TRYGGHET I KATASTROFE

Trumpet Ministries, Inc. Copyright © 2008 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftsteder er tatt fra: ”Bibelen—Den Hellige Skrift” 1988

Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! (Salme 91:1,2)

Jeg skriver dette den 2. mai 2002. Du kan selv bedømme om det jeg hører er fra Herren.

Når jeg har vært i bønn om morgenen i de siste par måneder eller mer, hører jeg ”Krig! Krig! Krig! Sult! Tørke! Jordskjelv!” Noe tilsvarende har jeg aldri tidligere opplevet når jeg har vært i bønn!

Det er sant at jeg i de siste 30 år har sagt at Gud vil sende vekkelse til USA, men at det vil skje midt i meget vanskelige tider.

Sex er helt ute av kontroll i USA på nåværende tidspunkt. Og det tales om å legalisere pedofili og incest. Historisk har aldri en nasjon overlevd som fullstendig har overgitt seg selv til kjødets lyster og begjær.

Små barn blir voldtatt, fostre myrdes og mord i det hele tatt øker voldsomt. Uskyldig blod roper til Gud fra jorden. Og Herren hører disse rop.

Jeg tror at Guds dom har vært utsatt på grunn av bedende mennesker i Amerika, men hvis jeg hører korrekt, har vi nå gått for langt med å synde.

Når Herren taler til meg om en kommende katastrofe, sier Han også at de som vil adlyde Gud i alle deler (ikke bare de som har bekjent seg til Kristus og som venter på en ikke skriftmessig ”bortrykkelse”) vil bli beskyttet, sammen med deres kjære. Husker du hvordan Gud utvalgte Jeremia og beskyttet denne mann under den babylonske invasjon?

Om 10 000 vil falle rundt omkring deg, til deg skal det ikke nå.

Jeg har advart vår menighet om å ruste seg, om å bli herdet som gode Jesu Kristi soldater, for å kunne utholde det som kommer

”San Onofre” atomreaktor ligger nokså tett på oss. Hvis den springer i luften, vil vi bli berørt av radioaktivitet.

Jeg har sagt til alle å legge deres kjære på alteret, og lære seg til å kunne høre Jesu stemme. Hvis San Onofre eksploderer, vil vi være verdiløse som Guds vitner hvis vi er skrekkslagne som verdens mennesker. Vi kan overleve, og vi kan være til hjelp for andre mennesker, men bare hvis vi har lært å høre, og å stole på, Jesu stemme.

Tiden for å forberede oss selv og våre familier (så meget som mulig) er nå. Hvis vi ikke gjør det, og vår vannforsyning blir forgiftet, eller en dødelig sygdom utløses i atmosfæren, eller én eller annen katastrofe inntreffer, vil vi komme i panikk og løpe omkring, og ikke vite hva vi gjør. Vi kunne komme til å utsette oss selv og våre kjære for stor fare, fordi vi ikke kunne høre hva Herren sa til oss.

Våre aviser synes å si at vår president, George Bush, gjør en enestående jobb med å føre oss trygt gjennom verdens problemer. Jeg er takknemlig for det.

Men når jeg er i bønn, sier Herren ”Krig!, Krig!, Sult!, Tørke, Jordskjelv!”

Jeg har fulgt Herren i 57 år, og har lært å kunne stole på det jeg hører fra Herren, i stedet for hva min naturlige fornuft sier meg.

Jeg forbereder meg selv, og dem som vil lytte til meg, så godt som jeg overhodet kan. Jeg håper jeg tar feil, men det er best å være forberedt, i det tilfelle at jeg virkelig hører Herrens røst.

(“Trygghet I Katastrofe”, 4238-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US