EVANGELIET OM GUDS RIKE

The_Gospel_of_the_Kingdom__EVANGELIET_OM_GUDS_RIKE

EVANGELIET OM GUDS RIKE

  

Trumpet Ministries, Inc., Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

  

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

  

Johannes dřperen forkynte evangeliet om Guds rike.  Jesus Kristus forkynte evangeliet om Guds rike.  Lammets apostler forkynte evangeliet om Guds rike.  Hva forkynner vi i dag?

 

I dag forkynner vi evangeliet om ĺ komme i himmelen nĺr vi dřr.  Dette er ”et annet evangelium”.  Vi mĺ vende tilbake til Bibelens evangelium om Guds rike.

 

Innholdsfortegnelse

 

Et annet evangelium

Himmel og paradis  

Guds rike  

Utviklingen av Guds rike i det indre menneske  

Guds rikes komme stĺr for dřren  

Hvorfor det gjřr en praktisk forskjell om vi forkynner evangeliet om Guds rike eller evangeliet om ĺ komme i himmelen nĺr vi dřr  

Guds rike og de frelste nasjoner  

Guds evige bolig blant menneskene  

Konklusjon

 

EVANGELIET  OM  GUDS  RIKE

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og sĺ skal enden komme.  (Matt.24:14)

 

Et annet evangelium

 

Johannes dřperen forkynte evangeliet om Guds rike.  Jesus Kristus forkynte evangeliet om Guds rike.  Lammets apostler forkynte evangeliet om Guds rike.  Hva forkynner vi i dag?

 

For om det kommer én til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere fĺr en annen ĺnd, som dere ikke fřr har fĺtt, eller et annet evangelium, som dere ikke fřr har mottatt – da tĺler dere det sĺ gjerne.  (2.Kor.11:4)

 

I dag forkynnes evangeliet om ĺ komme i himmelen nĺr vi dřr.  Dette er ”et annet evangelium”.  Vi mĺ vende tilbake til det bibelske evangelium om Guds rike.

 

Pĺ hvilket tidspunkt ble evangeliet forandret fra Guds rikes komme til jorden til en flukt av frelste mennesker til himmelen, til det ĺndelige omrĺde?

 

Forandringen kan ha skjedd under innflytelse av den gnostiske filosofi.  Gnostisismen, som sćrlig gjorde seg gjeldende i det fřrste ĺrhundrede, lćrer at ĺnden i sitt vesen er god og at materien i sitt vesen er ond.  Gnostisismen understreker viktigheten av korrekt kunnskap som midlet hvorved man kommer i den ĺndelige himmel.  Det meste av dagens kristne forkynnelse er mer gnostisk enn kristen.

 

Bibelen lćrer ikke at ĺnden i sitt vesen er god og at materien i sitt vesen er ond.  Snarere tvert imot.  Gud proklamerte i Sitt ord at det fysiske omrĺde var ”meget godt”.  Men sĺ kom synden inn fra det ĺndelige omrĺde.

 

Himmel og paradis

 

I virkeligheten řnsker vi ikke ĺ komme i himmelen, men til paradis.  Vi ble skapt i en have – i paradis.  Minnet om denne have er fremdeles i vĺrt blod.  Ubevisst vet vi at der ute ett eller annet sted finnes et Eden – et sted hvor alt er kjćrlighet, glede og fred.  Vi kaller denne have for ”himmel”, fordi paradis i dag er i den tredje himmel.

 

Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten ĺr siden ble rykket like inn i den tredje himmel.  Jeg kjenner dette menneske – om han var i legemet eller utenfor legemet vet jeg ikke, Gud vet det.  Han ble rykket inn i paradis og hřrte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske ĺ tale.  (2.Kor.12:2-4)

 

Bibelen sier ikke meget om himmelen.  Himmelen blir presentert i Bibelen som stedet hvor Gud og Lammet er, og glasshavet, de tjuefire eldste og  kjerubene er.  Himmelen selv er aldri beskrevet i Skriften som en have.  Paradisets have er i himmelen pĺ nĺvćrende tidspunkt i pĺvente av ĺ returnere til jorden.

 

Johannes dřperen, apostlene og Jesus forkynte aldri at paradiset stĺr for dřren, men at Guds rike stĺr for dřren.

