DET SEIRENDE KRISTENLIV

The_Conquering_Christian__DET_SEIRENDE_KRISTENLIV

DET SEIRENDE KRISTENLIV

 Et utdrag fra

"The Tabernacle of the Congregation"

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Den Hellige Skrift” 988

 

 

Nĺr vi leser Ĺpenbaringsbokens andre og tredje kapitel fĺr vi en korrekt forstĺelse av hva det vil si ĺ seire.  Husk pĺ at disse kapitler henvender seg til kristne menigheter.

 

Judas’ brev er en sterk formaning og en advarsel til kristne nĺr det gjelder gudfryktig livsfřrsel og den kommende dom.  Det 20. og 21. vers i dette brev gir ogsĺ et klart bilde av det seirende kristenliv – et liv hvor det gjřres motstand mot synd ved břnn, og hvor det finner sted en daglig vekst i virkelig hellighet og praktisk gudsfrykt:

 

Men dere, kjćre: Oppbygg dere pĺ deres hřyhellige tro, be i Den Hellige Ĺnd, ... 

 

Ikke bare be noen břnner, men kjemp i Ĺnden mot verden, kjřdet og djevelen.  Kjemp, ikke bare i Ĺndens styrke, men ogsĺ i Ĺndens visdom og slik Ĺnden leder, ellers utmattes vi nĺr vi kjemper i vĺr egen styrke.

 

... og hold dere slik i Guds kjćrlighet, mens dere venter pĺ vĺr Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv.

 

”Hold dere slik” er en aktiv ĺndelig kamp, og ikke et mentalt samtykke angĺende en lćresetning.

 

Det er sant at vi har evig liv nĺr vi mottar Jesus Kristus.  Men det er ogsĺ sant at evig liv er en belřnning nĺr vi vandrer overgitt til Jesus Kristus i vĺrt jordiske liv (jfr. Hebr.3:6,14; 1.Pet.1:5).

 

Nĺr Jesus vender tilbake til jorden, vil Han ransake alle skapninger, granske og tilintetgjřre synd og djevelens gjerninger.  All gudlřshet vil komme i direkte berřring med Guddommens hvitglřdende renhet.

 

Alle kjřdelige motiver, ord, tanker og gjerninger, vil bli fortćrt av guddommelig ild.  Dette er ildens dag.  Dette er den store dag, Jesu Kristi dag, Herrens dag, Guds dag, dommens dag, som alle demoner frykter framfor noe annet.  Skriften og samvittigheten pĺminner alle Guds skapninger uopphřrlig om den dagen!

 

Nĺr det gjelder forholdet mellom gudfryktig levevis og Herrens dag er begrepet ĺ seire av sćrlig viktighet (Ĺpb.2 og 3).  Det er vĺr oppfattelse at uttrykket ”den seirende kristne” ikke har vćrt tilstrekkelig behandlet i kristen undervisning.

 

De ny-testamentlige skrifter underviser oss om at Guds lřfter nĺr det gjelder ĺ regjere med Kristus og det ĺ vćre prest i den kommende tidsalder, gjelder de seirende.  Det synes som om vi i stor grad har ignorert dette.  Vi har definert ”den som seirer” til ĺ bety ”den som har en kristen trosbekjennelse”.

 

Det later til at vĺr tradisjon har svekket betydningen av Guds Ord.  Vi har unnlatt ĺ understreke betydningen av ĺ seire.  Pĺ den mĺten har vi vćrt med pĺ ĺ skape et falskt hĺp i millioner av kristnes hjerter – nemlig hĺpet om at de vil regjere med Kristus ut fra en nominell og overfladisk kristen erfaring, eller ut fra medlemskap i én eller annen menighet.  Dette syn underbygges ikke av apostlenes skrifter i Det Nye Testamente (NT).

 

Ĺ vćre seirende vil ifřlge NT si ĺ leve seirende i Kristus hver dag.  Den seirende kristne er den person som ber og adlyder hver gang fristelser og prřvelser kommer i deres vei.

 

Dette vil ikke si at en seirende kristen ikke kan snuble og bli forfřrt.  Det kan han helt avgjort!  Men disse perioder i hans liv er unntak, og ikke regelen.

 

Nĺr en seirende kristen gjřr feil, korrigerer han dem under ledelse av Guds Hellige Ĺnd, og fortsetter ĺ kjempe.  Han er en Kaleb, en Josva.  I tro holder han fast pĺ Guds lřfter, og blir ikke lett mismodig.

 

Han reiser seg opp fra nederlag, og fortsetter sitt liv i overgivelse til, og fellesskap med, Jesus Kristus.  Han holder intet – absolutt intet – tilbake fra Gud.  (Det er umulig ĺ seire nĺr hjertet huser en avgud!)  Hans liv er i virkeligheten et levende offer.

