankrike, Holland, Norge, Danmark og Sverige, druknet i lyst og pornografi.  Begjćret,  i alle dets avskygninger og perversiteter, florerer nĺ i disse nasjoner som én gang var bćrere av evangeliets lys.  Deres dom kommer snart og vil bli av en ufattelig dimensjon.  De har sviktet Herren.

De kristne er bekymret nĺr de ser effekten av deres lćremessige forvirring pĺ disse nasjoners moralske tilstand.  De er urolige nĺr de ser alle abortene, barnemishandlingen, vold, narkotika. osv.  Men hva forventer kristne nĺr de ikke lenger gjřr de gode gjerninger, men regner med ĺ flykte bort fra vanskelighetene i en ”bortrykkelse”?

Moral pĺtvunget den sekulćre verden

Pĺ tross av at Skriften formaner oss til ĺ avlegge vitnesbyrd ved ĺ fremvise gode gjerninger, fortsetter vi med ĺ skape stadig mer forvirring.  Vi fortsetter i vĺr egenvilje (og ikke i Herrens vilje), og vil tvinge den sekulćre verden til ikke ĺ foreta abort, til ĺ avstĺ fra pervers seksuell atferd, til ĺ forby bander, til ĺ sette en stopper for narkotika, etc.

Vi bruker om nřdvendig skytevĺpen, og tvinger den ufrelste befolkning til ĺ gjřre hva vi synes er riktig.

Ĺ anvende tvang for ĺ fĺ syndere til ĺ oppfřre seg i overensstemmelse med kristen moralsk standard, vil si det samme som ĺ innfřre Guds rike fřr Herren vender tilbake.  Guds rike vil i sannhet bli innsatt med enorm autoritet og makt nĺr Jesus kommer til syne.  Hans fiender vil bli fortćrt ved Hans hellige Nćrvćrs ild.  Men vĺr oppgave fřr Herren vender tilbake er ikke ĺ anvende tvang, men ĺ avlegge vitnesbyrd om Guds rettferdighet, om dĺpspakten i vann som er tilgjengelig for enhver som hĺper ĺ unngĺ Guds vrede, og om Guds rikes snarlige komme til jorden.

Resultatet av denne kristne aggressive holdning vil fĺ fryktelige konsekvenser.  De ufrelste, som tilhřrer majoriteten i vĺre land, vil reise seg i raseri og forfřlge de kristne rundt om i landene.  Hvorfor?  Fordi Herren er ikke med oss.

Fra kirkens tidligste tider, har forskjellige institusjoner, og sćrlig den katolske kirke, forsřkt ĺ tvinge deres vilje ned over hodet pĺ de ufrelste masser.  Herren alene vet hvor mange gode mennesker som er blitt fengslet, torturert og drept fordi de nektet ĺ samtykke i den kirkelige oppfattelse.  For bare noen fĺ hundre ĺr siden sendte de katolske klostre ut ”soldater” for ĺ tvinge befolkningen til ĺ bli ”kristne”.

Har vi ikke lćrt noe av dette?

Vĺr tids humanister er langt fler i antall enn oss.  De vil ikke břye seg under vĺre forsřk pĺ ĺ tvinge vĺre verdier ned over dem – i sćrdeleshet nĺr de kristne menigheter selv er fylt med synd av vćrste skuffe nĺr det gjelder kjřdet, egenvilje og egenkjćrlighet.  

Den nĺvćrende regjering i USA er en vederstyggelighet for mange politisk konservative mennesker.  Et vćpnet opprřr ledet an av de konservative er mulig.  Men kristne mĺ ikke delta i et vćpnet opprřr.  Vi tror kanskje at vi har vunnet en seier ved en slik aksjon, men enden vil bli bitter.

Ondskap kan ikke bli overvunnet ved ondskap, men bare ved det gode.  Vi er kalt til ĺ befri og helbrede dem som Kristus dřde for, ikke ĺ drepe dem.  Det er bare nĺr vĺr regjering beordrer oss til ĺ synde at vi mĺ motstĺ regjeringen, og da ikke ved ĺ drepe vĺre motstandere, men ved ĺ gjřre hva godt vi kan, og vćre vedholdende i vĺrt vitnesbyrd under fengsel, tortur og dřd.