 

De tre himler er steder.

 

Paradiset er Guds have.

 

Evig liv er Guds liv som er kommet til oss gjennom Jesus Kristus.

 

Guds rike er Guds herredřmme.

 

Disse fire uttrykk har med hverandre ĺ gjřre, men er ikke det samme.  Fordi  Jesu komme i Sitt rike stĺr for dřren, vil vi forsřke ĺ gi en klarere forstĺelse av disse kjente uttrykk.

 

La oss konsentrere oss et řyeblikk om Guds rike.

 

Guds rike

 

Det er to aspekter nĺr det gjelder Guds rike.  Det er det indre aspekt og det ytre, synlige aspekt.   Det indre er det vesentlige.  Det ytre er en demonstrasjon og et produkt av det indre.

 

Det indre Guds rike er Gud i Kristus i de hellige som regjerer over Guds skaperverk.  Guds skaperverk inkluderer englene og de frelste nasjoner.

 

Guds rike er en regjering!  Det er Guds herredřmme.

 

Pĺ et tidspunkt hadde vi paradis pĺ jorden.  Men vi klarte ikke ĺ beholde det.  Vi kunne ikke beholde paradiset fordi det ikke fantes noen regjering som kunne holde Satan vekk fra det, og som kunne forlange lydighet overfor Guds lover.

 

Sĺ enkelt er det!

 

Hva er sĺ det střrste behov i tiden?  Det er opprettelsen av Guds rike.  For uten Guds rike kan vi ikke opprettholde paradiset om vi igjen skulle motta det. 

 

Vi řnsker paradiset.  Gud řnsker at Hans lover overholdes.

 

Intet godt ville skje i dag om hele jordens befolkning kom i himmelen, til paradis.  Hvorfor?  Fordi paradiset med det samme ville bli řdelagt av verdsligheten, lysten og egenviljen hos de nylig frelste.  Det er ingen grunn til ĺ tro at det ĺ komme i paradis vil forvandle oss fra syndere til hellige mennesker.  I virkeligheten begynte synden i paradiset!

 

Utviklingen av Guds rike i det indre menneske

 

Jesus Kristus Selv er Guds rike.  Kristus tjener som eksempel pĺ Guds herredřmme ved Sin absolutte lydighet overfor Faderen.  Jesus Kristus er alt hva Guds rike er.

 

Etterhvert som Jesus Kristus blir formet i oss, blir Guds rike formet i oss.  Etterhvert som Faderen og Sřnnen kommer for ĺ bo i det som er formet i oss, kommer Guds rike for ĺ bo i det som er formet i oss.  Ett aspekt av Guds rike er det som er formet i oss.  Et annet aspekt av Guds rike bestĺr i at Faderen og Sřnnen kommer personlig for ĺ bo i det rike som er blitt formet i oss.

 

Guds rike er Gud i Kristus i de hellige som regjerer over hele Guds skaperverk.

 

Alle de gaver og tjenester som er gitt til Kristi legeme av Helligĺnden har den hensikt ĺ forme Kristus, Guds rike, Guds herredřmme, i oss.  Jo mer av Kristus vi har, jo mer av Guds rike har vi.

 

Alt som skjer i en gudstjeneste skulle ha det formĺl ĺ bygge Kristus, Guds rike, i oss.

 

Vi kan hverken se, eller komme inn i Guds rike, fřr vi er fřdt pĺ ny, fordi dette er Guds rike som er fřdt i oss.

 

Den som er minst i Guds rike er střrre enn noen av de gammel-testamentlige profeter, fordi han har Kristus formet i seg og som bor i seg.

 

Guds rikes komme stĺr for dřren

 

Da Johannes dřperen, Jesus og Paulus forkynte at Guds rikes komme stĺr for dřren, mente de bĺde det indre og det ytre kongerike.  Det indre kongerike formes i oss nĺ.  Det ytre kongerike er ved Guds hřyre hĺnd i himmelen.

 

Mange av Jesu lignelser har ĺ gjřre med det indre kongerike.  ”Guds rike er som en sćd”, osv.

 

Nĺr Herren har tilstrekkelig mange hellige som har Kristus formet i seg og hvor Kristus bor i dem, vil Han tre fram sammen med dem.  Jesu Kristi og Hans helliges tilsynekomst er Guds indre og ytre rikes komme til jorden.

