JESU KRISTI KOMME OG DEN FØRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DØDE 1.TESS.4:13-18

The_Coming_of_the Lord_and_the_First Resurrection_from_the_Dead__JESU_KRISTI_KOMME_og_DEN_FŘRSTE_OPPSTANDELSE_DE_DODE

JESU KRISTI KOMME og DEN FŘRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DŘDE .Tess.4:13-18 Fra: Kingdom Concepts 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

Oversettelse til norsk:  Kari Klem Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 1988

 

Det vil finne sted en herlig tilsynekomst av Jesus Kristus fra himmelen.  Et mektig krigsrop fra de himmelske hćrer vil lyde, sammen med overengelens rřst.  Guds basun vil lyde, og oppstandelsen av dřde, og forvandlingen av levende, hellige vil finne sted umiddelbart etter den store trengsel.

Kristus kommer fra himmelen, og vi vil bli rykket opp, sammen med alle hellige fra tidligere tider, for ĺ mřte Ham i luften.  Men vi mĺ forberede oss i dag, fordi Kristi dag kommer ikke fřr det har funnet sted et verdensomspennende opprřr mot all lovlig autoritet, og syndens menneske, som er totalt besatt av Satan, vil fremtre pĺ verdensarenaen.

 

JESU KRISTI KOMME og DEN FŘRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DŘDE 1.Tess.4:13-18

Men vi vil ikke, brřdre, at dere skal vćre uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sřrge som de andre, de som ikke har hĺp.  (1.Tess.4:13)

 

For et hĺp vi har i Jesu Kristi evangelium.  Vĺrt hĺp er at vi skal se vĺre kjćre igjen.  Det dreier seg ikke om en fjern ĺndelig fantasiverden, men om virkelige mennesker som taler, ler og er glade, og som vi vil bli gjenforenet med i det herligste fellesskap vi kan tenke oss.

 

Vi er ikke etterlatt i uvitenhet nĺr det gjelder vĺre kjćre som for en kort stund er i himmelen. Vi vet at vĺre familier og venner lever og har det godt hos Gud og Jesus Kristus og de utvalgte engler.  Hvis de har vćrt troende mens de levde pĺ jorden, er de nĺ blant de hellige fra alle tider.

 

Det er vi som lever, som vandrer i dřdsskyggens dal.

 

De ufrelste er fylt med gru nĺr en kjćr venn dřr.  For dem betyr det et evig tap av en slektning eller venn.  Men vi kristne har forsikringen om at de som vi elsker, lever og ikke er langt borte fra oss.  De er iblandt den store skare av vitner som omgir oss.

 

Det er ingen tragedie nĺr en sjel forlater denne jord og gĺr over i det himmelske omrĺde hos Gud og Lammet, og vi břr bringe sĺ mye glede, fred og hĺp som overhodet mulig inn i vĺre begravelses-seremonier.

 

For sĺ sant vi tror at Jesus dřde og oppsto, sĺ skal Gud ved Jesus ogsĺ fřre dem som er sovnet inn, sammen med Ham. (1.Tess.4:14)

 

Vĺrt hĺp om ĺ fĺ se vĺre kjćre igjen har sin grunn i Jesu Kristi dřd og oppstandelse.  Hver person  som er dřd i troen pĺ Jesus Kristus, er hos Jesus nĺ.  Han eller hun ”sover” i Jesus.  Ĺnden og sjelen er i himmelen hos Herren.  Men det fysiske legeme ”sover” i en kort periode etter ĺ ha mĺttet gi etter for hřy alder, sykdom, ulykke eller vold.

 

La oss igjen minne hverandre om at dette ikke er noen tragedie.  Ingen virkelig skade eller noe ondt har rammet dem som vi ikke lenger kan se.  Deres ĺnd og sjel er hos Gud og Lammet og de hellige og utvalgte engler – uansett řdeleggelsesgrad av det fysiske legeme.

 

Det er ingen grunn til en forlenget tilstand av gru og sorg.  Den elskede er ikke dřd, men sover for en kort tid.

