DEN KRISTNE TRO OG DE TI BUD

Trumpet Ministries, Inc. Copyright © 2009 Alle retttigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen—Den Hellige Skrift” 1988

Det har vært vanskelig for kristne å forstå forholdet mellom Moseloven, særlig De Ti Bud, og frelse av Jesu Kristi nåde. Den typiske kristne reaksjon på dette spørsmål er: ”Jeg er ikke under lov, men under nåde” (Rom.6:14).

Hva sier Skriften om forholdet mellom De Ti Bud og den kristne forløsning? Kanskje vi kan nå frem til sannheten ved å ombytte den tradisjonelle oppfattelse av den kristne frelses mål og middel med hva Skriften sier om målet og middelet.


Innholdsfortegnelse