 

Det ytre rike er manifestasjonen og produktet av det indre rike.  Guds rike vil ha en ytre, tilgjengelig form.  Denne form er det nye Jerusalem, Guds evige bolig.

 

Navnet pĺ den hellige by vil vćre skrevet pĺ de seirende hellige, fordi de er det nye Jerusalem kommet til jorden.

 

Det nye Jerusalem er Guds hus, som er nevnt i Joh.14:2.  I Guds hus er det mange rom.  Hver hellig mĺ bli et rom, en levende sten, i Guds hus.  Jesus gikk til korset og deretter til himmelen for ĺ sprenge Sitt blod foran nĺdestolen, slik at en plass kan beredes for oss i Guds evige bolig, det nye Jerusalem.

 

Ved Helligĺndens tjenester og gaver blir vi formet til Guds hus, det nye Jerusalem.

 

I Ham blir ogsĺ dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ĺnden.  (Ef.2:22)

 

Hvorfor det gjřr en praktisk forskjell om vi forkynner evangeliet om Guds rike eller evangeliet om ĺ komme i himmelen nĺr vi dřr

 

Johannes dřperen, Herren og apostlene forkynte alle sammen evangeliet om Guds rike og Guds rikes komme til jorden.

 

I to tusen ĺr har de kristne menigheter forkynt evangeliet om ĺ komme i himmelen nĺr vi dřr. 

 

Denne tradisjon av sĺ lang varighet blir nĺ utfordret ved begynnelsen av det 21. ĺrhundrede, fordi det evangelium vi velger ĺ tro har direkte innflytelse pĺ den mĺte vi lever det kristne liv pĺ.

 

En oppskrift for en moralsk katastrofe er som fřlger:  Vi kommer i himmelen nĺr vi dřr; dette skjer av nĺde hva enten vi lever et gudfryktig liv eller ikke; vi skal bo i en praktfull residens i paradiset uten ĺ foreta oss noe av nevneverdig betydning for evigheten; vi skal bortrykkes fřr trengselstiden sĺ vi ikke behřver ĺ forberede oss nevneverdig for den onde dag!   Alt dette forkynnes vidt og bredt i Amerika og i store deler av verden.  Guds plan om ĺ utvikle mennesker som praktiserer rettferdighet, elsker barmhjertighet og vandrer ydmykt med Gud, er for det meste blitt fullstendig řdelagt.

 

Sĺ vidt jeg kan se, er denne fortolkning av Det Nye Testamente (NT) blitt fremmet av Satan selv.  Det fřrer oss direkte bort fra Guds rike, Guds herredřmme pĺ jorden.

 

Jeg vet at mange fine kristne har kommet fra, og fremdeles kommer fra, menigheter hvor evangeliet om ĺ komme i himmelen forkynnes.  Ĺrsaken er at mennesker og pastorer fremdeles er fornuftige og forkynner gudfryktig levnet, selv om moralsk forvandling ikke kreves av evangeliet om ĺ komme i himmelen.

 

Men i dag lever mange tusen kristne, inklusive pastorer, ugudelige liv fordi de stoler pĺ at Guds nĺde hele tiden dekker over deres syndige atferd.

 

Mange pastorer har falt pĺ det moralske omrĺde i de siste ti ĺr.  Dette er fordi řksehodet  av jern med evangelisk sannhet er gĺtt tapt.  Det er pĺ tide at et stykke tre – korset – kastes ned i vannet.  Sĺ vil jernet ”flyte opp” i forkynnelsen og i kristne menneskers liv. 

 

Evangeliet om Guds rike har intet ĺ gjřre med en ”bortrykkelse” for ĺ frelse oss fra vanskeligheter, eller med en evig hvile i en residens i himmelen.  Evangeliet om Guds rike har ĺ gjřre med fřdsel og vekst av Kristus i oss, slik at en ny rettferdig skapning trer fram.  Det er Guds rike og Hans rettferdighet som formes i oss.

 

Nĺr de hellige har nĺdd fram til Kristi fylde, vil Kristus og disse tre fram og opprette Guds herredřmme pĺ jorden.  Guds komme og herredřmme pĺ jorden er de gode nyheter for alle mennesker som řnsker ĺ praktisere rettferdighet.  Kristus og Hans hellige vil bringe rettferdighet til nasjonene ved ĺ tilintetgjřre all ondskap pĺ jorden.