 

Vi skal snart se han eller henne igjen.  Slektningen eller vennen vil vćre gjenkjennelig - ”mennesklig” - slik vi alltid har kjent dem, og det som var mindre heldig og voldte oss bekymring, vil vćre vekk.

 

Nĺr Jesus kommer vil Han ikke vćre alene.  Gud vil sammen med Jesus bringe dem med Seg som er dřde i troen pĺ Kristus.  Vĺre kjćre vil vende tilbake med Jesus nĺr Han kommer igjen.  Dette er grunnen til at vi ikke sřrger over dem som nĺ er hos Herren.

 

For dette sier vi dere med et ord av Herren.  Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. (1.Tess.4:15)

 

Paulus taler her direkte pĺ Jesu befaling, ”med et ord av Herren”.  Kristus er alltid sćrskilt nřye nĺr det gjelder de skriftsteder som har ĺ gjřre med Hans annet komme, for det vil vćre stor forfřrelse nĺr det gjelder denne begivenhet.  Skriften er klar, og vi mĺ lese Herrens Ord nřyaktig slik det stĺr.

 

Legg merke til uttrykket ”Herren kommer”. Fem vers senere (5:2) taler Paulus om ”Herrens dag”, og refererer helt tydelig til det foregĺende vers.  1.Tess.4:13-18 dreier seg ikke om et spesielt, hemmelig komme, men om Herrens komme, Herrens dag,  Kristi dag.  Det er den fřrste oppstandelse fra de dřde.

 

Herrens komme, og oppstandelsen fra de dřde, blir ogsĺ diskutert i det femtende kapitel i Fřrste Korinterbrev og det nittende og tyvende kapitel av Ĺpenbaringsboken.

 

Da taler vi ogsĺ om ”dagen” som profeten Jesaja sĺ ofte refererer til – Herrens dag, Kristi dag, Guds rikes komme til jorden.

 

Den kristne menighets ”velsignede hĺp” er Kristi komme i himmelens skyer – og de avdřde helliges oppstandelse og de levende helliges forvandling og himmelfart for ĺ mřte Herren i luften.  Uten dette hĺp er vi de mest elendige av alle.

 

Herren kommer ”etter de dagers trengsel (Matt.24:29), og vi vil bli gjenforenet med vĺre kjćre som dřde i troen.  Deretter vil vi stige opp sammen med dem i skyene for ĺ mřte Jesus i luften.

 

Vi forstĺr av Skriften at en stor trengsel kommer over jorden og at en satan-besatt person vil regjere over verdens nasjoner.  De hellige er kalt til ĺ stĺ fast gjennom alt det som kommer til ĺ skje pĺ jorden.  Gud vil beskytte oss fra Satan, hvis vi vil holde oss tett til Herren.  Den troende som holder ut i tĺlmodighet inntil enden, vil bli frelst.

 

Det vil finnes noen kristne som Gud vil bevare gjennom hele denne perioden.  De vil vćre i live nĺr Kristus vender tilbake.

 

De hellige som Gud har besluttet skal vćre i live og tjene Kristus nĺr Han vender tilbake, er en meget priviligert gruppe mennesker.  De vil aldri mĺtte oppleve den fysiske dřd.  De vil gĺ direkte over i herlighetstilstanden.  De vil vćre en gruppe av Enok’er, som vil bli oppreist og som vil stige opp for ĺ mřte Kristus i luften.  De vil slippe ĺ mĺtte avkles deres dřdelige legemer for en tidsperiode, slik resten av oss gjřr.

 

Men pĺ tross av dette spesielle privilegium, vil de ikke bli oppreist fřr alle dem som er sovnet inn.  De hengangne tiders hellige vil oppreises fřrst.  Deretter vil de av oss som lever pĺ jorden bli forvandlet i ett nu, og gĺ over fra en tilstand av kjřtt-og-blod liv til en tilstand av Helligĺndens liv.

 

Deretter, kanskje etter en periode av ”fřrti dager”, hvor vi mřter tidligere venner og kan glede oss over Jesu storhet og godhet, vil vi sammen stige opp i skyene for ĺ mřte Herren i luften.

 

For Herren Selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels rřst og med Guds basun, og de dřde i Kristus skal fřrst oppstĺ. (1.Tess.4:16)

 

”Herren Selv skal komme ned fra himmelen”.