Hvor mange troende i vĺre dager er virkelig kristne?  Hvor mange kirkegjengere har tatt opp deres kors og vandrer i selvfornektelse etter Jesus Kristus?

Disse kjřdelige, egenrĺdige troende har til hensikt ĺ tvinge de vantro til ĺ leve et moralsk liv?  Skriften befaler Guds folk, ikke de ufrelste, ĺ angre og vende om fra deres onde veier!  Hva tenker vi egentlig pĺ?

Jesus lćrte oss at hvis Hans rike var av denne verden, ville Hans tjenere kjempe, men Hans rike er ikke av denne verden.  Vi fĺr ĺ vite at vi ikke kjemper mot kjřtt og blod, men mot falne engler i det himmelske.  Vi fĺr ĺ vite at vĺre krigsvĺpen ikke er av kjřtt og blod, men mektige gjennom Helligĺnden til ĺ rive ned festningsverker.

Herren beordrer ikke ufrelste mennesker til ĺ angre.  Han beordrer Sitt eget folk til ĺ angre, for de kristne menigheter er fylt av mennesker som synder, og som fřrer ĺndelig lunkne, verdslige liv.  De kjenner ikke til Herrens vilje.  De forstĺr slett ikke den nye pakt.  De tror pĺ en ”bortrykkelse” som vil befri dem fra lidelse (som om lidelse nettopp ikke har vćrt et kjennetegn pĺ kristent disippelskap gjennom ĺrhundrene).  De har skaffet seg selv lćrere som klřr dem i řrene.  De har ikke fremstilt sine legemer som et levende offer.  De elsker seg selv.

Nĺ adlyder de ikke Herren, men lřper foran Ham, idet de forsřker ĺ etablere Guds rike ad menneskelig vei.  Visselig har Gud sendt en mektig forfřrelse over oss fordi vi ikke elsker sannheten.  Visselig venter store lidelser forut for Herrens folk.

Definisjon pĺ frelse

Vi har sagt at frelse ikke bestĺr av en presis forstĺelse og bekjennelse av trossannheter nĺr det gjelder de forskjellige aspekter av Guds rike.  ”Den rettferdige skal leve av tro” har ĺ gjřre med hvordan den rettferdige lever, og ikke med en trosbekjennelse pĺ fakta vedrřrende forlřsningen.  Den rettferdige lever ved ĺ stole pĺ Gud, og ikke pĺ seg selv, ved ĺ adlyde Herren i hver beslutning i deres liv.

Nĺr frelsen ikke er en trosbekjennelse, hva er sĺ frelse?

Frelsen er for det fřrste befrielse fra Guds vrede som vil bli uttřmt i endetiden.

... og vente pĺ Hans Sřnn fra himlene – Han som Gud oppvakte fra de dřde, Jesus, Han som frir oss fra vreden som kommer.  1.Tess.1:10

Dernest er frelse vĺr forvandling fra Satan til Gud.  Hensikten med ĺ befri oss fra vreden er ĺ bemyndige oss til ĺ begynne pĺ forvandlingen av vĺr personlighet, dvs. frelse.

... for at Du skal ĺpne deres řyne, sĺ de kan vende seg fra mřrke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan fĺ syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen pĺ Meg.  Ap.gj.26:18

Frelse innebćrer:

-         Befrielse fra Guds vrede

-         Vĺre řyne ĺpnes

-         Ĺ vende den troende fra mřrke til lys og fra Satans makt til Gud

-         Syndenes forlatelse for den troende

-         Arvedel blant dem som er helliget (satt til side for Gud som hellig) ved troen pĺ Jesus

Frelse er forvandlingen fra Satans bĺnd og lenker til Jesu Kristi moralske bilde og til hvile i Faderen gjennom Kristus.

