DET NYE JERUSALEM

The_New_Jerusalem__DET_NYE_JERUSALEM

Et udrag

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 200 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift 988”

 

 

Det nye Jerusalem er setet for Himlenes, eller Guds rikes, regjering.  Det finnes et ”gammelt Jerusalem” pĺ jorden i dag.  Det er symbolisert av Hagar, Abrahams og Saras trellkvinne.  Men det nye Jerusalem er over oss i det ĺndelige omrĺde.

 

Det nye Jerusalem vil fřrst komme til syne for menneskeslekten ved slutten av tusenĺrs-perioden, hvor det vil bli en ny himmel og en ny jord.  Da vil den hellige stad, Lammets hustru, Himlenes rike, stige ned fra Gud i himmelen, og bli etablert for all tid pĺ den nye jord.

 

Nĺr vi kristne taler om ĺ komme i himmelen mener vi ĺ komme i det nye Jerusalem.  Paradiset, livets tre, livets elv, Guds og Lammets trone – alt er innenfor den hellige stads porter.  Det nye Jerusalem er mor til alle sanne Guds hellige.

 

 

DET NYE JERUSALEM

Et utdrag

 

Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vĺr mor.  (Gal.4:26)

 

Vĺrt mĺl som kristne er ĺ fĺ et evig hjem i det nye Jerusalem.  Det nye Jerusalem er setet for Himlenes, eller Guds rikes, regjering.

 

Nĺr vi som kristne taler om ”ĺ komme i himmelen”, mener vi ĺ komme i det nye Jerusalem.  Paradiset, livets tre, livets elv, Guds og Lammets trone, befinner seg innenfor den hellige stads porter.

 

”Det gamle Jerusalem” er her pĺ jorden i dag.  Men det nye Jerusalem er over oss i det ĺndelige omrĺde.  Det nye Jerusalem er mor til Guds sanne hellige.

 

Lengselen etter himmelen, som er i enhver Kristi etterfřlger, er en lengsel etter Guds nćrvćr.  Guds nćrvćr er i det nye Jerusalem.  Det nye Jerusalem er ”himmelen”, den ytre form for Himlenes rike.

 

Nĺr vi dřr er det ikke nok ĺ komme over i det ĺndelige omrĺde.  Den glede vi sřker finnes ikke alle steder i dette omrĺde, hvor de kroppslřse ĺnder befinner seg.  De urene ĺnder faller ikke til ro i det ĺndelige omrĺde.  Den kjćrlighet, glede, fred og rettferdighet som vi lengter etter, finnes bare i Himlenes rike, i det nye Jerusalem.

 

Gjennom hele Skriften ligger vekten pĺ Jerusalem, Guds stad.  Det gamle Jerusalem er i trelldom med sine barn, sier Paulus.  Men det nye Jerusalem, det Jerusalem som er der oppe, er fritt – fritt fra Moselovens forskrifter og fritt fra syndens og egenviljens lyster og konsekvenser.

 

Det nye Jerusalem ble grunnlagt da Jesus oppsto fra de dřde.  Han er begynnelsen, den fřrstefřdte fra de dřde.  Det nye Jerusalem, som er det samme som Guds rike, eksisterte ikke fřr Jesus oppsto fra de dřde.  Jesus Kristus, er Hjřrnestenen.  Hele byen er bygget pĺ Ham.

 

Det nye Jerusalem er over oss, i det ĺndelige omrĺde.  Sĺvidt vi forstĺr, vil det aldri kunne sees pĺ denne jord.  Det vil fřrst komme til syne etter tusenĺrsperioden, nĺr det vil bli en ny himmel og en ny jord.  Da vil den hellige stad, Lammets hustru, Himlenes rike, stige ned fra Guds himmel og etableres for all evighet pĺ den nye jord.

 

Profeten Jesaja taler om det nye Jerusalem, Himlenes rike:

 

For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke vćre stille, fřr dets rettferdighet gĺr fram som en strĺleglans, og dets frelse som et brennende bluss.  (Jes.62:1)

 

Problemet nĺr det gjelder det gamle Jerusalem, sĺvel som alle jordiske byer, er at innbyggerne er fylt med synd og selvopptatthet.  Uansett hvor flotte byene kan se ut i det ytre, sĺ er deres verdi alene avhengig av innbyggernes karakter.  En by bestĺr av menneskene som bor i den.  Det er menneskene i byen, og ikke gatene, bygningene og parkene, som gjřr byen til hva den er.