 

Dette er Herrens komme, Herrens dag, Kristi dag.  Jesus  Kristus kommer fra himmelen. Hvert řye skal se Ham. 

 

1.Tess.4:13-18 dreier seg om det etterlengtede komme av Jesus Kristus fra himmelen - menighetens store hĺp.  Det er pĺ dette tidspunkt, ved Herrens komme, at ”to kvinner skal male sammen pĺ kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake”.  Hvor skal den ene tas med?  Hun skal tas med for ĺ mřte Herren i luften.  Hun er en ”řrn” som er der hvor ĺtselet er – hun nćrer seg av Jesu legeme og blod. 

 

Nĺr vil hun bli tatt med?  Hun vil bli tatt med ”straks etter de dagers trengsel” ( Matt.24:29), men fřr Guds vrede slippes lřs.  Lot, som er en type pĺ de frelste, ble brakt ut av Sodoma fřr ilden falt ned og tilintetgjorde alle.

 

Hřr hva Guds Ord sier:

 

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formřrket og mĺnen skal ikke gi sitt lysskinn.  Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.  (Matt.24:29)

 

Jesus Kristus kan ikke vende tilbake til jorden fřr disse fire store tegn skjer, og som bebuder Hans komme.  Skriften kan ikke forandres  Hvis en engel fra himmelen lćrer noe annet, vil vi avvise ham.  Jesus har talt klart og tydelig. 

 

De hellige i Tessalonika for 2000 ĺr siden trodde at Paulus mente at Jesu tilbakekomst ville vćre den neste verdens-historiske begivenhet.  Mange forlot deres arbeid, fordi de trodde Jesu gjenkomst var umiddelbart forestĺende.

 

Men nĺ hřrer vi at noen blant dere ikke skikker seg vel.  De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting.  (2.Tess.3:11)

 

Derfor mĺtte Paulus i det andre brev til tessalonikerne be de hellige om ĺ gĺ tilbake til deres arbeid.  Fřrst mĺ et verdensomspennende opprřr mot autoritet finne sted (noe som skjer nĺ), og syndens menneske stige opp pĺ Guds trone i Guds tempel i Jerusalem.   Han vil sette seg pĺ nĺdestolen mellom kjerubenes vinger.  Han vil erklćre at han er Gud den Allmektige og at det ikke finnes noen Gud uten ham selv. 

 

Som nevnt var noen av de troende i Tessalonika overbevist om at Kristus var ved ĺ vende tilbake til jorden.  Det var derfor de hadde forlatt deres daglige arbeid og ventet pĺ Herren.  Det var godt for dem at Paulus pĺbřd dem ĺ gĺ tilbake til deres arbeid ettersom 2000 ĺr er gĺtt siden den tid!

 

Skriften sier at Kristus ikke vil komme fřr et verdensomspennende opprřr mot all autoritet har funnet sted, syndens menneske har trĺdt frem, solen er formřrket, mĺnen har sluttet med ĺ lyse, stjernene har falt ned fra himmelen og himmelens krefter er blitt rystet.

 

Det er mulig at disse fire siste tegn har en ĺndelig som fysisk oppfyllelse: Kristus er fjernet fra verdens oppmerksomhet fra ĺ vćre Guds Sřnn til bare ĺ vćre en mennesklig filosof og en fortidig lćrer (solen er formřrket).  Menighetens vitnesbyrd er overvunnet (mĺnen har sluttet ĺ lyse, er dekket med ”blod” – forfřlgelsen av de hellige under Anti-Krists styre).  Satan og hans engler er blitt kastet ned fra himmelen (stjernene er falt ned fra himmelen), og de ĺndelige troner i himmelen er blitt rystet  som forberedelse for at de hellige kan stige opp pĺ de troner som tidligere har vćrt besatt av de falne engler (de himmelske krefter er blitt rystet).

 

Guds Ĺnd har nřye instruert oss angĺende de begivenheter som vil fřre frem til Jesu gjenkomst fra himmelen.

