BLODET—FORSONER OG RENSER

The_Blood_of_Jesus__BLODET-FORSONER_OG_RENSER

BLODET – FORSONER OG RENSER

Copyright Š 2009 Trumpet Ministries, Inc., Alle rettigheter reservert

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Guds Ord” (997)

Norsk oversettelse: Kari Klem

For sjelen (livet) til kjřttet er i blodet, og Jeg har gitt det til dere pĺ alteret, for ĺ gjřre soning for deres sjeler.  For det er blodet som gjřr soning for sjelen.  (3.Mos.17:11)

I denne artikkel řnsker jeg ĺ tale om  hvordan vi forsřker ĺ anvende  Jesu forsonende blod.  Vi bruker ofte uttrykket ”under blodet” eller ”dekket med blodet” eller ”pĺberope  blodet”.  Disse uttrykk finnes ikke i Bibelen.

Jeg řnsker ikke pĺ noen mĺte ĺ redusere viktigheten av Jesu forsoningsblod nĺr det gjelder frelsen. Hva jeg sier er at vi anvender blodet for ĺ unngĺ Guds dom over vĺre synder.  Vi anvender blodet som et alternativ til befrielse fra synd, rettferdig atferd og moralsk forvandling.

Tror du at Jesus Kristus řnsker at vi bruker Hans blod for ĺ kunne leve et vanhellig liv?  Vel, det er nettopp dette som skjer i dag.

Det er selvfřlgelig mulig at begrepet ĺ vćre ”under blodet” eller ”Gud ser oss gjennom blodet” kan vćre korrekt, selv om selve terminologien ikke er korrekt.  Nĺr vi  anvender en terminologi som ikke er ĺ finne i Skriften, mĺ vi vćre meget nřye med at selve begrepet er ĺ finne ellers i Skriften.

Hverken i Det Gamle Testamente (GT) eller i Det Nye Testamente (NT), vil du finne det begrep at syndofferet er et dekke som bevirker at Gud ikke ser vĺr atferd. Nei,  blodet av syndofferet er en utligning av den gjeld vi skylder Gud pĺ grunn av vĺr synd.

Den sjel som synder skal dř.  Blodet fra korset stiller Guds vrede nĺr det gjelder vĺr synd og er  betaling for den gjeld vi skylder.

Men blodet ”dekker” oss ikke slik at Gud ikke ser vĺr personlighet eller atferd.

I vĺr tids forkynnelse forsřker vi ĺ bruke blodet for ĺ skjule vĺre synder, ĺ skjule hva vi gjřr overfor Gud.

Nĺr vi starter ut pĺ forlřsningens vei sĺ dekker blodet vĺre overtredelser.  Vi ser dette forbilledlig i de rřde vćrskinn som dekket det sorte geitehĺr som lĺ over Sammenkomstens telt.  Nĺr vi imidlertid modnes i vĺr vandring med Gud,  renser blodet oss fra vĺre synder, og ikke bare dekker over dem.

Tidligere var det  kanskje slik at Helligĺnden la vekt pĺ vĺr mottakelse i tro av forsoningsblodet som dekke over vĺre synder.  Nĺ gir Gud oss dommens Ĺnd slik at vi kan bekjenne vĺre synder.  Pĺ denne mĺten virker  Jesu blod ikke bare tilgivelse for vĺre synder, men renser oss fra all urettferdighet. 

Den idé at Gud ikke lenger ser oss er ikke ny.

Sĺ sa Han til meg:  Menneskesřnn, har du sett hva de eldste for Israels hus gjřr i mřrket, hver av dem i rommene til sitt gudebilde?   For de sier: ”Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet.” (Esek.8:12)

Sannelig, Gud sĺ gjerningene til de syv menigheter i Asia!

Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm.  Om du enda var kald eller varm! (Ĺb.3:15)

Synes du dette vers tyder pĺ at Gud ikke sĺ de kristnes gjerninger i Laodikea?

Vi gjřr blodet til et alternativ til rettferdig atferd.   Vi presenterer den kristne frelse som en unnskyldning for vĺr onde natur.  En mer řdeleggende oppfattelse er vanskelig ĺ forestille seg.