 

Innbyggerne i det nye Jerusalem er ikke syndere som har fĺtt tillatelse til ĺ bo der pĺ grunn av Guds barmhjertighet og nĺde.  Nei, det er dem som Gud har skapt i Kristi bilde.  Én av de střrste villfarelser i kristen tankegang er den tro at vi kan komme inn i Himlenes rike og bo i den hellige stad fordi vi er blitt tilgitt, men stadig er uforvandlete.

 

For ĺ bli borgere av det nye Jerusalem mĺ vi vćre fřdt der.

 

Forlřsning er gjenopprettelse av det som gikk tapt pĺ grunn av Adams og Evas ulydighet.  Det viktigste aspekt ved forlřsningen er at hvert spor av Satans verk i de troende blir fjernet – ikke det ĺ komme i himmelen til deilige omgivelser. 

 

Vi  beveger oss fra Satan til Gud, og ikke fra jorden til himmelen.

 

Det er bare én mĺte ĺ gĺ inn gjennom Himlenes rikes porter pĺ, og det er ved ĺ holde Guds bud – Skriftens anordninger angĺende rettferdighet og hellighet, og det som Herren personlig kan ha talt til oss om.

 

Salige er de som tvetter sine kjortler, sĺ de mĺ fĺ rett til livets tre, og til ĺ gĺ gjennom portene inn i staden.  (Ĺpb.22:14)

 

Hvis det finnes én tyv, én sladrehank, én morder i det nye Jerusalem, Lammets hustru, vil Gud vende Seg bort fra den.  Gud og Lammet bor i staden i full ĺpenbarelse og tilstedevćrelse.  Det finnes ingen syndere i det nye Jerusalem.

 

Hvordan, og nĺr, er vi beredt til ĺ tre inn i det nye Jerusalem?

 

Hvordan skjer ved Jesus Kristus.  Han bearbeider oss kontinuerlig inntil synden og egenkjćrligheten fjernes fra oss.  Det ĺ dř og komme i det ĺndelige omrĺde fjerner ikke disse egenskaper.  Synd og egenvilje hadde deres begynnelse i det ĺndelige omrĺde.

 

Nĺr avhenger for en stor del av oss.  Gud řnsker at vi hver dag av vĺrt kristne liv her pĺ jorden legger nřye merke til Helligĺndens arbeid nĺr Han leder oss i tilintetgjřrelsen av kjřdets gjerninger.  Helligĺnden fřrer oss inn i en dřd som er lik Jesu Kristi dřd, slik at vĺr selvopptatthet blir korsfestet.

 

Men det er mange troende som ikke fřlger Herren i helliggjřrelse, eller som ikke har hatt tid til dette, fordi de fřrst mottar Jesus Kristus pĺ dřdsleiet.  Hva sĺ med dem?  Vil de vćre valgbare for en plass i Guds rike?

 

Dette kan vi ikke si noe sikkert om ut fra Skriften.  Vi forstĺr at de som kjenner Herrens vilje og ikke utfřrer den i dette liv, vil fĺ en hard medfart.  Det vil bli grĺt og tenners gnidsel.

 

Vi forstĺr ogsĺ at synd og egenvilje aldri kan fĺ adgang til det nye Jerusalem.  Vi kan ikke komme inn pĺ grunn av nĺde, guddommelig tilgivelse, barmhjertighet, eller ved noe annet alternativ enn gudfryktig karakter.  Det nye Jerusalem er en hellig by.  Den er omringet av en massiv mur som hindrer synderen fra ĺ gĺ inn i den.  Det finnes intet der som forurener.

 

Én ting er ĺ ha vĺre synder tilgitt.  Noe annet er ĺ la Herren forvandle oss slik at vi oppfřrer oss rettferdig.  Her hersker det stor lćremessig forvirring pĺ det nĺvćrende tidspunkt.

 

Én grunn for denne forvirring er at det nesten ikke stĺr noe i Skriften angĺende det som skjer med oss etter dřden.  Vi har mange tradisjoner, men ikke meget fra Skriften, angĺende livet etter dřden.  Skriften taler om vĺrt nćrvćrende jordiske liv, og om det som vil skje nĺr Herren vender tilbake.  Men hva som skjer med oss etter at vi dřr og fram til oppstandelsen fra de dřde, er mer uklart.