 

Gud har til hensikt ĺ fortelle oss om alt det som mĺ skje – alt det som vil berede menigheten og verden for Herrens gjenkomst.  Guds hensikt er at vi mĺ ha en forstĺelse og en visjon angĺende historien – i fortid, nĺtid og fremtid.  Nĺr vi har denne ”visjon”, kan vi forberede oss i overensstemmelse med denne.

 

Det er ikke meningen at Guds hellige skal vandre i mřrke.  Kristi dag vil ikke komme overraskende pĺ de rettferdige.  Kristus har sagt hva vi skal vćre oppmerksomme pĺ.  Nĺr vi ser et verdensomspennende opprřr mot autoritet, syndens menneske sitte i Guds tempel, solen som er formřrket og mĺnen som ikke gir sitt skinn, da vet vi at Kristi  komme stĺr nćr for dřren (Matt.24:33).

 

1.Tess.4:16 informerer oss om at Herren Selv vil komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels rřst og med Guds basun.  Dette dreier seg om Kristi komme som Jesus talte om i Matt. 24, nĺr to vil vćre ute pĺ marken.  Den ene vil bli tatt med og den andre bli latt tilbake (Matt.24:40).

 

For Herren Selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels rřst og med Guds basun, og de dřde i Kristus skal fřrst oppstĺ. (1.Tess.4:16)

 

Sammenlign dette skriftsted med det fřlgende:

 

Da skal Menneskesřnnens tegn vise seg pĺ himmelen, og alle folk pĺ jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesřnnen komme pĺ himmelens skyer med kraft og stor herlighet.

Han skal sende ut Sine engler med veldig basunklang, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ende til den annen. (Matt.24:30,31)

 

Det vil finne sted en herlig tilsynekomst fra himmelen.  Et mektig hćrrop av de himmelske arméer,  overengelens rřst og Guds basun vil lyde.  Dřde og levende hellige vil oppstĺ eller forvandles.  Alt dette vil skje umiddelbart etter den store trengsel.

 

Nĺr menigheten og verden er blitt forberedt, nĺr bĺde hveten og ugresset er blitt modnet, vil Jesus Kristus vende tilbake.  Ugresset vil bli bundtet sammen for ĺ brennes.  Hveten, Herrens hellige, vil bli herliggjort i rettferdighet i deres Fars rike.

 

Menneskesřnnens komme vil ikke vćre en hemmelig begivenhet.  Det vil bli som lynet som gĺr ut fra řst og skinner til vest (Matt.24:27).

 

Selv om Jesus tydelig sa fra at Hans komme ikke ville vćre en hemmelig begivenhet, underviser vi allikevel om en ”hemmelig bortrykkelse”.  Vil vi aldri lćre?

 

I Matt.24:30,31 stĺr det at Menneskesřnnen ”skal komme pĺ himmelens skyer med kraft og stor herlighet”.  Ved lyden av Guds basun skal englene samle sammen de utvalgte i Kristus fra himmelens ene ende til den annen.

 

1.Tess.4 sier at Jesus vil komme med et bydende rop, med overengels rřst (kanskje for ĺ befale englene om ĺ samle sammen de utvalgte), og Guds basun vil lyde.

 

”Skyer” blir nevnt og samlingen av de utvalgte i Kristus, for at Kristus kan bringe med Seg alle Sine hellige, Sine utvalgte.  Vi som lever pĺ jorden pĺ dette tidspunkt vil ”sammen med dem rykkes opp i skyer”.

 

Dette er den samme begivenhet som omtales i Matt.24.

 

De ”utvalgte”, som vi sĺ ofte blir minnet om i de ny-testsamentlige skrifter, er mennesker, jřder og hedninger, som Gud har kalt ut av verden og gitt til Jesus Kristus (Rom.8:33; 9:11;11:7; Kol.3:12; Tit.1:1; 1.Tess.1:4; 2.Tim.2:10 osv.)

 

Jesus Kristus kommer fra himmelen, og vi vil bli rykket opp sammen  med de hellige fra alle tider for ĺ mřte Ham i luften.  Men vi mĺ forberede oss i dag, fordi Kristi dag ikke vil komme fřr det har funnet sted et verdensomspennende opprřr mot all lovmessig autoritet, og det satan-besatte syndens menneske blir ĺpenbart.