De fřlgende uttrykk finnes ikke i Skriften:

-         under blodet

-         dekket av blodet

-         Gud ser oss gjennom blodet

-         Jesu Kristi blod dekker

Derimot finner vi fřlgende uttrykk

-         blodet vi drikker under nattverdsgudstjenesten er paktens blod som  er utřst for mange til syndenes forlatelse

-         den som drikker Kristi blod har evig liv, og Kristus vil reise ham opp pĺ den siste dag

-         Gud har kjřpt Sin Menighet med Sitt eget blod

-         Gud presenterte Kristus som et sonoffer ved tro pĺ Hans blod

-         Vi er erklćrt for rettferdige ved Hans blod

-         Vi er forlřst ved Kristi blod, vĺre synders forlatelse

-         Vi hedninger er blitt delaktiggjort i jřdenes tro ved Kristi blod

-         Kristus har forlřst til Seg Selv alt pĺ jorden som i himmelen ved ĺ stifte fred ved Sitt blod

-         Kristus gikk inn i det aller helligste sted i himmelen ved Sitt blod, idet Han skaffet tilveie en

evig forlřsning, en endegyldig betaling for menneskehetens synder

-         Kristi blod renser vĺr samvittighet fra syndige gjerninger

-         I Guds řyne er det ingen tilgivelse med mindre blod er utgytt

-         Kristus ble ofret én gang for ĺ fjerne mange menneskers synder

-         Vi har frimodighet til ĺ gĺ inn i Det Aller Helligste ved Jesu blod

-         Kristi blod gjřr oss hellige

-         Jesu, Guds Sřnns blod, renser oss fra all synd

-         Kristus har frikjřpt oss fra vĺre synder ved Sitt blod

-         Kristus kjřpte oss til Gud med Sitt blod

-         Vi vasker vĺre klćr og gjřr dem hvite i Lammets blod

-         Vi seirer over anklageren ved Lammets blod

-         Nĺr Kristus vender tilbake vil Han vćre ifřrt en kledning som er dyppet i blod

Nĺr vi oppsummerer det ovenstĺende, finner vi:.

-         Den nye pakts blod virker tilgivelse for vĺr synd

-         Vi mottar evig liv ved ĺ drikke paktens blod

-         Gud kjřpte menigheten med Kristi blod

-         Vi er erklćrt for rettferdige ved Kristi blod

-         Vi kan tre frem for den himmelske Nĺdestol ved Kristi forsoningsblod

-         Kristi blod gjřr oss hellige

-         Blodet renser oss fra synd

-         Vi vasker vĺre kledninger, vĺr atferd, i Lammets blod

-         Vi seirer over anklageren ved at vi setter vĺr lit til blodets forsonende kraft

Jeg kan forstĺ hvorfor en lćrd kan trekke den konklusjon fra ovenstĺende at Gud ikke ser pĺ oss som syndige uansett atferd, nĺr vi setter vĺr lit til blodet.  Men han tar feil.  NT lćrer oss  ikke dette.

Hvis du vil ha den korrekte lćre sĺ mĺ du ta med alt hva NT sier om dette emne, ogsĺ hva GT sier.  Du mĺ passe pĺ ikke ĺ ta noen enkelte vers og utlede en lćre fra dem, uten ĺ ta hele NT med i betraktning. 

Jeg vil gi ett eksempel pĺ tallrike NT advarsler angĺende synd i den troendes liv, for ĺ vise at det ikke stemmer at Gud ikke ser vĺr atferd.

For dersom dere lever etter kjřdet, skal dere dř.  Men hvis dere ved Ĺnden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. (Rom.8:13)

Sammenhengen viser tydelig at dette skriftsted er skrevet til kristne.  Hva sier det?  Det sier at hvis den kristne lever ifřlge sin syndige natur vil han dř, men hvis han ved Helligĺnden dreper legemets gjerninger, vil han leve.