 

Mennesker som har hatt visjoner om livet etter dřden sier at vi trer over i den ĺndelige verden med den samme personlighet som vi har pĺ jorden.  Det ĺ dř forandrer ikke vĺr personlighet (hvorfor skulle det gjřre det?). De sier ogsĺ at vi blir undervist av hellige og engler.  Sundar Singh sier at det eksisterer mange forskjellige nivĺer i himmelen og i helvetet, og at vi plasseres pĺ et sted som passer til vĺr personlighet (Visions of Sadhu Sundar Singh of India, Osterhus Publishing House, Minneapolis, Minn., USA).

 

Én ting stĺr fast: den tradisjonelle idé om at vi ved dřden enten kommer til det hřyeste omrĺde i det ĺndelige paradis, eller kastes ned til det laveste omrĺde i helvetet, stemmer simpelthen ikke med  Skriftens undervisning.  Det stemmer f.eks. ikke overens med Jesu lćre om at noen skal fĺ mange slag, og andre fĺ slag.  Det stemmer heller ikke overens med det som sies angĺende det ĺ seire og det ĺ bli belřnnet (Ĺpb.2 og 3), med mindre vi tror at det bare er de seirende som frelses, mens de svakere troende kastes i ildsjřen.

 

Grunnbetydningen av ĺ ”frelses” vil si at vi ikke blir forkastet av Jesus nĺr Han kommer tilbake.  Det ĺ vćre frelst betyr ikke at vi blir en ĺndelig kjempe nĺr vi dřr, eller at vi nĺr toppen i det ĺndelige omrĺde hvor de hellige og martyrene befinner seg.  Hvis vi ikke tiltrekkes av innviete og gudfryktige hellige i dette liv, hvorfor skulle vi det etter at vi dřr?  Vi řnsker ĺ vćre sammen med mennesker pĺ samme ĺndelige plan som oss selv nĺ, og vi vil ogsĺ komme til dette plan nĺr vi dřr.  Atskillelsen av ĺnden fra kroppen forandrer ikke hva vi er.

 

Hvis vi ikke sřker et intimt fellesskap med Jesus nĺ, hvorfor skulle vi det etter at vi dřr?  Hvis vi ikke setter pris pĺ Guds ild og hellighet nĺ, hva skal vi sĺ gjřre i en by hvor Gud og Lammet er tilstede i utildekket herlighet?  Vi vil ikke vćre sćrlig komfortable!

 

Hvis syndige, selvopptatte ”kristne” skulle fĺ adgang til det nye Jerusalem, hos dem som elsker Jesus Kristus av hele deres hjerte, da ville de fřre ufred og disharmoni med seg.  De ville bringe fordervelse med seg inn i paradis.  Dessuten ville de selv vćre i ”helvete” pĺ grunn av Herrens brennende nćrvćr.

 

Syndere bever pĺ Sion, skelving har grepet de gudlřse: Hvem kan bo ved en fortćrende ild?  Hvem kan bo ved evige bĺl?  Den som vandrer i rettferdighet og taler det som rett er, som forakter det som vinnes ved urett og vold, som rister sine hender sĺ han ikke rřrer ved gaver, som stopper řrene igjen for ikke ĺ hřre pĺ blodrĺd, og som lukker řynene for ikke ĺ se pĺ det som ondt er. (Jes.33:14,15)

 

”Synderne i Sion”.

 

Ikke i verden, men i Sion.

 

Kristen tankegang er pĺ villspor nĺr den hevder at ved ĺ motta Jesus Kristus oppheves skriftsteder som det ovennevnte.  Gud er Gud.  Han er fremdeles hellig.  Han er fremdeles en fortćrende ild.  Bare de som er hellige kan vćre i Hans nćrvćr.

 

Men, sier vi, nĺr vi er dekket med Jesu blod kan vi vćre i Guds nćrvćr!  Dette er en feilaktig forstĺelse av hvordan nĺden fungerer i den nye pakt.  Blodet gjřr det mulig for oss ĺ nćrme oss Gud, og ĺ fĺ hjelp nĺr vi ved Helligĺnden kjemper for ĺ seire over synd.  Hvis vi ikke kjemper troens gode kamp, tjener blodet ikke som et alternativ for ĺ behage Gud.