 

Ved Jesu Kristi blod og sitt vitnesbyrds ord kommer overvinneren seirende ut av kampen mot kjřdets lyst, řynenes lyst og ambisjonsreset.  Hver eneste dag sier han et bestemt ”NEI!” til verden, kjřdet og djevelen.

 

Det seirende kristenliv dreier seg ikke, slik det ofte oppfattes, om én eller annen skjeggete profet som lever i en ekstraordinćr innvielse i en hule langt ute i řrkenen.  Nei, det dreier seg om vĺr ”rimelige tjeneste”.  I virkeligheten skulle ingen kristen troende ha den formening at han eller hun vil regjere med Kristus, eller motta en seirendes belřnning, med mindre vedkommende lever helt hengitt til Kristus.  Det finnes ingen gylden middelvei her!  Intet kompromis!

 

Enten er vĺrt hjerte forenet med Jesus Kristus, eller ikke.  Enten elsker vi denne verden og alt det den kan tilby, eller ikke.  Dette betyr ikke at vi flykter vekk fra vĺrt verdslige ansvar, eller utfřrer vĺrt arbeid ute i verden pĺ en halvhjertet mĺte.  Vi utfřrer vĺrt arbeid som for Herren.  Men det er hjertet som er problemet.  Vĺrt hjerte mĺ vćre sĺ hengitt til Kristus at det overhodet ikke kan stilles spřrsmĺlstegn ved hvor vi samler vĺre skatter.

 

Hvis dette ikke er tilfelle med deg, hvis du ikke kan finne den ĺndelige styrke til ĺ si et klart og evig ”JA!” til Jesus, sĺ fortvil ikke.  Si det til Jesus, og fortell Ham hřyt med munnen at du trenger mer styrke for overgivelse.  Eller bare si: ”Hjelp!”  Hvis du virkelig řnsker ĺ bli en overvinner, sĺ er Gud i stand til ĺ gi deg den nřdvendige styrke.  Gud Selv vil styrke deg bĺde til ĺ kunne be og ĺ kunne motta, inntil du kan si: ”Jeg elsker Jesus mer enn noe annet”.

 

Hva sĺ med de kristne som ikke seirer?  Vi kan ikke uttale oss sikkert angĺende dette.  Det finnes antydninger i Skriften, som f.eks. symbolikken vedrřrende Lots liv, om at noen vil bli frelst som gjennom ild.

 

Men Skriften er meget klar angĺende prestedřmme og herredřmme i den kommende tidsalder, Herrens dag.  Dette er reservert for overvinnerne.  Sĺ vidt vi kan se gis de ikke-seirende kristne intet lřfte i Skriften nĺr det gjelder ĺ regjere med Kristus eller ĺ vćre med i den fřrste oppstandelse fra de dřde (Fil.3:10-14;  Ĺpb.20:6).

 

La oss se litt nćrmere pĺ noen av versene i Ĺpenbaringsboken som har ĺ gjřre med lřftene til de seirende.  Husk pĺ at ĺ vćre seirende vil si ”uopphřrlig ved Kristus ĺ seire over verden, kjřdet og djevelen”.

 

Den som har řre, han hřre hva Ĺnden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil Jeg gi ĺ ete av livets tre, som er i Guds paradis!  (Ĺpb.2:7)

 

Den som har řre, han hřre hva Ĺnden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen dřd.  (Ĺpb.2:11)

 

Den som har řre, han hřre hva Ĺnden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil Jeg gi av den skjulte manna.  Og Jeg vil gi ham en hvit sten, og pĺ stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som fĺr det.  (Ĺpb.2:17)

 

Den som seierer, og som tar vare pĺ mine gjerninger inntil enden, ham vil Jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som ogsĺ Jeg har fĺtt det av Min Far.  Og Jeg vil gi ham morgenstjernen. (`Ĺpb.2:26-28)

 

Den som seirer skal pĺ samme vis bli kledd i hvite klćr. Jeg skal sĺ visst ikke utslette hans navn av livets bok, og Jeg vil kjennes ved hans navn for Min Far og for Hans engler. (Ĺpb.3:5)

 

Den som seirer, ham vil Jeg gjřre til en střtte i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gĺ ut derfra.  Og Jeg vil skrive pĺ Ham Min Guds navn, og navnet pĺ Min Guds stad – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra Min Gud – og Mitt eget navn, det nye.  (Ĺpb.3:12)

 

Den som seirer, ham vil Jeg gi ĺ sitte med Meg pĺ Min trone, likesom Jeg og har seiret og har satt Meg med Min Far pĺ Hans trone.  (Ĺpb.3:21) (jfr.Ĺpb.20:4; Dan.7:22)

 

De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet.  Og de hadde ikke sitt liv kjćrt, like til dřden.  (Ĺpb.12:11

 

Den som seirer, skal arve alle ting.  Jeg vil vćre Hans Gud og Han skal vćre Min Sřnn.  (Ĺpb.21:7)

 

For ĺ forstĺ betydningen av ordet seire, som henger nřye sammen med lřftene i de foregĺende skriftsteder, mĺ vi lese grundig, og flere ganger, Ĺpenbaringsbokens andre og tredje kapitel, og dessuten alt det som apostlene i NT har skrevet om det gudfryktige liv.