 

Guds rike og de frelste nasjoner

 

For ĺ forstĺ evangeliet om riket mĺ vi forstĺ forskjellen mellom Guds rike, som er den kristne menighet, og nasjonene med frelste mennesker.

 

De fleste kristne menigheter er ikke klar over at disse to avdelinger med mennesker vil bli bevart pĺ Herrens dag.  Hvis man ikke forstĺr forskjellen mellom Guds rike og de frelste nasjoner, er det umulig ĺ forstĺ Det Gamle Testamente (GT), eller det faktum at menigheten er det kongelige presteskap.

 

Vi befinner oss pĺ nĺvćrende tidspunkt i menighetens tidsalder.  Dette betyr at Helligĺnden stadig sřker ut Guds utvalgte og bringer evangeliet til dem.  Hver og én som er bestemt til evig liv tror evangeliet, og blir del av menigheten, de utvalgte, Guds Israel.

 

Menigheten er Abrahams ene ćtt.  Alle de som virkelig er del av Jesus Kristus er medlemmer av menigheten, Abrahams ene ćtt, det nye Jerusalem, Guds hus, Guds rike, Lammets hustru.

 

Disse er Jesu Kristi brřdre og sřstre.  Gud har kalt dem ut fra verdens begynnelse i henhold til Hans forutviten.

 

Sĺ har vi jordens nasjoner.  Gud fortalte Abraham at i Abrahams ćtt skulle jordens nasjoner bli velsignet.

 

Ifřlge Jesu břnn i Johannes evangelium vil verden tro at det er Gud som har sendt Jesus til oss, sĺ snart som menighetens medlemmer er blitt gjort til ett i Kristus i Gud.

 

Hva jeg sier er at alt det som Gud gjřr med deg og meg og alt som vi mĺ gjennomgĺ, er til de frelste nasjoners gavn.  Det er jo disse mennesker som vi skal tjene som regenter og prester – et kongelig presteskap.

 

Kan du huske fortellingen om sauenasjonene og geitenasjonene?

 

Nĺr Jesus kommer til syne i herlighet, vil Han vćre omgitt av Sine utvalgte, Sine brřdre.

 

Foran dem vil jordens nasjoner vćre forsamlet.  (Dette vil kunne finne sted under dommen som fřlger etter tusenĺrsriket.)

 

Da vil Herren atskille menneskene fra hverandre.  Noen vil Han plassere ved Sin hřyre hĺnd og noen ved Sin venstre hĺnd.

 

Og alle folkeslag skal samles framfor Ham.  Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene.  Han skal stille sauene ved Sin hřyre side, og geitene ved Sin venstre.  (Matt.25:32,33)

 

Husk pĺ at disse mennesker ikke er kristne.  De er nasjoner med mennesker som er Kristi og Hans brřdres arv.

 

Legg nřye merke til hva Herren sier:

 

Da skal Kongen si til dem ved Sin hřyre side: Kom hit, dere som er velsignet av Min Far!  Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.  (Matt.25:34)

 

Riket er menigheten.  Riket blir pĺ nĺvćrende tidspunkt forberedt, slik at mennesker som Gud frelser blant nasjonene, vil bli velsignet med guddommelig herredřmme.

 

Hvis du kan akseptere dette, vil hele Bibelen, GT sĺvel som NT begynne ĺ bli forstĺelig.

 

Hva er grunnen til at mennesker som blir kalt ”sauer” fĺr inngang i Guds rike?  Pĺ grunn av at de har hjulpet Herrens brřdre.

 

Og Kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier Jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse Mine minste brřdre, det gjorde dere mot Meg.  (Matt.25:40)

 

Vi i menigheten, presteskapet, har ikke del i riket ved ĺ hjelpe Herrens brřdre.  Vi bringes inn i riket ved at vi angrer vĺre synder, blir dřpt i vann og mottar Helligĺnden.