 

I den nye pakt er Gud villig til ĺ tilgi den angrende synder som kommer til Ham i Jesu navn.  Gud vasker bort hans synder og gir ham Sin Ĺnd.  Gud oppmuntrer ham pĺ alle mĺter til ĺ vende seg bort fra synd og ĺ sřke Guds rike og Hans rettferdighet.

 

Det finnes en lov i Guds rike om ĺ sĺ og ĺ hřste.  Vĺr tids undervisning motsier denne lov ved ĺ hevde at dersom vi har ”tro” pĺ Kristus vil vi ikke hřste hva vi har sĺdd.  Vi ser oss om etter en mĺte ĺ fřre synd inn i paradis pĺ, og vi tror vi har funnet det i Jesus Kristus.  Vi tar feil!

 

Det er interessant at det er en mur rundt det nye Jerusalem.  Hensikten med en mur er ĺ holde vekk fra byen det som er řdeleggende.  Hvis det var umulig ĺ synde i den verden som kommer, ville det ikke vćre behov for en mur rundt det nye Jerusalem.  Synd er alltid mulig blant skapninger som har en personlig vilje. Det store ved den nye pakt er ikke fřrst og fremst at vi tilgis, men at vi forvandles ved Jesus Kristus, slik at vi velger ikke ĺ synde.

 

Nĺr vi dřr etterlater vi vĺre kropper og gĺr over i det ĺndelige omrĺde.  Selv om vi mister vĺre kropper, er vĺr personlighet intakt.  Det vi er, det er vi.  Vi mister ikke vĺr vilje.  Vi vokser ikke i tro eller tillit til Gud, eller i tĺlmodighet, eller i frimodighet eller i rettferdighet eller i lydighet.  Hvis vi er lunkne i vĺrt forhold til Jesus, vil vi fortsatt vćre lunkne.  Hvis vi ikke har tillit til Gud, vil vi fortsatt ikke ha tillit til Gud.  Hvis vi foretrekker de glamorřse steder hvor synderne forsamles, sĺ vil kjćrligheten for slike steder fremdeles henge ved oss.  Intet har hendt som har fjernet denne kjćrlighet.

 

Hva vil Gud gjřre med oss nĺr vi er i det ĺndelige omrĺde?  Han vil evaluere oss (menneskets lodd er én gang ĺ dř, og deretter fřlger dommen) etter hva vi er, og ikke etter vĺr trosbekjennelse.  Hva vi er, det er vi, og Gud vil plassere oss der hvor vi hřrer hjemme.

 

Vi vil bli dřmt etter hvordan vi har levd vĺre liv.  Pĺ oppstandelsens dag vil vi motta det gode eller det onde som vi har praktisert (2.Kor.5:10).

 

Legg merke til at Ĺpenbaringsboken ikke sier noe om at vi ikke vil komme inn i det nye Jerusalem med mindre vi aksepterer Jesus Kristus som vĺr Frelser.  I stedet sier den at vi ikke vil komme inn i det nye Jerusalem med mindre vi er lřst fra urettferdige og urene gjerninger.

 

Jesus Kristus kom ikke for ĺ frelse oss i vĺre synder.  Det er en forskjell mellom det ĺ frelses i vĺre synder, og det ĺ frelses fra vĺre synder.

 

Den kristne forlřsning er menneskers forvandling fra Satans bilde til Kristi bilde, og ikke at mennesker overflyttes fra jorden til himmelen.  Frelse har ĺ gjřre med himmelens kongedřmme, ikke med at vi flytter over til det sted som kalles ”himmelen”, selv om dette sted finnes.

 

Denne forvandling skjer ene og alene ved Jesus Kristus.

 

 For det fřrste mĺ vĺre synder bli tilgitt ved Hans dyrebare blod.  Hvis vi i sannhet tar imot Jesus Kristus fra starten av og forblir i Ham, da virker Hans blod kontinuerlig tilgivelse.  Ved det ene offer har Han én gang for alle fullkommengjort dem som lar seg helliggjřre, dvs. de som lever i Ham og kontinuerlig vandrer med Ham.  Dette er det normale kristne liv.