Siden kontrasten er mellom liv og dřd, regner vi med at Paulus refererer til ĺndelig liv og ĺndelig dřd.  Det er klart at kristne ikke lever eller dřr fysisk avhengig av deres atferd.  I alle fall, hvis du gĺr et par vers tilbake vil du se at Paulus taler om legemets forlřsning.

Paulus forklarer hvordan Livets Ĺnds lov setter oss fri fra syndens og dřdens lov (les Rom.7).  Sluttresultatet av vĺr frelse er forlřsningen av vĺrt legeme.  Tanken er at hvis vi fortsetter ĺ leve i henhold til vĺr syndenatur, vil vi řdelegge vĺrt ĺndelige liv og pĺ den mĺten forhindre legemets forlřsning.

Kristi retferdighet blir tilregnet oss bare i den grad som vi avviser vĺr syndige natur og lever ved Helligĺnden.

... for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjřdet, men etter Ĺnden. (Rom.8:4)    

Hvis vi som kristne fortsetter ĺ leve i henhold til vĺr syndige natur, vil vi miste vĺr tilregnete rettferdighet og řdelegge alt hĺp om vĺr legemlige oppstandelse fra de dřde ved Herrens tilsynekomst.  Dette er hva Paulus sier i Rom.8:13. 

La oss tenke disse ting litt nřyere igjennom.

-         Hvis den moderne kristne undervisning er sann, er Rom.8:13 meningslřs.

-         Hvis Gud ser oss ”gjennom blodet”, har det ingen betydning hvordan vi oppfřrer oss.  Nĺr vi bedriver hor, ser Gud det ikke.  Vi er jo dekket med blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

-         Nĺr vi lyver, ser Gud det ikke.  Vi er jo dekket med blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

-         Nĺr vi baktaler en kristen bror eller sřster, ser Gud det ikke.  Vi er jo dekket med blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

-         Nĺr vi nekter ĺ ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus, ser Gud det ikke.  Vi er jo dekket med blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

-         Nĺr Gud ber oss om ĺ dra ut pĺ misjonsmarken, og vi nekter ĺ adlyde, ser Gud ikke vĺrt opprřr.  Vi er jo dekket med blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

-         Nĺr vi som kristne drikker oss fra sans og samling og slĺr vĺr kone, ser Gud det ikke.  Vi er jo dekket med blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

-         Nĺr vi taler pĺ en upassende mĺte, legger Gud ikke merke til det.  Vi er jo dekket med blodet.  Gud ser vĺr oppfřrsel gjennom blodet.  Vĺr oppfřrsel medfřrer ikke ĺndelig dřd.

Ingen kristen behřver ĺ bekymre seg nĺr det gjelder Kristi domstol.  Uansett oppfřrsel, ser Gud ham jo gjennom Kristi blod.   For en vidunderlig frelse!  En person mĺtte vćre en idiot om han ikke tar imot Kristus.  Han kan jo bare dekke seg under Jesu blod og sĺ leve som han lyster.  Han skal jo ikke, som alle andre, mĺtte stĺ til regnskap for sin oppfřrsel.  Herlig!

Dette er vĺr tids undervisning.  Hva tror du en slik forkynnelse vil medfřre?  Du forstĺr det, ikke sant?  Resultatet blir menigheter med mange medlemmer som ikke omhyggelig tjener Jesus Kristus.

Én av mange korrekte mĺter ĺ anvende blodet pĺ er ĺ vaske vĺr kledning, vĺr atferd.  Blodet dekker ikke vĺre synder, men vasker vekk vĺr syndige atferd.  Dette vil ikke si at vi bare mottar tilgivelse for vĺre synder.  Det forvandler i virkeligheten vĺr atferd.  Jesu blod frembringer moralsk forvandling.  Blodet frembringer den nye rettferdige skapning som Gud ser etter i og med den nye pakt, nemlig frukten av Kristi moralske billede i den troende.

Men hvordan vasker vi vĺr kledning  i Lammets blod?  Vi gjřr det ved ĺ bekjenne vĺre synder og avgjort vender oss bort fra dem med Herrens hjelp.  Nĺr vi gjřr dette, er Gud trofast og rettferdig og tilgir vĺr synd og renser oss fra all urettferdighet.  Dette er mĺten vi vasker vĺr kledning, vĺr atferd.