 

Dessuten er vi befalt ĺ regne oss som dřde med Jesus Kristus, ĺ vćre oppreist og steget opp med Ham ved Faderens hřyre hĺnd.  Vi mĺ regne disse fakta som sanne hver eneste dag i vĺrt kristne liv, slik at vi ikke blir motlřse nĺr Helligĺnden stadig utfordrer oss til ĺ nedlegge vĺrt liv for ĺ trenge dypere inn i Kristus.

 

Dette er mĺten som vi blir del av Guds rike pĺ.   Det er en evig prosess med ĺ dř og leve, dř og leve, dř og leve, inntil vi kan si: ”Jeg er korsfestet med Kristus.  Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.”

 

Nĺr jeg tenker etter blir jeg mer og mer klar over hvor fĺ menighetsmedlemmer som virkelig presser fram pĺ denne disippelskapets vei med Kristus.  Antakelig har vi i menighetene en blanding av mennesker hvor majoriteten bare er menighetsmedlemmer, og hvor minoriteten er Jesu sanne disipler.  Hvor mange kristne kjenner du som nedlegger sine liv, tar opp deres kors og fřlger Herren?  Pr. definisjon er det bare disse som er sanne disipler, som er sanne kristne.

 

Men tilbake til vĺrt emne.  ”Sauene” som Herren har utskilt kommer ikke inn i riket som vi gjřr.  Menigheten er det kongelige presteskap.  Vi har fřrstegrřden av Helligĺnden.  Vi vil bringe Helligĺnden til de nasjoner som Kristus har valgt ĺ frelse inn i Sitt rike.  ”Sauene” har dette navn, fordi de har hjulpet Herrens brřdre, nĺr brřdrene var i fengsel, eller var syke, frřs, eller i behov av ett eller annet.  Det er pĺ dette grunnlag de blir fřrt inn i Guds rike.  Dvs. de vil motta ĺndelig velsignelse gjennom Herrens brřdre.

 

Det ĺndelige prinsipp er at hva et individ gjřr for en nřdstedt disippel, gjřr han eller hun for Herren Selv.  Og hva han gjřr for Jesus, gjřr han for himmelens Gud.

 

For det folk og det rike som ikke vil tjene Deg, skal gĺ til grunne, og folkeslag skal bli lagt řde.  (Jes.60:12)

 

Dette vers betyr at den nasjon som ikke vil hjelpe Guds utvalgte, Guds Israel, vil bli řdelagt.

 

Én av de skadelige villfarelser som dispensasjonslćren fřrer med seg er at den hindrer oss i ĺ se menigheten i Israels profeters proklamasjoner.   Peter sier at profetene talte om oss – og det gjřr de!

 

Det ble ĺpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nĺ er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ĺnd, Han som ble sendt fra himmelen – dette som englene trakter etter ĺ skue inn i.  (1.Pet.1:12)

 

Guds Israel er én, fra Abraham helt til den siste person, jřde eller hedning, som Gud fřrer inn i oljetreet.  Oljetreet, Abrahams ćtt, er Jesus Kristus.  De som blir del av Kristus er Abrahams ćtt, hva enten de er jřde eller hedning av fysisk herkomst.

 

Hver gang profetene talte om det messianske rike talte de om det som er evig sant om Kristus og alle som har del i Kristus.

 

Det sekstiende kapitel i Jesajas bok, som taler om nasjonene som tjener Israel, refererer til det nye Jerusalem.  Nasjonene i dag tjener visselig ikke det fysiske Israel.  Referansen er til de nasjoner som tjener Guds utvalgte i tiden som ligger forut.

 

Legg merke til det fřlgende:

 

Noe tempel sĺ jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet.  Staden trenger ikke lys fra solen eller mĺnen.  For Guds herlighet opplyser staden, og Lammet er dens lys.  Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene pĺ jorden bćrer sin herlighet inn i den.  Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke vćre der.  De skal bćre folkeslagenes herlighet og ćre inn i den.  (Ĺpb.21:22-26)

 

Ĺpenbaringsboken refererer til det nye Jerusalem som ”bruden, Lammets hustru”.

 

Ĺpenbaringsboken hevder at ”Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel”.

 

Lammets eneste hustru, Guds og Lammets eneste tempel, er den kristne menighet.  Hele den kristne menighet er ”ett nytt menneske” i Jesus Kristus.  Det er Abrahams ćtt.  Ĺ si noe annet er ĺ avvike fra Skriften.  Det er ”Jerusalem”!