 

Vĺre sinn fornyes nĺr vi leser og mediterer i Skriften, og nĺr Herrens herlighet ĺpenbares for oss pĺ mange forskjellige mĺter ved at Han sender oss hjelp, ledelse og nĺde.

 

Helligĺnden fřrer oss inn i Jesu Kristi lidelser.  Nĺr vi utholder korsets fornedrelse og smerte, blir vĺr egenvilje brutt og Jesus stiger opp pĺ vĺre hjerters trone.

 

Kristus er blitt fřdt i oss ved Helligĺnden, og modnes i oss ved Helligĺnden.  Dessuten kommer Faderen og Sřnnen ved Helligĺnden og bor i det nye indre menneske som formes i oss.

 

Vi forvandles til Kristi bilde og likhet, fra herlighet til herlighet, linje pĺ linje, litt her litt der.  Vi forvandles for evigheten og forenes evig og uatskillelig med Kristus og Faderen.  Den nye skapning trer fram.  Gud gjřr oss nye, slik at hele vĺr personlighet er skapt av Ham.

 

Dette er mĺten hvorved vi istandsettes til ĺ gĺ inn gjennom portene i det nye Jerusalem.

 

Men hva sĺ med troende som er ĺndelig svake og uvitende om Guds veier og mĺte?  De tror at Jesus er Kristus og at Han dřde for deres synder.  Men de er ikke blitt undervist angĺende Guds rike.

 

Det er umulig for dem ĺ komme inn i Guds nćrvćr i deres uforvandlete tilstand.  Det finnes hverken synd eller selvopptatthet av noe slag i Himlenes rike, i det nye Jerusalem.  Hvis Jesus vurderer dem som verdige til ĺ frelses, vil de bli instruert i rettferdighet.

 

Mange folkeslag skal gĺ av sted og si: Kom, la oss gĺ opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, sĺ Han kan lćre oss Sine veier, og vi vandre pĺ Hans stier!  For fra Sion skal lov utgĺ, og Herrens ord fra Jerusalem.  (Jes.2:3)

 

Alle dine barn skal vćre lćrt av Herren, og dine barns fred skal vćre stor.  (Jes.54:13)

 

Det som er urent vil aldri kunne komme inn i det nye Jerusalem.  Hvis vi ikke ser dette helt klart, er vi forfřrt.  Det nye Jerusalem har ingen uforvandlede mennesker som er der bare pĺ grunn av Guds barmhjertighet.  Alle innbyggerne er hellige.  Alle kjenner Herren, fra den minste til den střrste.  Alle er rettferdige hva angĺr livsfřrsel.  Alle er lydige overfor Gud og Lammet, Jesus Kristus.

 

Skriften er helt klar nĺr den sier at hva vi sĺr i dette liv, vil vi hřste pĺ dommens dag.

 

Far ikke vill!  Gud lar Seg ikke spotte!  Det et menneske sĺr, det skal han ogsĺ hřste.  Den som sĺr i sitt kjřd, skal hřste fordervelse av kjřdet.  Men den som sĺr i Ĺnden, skal hřste evig liv av Ĺnden.  (Gal.6:7,8)

 

For Han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger.  (Rom.2:6)

 

For vi skal alle ĺpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan fĺ igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.  (2.Kor.5:10)

 

Hennes barn vil Jeg rykke bort ved dřd.  Og alle menighetene skal kjenne at Jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og Jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger.  (Ĺpb.2:23)

 

Det stĺr fast at noen vil bli frelst, som Lot, uten ĺ motta en arv.

 

Brenner hans verk opp, da skal han miste lřnnen.  Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.  (1.Kor.3:15)

 

Hva menes med uttrykket ”frelst som gjennom ild”?

 

Én ting er i alle fall helt sikkert: det betyr ikke at det vil vćre syndere og selvopptatte mennesker i det nye Jerusalem.  Dette ville vćre helt i motstrid med hva Skriften sier.

 

Det betyr utvilsomt at personen ikke vil bli kastet i ildsjřen, for Skriften refererer til ildsjřen som den annen dřd, og ikke som et sted hvor man lutres.