 

Ĺ seire er ĺ vinne i en kamp.  Den troende kristne er hele tiden konfrontert med verden, den kjřdelige natur og djevelen, som prřver ĺ forhindre ham fra ĺ fĺ sin arv i Kristus, fra ĺ komme inn i Guds hvile, er med pĺ ĺ forfřre ham til ulydighet mot Gud, og til ĺ bruke sine levedager i kjřdets lyst, řynenes lyst og prestasjonsreset.

 

Den som seirer skal arve alle Guds lřfter, sćrlig nĺr det gjelder lřftene om fruktbarhet og herredřmme. Men det er vanskelig ĺ finne noe holdepunkt i Skriften om at den lunkne i Kristus skal arve Guds lřfter.

 

Det ĺ seire er en intens og personlig hjertesak, og angĺr en disippels daglige liv i břnn og hengivelse til Jesus Kristus.  Guddommelig nĺde er ikke begrenset til ĺ gjelde syndenes forlatelse, selv om dette er en vital del av Guds nĺde i Kristus.  Guddommelig nĺde inkluderer ogsĺ en forandring av vĺr karakter, og som hele tiden fĺr oss til ĺ vćre lydige overfor Kristi Ĺnd, og til ĺ vćre en tjener av den levende Gud, pĺ samme mĺte som prestene i Sammenkomstens Telt.

 

Skriften sier klart at nĺde ikke bare skjuler de kristnes synd fra Guds řyne.  Den innebćrer Guds bearbeidelse av den troende slik at dennes moralske natur blir omdannet sĺ han kan tjene Gud med voksende suksess.  Nĺden fungerer juridisk nĺr det gjelder ĺ fĺ syndeskylden fjernet, og den fungerer faktisk nĺr det gjelder ĺ rense den kristne fra syndige gjerninger.  Det er kraft i Jesus Kristus til ĺ frelse mennesker fra synd,dvs. ĺ befri dem fra djevelens makt.

 

Nettopp nĺ er det mulig ĺ kunne fĺ řye pĺ overvinnerne.  De lever helt overgitt til Kristus.  Deres hjerter er intimt forenet med Ham.  Kristus er alt i alt for dem.  De har forlatt alt i verden slik at de kan fĺ kjenne Jesus.  De er ”fremmede og pilgrimmer pĺ jorden”.

 

Gud er deres liv og deres liv er Gud.  De er Jesus av Nasarets disipler, og de har overgitt alt til Ham.  De fřlger Ham der hvor Han gĺr.

 

De elsker Jesus med hele deres sjel, sinn og styrke.  De ser hen til Herren 24 timer hver dag – hjemme, pĺ arbeidet, pĺ skolen og nĺr de er sammen med andre kristne.  De kan ikke fĺ nok av Ham.  Det er Jesus!  Jesus!  Jesus!

 

Heltene i Bibelen var av dette slaget.  Vi ser tydelig den seirende natur hos Abraham, Moses, David, Jeremia, Peter, Paulus, Johannes etc.  De ga seg ikke ro fřr de fant fram til Guds fullkomne vilje. Det samme er tilfelle i dag.  Intet er annerledes.  Det finnes ingen snarveier, ingen overraskelser.

 

Det nytter ikke ĺ ville skjule seg i sanden og hĺpe mot hĺp at et eller annet mirakel vil skje nĺr Herren kommer tilbake, og hvor en kjřdelig, lunken menighet forvandles til Guds hellige bolig.  Jesu Kristi evangelium er eldgammelt og uforandret fra den dag Abraham la Isak pĺ alteret, fra den dag Sadrak ble kastet i den brennende ildovnen, fra den dag Elias ba pĺ Karmel-bjerget, fra den dag Stefan ble stenet.

 

Det vil vćre hellighet i det nye Jerusalem av den enkle grunn at de mennesker som utgjřr det nye Jerusalem er Guds overvinnere fra alle tidsaldre, og hvor Kristus har drevet ut alt opprřr og all avgudsdyrkelse fra deres hjerter.

 

Den som seirer, skal arve alle ting.  Jeg vil vćre Hans Gud og han skal vćre Min Sřnn.  Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle lřgnere – deres del skal vćre i sjřen som brenner med ild og svovel. Det er den annen dřd.  (Ĺpb.21:7,8)