 

Jesus vil tilintetgjřre dette menneske, Anti-Krist, ved Sitt herlige komme.

 

Et stort mřrke er nĺ ved ĺ komme over oss.  Vi mĺ berede oss i břnn,  lćre Guds Ord og leve hva vi lćrer, idet vi innvier vĺre liv, vĺre kjćre og vĺre eiendeler til Jesus Kristus.

 

Hvis vi lever skjřdeslřst og makelig nĺ, vil vi ikke klare alt det som vil komme.  Vi vil falle.  Men hvis vi lćrer oss til ĺ stole pĺ Kristus i dag, vil vi kunne klare disse begivenheter som vil komme til ĺ skje, og vi vil kunne stĺ seirende og fylt av glede innfor Menneskesřnnen.

 

Hver eneste hellig mĺ forberede seg selv og sin familie i dag, gjennom břnn, ved ĺ forsamles med brennende kristne, og ved ĺ leve slik en kristen břr leve.  Vi mĺ lřsrive oss fra denne verdens bekymringer, og begynne ĺ leve som Jesu Kristi disiplinerte soldater.

 

Det er et ĺndelig slag som mĺ kjempes fřr Herren vender tilbake fra himmelen.  La oss stĺ beredt.

 

Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for ĺ mřte Herren.  Og sĺ skal vi for alltid vćre sammen med Herren.  (1.Tess.4:17)

 

Paulus understreker himmelfarten, samlingen av de utvalgte for alltid ĺ vćre sammen med Herren. Men vi vet at himmelfarten ikke kan finne sted fřr de utvalgte hellige fřrst er oppstĺtt og er blitt gjenforenet med deres legemer i en evig herlighetstilstand.

 

Paulus nevner oppstandelsen i et annet skriftsted:

 

I ett nu, i et řyeblikk, ved den siste basun.  For basunen skal lyde, og de dřde skal oppstĺ uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. (1.Kor.15:52)

 

”Vi skal bli forvandlet”.  De som lever nĺr Jesus kommer fra himmelen vil vćre et folk med stor tro.  De vil vćre ĺndelig modne.  De vil leve ”i himmelen i Kristus”.  Det vil kreves av disse at de ufravikelig ser hen til Jesus mens livsprosessene i dem blir forvandlet fra kjřtt og blod- metabolisme til Guds Ĺnds livskraft.

 

De hellige som lever nĺr Jesus kommer tilbake vil bli forvandlet fra det ĺ vćre dřdelige til ĺ bli udřdelige mens de er fullt bevisste.  Tenk over det!  Deretter vil de vćre i stand til ĺ forene seg i et inderlig fellesskap med dem hvis legemer (noen av disse vil ha vćrt i graven i tusener av ĺr) er oppstĺtt fra jorden og havet.

 

Nĺr Guds basun lyder, vil alle de som har trodd pĺ Jesus Kristus mĺtte fatte en beslutning.  Enten vil de ha tro og ”olje” for ĺ kunne mřte Herren, eller de vil falle tilbake i vantro og ulydighet.

 

Hvert individs evne til ĺ gi gjensvar pĺ basunen vil avgjřres av den forberedelse som han eller hun har gjort fřr denne skjebnesvangre time.  ”Husk pĺ Lots hustru!”

 

”For ĺ mřte Herren i luften”.  Vi skal ikke mřte Herren i himmelen.  Vi skal mřte Ham i luften direkte over jorden, hvor den herlige forening av de hellige i Kristus i Gud kan bli bevitnet av verden (Joh.17:21-23).

 

I dag er det Satan og hans engler som regjerer jorden fra deres troner i luften over oss.  Men Jesus Kristus vil anvise Sine hellige deres plasser pĺ disse troner fřr Han kommer tilbake til Oljeberget for ĺ innta Sin lovmessige plass pĺ David trone.