 

Vi taler ikke nĺ om mennesker som vil vćre evig fordřmt.  Men vi taler om mennesker som er frelst, men hvis gjerninger er oppbrent.  Jesus talte om slag, hvor noen vil fĺ mange og andre fĺ slag. Det er mennesker som har mistet det meste av deres personlighet.  De vil bli ledet og hjulpet av dem som er sterkere, slik det skjer i dag.  De er ikke del av Herrens regjerende prestedřmme.  Gud har funnet noe godt i dem, men de vil tre inn i den nye verden uten arv.  Deres inngang i Guds rike vil vćre begrenset.

 

Det menneske som frelses som ved ild mottar ikke den seirendes belřnning.  Han mottar ikke Guds rikes herlighet og autoritet.  Ingen av hans gjerninger har tĺlt ĺ bli testet ved ild.  Hans ĺnd vil bli frelst pĺ Herrens dag, men han er naken i det ĺndelige omrĺde.  Han vil kanskje mĺtte tĺle ”slag”.  Han vil ikke fĺ hřre: ”Godt gjort, gode og trofaste tjener”.

 

Legg merke til Lot.  Han ble frelst fra tilintetgjřrelse pĺ grunn av Abraham.  Alle hans eiendeler (han eide mange husdyr) ble tilintetgjort.  Hans kone og svigersřnner ble tilintetgjort.  Han ble etterlatt med to dřtre som begge begikk blodskam.   Hans avkom ble Moab og Ammon – foraktet av Gud.

 

Vi mĺ vćre verdige for Guds rike.

 

Dette er et varsel om Guds rettferdige dom.  I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nĺ ogsĺ lider for.  (2.Tess.1:5)

 

Men du har noen fĺ navn i Sardes som ikke har sřlt til klćrne sine.  De skal gĺ med Meg i hvite klćr, for de er verdige til det.  (Ĺpb.3:4)

 

Det finnes noen skriftsteder som synes ĺ antyde at de troende som Jesus Kristus anser for verdige av Hans aksept, men som er ”knekkede rřr”, vil bli ”helbredet” av Herren pĺ et senere tidspunkt.

 

Men for dere som frykter Mitt navn, skal rettferdighetens sol gĺ opp med legedom under sine vinger.  Og dere skal gĺ ut og springe som kalver nĺr de slipper ut fra fjřset.  (Mal.4:2)

 

... med legedom under sine vinger.

 

Som en Hyrde skal Han vokte Sin hjord.  I Sin arm skal Han samle lammene, og ved Sin barm skal Han bćre dem.  De fĺr som har lam, skal Han lede.  (Jes.40:11)

 

Det knekkede rřr skal Han ikke knuse, og den rykende veke skal Han ikke slokke.  I sannhet skal Han fřre retten ut til dem.  (Jes.42:3)

 

Vi har en liten sřster, og hun har ennĺ ikke bryster.  Hva skal vi gjřre med vĺr sřster nĺr den tid kommer at hun fĺr beilere?  Er hun en mur, vil vi bygge tinder av sřlv pĺ den.  Er hun en dřr, vil vi stenge den med en sederplanke.  (Hřys.8:8,9)

 

Disse skriftsteder synes ĺ antyde at troende som er ĺndelig svake og skrřpelige, vil bli styrket i den kommende tidsalder.

 

Men det mĺ understrekes at det finnes mange andre skriftsteder som sier at de som kjenner Herrens vilje og ikke gjřr den, vil bli slĺtt med mange slag.  Hvis vi er dovne, vil vi kastes ut i det ytre mřrke.  Hvis vi forsřmmer frelsen, vil vi ikke unnfly.  Hvis vi er lunkne, vil vi bli spydd ut av Herrens munn.

 

Skriften og historien er helt klar.  Den som har mottatt meget, vil ogsĺ bli avkrevet meget (husk pĺ jřdenes lidelser!).

 

De fleste kristne er klar over at verdens mennesker vil bli alvorlig straffet.  De som synder mot Gud, vil fĺ erfare trengsel og vrede.

 

Men det som ikke er sĺ kjent er at de alvorligste ny- (og gammel-) testamentlige advarsler mot synd er rettet mot Israel, mot Herrens folk, og ikke mot nasjonene.

 

Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trĺdt Guds Sřnn under fřtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nĺdens Ĺnd?  Vi kjenner jo Ham som har sagt: Meg hřrer hevnen til, Jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dřmme Sitt folk.  Det er forferdelig ĺ falle i den levende Guds hender!  (Hebr.10:29-31)

 

Herren skal dřmme Sitt folk.