Det er et uomstřtelig faktum at Gud alene pĺ grunn av Kristi blod kontinuerlig tilgir oss.  Men dette er avhengig av at vi vandrer i lyset hva gjelder Hans vilje, og holder Kristi og apostlenes bud.  Blodet tjener som en utlignende rettferdighet inntil vi fĺr seier over synd.

Derimot er det ikke riktig at Gud fortsetter ĺ tilgi skjřdeslřse kristne i det uendelige. Det dreier seg her om slike som pĺ et tidspunkt har tatt imot Jesus og Hans tilgivelse, men som ikke fortsetter med ĺ tjene Ham med iver, som ikke fremstiller sine legemer som et levende offer og ikke tar opp deres personlige kors hver dag og fřlger Jesus.

Dette er vĺr tids forferdelige feil – nemlig den oppfattelse at alle kirkegjengere som bekjenner sin tro pĺ Jesus, tilgives kontinuerlig.  Det finnes intet skriftmessig grunnlag for denne type undervisning. Dette er forfřrelse.

Sannheten er at mengder av kristne i USA, og den vestlige verden forřvrig, er under fordřmmelse, fordi de lever pĺ verdslig vis.  Deres kristendom bestĺr i ĺ gĺ i kirke pĺ sřndagen.  Det finnes ingen iver, ingen nidkjćrhet etter ĺ komme inn til Guds hvile, ingen gjensidig formaning om ĺ gripe det evige liv.  De er ĺndelig dřde og vet ikke om det.  Og deres forstandere forsikrer dem om at de snart skal bortrykkes.  Uten ĺ vite det fĺr de servert lřgnhistorier, og de undersřker ikke selv om det de hřrer stemmer overens med  Bibelen.

I GT blir Jesu Kristi forsoningsblod fremstillet forbilledlig.   La oss derfor se litt pĺ Israels blodofre. 

Vi vet at jřdene ble tilgitt nĺr de ofret okser, geiter, lam og andre dyr.  Bibelen sier at de ble tilgitt.

Imidlertid levde jřdene ikke under dyrenes blod. 

Jřdene ble ikke dekket av dyrenes blod.

Gud sĺ ikke jřdene gjennom dyrenes blod.

Vi vet at Gud ikke sĺ jřdene gjennom oksenes og geitenes blod, fordi Han straffet Sitt utvalgte folk alvorlig nĺr de nektet ĺ adlyde Hans bud.

Gud straffer alvorlig troende hedninger nĺr vi ikke adlyder Kristi og Hans apostlers bud.

Troende i USA og vesten forřvrig stĺr overfor en meget alvorlig tuktens tid,  fordi vi som troende, som skulle vćre verdens lys, ikke holder Jesu og apostlenes bud.

Vi er opplćrt i at Gud ikke ser vĺre synder.  Vi er blitt opplćrt feilaktig.  Og vĺre nasjoner lider skade som fřlge av dette.

Det er pĺ tide ĺ omvende seg.  Gud ser i sannhet vĺre synder – hver eneste én av dem!  Han kaller oss nĺ til omvendelse.

Den eneste anvendelse av blodet under Mose lov som kunne tolkes ĺ vćre et dekke, er blodet av pĺskelammet.

Lammets blod  ble strřket pĺ dřrstolpene, slik at řdeleggeren ville gĺ forbi huset der blodet var nĺr dommen rammet Egypts guder.  Blodet av pĺskelammet var ikke et syndoffer, men var et merke pĺ jřdene, Guds utvalgte folk, og adskilte dem pĺ den mĺten fra egypterne som et hellig folk for Herren.

Men pĺskelammets blod fortsatte ikke ĺ dekke Israel i řrkenen.  Nĺr de syndet,  fikk det alvorlige konsekvenser. Gud fortsatte ikke med ĺ se dem gjennom blodet. 

Vi mĺ holde opp med ĺ holde fast i en lćre som ikke har sitt fundament i Skriften.  Den tanke at Gud ser oss gjennom Jesu forsoningsblod, er ikke ĺ finne i Skriften.