 

Hensikten med den fřrste oppstandelse fra de dřde er ĺ bytte ut de som nĺ sitter pĺ tronene i luften over oss, og som řver innflytelse  pĺ menneskenes atferd pĺ jorden.  De onde himmelske herrer vil bli kastet ned, og de hellige vil ta deres plass.  Bare de seirende hellige vil vćre kvalifisert til ĺ delta i den fřrste oppstandelse fra de dřde.  Resten av de troende er ikke autorisert eller kompetente til ĺ sitte pĺ disse veldige troner i luften som styrer jorden.

 

Ĺndelig mřrke fyller verden i dag.  Det vil bli enda mřrkere – mye mřrkere enn det er i dag.  En grufull moralsk tid stĺr for dřren.  Bĺde Kristus og Anti-Kristus vil fullkommengjřre deres billlede i menneskenes personligheter.  Hveten og ugresset vil modnes side om side.

 

Ved ”midnatt”, nĺr mřrket omkring oss er tettest, vil ropet lyde: ”Gĺ Jesus Kristus i mřte!  Det slaktede Lam vil tre frem pĺ himmelen over oss.  De som lever ved ĺ spise Hans kjřtt og drikke Hans dyrebare blod, vil bli dratt opp mot Ham.  Evig liv vil kalle og evig liv vil svare.

 

De som er fylt med denne verdens ĺnd, kristen eller ikke kristen, vil bli bundet til jorden.  De vil ikke bli i stand til ĺ forlate alt og oppreises for ĺ vćre hos Kristus.  De vil se seg tilbake slik Lots hustru gjorde.  Denne siste vaklen i vantro og ulydighet vil besegle deres skjebne.  De evige porter vil bli stengt i deres ansikter.  De vil bli kastet ut i mřrket utenfor.  Der skal de grĺte og skjćre tenner. 

 

De som har undervist de troende om at de vil bli bortrykket i deres skjřdeslřshet og lunkenhet for ĺ mřte Herren i luften og vende tilbake med Ham til paradiset, vil vćre skrekkslagende pĺ den dag – sammen med deres forfřrte fřlgesvenner.

 

Syndere bever pĺ Sion, skjelving har grepet de gudlřse: Hvem kan bo ved en fortćrende ild?  Hvem kan bo ved evige bĺl?  (Es.33:14)

 

”Syndere pĺ Sion”!  Ikke verdens syndere, men syndere i Guds forsamlinger!

 

Ve dem som stunder etter Herrens dag!  Hva vil dere med Herrens dag?  Den er mřrke og ikke lys.  Det er som nĺr en flykter for en lřve, men střter pĺ en bjřrn, og nĺr han kommer hjem og střtter seg til veggen med hĺnden, blir han bitt av en orm.  (Amos 5:18,19)

 

Vi vet at dersom vi har vćrt trofaste mot Herren, vil vi mřte Ham for ĺ vćre sammen med Ham bestandig.  Vi vet at vi vil bli forenet med vĺre elskede avdřde.  Vi ”trřster hverandre med disse ord” vedrřrende Kristi komme.

 

Vi sřrger nĺ, for vi er ikke av denne verden.  Vi lar vĺre lender vćre ombundet for det siste slag som ligger forut.  Vi er ikke redde.  Vi stĺr pĺ Ordets grunn.

 

Mange av vĺre trosfeller bekjenner seg til Kristus, men de fřler seg vel til pass i verden.  De hevder ĺ vćre ”jřder”, ĺ tilhřre Guds folk.  Men de synes ĺ forakte dem som bćrer deres kors.  De kan ikke forstĺ hvorfor vi forkaster verden, nĺr de selv synes ĺ ha bĺde Kristus og verden.

 

Snart vil Herren komme fra himmelen.  Bare de som frykter Herren og stoler pĺ Ham alene, vil bli fylt med herlighet.  De vil stige opp for alltid ĺ vćre sammen med Jesus Kristus, de hellige og de hellige engler.

 

Alle de som har forsřkt ĺ tjene bĺde Kristus og penger vil vćre nedtynget av deres ”skatter”.  De vil ikke vćre i stand til ĺ stige opp for ĺ mřte Herren i luften.  De har vćrt ulydige imot evangeliet, og deres ulydighet har lukket Guds rikes dřrer for dem.

 

Jesus Kristus vil vćre sammen med dem som elsker Ham i oppriktighet.