Dette er hva frelse er.  Det er en forvandling av hva vi er.  Det er en ny skapning.  Det fřrste menneske, Adam, mĺ bli korsfestet.  Det nye menneske er Kristus, som Selv er Guds rike.

For det som betyr noe, er hverken ĺ vćre omskĺret eller uomskĺret, men ĺ vćre en ny skapning.  Gal.6:15

Drivkraften i den kristne frelse er dřd og oppstandelse.  Hvis vi řnsker ĺ erfare den nye pakt, vi ta del i Herrens dřd og Hans oppstandelse.  Omfanget av den guddommelige arv som skal tildeles en Guds sřnn eller datter, avhenger direkte av hans eller hennes villighet til ĺ ta del i Kristi dřd og oppstandelse.

Frelse innebćrer:

-         Tilgivelse

-         Befrielse og helbredelse

-         Forvandling til Jesu Kristi bilde

-         Forening med Faderen gjennom Kristus

-         Et forlřst legeme

Guddommelig nĺde

Guds nĺde er Kristi nćrvćr og makt som frembringer den frelse vi har nevnt ovenfor.

Nĺde er det guddommelige virke som skaper frelse.

Bilde og forening, og delaktighet i Guds rikes roller og funksjoner (som vi kommer tilbake til om et řyeblikk), muliggjřres ved fřlgende elementer av nĺde:

Jesu legeme og blod

Jesu legeme og blod gir:

-         Beskyttelse fra guddommelig dom

-         Syndenes forlatelse

-         Befrielse fra synd

-         Nćring for det nye menneske

Opplevelsen av ĺ bli fřdt pĺ ny

Nĺr vi virkelig tar imot Jesus Kristus som vĺr Herre og Frelser, blir Han fřdt i oss.  Etter dette mĺ Han fortsette ĺ bli formet, inntil Han virkelig er vĺrt liv.

Helligĺnden

Helligĺnden gir oss:

-         Evig liv

-         Kraft og visdom til ĺ seire over synd

-         Kraft og visdom til ĺ vitne

Guds skrevne og personlige Ord

Dette inkluderer:

-         Det Gamle og Det Nye Testamente

-         Herrens visdom og kunnskap

Helligĺndens gaver

Helligĺnden utdeler tjenester og gaver til hvert lem pĺ Kristi legeme.

Prřvelser og trengsler

Vanligvis tenker vi ikke pĺ prřvelser og trengsler som vćrende en del av Guds nĺde under den nye pakt.  Imidlertid er de forskjellige tuktelser som kommer i vĺr vei et meget viktig redskap som Herren bruker for ĺ rense oss fra synd og ĺ frembringe i oss rettferdighetens fredsommelige frukt.

Da nĺ altsĺ Kristus har lidd i kjřdet sĺ mĺ ogsĺ dere vćpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjřdet, er ferdig med synden.  1.Pet.4:1

Hvert element av nĺde er nřdvendig hvis vi vil frelse oss selv og dem som lytter til oss.

Gi akt pĺ deg selv og pĺ lćren!  Bli ved med dette; For nĺr du det gjřr, skal du frelse bĺde deg selv og dem som hřrer deg.  1.Tim.4:16

Konklusjon

Nĺtidig kristen lćre gir ingen plass for den tanke at vi mĺ frelses gjennom det vi gjřr. Derfor er nĺtidig kristen lćre mangelfull, idet den ikke gir rom for hele Guds rĺd.  Vĺr tids forkynnelse er ikke en balansert forkynnelse av hele Guds frelsesplan.  Vi mĺ la oss frelse ved ĺ se til at vi fřlger i sporet av Lammets apostler, og om vi virkelig gjřr det som Jesus gjennom Sine apostler og profeter befalte oss ĺ gjřre.

Det ĺ frelse oss selv og dem som lytter til oss betyr ĺ befri oss fra Satans bĺnd og lenker og fřre oss hele veien til Jesu Kristi moralske bilde og til uforstyrret forening med Faderen gjennom Kristus.