I dag stryker vi ikke pĺskelammets blod pĺ vĺre dřrstolper.  I stedet drikker vi  pĺskelammets blod, Herren Jesus Kristus.  Den nye pakt er en indre pakt som fungerer innenfra vĺr personlighet.

Det viktigste av alt i det kristne liv er ĺ spise Kristi kjřd og ĺ drikke Hans blod.  Hver gang vi velger ĺ si nei til vĺr adamittiske, syndige natur og gjřr Herrens vilje, spiser vi Hans kjřd og drikker Hans blod.  Denne transaksjon foregĺr kontinuerlig hos Jesu nidkjćre disipler. 

Jesu Kristi legeme og blod er oppstandelseslivet i oss.  Nĺr Han én gang vender tilbake, vil det vćre Hans kjřd og blod i oss som vil reise oss opp fra de dřde sĺ vi kan mřte Ham i luften.  ”Oljen” er det avgjřrende element hos de ti jomfruene og refererer til den kristnes indre liv.

Hvis den kristne har levet av  Jesu Kristi kjřd og blod, vil Livets Ĺnd fra Gud levendegjřre hans dřdelige legeme ved Herrens tilsynekomst.  I motsatt fall, vil ikke Livets Ĺnd fra Gud levendegjřre hans dřdelige legeme nĺr Herren kommer tilbake, selv om vedkommende tenker om seg selv at han er en kristen.  Dřren vil vćre lukket.  Dette er hva Bibelen sier.

Menigheten i Laodikea var den eneste forsamling om hvilken Herren ikke hadde noe godt ĺ si.   Og dog, de střrste lřfter gjelder nettopp de seirende i denne forsamling.

Herren banker pĺ dřren.  Hvis vi ĺpner dřren, kommer Han inn og holder mĺltid med oss.  Vi nćres  ved Hans legeme og blod.  Han nćres ved vĺr lovprisning og tilbedelse som kommer fra vĺr personlighet.

Nĺr vi fortsetter ĺ dyrke dette hřyhellige fellesskap, kommer Han og setter Seg pĺ vĺrt hjertes trone.  Pĺ denne mĺten sitter vi med Ham pĺ Hans trone, slik Han sitter med Sin Far pĺ Sin Fars trone.

Hvis det er slik at Herren bare ser oss gjennom Sitt blod, sĺ blir det andre og tredje kapitel i Ĺpenbaringsboken meningslřse.  Det ville ikke vćre noen mangler i de syv menigheter, for Gud ser dem jo gjennom blodet.  Alle de kristne vil motta samme belřnning, fordi deres atferd, hva enten den er god eller dĺrlig, ikke er avgjřrende.  Deres atferd har ikke noen betydning for deres evige skjebne i Guds rike. 

Det er lett ĺ forstĺ at om Gud bare ser oss gjennom blodet (en tanke som ikke finnes i NT), vil dette fullstendig řdelegge Guds rikes arbeid i vĺre liv.  Da skjer det intet i oss hva Guds rike angĺr.  Det medfřrer bare en scizofren tilstand hvor vi anser oss for ĺ vćre en ny skapning hvor alt det gamle er forbi og alle ting er blitt nye.

Sannheten er at det ikke er noen ny skapning (unntatt i vĺrt hode).  Det gamle er ikke forbi og intet nytt er blitt til.  Vi er fremdeles den samme person som vi var.

Dette er ĺ gjřre Guds rike til et korthus.  Det er ingen forlřsning, ingen forvandling til Kristi billede, ingen streben etter ĺ komme inn i Guds hvile, ingen kamp mot synd, intet hus fra himmelen som respons pĺ vĺr kontinuerlige dřd og oppstandelse som vi skulle erfare.

-         Det er ingen lignelse om de ti jomfruer, fordi det spiller ingen rolle hvordan vi lever.

-         Det er ingen lignelse om talentene, fordi det spiller ingen rolle om vi anvender det som er oss gitt.

-         Det er ikke noe ”Gĺ bort fra Meg. Jeg kjenner dere ikke”, fordi Gud kan ikke se vĺr verdslighet.