 

Vi ser derfor i ovenstĺende vers, at folkeslagenes herlighet og ćre vil bli bĺret inn i staden – ”staden” er den kristne menighet.  Dette skriftsted er en parallell til det sekstiende kapitel og andre steder, i Jesajas bok.

 

Det nye Jerusalem, den hellige stad, er Faderens hus.  Det er det ene Guds rike, himlenes rike, som begge testamenter taler om.  Det finnes intet annet Guds rike, intet annet himlenes rike.

 

Guds evige bolig blant menneskene

 

Hva er egentlig Guds rike?

 

Fra tronen hřrte jeg en hřy rřst som sa:  Se, Guds bolig er hos menneskene.  Han skal bo hos dem, og de skal vćre Hans folk, og Gud Selv skal vćre hos dem og vćre deres Gud.  (Ĺpb.21:3)

 

Guds rike er Guds bolig.

 

Hvor er boligen?

 

Pĺ et hřyt fjell pĺ den nye jord.  Guds rike har en indre sĺvel som en ytre dimensjon.  Menneskene vil kunne se den ytre dimensjon som kommer ned gjennom himmelen for ĺ bli pĺ den nye jord. 

 

Beskrivelsen av det nye Jerusalem og dets mur er symbolsk og refererer til karakteren som er blitt formet i de hellige etterhvert som Kristus er blitt skapt i dem.  Men, jeg er av den oppfattelse at det nye Jerusalem vil ha en synlig dimensjon som kan sees av ”sauene” som lever blant jordens nasjoner – kanskje mange av de nasjoner som vi allerede kjenner.

 

Gud skaper ikke nye ting, men gjřr alle ting nye.  Det vil si at alt som vi har kjćrt pĺ jorden, og som Gud har funnet verdig for Sitt rike, vil bli gjort nytt i Jesus Kristus og bli del av vĺr evige arv.

 

De som lever seirende liv i Jesus Kristus vil faktisk fĺ tre typer arv: 

 

Deres fřrste og viktigste arv vil vćre Gud Selv, for de er Hans prester.

 

Deres andre arv vil vćre ”sauene” blant jordens nasjoner.

 

Deres tredje arv vil vćre Guds paradis, Guds have.

 

Guds hus vil komme ned fra himmelen for ĺ leve blant jordens frelste nasjoner.

 

Hva sĺ?

 

Mange folkeslag skal gĺ av sted og si: Kom, la oss gĺ opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, sĺ Han kan lćre oss Sine veier, og vi vandre pĺ Hans stier!  For fra Sion skal lov utgĺ, og Herrens ord fra Jerusalem.  Han skal dřmme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag.  De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingĺrdskniver.  Et folk skal ikke lenger lřfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lćre ĺ fřre krig.  (Jes.2:3,4)

 

Nĺ forstĺr vi hvorfor evangeliet om riket er gode nyheter.  Det er fordi det ikke vil bli flere kriger.  Dessuten (husk pĺ at vi nĺ taler om de frelste nasjoner, og ikke om selve menigheten):

 

Han skal třrke bort hver tĺre fra deres řyne.  Og dřden skal ikke vćre mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal vćre mer.  For de fřrste ting er veket bort.  (Ĺpb.21:4)

 

Mennesker leser dette vers og sier ”det vil ikke vćre tĺrer i himmelen nĺr vi kommer der!”

 

Dette vers betyr ikke at nĺr vi kommer i himmelen vil det ikke vćre noen tĺrer.  Det betyr at nĺr vi er villige til ĺ vokse opp i Kristus, vil vi kunne tre fram med Ham og třrre bort menneskenes tĺrer!

 

Konklusjon

 

La oss se pĺ hva vi har diskutert i denne korte essay.

 

Et annet evangelium

 

Nĺtidig kristen forkynnelse er ikke evangeliet om Guds rike som ble forkynt av Johannes dřperen, Jesus og Lammets apostler.

 

Det som forkynnes i dag er de gode nyheter at vi vil unnslippe helvetet og komme i himmelen selv om vĺr atferd har vćrt ond bĺde fřr og etter at vi har tatt de ”fire frelsestrinn”.