Fřlgende tjenester og funksjoner i Guds rike er mulige for oss, dog bare i den grad vi er i Kristi bilde og i uforstyrret forening med Faderen gjennom Kristus.  Vi blir forberedt for dette ved Guds hellige Ĺnd.  Tjenestene og funksjonene er som fřlger:

-  Én iblant Lammets brudeskare (Ĺpb.21:9)

-  En del av Guds tempel (Ef.2:22)

-  Et lem pĺ Kristi legeme (1.Kor.12:12)

-  Et redskap for endetidens vekkelse (Es.60:1,2)

-  En gjenoppretter av paradiset pĺ jorden (Rom.8:21)

-  Et lem blant det kongelige presteskap (1.Pet.2:9)

-  Et Guds vitne (Es.43:10)

-  En Guds sřnn (Ĺpb.21:7)

-  Jesu Kristi bror (Rom.8:29)

-  Én som seirer over anklageren (Ĺpb.12:11)

-  Én som regjerer over nasjonene (Ĺpb.2:26,27)

-  En dommer over mennesker og engler (1.Kor.6:2,3

-  En forsvarsmur omkring Guds herlighet (Ĺpb.21:14)

-  En del av Guds ĺpenbaring av Seg selv i Kristus i de hellige (Ĺpb.3:12)

En grundig gjennomgang av ovennevnte funksjoner vil kunne hjelpe oss til ĺ forstĺ hvorfor nĺtidens understrekning av en flukt til det ĺndelige omrĺde er sĺ řdeleggende for Guds plan for mennesket.  Vi har visjonen om uforvandlede mennesker som skal tilbringe sin tid i residenser ifřrt kostbare smykker og gullsandaler, i stedet for forvandlede mennesker som Guds sřnner og Jesu Kristi brřdre.

Hensikten med ĺ bringe Jesu Kristi legeme til modning sĺ vi nĺr frem til Kristi fylde, er at vi kan vende tilbake med Kristus og bringe rettferdighet til jordens ydmyke befolkning.  De ydmyke skal arve jorden, men det vil kreves at Kristus og Hans legeme kan gjřre det mulig for disse ĺ arve jorden – Guds skaperverk.  Det later til at vi ennĺ ikke forstĺr evangeliet om Guds rike, rettferdighetens komme til jorden.

Den tanke at den guddommelige frelse bestĺr i at vi tror og bekjenner presist de fakta som har ĺ gjřre med Guds rike for ĺ kunne leve evig i det ĺndelige paradis nĺr vi dřr, har vćrt en hindring for at vi kristne har vćrt vitner og berřrt samfunnet slik vi skulle.  Satan har klart ĺ slukke lyset av de gode gjerninger.  Guds hřyeste formĺl under alle pakter, nemlig ĺ frembringe mennesker som lever rettferdig, elsker barmhjertighet, vandrer ydmykt med Gud og gjřr Hans vilje pĺ jorden, har med hell blitt forhindret ved vĺr tids undervisning og forkynnelse.

Vi lever i en tid med reformasjon av kristen tankegang.  Guds rikes komme stĺr for dřren.  Gud stĺr klar til ĺ mřte hver person som sřker Ham med et rent hjerte og vil velsigne han eller henne med visdom og styrke som er nřdvendig for ĺ vokse til Kristi bilde, og til ĺ tjene hans eller hennes egen generasjon i henhold til Guds vilje.

Innhřstningsmarken er hvit.  Overalt hvor vi beveger oss finner vi mennesker som er deprimert, hvis sřnner eller dřtre er i fengsel eller har flyktet hjemmefra, som er forvirret pĺ grunn av sykdom eller deres arbeide, som har AIDS, som er forvirret hvor de stĺr i sitt forhold til Gud.  Mengder fortapes pĺ grunn av mangel pĺ Guds Hellige Ĺnd.  Hvis vi vil sřke Herren og adlyde Ham, vil vi helt sikkert snart finne oss selv arbeidende for Ham i et eller annet omrĺde av Hans rike.

La oss vende om fra falsk lćre, de kristne eventyr som florerer i vĺre dager, og fřlge Herren Jesus sĺ vi nĺr frem til fylden av frelse og tjeneste.