 

For dersom noen ved kunnskap om vĺr Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og sĺ igjen blir innfanget av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det fřrste.  (2.Pet.2:20)

 

Gud strekker Sine armer ut mot oss og samler oss inn.  Deretter fyller Han oss med Sitt liv inntil vi blir som Han.  Og til sist kommer Han Selv i Person til oss og inn i oss.

 

Det virkelig rettferdige menneske lengter etter ĺ leve i Jesu nćrvćr.

 

Det ”kristne” menneske som er fylt med ondskap, lyst, sladder, hat, drukkenskap, misunnelse og alt det andre som hřrer til kjřdet, hĺper ĺ slippe for straff nĺr han eller hun dřr.  Men det finnes ikke en virkelig lengsel etter Jesus i dette menneske.

 

Synderen finner sitt ”paradis” pĺ jorden blant andre mennesker som lik ham selv er fylt med helvete og alt hva dette innebćrer.  Han ville fřle seg ille til mote i Guds sanne paradis, pĺ samme mĺte som den hellige ville fřle seg forferdelig utilpass hvis han var tvunget til ĺ leve i evigheten sammen med syndere.

 

Den hellige har valgt Guds veier, og Gud vil fřre ham til paradis.  Synderen, hva enten han har ”akseptert” Kristus eller ikke, har valgt mřrkets vei, og med mindre han omvender seg, vil Gud plassere ham i det ytterste mřrke.  Gud lar Seg ikke spotte.  Hva vi sĺr, vil vi hřste. 

 

Vil det en dag finnes en hellig by fylt med Guds herlighet og synlig som folk kan se?  Ja, utvilsomt.

 

Det finnes en by som har en mur av jaspis og perleporter.  Det finnes et ytre rike.

 

Men menneskene som lever der er det viktigste.  De mennesker formes nĺ.  Vi er blitt fřdt inn i det nye Jerusalem og det nye Jerusalem er blitt fřdt inn i oss.

 

Herren skal telle nĺr folkene blir oppskrevet, og si: Denne er fřdt der.  Sela.  (Salme 87:6)

 

Nĺr Kristus er blitt formet i oss, nĺr riket er blitt formet i oss, stĺr vi klar til ĺ arve det ytre kongerikes fylde av herlighet.  Dette vil finne sted nĺr Jesus Kristus kommer til syne fra himmelen.

 

Guds rike og Himlenes rike er ett og det samme.  Det finnes bare ett rike.

 

Vi ser etter Guds stad.  Staden er ikke her nĺ.  Den er i himmelen.  Men én dag vil Guds stad finnes pĺ jorden.  Da vil kunnskapen om Herrens herlighet dekke jorden som vannene dekker havet.  Da vil jordens nasjoner gĺ opp til Sion for ĺ bli undervist i Herrens rettferdige veier.  Pĺ den dag vil det synges og danses!

 

Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus stĺr, vćre grunnfestet pĺ toppen av fjellene og hřyt hevet over alle hřyder.  Og alle hedningefolk skal strřmme til det.  Mange folkeslag skal gĺ av sted og si: Kom, la oss gĺ opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, sĺ Han kan lćre oss Sine veier, og vi vandre pĺ Hans stier!  For fra Sion skal lov utgĺ, og Herrens ord fra Jerusalem.  (Jes.2:2,3)

 

For at det nye Jerusalem, Himlenes rike, ”byen med de faste grunnvoller”, skal vćre fullkommen, mĺ hver innbygger vćre fullkommengjort.

 

Det sentrale emne i Skriften er formingen av Jesus Kristus, det nye Jerusalem, Guds tabernakel, Lammets hustru, Kristi legeme, Guds rike.

 

Det nye Jerusalem vil bli en virkelig by som jordens nasjoner kan se og besřke , men det nye Jerusalem er ogsĺ et symbolsk bilde pĺ hver eneste seirende kristen.

 

Himlenes rike stĺr for dřren.  La oss tjene Jesus Kristus nĺ og gĺ inn i riket, idet vi bereder oss for den nye verden hvor rettferdighet bor, og som snart kommer til jorden.

 

For vi har ikke her en blivende stad, men sřker den som kommer.  (Hebr.13:14)