 

Dette er et annet evangelium og ikke evangeliet som ble forkynt av apostlen Paulus.  Det ligner ikke en gang det evangelium som ble forkynt av Paulus.

 

Lćren om ”bortrykkelse fřr trengselsperioden” er i den grad avvikende fra evangeliet.  Etter min oppfattelse er den ikke verdt en nćrmere diskusjon.

 

Himmel og paradis

 

Vi har sagt at nĺr vi sier ”himmel” mener vi i virkeligheten paradis, den have hvor menneskene ble skapt.  Minnet om denne have er i vĺrt blod.  Paradiset er i himmelen nĺ.  Derfor har de to ord fĺtt samme betydning.  Men himmel og paradis er ikke det samme.

 

Himmelen er et sted i det ĺndelige omrĺde.  Det er Guds, Kristi, englenes, og, sĺ vidt vi vet (skjřnt Bibelen ikke diskuterer dette i noen sćrlig grad) de avdřde helliges bolig.

 

Paradiset var pĺ jorden, men er nĺ i den tredje himmel.  Paradiset vil returnere til jorden nĺr Kristus etablerer Sin trone her i de hellige.

 

Guds rike

 

Guds rike er Gud i Kristus i de hellige som regjerer over alle Guds henders gjerninger.  Det er nyttelřst ĺ fřre menneskene tilbake i paradis fřr et rike er etablert  som vil  vćre sterkt nok til ĺ opprettholde Guds mĺte og vilje pĺ jorden.  Kristus og Hans hellige vil styre de frelste nasjoner med Helligĺndens jernstav.

 

Vi legger stor vekt i dag pĺ ĺ fĺ mennesker i himmelen!  I fřlge NT legger Gud střrre vekt pĺ ĺ fĺ himmelen inn i mennesker!

 

Utviklingen av Guds rike i det indre menneske

 

Det er et indre sĺvel som et ytre rike. Det indre rike er Guds styre i Kristus i vĺrt hjerte.  Det ytre rike er ĺpenbaringen og demonstrasjonen av det indre rike.

 

Fřr Gud fřrer oss inn i Kristi fylde – dvs. den fulle utvikling av det indre rike – vil det ikke vćre noe ytre rike hvor igjennom jordens befolkning kan bli velsignet.

 

Helligĺndens mest intense fokus i dag er kanskje, hva angĺr de kristne, ĺ erstatte vĺr egenvilje med Jesu Kristi vilje.  Gud tillater Satan ĺ sette oss i et slags fengsel slik at vĺr egenvilje blir knektet, og Guds vilje skjer i vĺrt liv.

 

Hvis vi skal bli Guds rike, mĺ Kristi fullkomne styre bli opprettet i vĺrt hjerte.

 

Guds rikes komme stĺr for dřren

 

Det indre rike blir fullkommengjort nĺ hvor Kristus formes i oss og bor i oss.  Det ytre rike vil komme ned fra himmelen nĺr vi er beredt til ĺ tre fram sammen med Jesus Kristus.

 

Hvorfor det gjřr en praktisk forskjell om vi forkynner evangeliet om Guds rike eller evangeliet om ĺ komme i himmelen nĺr vi dřr

 

Hva tror du vil skje, tatt i betraktning det demoniske press som nĺ omgir oss, nĺr mennesker undervises i at deres mĺl er ĺ unnslippe helvete og komme i himmelen nĺr de dřr (deres adgangsbillett er guddommelig nĺde og deres atferd er ikke en kritisk del av deres frelse)?  Resultatet vil bli troende mennesker som altfor lett blir overlistet av Satan.

 

Evangeliet om Guds rike er ikke dette.  Det er i funksjon hver eneste dag og utfordrer oss til ĺ gĺ ennĺ et steg videre i Guds rike ved ĺ seire over verdslighet, lyst og egenvilje.  Ĺ fĺ adgang i Guds rike er noe vi gjřr nĺ, og ikke et hĺp nĺr vi dřr.

 

Hvis Satan skulle konstruere en frelsesplan som ville ruinere Guds gjerning i mennesker, kunne han ikke ha oppfunnet et bedre system enn den forkynnelse som lyder i de kristne menigheter i vĺr tid.  Den er fullstendig i motstrid med Skriften – et mesterstykke i forfřrelse.  Det er virkelig ”et annet evangelium”.