-         Det er ikke noe frafall fra troen, fordi det er likegyldig om vi stĺr eller faller.  Gud ser jo oss gjennom Kristus uansett hva vi gjřr.

-         Det har ingen betydning om vi bćrer frukt eller ikke.  Vi forblir i vintreet uansett, siden Gud ikke kan se om vi er fruktbćrende eller ikke.

-         Det betyr ikke noe om vi er skjřdeslřse nĺr det gjelder vĺr frelse, for vi er jo dekket med blodet.

-         Det er ikke viktig om vi trenger oss frem eller trekker oss tilbake, for ingen fortapelse er mulig. Gud ser oss jo gjennom blodet.

-         Ĺ seire har ingen betydning.  Kristus har gjort alt for oss.

-         Det er ikke behov for ĺ be eller meditere i Skriften.  Faktum er jo at det meste av Skriften ikke er relevant lenger.

-         Det er heller ikke behov for omvendelse. Hva skal vi omvende oss fra?  Da forsřker vi jo ĺ forbedre pĺ den rettferdighet vi har fĺtt gjennom Jesu Kristi blod.

-         Den gamle pakt krevde rettferdig atferd.  Den nye pakt  forlanger bare at vi formelt bekjenner vĺr tro pĺ Jesus Kristus og Hans offer.  Deretter kan vi slĺ oss til ro med at Gud bare ser Sin Sřnns rettferdighet.

-    Det ser ut til at dette dekke gjelder for all tid og  i all evighet.  Pĺ den mĺten vil Jerusalem vćre befolket av syndige, ulydige mennesker som Gud anser for ĺ vćre rettferdige med Kristi rettferdighet.

-   Guds Lam tok aldri bort verdens synd.  Hva angĺr Hans etterfřlgere, sĺ skjulte Han synden, slik at Gud ikke kunne se den og dřmme den.

Dette er hva som blir forkynt i dag.  Det blir ikke skĺret ut i papp som her, men dette er essensen i det som for det meste blir forkynt i dag.  Det er Satans mesterverk i forfřrelse.

Jesu Kristi blodoffer pĺ Golgata kors er selve kjernen i den kristne frelse.  Blodet annullerer vĺr syndeskyld ved ĺ balansere den guddommelige rettferdighets vektskĺler.  Blodet istandsetter oss til ĺ vandre fremfor Gud uten fordřmmelse, forutsatt at vi adlyder Livets Ĺnds lov, og sĺ lenge vi ved Helligĺnden seirer over vĺr syndige naturs lyster og begjćr.

Blodet som rant pĺ Golgata kors gjřr det mulig for oss ĺ bli renset fra all urettferdighet, nĺr vi bekjenner vĺre synder.

Jesu Kristi legeme og blod er den fřde vi mĺ spise og drikke fortlřpende i det ĺndelige omrĺde, hvis vi skal fĺ evig liv, og hvis vi skal kunne bli rykket opp for ĺ mřte det slaktede Lam nĺr Han kommer pĺ himmelens skyer.

Men det er ikke sant at vi er ”under blodet”, med mindre vi lever i lyset av Guds fullkomne vilje; kun da renser Jesu Kristi, Guds Sřnns blod oss fra all urettferdighet.

Hvordan er dette forskjellig fra det som forkynnes i dag?  Det er forskjellig fordi den moderne forkynnelse hevder at uansett hvordan vi oppfřrer oss, sĺ ser Gud oss ikke, fordi vi er dekket med Jesu Kristi blod.  Men Skriften sier ikke dette.  Den sier at nĺr vi vandrer i lyset av Guds vilje, som innebćrer ĺ bekjenne vĺre synder nĺr Guds Ĺnd minner oss, da bevarer forsoningsblodet oss rettferdige, fordi vi vandrer i lydighet innfor Herren.

Dette er den eneste mĺte hvorved vi er dekket av blodet.

Det som ser uskyldig og riktig ut, řdelegger fullstendig den moralske forvandling, den nye skapnings tilblivelse, som jo er selve hensikten med den nye pakt.