 

Guds rike og de frelste nasjoner

 

Vi kan slett ikke forstĺ Bibelen, eller hva Gud gjřr med Sin menighet, fřr vi innser at menigheten er Hans kongerike som Han vil plassere pĺ jorden.  Menigheten er boligen til Faderen i Kristus.  Gjennom menigheten vil Gud bringe fred og glede til de mennesker som Han frelser fra řdeleggelse.

 

Det er virkelig ”gode nyheter” for jordens befolkning.

 

Vĺr arv er jorden og dens befolkning.  Guds rike er ikledelsen av det rettferdige ĺndelige omrĺde med kjřd og ben.  Det er den herligste visjon for framtiden.

 

Nĺr vi betrakter den forferdelige situasjon med krig, sult og elendighet som omgir oss, og som střrstedelen av verdens befolkning opplever tett pĺ kroppen, skulle vi vćre mer omhyggelig med ĺ fřlge Helligĺndens program for moralsk forvandling.

 

Ingen varig hjelp vil komme fřr Jesus Kristus kommer tilsyne fra himmelen med Sine seirende hellige.

 

Begjćr av Meg, sĺ vil Jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie.  Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slĺ dem i stykker.  (Salme 2:8,9)

 

Jordens nasjoner er Jesu Kristi og Hans brřdres og sřstres evige arv.  Det er et paradoks at Guds rike vil bringe rett og fred til nasjonene, for det profetiske budskap er at vi skal regjere over dem med jernstav og knuse dem i stykker som leire.

 

Hvis vi betrakter jordens nasjoner i dag ser vi at rett og fred aldri vil bli dem til del fřr deres vilje til ĺ motstĺ Kristus blir fullstendig brutt.

 

Nĺ nĺr den antikristelige ĺnd modnes overalt pĺ jorden, sćrlig i de demokratiske nasjoner, oppmuntres menneskene til ĺ gjřre presis som de vil.  Enhver regjering, religion eller filosofi som forsřker ĺ nekte menneskene det de řnsker, blir ansett for ĺ vćre et onde som mĺ fjernes.

 

Enhver vitenskapsmann i sosiologi vil kunne forutsi at resultatet blir sosialt kaos.  Vi kan ikke gi et individ fullkommen frihet uten ĺ frarřve andre deres fullkomne frihet.  Det er umulig, og vĺr tids overbetoning pĺ menneskerettigheter, innebćrer i seg selv en spire til anarki.

 

Da jeg underviste i folkeskolen lćrte jeg hurtig at hvis barna fĺr lov til ĺ gjřre det de vil, blir resultatet at de fleste barn mistrives.  En sterk lćrer, som elsker elevene, bringer rettferdighet og fred i et klasserom med barn.

 

Den beste styreform er et monarki som er styrt av en rettferdig og gudfryktig konge.  Dette er hva Guds rike er.

 

Nĺr Jesus kommer tilbake til jorden vil Han finne en verden full av egenrĺdige, opprřrske mennesker.  De mĺ komme inn under Kristi og Hans helliges jernstav hvis de noensinne skal bli velsignet med rettferdighet og fred. 

 

Guds evige bolig blant menneskene

 

Bĺde profeten Jesaja  i GT og Stefan i NT talte om Guds behov for ĺ ha et hus.  Himmelen er ikke Guds hus.  Guds hus er Jesus Kristus.  Han er Gud den allmektiges evige bolig.

 

Men, som Jesus sa, Han skal ikke vćre den eneste levende sten i Faderens hus.  Han er Hovedhjřrnestenen og Grunnstenen.  Vi i det kongelige presteskap er ogsĺ levende stener i Guds bolig, Guds evige tabernakel, som i framtiden skal komme ned fra himmelen til et hřyt fjell pĺ den nye jord.

 

Evangeliet om Guds rike!  Uttrykket ”Guds rike” finnes ikke i de aller fleste menigheters trosbekjennelse.

 

Tenk at hovedtemaet i NT ikke er inkludert i vĺre trosbekjennelser!

 

Kanskje vi har fjernet oss fra Skriften! 

 

Kanskje forkynner vi slett ikke Bibelens budskap!

 

Kanskje det er pĺ tide ĺ lese pĺ leksen!