Hvordan řdelegger disse traditioner den moralske forvandling?

Den idé at vi er avskjermet fra Guds řyne ved Jesu blod, gjřr det mulig for oss ĺ leve slik det passer oss, fordi vi er overbevist om at vi ikke vil hřre noe negativt ved Kristi domstol .

Den tanke at Gud ikke ser oss gjřr det mulig for oss ĺ unngĺ de mangfoldige lidelser som Gud sender for ĺ drive synden ut av oss.  Vi unngĺr det som er ubehagelig – vĺrt personlige kors.  Vi flykter fra Guds fengsler.  Vĺr integritet blir i hřy grad svekket ved en slik lćre. Vi vrir oss bort fra alt som ikke gjřr oss lykkelige og komfortable, selv om vi  bryter Guds lover. 

-         Hvorfor behřver vi vćre opptatt med ikke ĺ bryte Guds lov angĺende ekteskapet?  Vi er jo dekket med blodet.

-         Hvorfor streve med ĺ avlegge synden?  Vi er jo dekket med blodet.

-         Hvorfor mĺ vi omvende oss fra vĺr verdslighet?  Vi er jo dekket med blodet.

-         Hvorfor skal vi fremstille vĺrt legeme som et levende offer for ĺ gjřre Guds vilje?  Gud ser oss jo gjennom blodet.

-         Hvordan vil vi kunne hřre noe negativt ved Jesu Kristi domstol?

-         Gud har aldri vćrt vitne til vĺr atferd.  Vi er jo fortlřpende avskjermet fra Hans řyne ved blodet fra korset.

Den tanke at Gud ikke ser de kristnes atferd – er den mest řdeleggende forfřrelse som noensinne har sneket seg inn i kristen tankegang.  Den, og dens sřster ”bortrykkelse” fřr trengselstiden, har ruinert arbeidet med evangeliet om Guds rike i vĺr tid.

Vi er blitt narret av fienden.  Vi er opptatt av hvilken fremtredende politiker som kan vćre Anti-Krist.  Mens Anti-Krist, som fremhever menneskerettighetene som det střrste gode, har fĺtt fritt spillerom fra kristne plattformer. 

Det er jo ikke slik at de kristne ledere forsřker ĺ forfřre.  Mange av dem ville uten tvil ha gjort det meget godt i en verdslig karričre.  Istedet har de valgt med stort personlig tap ĺ fřlge Guds kall til tjeneste.

Det er ikke det at kristne řnsker ĺ gjřre det gale.  Men vi er blitt lurt av en fiende som er meget, meget smartere enn oss.

Jeg inviterer alle kristne til ĺ tenke grundig igjennom det jeg har skrevet her – det er skrevet med frykt og beven.  Man angriper ikke de gamle milepeler med mindre man er helt sikker innfor Gud at de i virkeligheten ikke er de gamle, men nye milepeler som er plantet av fienden.

Vĺr tids ĺndelige trykk etterlater ikke rom for uprřvete tradisjoner.  Vi mĺ vende tilbake til Skriften og undersřke hva som stĺr skrevet, hvor vanskelig dette enn mĺtte fřles for oss.  Dette gjelder for meg som for alle andre.  Vi mĺ fĺ sannheten frem.  Vi mĺ stĺ fast pĺ Ordet som det stĺr skrevet, hvis vi skal gjřre oss noe hĺp ĺ kunne bli stĺende i det hele tatt.

Jeg tillater meg med dette ĺ si fřlgende: Det er falsk lćre ĺ mene at troende kristne er dekket av blodet fra Golgata kors, slik at deres atferd ikke har noen betydning for deres status i Guds rike, sett med Guds řyne. Det er ett hundre prosent sikkert at Jesu blod dekker oss sĺ vi kan gĺ ut fra verden og Satans rike.  Men ĺ forsřke ĺ forlenge denne beskyttelse og bruke den som en unnskyldning for ĺ kunne synde, řdelegger Guds plan med oss som er ĺ forme oss til likhet med Sin Sřnns bilde.

Jeg mener at jeg har vist dette ut fra Skriften.

Bedřm selv hva jeg har skrevet.